recepcja

PIEŚNI / Jan Kochanowski

Książki:

1. Adresat i nadawca „Pieśni” / Jan Błoński // W : Kochanowski : z dziejów badań i recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mirosław Korolko. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – S. 418-420
M 028163 (Brzeg), M 39820 (Kędzierzyn-Koźle), C 033442 (Kluczbork), M 037134 (Nysa),

TRENY / Jan Kochanowski

Książki:

1. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Dariusz Chętkowski, Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – S. 129-131 : Tren firmowy i niefirmowy : dlaczego powstają podrabiane utwory? …

BOSKA KOMEDIA / Dante Alighieri

Książki:

1. Dante romantyków : recepcja Boskiej Komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida / Agnieszka Kuciak. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. – 252, [1] s. ; 21 cm.

2. „Dantego któż się odważy tłumaczyć ?” : studia o recepcji Dantego w Polsce / Andrzej Litwornia // Warszawa …

ROZMOWA MISTRZA POLIKARPA ZE ŚMIERCIĄ

Książki:

1. Łacińska „Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią” = Dialogus magistri Polycarpi cum morte / Czesława Pirożyńska // W : Średniowiecze : studia o kulturze. T. 3 / Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. – S. 75-190
M 031591/III (Opole)

2. „Rozmowa mistrza …

LEGENDA O ŚW. ALEKSYM

Książki:

1. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Dariusz Chętkowski, Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – S. 86-89 : „Taki mały, taki duży może świętym być”. O „Legendzie …

ILIADA / Homer

Książki:

1. Antyczne obrazy wojny w literaturze modernistycznej : (przykład Zbigniewa Herberta) / Jakub Jurkowski // W : Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. 2, Poszukiwania formy / pod red. Anny M. Szczepan i Agaty Mikołajko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, 2018. – S. 135-158

2. Etyczna konstrukcja …

MARTWE DUSZE / Mikołaj Gogol

1. Dymkowe pantalony i wąsy na czole, czyli o grotesce w sposobie opisu pozazdarzeniowych elementów narracji w „Martwych duszach” Mikołaja Gogola / Katarzyna Mazur-Lejman // Tekstualia. – 2012, nr 2, s. 59-66
* Dostępne w Internecie: https://tekstualia.pl/files/d8687a0b/katarzyna_mazur_lejman_dymkowe_pantalony_i_wasy_na_czole_czyli_o_grotesce_w_sposobie_opisu_pozazdarzeniowych_elementow_narracji_w_martwych_duszach_mikolaja_gogola.pdf [dostęp: 18.08.2023 r.]

2. „Martwe dusze” Mikołaja Gogola a polska powieść satyryczna XIX …

HAMLET / William Szekspir

Książki:

1. „Antygona”, „Hamlet”, „Tobiasz” dla Teatru Społecznego / Juliusz Osterwa ; wstęp, oprac. i red. Ireneusz Guszpit ; wstęp, oprac. i red. Dariusz Kosiński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – 270,[3] s. : faks. ; 24 cm. – (Dramat – Teatr ; 18)
M 197067 (Opole)

2. …