“Iliada”

ILIADA / Homer

Książki:

1. Antyczne obrazy wojny w literaturze modernistycznej : (przykład Zbigniewa Herberta) / Jakub Jurkowski // W : Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. 2, Poszukiwania formy / pod red. Anny M. Szczepan i Agaty Mikołajko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, 2018. – S. 135-158

2. Etyczna konstrukcja …