Lista dostępnych tytułów

Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo Rok wydania Kategoria Podkategoria Link do książki
(Anty)edukacja wczesnoszkolna Dorota Klus-Stańska 978-83-7850-825-0 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/157798
(U)sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej Anna Kordasiewicz 978-83-231-3751-1 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/176365
„Chowanna” 2017. T. 2 (49): Zagadnienie oporu w perspektywie interdyscyplinarnej – między emancypacją a stagnacją Ewa Bielska, Ewa Syrek 2353-9682 Uniwersytet Śląski 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218685
„Chowanna” 2018. T. 2 (51): Społeczno-kulturowe implikacje współczesnych dyskursów zdrowia i choroby. Perspektywa edukacyjna Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Ewa Syrek 2353-9682 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218688
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 4: Nauczyciel wartością w edukacji Urszula Szuścik 2353-0898 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210605
„Cieszyński Almanach Pedagogiczny”. T. 6: Miejsce jako wartość kulturowa Urszula Szuścik 2353-0898 Uniwersytet Śląski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210602
„Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2018. Nr 36, 1/2018: utopie/iluzje/pragnienia Wojciech Kalaga, Beata Wojewoda 2544-3186 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209459
„Er(r)go. Teoria | Literatura | Kultura” 2018. Nr 37, 2/2018: maska/pseudonim/awatar Wojciech Kalaga, Marzena Kubisz 2544-3186 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219269
„Forum Lingwistyczne” 2019, nr 6 Joanna Przyklenk, Mirosława Siuciak 2450-2758 Uniwersytet Śląski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/216677
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2018, T. 9, z. 2: Metropolie jako przedmiot badań — zagraniczne doświadczenia, polskie oczekiwania Robert Pyka 2353-9658 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209458
„International Journal of Research in E-learning” 2015. Vol. 1 (1) Antonio Dos Reis, Josef Malach, Nataliia Morze, Tatiana Noskova, Eugenia Smyrnova-Trybulska 2543-6155 Uniwersytet Śląski 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213146
„International Journal of Research in E-learning” 2015. Vol. 1 (2) Josef Malach, Nataliia Morze, Tatiana Noskova, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Piet A.M. Kommers 2543-6155 Uniwersytet Śląski 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213152
„International Journal of Research in E-learning” 2016. Vol. 2 (1) Josef Malach, Nataliia Morze, Tatiana Noskova, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Antonio Dos Reis 2543-6155 Uniwersytet Śląski 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213169
„International Journal of Research in E-learning” 2016. Vol. 2 (2) Josef Malach, Nataliia Morze, Tatiana Noskova, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Antonio Dos Reis 2543-6155 Uniwersytet Śląski 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213168
„International Journal of Research in E-learning” 2017. Vol. 3 (1) Antonio Dos Reis, Josef Malach, Nataliia Morze, Tatiana Noskova, Eugenia Smyrnova-Trybulska 2543-6155 Uniwersytet Śląski 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210654
„International Journal of Research in E-learning” 2017. Vol. 3 (2) Antonio Dos Reis, Josef Malach, Nataliia Morze, Tatiana Noskova, Eugenia Smyrnova-Trybulska 2543-6155 Uniwersytet Śląski 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210501
„Iudaica Russica” 2018, nr 1 (1) Mirosława Michalska-Suchanek 2657-8352 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218686
„Iudaica Russica” 2019, nr 1 (2) Mirosława Michalska-Suchanek 2657-8352 Uniwersytet Śląski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218687
„Iudaica Russica” 2019, nr 2 (3) Mirosława Michalska-Suchanek 2657-8352 Uniwersytet Śląski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213236
„Laboratorium Kultury” 2017, nr 6: Jan Czekanowski Małgorzata Kołodziejczak, Marek Pacukiewicz 2084-4697 Uniwersytet Śląski 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213155
„Logopedia Silesiana” 2017. T. 6 Olga Przybyla 2391-4297 Uniwersytet Śląski 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209463
„Logopedia Silesiana” 2018. T. 7 Olga Przybyla 2391-4297 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/216802
„Logopedia Silesiana” 2019. T. 8 Olga Przybyla 2391-4297 Uniwersytet Śląski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/216794
„Narracje o Zagładzie” 2018, nr 4: Izraelskie narracje o Zagładzie Jagoda Budzik, Bartłomiej Krupa, Marta Tomczok (cuber) 2451-2133 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210910
„Neophilologica” 2018. Vol. 30: Études sémantico-syntaxiques des langues romanes Wiesław Banyś, Anna Krzyżanowska, Monika Sułkowska 2353-088X Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209453
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2018, nr 2 (29): Metody ilościowe: bibliometria, naukometria, informetria, webometria – obszary zastosowań Renata Frączek 2451-2575 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/200587
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2018, nr 3 (30): Książka regionalna Katarzyna Tałuć 2451-2575 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/208599
„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2018, nr 4 (31): Konteksty ochrony zbiorów bibliotecznych Agnieszka Bangrowska 2451-2575 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/208620
„Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1 (19): W kręgu badań językoznawczych Romuald Cudak, Maria Czempka-Wewióra, Marcin Maciołek 1898-1593 Uniwersytet Śląski Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210905
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 18 Maksymilian Pazdan 2353-9852 Uniwersytet Śląski 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210908
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 19 Maksymilian Pazdan 2353-9852 Uniwersytet Śląski 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210907
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 20 Maksymilian Pazdan 2353-9852 Uniwersytet Śląski 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209886
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 21 Maksymilian Pazdan 2353-9852 Uniwersytet Śląski 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209945
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 22 Maksymilian Pazdan 2353-9852 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/216591
„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2017. T. 8. Cz. 2: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2016) Leszek Małczak 2353-9763 Uniwersytet Śląski 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209344
„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2018. T. 9. Cz. 1: Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu Katarzyna Majdzik 2353-9763 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/211942
„Przekłady Literatur Słowiańskich” 2019. T. 9. Cz. 2: Dlaczego tłumaczymy? Od sprawczości po recepcję przekładu Katarzyna Majdzik 2353-9763 Uniwersytet Śląski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209457
„Romanica Silesiana” 2018, No 1 (13): Les littératures francophones d’aujourd’hui: l’universel du et au quotidien Ewelina Berek, Joanna Warmuzińska-Rogóż 2353-9887 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210555
„Scripta Classica” 2016. Vol. 13 Anna Kucz, Patrycja Matusiak 2353-9771 Uniwersytet Śląski 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210909
„Scripta Classica” 2018. Vol. 15 Edyta Gryksa 2353-9771 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210632
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 10 Joanna Nowakowska-Małusecka 2353-9666 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213140
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 20 Paweł Grzywna, Jan Iwanek, Robert Radek 2353-9747 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/190692
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 21: Tendencje ewolucji europejskiego i globalnego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku Jan Iwanek, Paweł Grzywna, Robert Radek 2353-9747 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/195468
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 22 Jan Iwanek, Paweł Grzywna, Robert Radek 2353-9747 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/200581
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 23 Paweł Grzywna, Jan Iwanek, Robert Radek 2353-9747 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210935
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 24 Paweł Grzywna, Jan Iwanek, Robert Radek 2353-9747 Uniwersytet Śląski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/208539
„Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 2 (10): Rozprawy i artykuły: „Piśmiennictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Prezentacje: Adam Kaczanowski Maria Barłowska, Adam Dziadek, Mariola Jarczykowa, Anna Szawerna-Dyrszka 2353-0928 Uniwersytet Śląski 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209454
„Śląskie Studia Polonistyczne” 2018, nr 1 (11): Rozprawy i artykuły: „Park. Przestrzeń i metafora”. Prezentacje: Natalia Malek Magdalena Kokoszka, Grażyna Maroszczuk, Krzysztof Uniłowski 2353-0928 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209455
„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2018, nr 19 Robert Boroch, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska 2081-397X Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209456
„Wieki Stare i Nowe”. T. 13 (18) Agata Aleksandra Kluczek, Dariusz Rolnik 2353-9739 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210982
„Wortfolge. Szyk Słów” 2019, nr 3 Robert Rduch 2544-4093 Uniwersytet Śląski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210414
„Żelazne damy” Trzeciego Świata. Pokojowa Nagroda Nobla Izabella Penier 978-83-7969-346-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/134879
«Русские споры» в художественном дискурсе классиков Barbara Olaszek 978-83-8088-137-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/161258
10 lat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego Andrzej Jóźwiak 978-83-8088-737-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/200060
16 typów osobowości w pigułce Praca zbiorowa 978-83-63837-56-3 Logos Media 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/120233
20 lat transformacji Osiągnięcia, problemy, perspektywy Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz 978-83-61408-05-5 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116107
25 lat gospodarki rynkowej w Polsce. PN 352 Bożena Borkowska 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130856
25 lat niemieckiego zjednoczenia Joanna Ciesielska-Klikowska, Ernest Kuczyński 978-83-8088-840-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/200061
ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego Anna Seretny, Ewa Lipińska 978-83-242-1044-2 Universitas 2005 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/5680
ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń 978-83-7587-564-5 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/2529
ABC rysowania dla dzieci Krystian Pruchnicki, Mateusz Jagielski 978-83-7774-513-7 LITERAT HENRYK PŁONCZYŃSKI 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/42484
ABC tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej Katarzyna Mazur-Kulesza, Dorota Wierzbicka-Próchniak 978-83-935793-0-3 SBP Zarząd Okręgu w Opolu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/42212
Aborcja między ideologią a doświadczeniem indywidualnym. Monografia zjawiska Ewelina Wejbert-Wąsiewicz 978-83-7525-538-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38019
Aborcja w dyskursie publicznym Monografia zjawiska Ewelina Wejbert-Wąsiewicz 978-83-7525-684-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/42328
Academic Entrepreneurship in International Context: the Visegrad Countries’ Perspective Katarzyna Żyminkowska 978-83-01-20766-3 Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210988
Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej Bożena Bartoszewicz-Fabiańska, Maria Janowska, Krzysztof Janczewski, Jolanta Słowik 83-89316-14-5 SBP 2003 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102368
Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej Praca zbiorowa 83-876-2920-0 SBP 1999 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103554
Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski 978-83-7969-344-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/134872
Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski 978-83-7969-343-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/134895
Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski 978-83-7969-342-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/134870
Agresja elektroniczna i cyberbullying Jacek Pyżalski 978-83-7587-949-0 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/38054
Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze Bronisław Urban 978-83-01-20390-0 Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/137469
Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną Agnieszka Żywanowska 978-83-7850-330-9 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1709
Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny Jolanta Maria Wolińska 978-83-2273-125-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2010 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/42578
Agrobiznes 2014.  Problemy ekonomiczne  i społeczne. PN 360 Anna Olszańska, Joanna Szymańska 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138342
Akademickie Centrum Kreatywności. Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego Jan Iluk 978-83-8012-706-7 Uniwersytet Śląski 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/148311
Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi Izabela Plieth-Kalinowska, Adam Musielewicz 978-83-8018-239-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/206061
Aksjologia i etyka polityki Tadeusz Buksiński 978-83-65872-16-6 PWSZ Kalisz 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209309
Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych Barbara Drewniewska Idziak 83-876-2994-4 SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101986
Aktywne starzenie się. Przeciwdziałanie barierom Piotr Szukalski, Barbara Szatur-Jaworska 978-83-7969-041-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110803
Aktywność biologiczna zapraw nasiennych opartych na substancjach z grupy inhibitorów dehydrogenazy kwasu bursztynowego (SDHI) w uprawie jęczmienia ozimego Zuzanna Sawinska 978-83-7160-904-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202266
Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka Anna Brzezińska, Konrad Piotrowski, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski 978-83-89281-65-4 Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1325
Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności: wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe Anna Izabela Brzezińska, Konrad Piotrowski 978-83-89281-59-3 Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1332
Amerykańskie popularne kino policyjne 1970-2000 Elżbieta Durys 978-83-7525-861-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115987
Analisi di enunciati ironici nella lingua italiana della cultura e dei media tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI Stefano Cavallo 978-83-8142-385-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/207398
Analizy weryfikacyjne – przeszłe i obecne doświadczenia badawcze Grzeszkiewicz-Radulska Katarzyna, Aneta Krzewińska 978-83-8088-836-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/193034
Analytic and Algebraic Geometry 2 Tadeusz Krasiński, Stanisław Spodzieja 978-83-8088-923-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/187043
Analytic and Algebraic Geometry 3 Tadeusz Krasiński, Stanisław Spodzieja 978-83-8142-815-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213979
Anatomia i fizjologia człowieka Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski 978-83-200-5700-3 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2009 Medycyna Anatomia http://libra.ibuk.pl/book/93827
André de Lorde et son théâtre de la peur Tomasz Kaczmarek 978-83-8142-643-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219159
Animaloterapia Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa 978-83-7587-748-9 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/901
Anna Mostowska Powieści, listy Monika Urbańska 978-83-7969-074-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/113500
Antropologia kulturowa, cz. 2 Janusz Gajda 978-83-7308-949-5 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2008 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/1157
Antropomotoryka Adam Wilczewski 978-83-200-5696-9 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2011 Medycyna Medycyna sportowa http://libra.ibuk.pl/book/41447
Antystrofa dialektyki. Teoria retoryczna Bartłomieja Keckermanna Wojciech Ryczek 978-83-231-3718-4 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/173488
Apetyt na rzeczywistość Agnieszka Kłosińska-Nachin, Ewa Kobyłecka-Piwońska 978-83-8088-221-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170388
Archiwalia izb przemysłowo-handlowych. Stan i perspektywy badań Wojciech Chudzik, Karol Dąbrowski, Piotr Janus 978-83-933847-1-6 Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Ryki 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/45384
Argumenta Oeconomica, nr 2(35) Praca zbiorowa 1233-5835 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149537
Arteterapia Anna Pikała, Magdalena Sasin 978-83-8088-015-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/159047
Arteterapia dla dzieci i młodzieży Wiesław Karolak 978-83-8142-606-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/212392
Asertywność w bibliotece Lidia Teresa Nowak 978-83-61464-47-1 SBP 2012 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/129595
Asia’s global expansion: business and finacial aspects Magdalena Rosińska-Bukowska, Klaudia Zielińska-Lont 978-83-8142-990-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/225925
Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa Agnieszka Choduń 978-83-797-2197-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202917
Asystent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie Mariola Świderska 978-83-62916-75-7 Społeczna Akademia Nauk 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/104256
Asystentura i mediacje socjalne Arkadiusz Durasiewicz, Izabela Podobas 978-83-61121-99-2 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2015 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/169730
Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania Monika Kornaszewska-Polak 978-83-64788-71-0 Wyższa Szkoła Humanitas 2016 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/163038
Atlas polskiego handlu wartością dodaną Aleksandra Nacewska-Twardowska 978-83-8142-400-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203568
Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów Agnieszka Rochmińska 978-83-7969-327-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130335
Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Krzysztof A. Kuczyński 978-83-7969-536-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/144198
Autobiografia 2014, nr 1(2) Inga Iwasiów, Jerzy Madejski 2353-8694 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/143271
Autobiografia. Literatura. Kultura. Media Inga Iwasiów, Jerzy Madejski 2353-8694 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110275
Automatyczna analiza składnikowa języka polskiego Marcin Woliński 978-83-235-3614-7 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219070
Automatyczne wykrywanie nominalnych zależności referencyjnych w polskich tekstach współczesnych Maciej Ogrodniczuk 978-83-235-3630-7 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219068
Automatyzacja bibliotek publicznych Elżbieta Górska 83-893-1640-4 SBP 2005 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102465
Automatyzacja bibliotek publicznych: praktyczne aspekty Janusz Nowicki 83-85778-13-6 SBP 1993 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/107330
Autyzm dziecięcy Lucyna Bobkowicz-Lewartowska 978-83-7850-708-6 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/118403
Autyzm i AAC Bogusława Beata Kaczmarek, Aneta Wojciechowska 978-83-7850-901-1 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/157811
Autyzm i zespół Aspergera Anita Bryńska, Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska 978-83-200-5712-6 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2009 Medycyna Pediatria http://libra.ibuk.pl/book/26672
Badania jakościowe t.1 Dariusz Jemielniak 978-83-01-20657-4 Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/42564
Badanie podłoża molekularnego rozwoju nowotworów jamy ustnej na podstawie analizy ekspresji wybranych genów Anna Bielecka-Kowalska 978-83-8142-992-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/224923
Badanie ruchu kręgosłupa człowieka podczas chodu Małgorzata Syczewska 978-83-917484-1-1 Wydawnictwo Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/93961
Bajki rymowane w biblioterapii Agnieszka Łaba 978-83-7850-017-9 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1143
Bank spółdzielczy 2/592, kwiecień-czerwiec 2019 Robert Azembski, Janusz Orłowski, Roman Szewczyk, Rafał Łopka 0208-7553 Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/214158
Bank spółdzielczy 3/593, lipiec-wrzesień 2019 Robert Azembski, Janusz Orłowski, Roman Szewczyk, Rafał Łopka 0208-7553 Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/214027
Bank spółdzielczy 4/591, styczeń-marzec 2019 Robert Azembski, Janusz Orłowski, Roman Szewczyk, Rafał Łopka 0208-7553 Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/214072
Bank Spółdzielczy 4/594, X-XII 2019 Janusz Orłowski, Roman Szewczyk, Rafał Łopka, Dr H Gostomski 0208-7553 Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/214135
Bariery informacyjne: podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym Marzena Świgoń 83-89316-64-1 SBP 2006 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98939
Baromert Regionalny. Analizy i Prognozy. Nr 2(16) Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/94471
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. Nr 1(23) Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/94436
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. Nr 1(27) Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/94457
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. Nr 2(24) Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/94469
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. Nr 3(25) Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/94468
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. Nr 3(29) Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/94439
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. T. 11, nr 1 Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/95377
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. T. 11, nr 2 Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/96073
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. T. 12, nr 1 Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/139052
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. T. 13, nr 2 Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/171862
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. T. 13, nr 3 Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/171856
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. T. 13, nr 4 Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/171816
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. T. 14, nr 3 Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/171864
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. T. 14, nr 4 Mieczysław Kowerski 1644-9398 WSZiA 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/171833
Baśnie. Psalmodie Maria Komornicka 978-83-7969-231-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210496
Benefit 1 2014 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118234
Benefit 1 2015 Benefit 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/136215
Benefit 10 2013 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118277
Benefit 10 2014 Benefit 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/127416
Benefit 11 2013 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118244
Benefit 11 2014 Benefit 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/127359
Benefit 12 2013 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118276
Benefit 12 2014 Benefit 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/129662
Benefit 2 2014 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118294
Benefit 2 2015 Benefit 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/136383
Benefit 3 2013 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/64586
Benefit 3 2014 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118226
Benefit 3 2015 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138089
Benefit 4 2013 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/67226
Benefit 4 2014 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118261
Benefit 5 2013 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/64583
Benefit 5 2014 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/117561
Benefit 6 2013 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/67135
Benefit 6 2014 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/117599
Benefit 7 2013 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/67132
Benefit 7 2014 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/117618
Benefit 8 2013 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118305
Benefit 8 2014 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/117622
Benefit 9 2013 Praca zbiorowa 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118300
Benefit 9/2014 Benefit 2084-7491 Wydawnictwo e-bookowo 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/117608
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Praca zbiorowa 1895-8443 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/148293
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Vol.27/3/2012 Praca zbiorowa 1895-8443 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/66862
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Vol.28/4/2012 Praca zbiorowa 1895-8443 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/62143
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Vol.29/1/2013 Praca zbiorowa 1895-8443 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/64564
Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością Daria Kamila Krzewniak 978-83-7051-864-6 Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/206673
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim Jerzy Różański 978-83-8088-200-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/159346
Bezrobocie. Zachowania zdrowotne. Uwarunkowania Magdalena Boczkowska, Janusz Kirenko 978-83-227-9042-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/204320
Bezrobotni jako klienci i partnerzy powiatowych urzędów pracy Kazimierz Bujak 978-83-233-2363-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40877
Będziesz to prać! Jakub Ćwiek 978-83-7924-011-1 Sine Qua Non 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/172683
Biblia w 365 dni Gordon Addington 978-83-63837-22-8 Logos Media 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/45161
Bibliofilskie silva rerum Andrzej Kempa 83-87629-79-0 SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103377
Bibliografia wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Danuta Urbańska 978-83-893-1671-4 SBP 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102024
Bibliografia. Teoria, praktyka, dydaktyka Praca zbiorowa 978-83-61464-06-8 SBP 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103386
Bibliografia: metodyka i organizacja Zbigniew Żmigrodzki 83-87629-43-X SBP 2000 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98144
Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze Dariusz Grygrowski, Elżbieta B. Zybert 83-89316-36-6 SBP 2005 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98156
Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-87629-99-5 SBP 2003 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102374
Biblioteka i informacja w systemie edukacji Marcin Drzewiecki 83-900042-9-1 SBP 1993 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/107343
Biblioteka muzyczna 2000-2006 Praca zbiorowa 978-83-89316-95-0 SBP 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103483
Biblioteka muzyczna 2007-2009 Stanisław Hrabia, Andrzej Spóz 978-83-614-6476-1 SBP 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103476
Biblioteka muzyczna. Music Library. 1985-1986 Praca zbiorowa 83-900042-8-3 SBP 1992 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103409
Biblioteka muzyczna. Music Library. 1996-1999 Praca zbiorowa 83-89316-32-3 SBP 2004 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103380
Biblioteka otwarta dla czytelników niepełnosprawnych Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-87629-92-8 SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102372
Biblioteka Regionalisty 11 Praca zbiorowa 2081-4461 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40282
Biblioteka Regionalisty 2013, nr 13 Praca zbiorowa 2081-4461 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/125945
Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką Tomasz Piestrzyński, Justyna Jerzyk-Wojtecka 978-83-8142-337-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202766
Biblioteka w otoczeniu społecznym Praca zbiorowa 83-87629-48-0 SBP 2000 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100296
Biblioteka w społeczeństwie wiedzy Tomasz Piestrzyński, Justyna Jerzyk-Wojtecka 978-83-8088-192-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/172143
Biblioteka w społeczności lokalnej / Library in the local community: materiały z sympozjum Stanisław Krzywicki, Joanna Pasztelaniec-Jarzyńska 83-85778-12-8 SBP 1993 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/107348
Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców Praca zbiorowa 83-85778-36-5 SBP 1995 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108219
Bibliotekarstwo szkolne: teoria i praktyka. Tom 1. Organizacja biblioteki Jadwiga Andrzejewska 83-85778-59-4 SBP 1996 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100409
Bibliotekarstwo szkolne: teoria i praktyka. Tom 2. Praca pedagogiczna biblioteki Jadwiga Andrzejewska 83-85778-60-8 SBP 1997 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101406
Bibliotekarstwo: praca zbiorowa Zbigniew Żmigrodzki 83-85778-22-5 SBP 1994 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/107324
Bibliotekarz i prawo Bolesław Howorka 978-83-61464-28-0 SBP 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103405
Bibliotekarze bibliotek specjalnych Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 978-83-89316-86-8 SBP 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102681
Bibliotekarze warszawscy zmarli w latach 1997-2007 Maria Lenartowicz 978-83-61464-26-6 SBP 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103555
Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra Anna Wałek 978-83-614-6412-9 SBP 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102763
Biblioteki i książki w życiu nastolatków Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska 978-83-7969-635-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/147809
Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce: przewodnik Maria Prokopowicz, Andrzej Spóz, Włodzimierz Pigła 83-87629-12-X SBP 1998 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100381
Biblioteki polskie we współczesnym Londynie Jadwiga Szmidt 83-87629-06-5 SBP 1998 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/107304
Biblioteki powiatowe w Polsce: informator Małgorzata Jezierska, Anna Majcher, Barbara Budyńska 83-876-2990-1 SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101730
Biblioteki publiczne końca XX wieku Lucjan Biliński 83-88581-01-5 SBP 2001 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100294
Biblioteki publiczne w erze cyfrowej Joanna Burska 83-893-1626-9 SBP 2004 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101981
Biblioteki szkolne. Wytyczne IFLA/UNESCO Elżbieta Barbara Zybert 83-87629-97-9 SBP 2003 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103557
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa: kształcenie w perspektywie nowego stulecia Elżbieta Barbara Zybert 83-85778-43-8 SBP 1995 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108199
Biblioterapia w praktyce Ewelina Konieczna 978-83-7587-751-9 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2010 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/914
Binationale Diskursanalyse Dorota Kaczmarek 978-83-8142-162-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/198019
Biografie edukacyjne Elżbieta Dubas, Joanna Stelmaszczyk 978-83-7969-691-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/142311
Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania Barbara Woynarowska, Zbigniew Izdebski, Anna Kowalewska, Krystyna Komosińska 978-83-01-16329-7 Wydawnictwo Naukowe PWN 2010 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/26597
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Mariola Świderska 978-83-7405-541-3 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2011 Medycyna Pediatria http://libra.ibuk.pl/book/93584
Biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski i jego inicjatywy artystyczne Marianna Banacka 83-87629-69-3 SBP 2001 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100476
Biznes we współczesnej gospodarce Bogdan Buczkowski, Anetta Kuna Marszałek 978-83-7969-975-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/156761
Biznes, prawo, etyka Wojciech Gasparski, Jolanta Jabłońska-Bonca 978-83-61408-27-7 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115992
Bliżej praktyki – wzajemne inspiracje nauki i biznesu Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska 978-83-7969-692-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/142310
Błaszki w latach 1793-1869. Studium społeczno-ekonomiczne Marek Król 978-83-7525-775-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118937
Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców Rafał Maćkowiak, Edyta Wojtczak 978-83-8088-706-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210901
Borderlina Wera Kubicka 978-83-8119-497-6 Psychoskok 2019 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/204610
Branżowe problemy rachunkowości i podatków. PN 373 Zbigniew Luty, Aleksandra Łakomiak, Alicja Mazur 978-83-7695-435-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141284
Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska 978-83-7969-911-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/148298
Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece Paweł Pioterek 978-83-614-6402-0 SBP 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103391
Building the Diverse Community Dominik Mierzejwski, Grzegorz Bywalec 978-83-8088-153-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/159365
Bunt czytelników Grzegorz Leszczyński 978-83-614-6423-5 SBP 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103461
Business and the Environment Tomasz Dorożyński, Anetta Kuna-Marszałek 978-83-8088-016-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157954
By dziecko było geniuszem Wiesław Andrukowicz 978-83-7850-150-3 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/43890
Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży Iwona Chmura-Rutkowska 978-83-232-3476-0 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/206483
Can You Teach Better? Improving the Qualifications of Teachers and Trainers Izabela Kołodziejczyk-Olczak 978-83-62916-22-1 SWSPiZ 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/13203
Catholicism as a Cultural Phenomenon in the Time of Globalization. A Polish Perspective Stanisław Obirek 978-83-7525-310-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38413
CBRN. Security Manager Handbook Michał Bijak 978-83-8142-185-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/198767
Cenzura w dawnej Polsce: między prasą drukarską a stosem Paulina Buchwald-Pelcowa 83-85778-80-2 SBP 1997 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100368
Cenzura w PRL. Analiza zjawiska Zbigniew Romek, Kamila Kamińska-Chełminiak 978-83-754-5801-5 Aspra 2017 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/208736
Changing Determinants of Foreign Policy in East Asian Countries Karol Żakowski 978-83-8088-376-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/169996
Charakterystyka genotypowa i fenotypowa szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od dzieci chorych na mukowiscydozę Katarzyna Semczuk 978-83-917484-3-5 Wydawnictwo Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/93618
Chłopaki z dzielnicy Anita Gulczyńska 978-83-7969-126-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210494
Ciało ludzkie w badaniach naukowych, medycynie i kulturze Jakub Pawlikowski 978-83-200-5958-8 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/222916
Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Bogdan Jankowski 978-83-7525-959-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110794
Co to znaczy być chrześcijaninem? Albert N. Martin 978-83-63837-30-3 Logos Media 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/45163
Co wywołuje przestępczość i jak ją można ograniczać? Waldemar Florczak 978-83-7969-076-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210500
Coaching as a method of developing human potential Praca zbiorowa 978-83-61408-30-7 Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116126
Coaching Review – 2010 – 1 Praca zbiorowa 2081-7029 Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116170
Coaching Review – 2010 – 2 Praca zbiorowa 2081-7029 Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116054
Coaching Review – 2011 – 1 Praca zbiorowa 2081-7029 Akademia Leona Koźmińskiego 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115974
Corporate Governance in the Banking Sector Piotr Urbanek 978-83-7525-976-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110797
Corpus futuri. Literackie i filmowe wizerunki postludzi Sebastian Jakub Konefał 978-83-7865-056-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110618
Creativity and Innovation in Business and Education Jolanta Bieńkowska 978-83-8088-073-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/154700
Crimen laesae iustitiae Witold Kulesza 978-83-7525-894-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/208581
Cyberprzemoc Julia Barlińska, Anna Szuster 978-83-235-1539-5 Uniwersytet Warszawski 2014 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/179962
Cyberprzemoc i inne zagrożenia w cyfrowym świecie Katarzyna Romanowska-Gręda 978-83-6577-423-1 Oficyna MM 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/187061
Cyberprzemoc w szkole Alicja Wołk-Karczewska 83-919772-4-2 Colorful Media 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/67197
Cyfrowe dzieci Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper 978-83-7545-753-7 Aspra 2017 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/183030
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – digitalizacja i nieinwazyjne badanie dziedzictwa kulturowego in situ. Rafał Zapłata 978-83-8090-050-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/166706
Czas i ortodoksja Piotr Feliga 978-83-231-3153-3 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102326
Czas przełomu Solidarność 1980-1981 Wojciech Polak 978-83-62853-21-2 Europejskie Centrum Solidarności 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103397
Czerwień krwi Scott Sigler 978-83-951333-2-9 Gmork 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203395
Człowiek i książka Jan Stanisław Bystroń 83-89316-12-9 SBP 2003 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103561
Człowiek w cyberprzestrzeni Marta R. Jabłońska 978-83-8088-916-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/189176
Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej Bogdan Wojciszke 978-83-7383-181-0 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2009 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/40863
Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie. W stronę krytycznej pedagogiki pracy Piotr Stańczyk 978-83-7865-096-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/70030
Czynności woźnego sądowego Zygfryd Rymaszewski 978-83-61408-19-2 Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115969
Czytanie między językami Ewa Kobyłecka-Piwońska, Agnieszka Kłosińska-Nachin 978-83-8142-061-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/200371
Czytelnictwo i biblioteki na wsi – obraz współczesny i tendencje: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. Mieczysław Szyszko 83-85778-68-3 SBP 1996 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100413
Definiowanie usług socjalnych w kontekście europejskim – od ogółu do szczegółu Albert Brandstaetter, Peter Herrmann, Cathal O’connell 978-83-61121-28-2 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/172019
Dekonsumpcja. Motywy. Cele. Funkcje Wanda Patrzałek 978-83-7695-744-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/221482
Demokracja Jadwiga Nadolska, Konstanty Adam Wojtaszczyk, Łukasz Zamęcki 978-83-7545-915-9 Aspra 2019 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/209364
Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania. PN 319 Maria Węgrzyn, Marek Łyszczak, Dariusz Wasilewski 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138357
Determinanty regionalnych zmian w sektorze produkcji trzody chlewnej w Polsce Benedykt Pepliński 978-83-7160-926-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/217437
Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej Krzysztof Beck 978-83-64054-59-4 Uczelnia Łazarskiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210316
Diagnostyka pedagogiczna Barbara Skałbania 978-83-7587-674-1 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/25949
Diagnoza małego dziecka. Konteksty interdyscyplinarne Barbara Cygan 978-83-8084-215-1 Uniwersytet Pedagogiczny Kraków 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/205848
Diagnoza w resocjalizacji Ewa Wysocka 978-83-01-15516-2 Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/709
Diagnozowanie kompetencji społecznych Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk 978-83-01-19052-1 Wydawnictwo Naukowe PWN 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/167694
Diagnozowanie w polityce społecznej Barbara Szatur-Jaworska 978-83-8017-008-7 Elipsa 2014 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/204004
Dialog zamiast kar Zofia Aleksandra Żuczkowska 978-83-62445-37-0 Mind 2013 Poradniki http://libra.ibuk.pl/book/68048
Dialogi międzygeneracyjne. Komunikacja młodzieży z rodzicami Ewa Karmolińska-Jagodzik 978-83-232-3460-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/206480
Didactics of Mathematics 10 (14) Praca zbiorowa 1733-7941 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135661
Didactics of Mathematics 12(16) Praca zbiorowa 2450-1123 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167013
Didactics of Mathematics 13(17) Praca zbiorowa 2450-1123 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205077
Didactics of Mathematics 14(18) Praca zbiorowa 2450-1123 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/206410
Didactics of Mathematics 7(11) Janusz Łyko, Antoni Smoluk 1733-7941 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/37638
Didactics of Mathematics 8(12) Praca zbiorowa 1733-7941 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40283
Didactics of Mathematics 9(13) Praca zbiorowa 1733-7941 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101426
Didactics of Mathematics, nr 11(15) Maria Balcerowicz-Szkutnik 1733-7941 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/155738
Die deutsche Sprache in vielfältigen Forschungsparadigmen Zenon Weigt 978-83-8088-064-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157938
Disponibilidad léxica Antonio María López González 978-83-8088-088-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/154692
Dobra chronione w prawie administracyjnym Zofia Duniewska 978-83-7969-542-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146395
Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz 978-83-226-3462-2 Uniwersytet Śląski 2018 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/204697
Dobre wychowanie. Savoir-vivre dla dzieci Beata Guzowska, Krystian Pruchnicki 978-83-7774-540-3 LITERAT HENRYK PŁONCZYŃSKI 2010 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/43475
Dogoterapia Tadeusz Pietras, Kasper Sipowicz, Edyta Najbert 978-83-01-18735-4 Wydawnictwo Naukowe PWN 2016 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/161627
Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece Dariusz Grygrowski 83-87629-71-5 SBP 2001 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100383
Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce Aneta Firlej-Buzon 83-87629-83-9 SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100414
Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy Monika Wiśniewska-Kin 978-83-7525-794-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110789
Don Kichote w krainie filozofów. O kichotyzmie Pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości Iwona Krupecka 978-83-231-2921-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/44180
Dongola 2015-2016 Włodzimierz Godlewski, Dorota Dzierzbicka, Adam Łajtar 978-83-235-3487-7 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/224771
Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną Żaneta Stelter 978-83-7383-418-7 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2009 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/107134
Dorobek publikacyjny pracowników i doktorantów Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2006-2015 Magdalena Przybysz-Stawska, Agata Walczak-Niewiadomska 978-83-8088-531-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/175683
Drama na różnych poziomach kształcenia Kamila Witerska 978-83-7405-569-7 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/93739
Droga Jezusa św. Łukasz 978-83-63837-20-4 Logos Media 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/43753
Drukowany świat Jadwiga Kołodziejska 83-89316-03-X SBP 2003 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101381
Drzwi wewnętrzne – moda i funkcjonalność. Poradnik Monika Mucha 978-83-64094-07-1 Dom Wydawniczy MEDIUM 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/62867
Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku Anna Markowska 978-83-231-2762-8 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/188971
Dydaktyka specjalna Joanna Głodkowska 978-83-011-9446-8 Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/182307
Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-89316-51-X SBP 2006 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102359
Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich Małgorzata Kowalska 83-89316-68-4 SBP 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100297
Dylematy mózgu. Poznanie i emocje w procesach oceny moralnej Szymon Gołota 978-83-231-4237-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2019 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/212209
Dynamika emocji. Teoria i praktyka Dariusz Doliński, Wojciech Błaszczak 978-83-01-16696-0 Wydawnictwo Naukowe PWN 2011 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/204792
Dyplomacja sportowa Michał Marcin Kobierecki 978-83-8142-158-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/201021
Dysleksja W. J. Brejnak 978-83-200-5859-8 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2005 Medycyna Poradniki medyczne http://libra.ibuk.pl/book/1402
Dysleksja u osób dorosłych Katarzyna Maria Bogdanowicz, Marta Łockiewicz 978-83-7850-486-3 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/71737
Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi Andrzej Suliborski, Marcin Wójcik 978-83-7969-770-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/144147
Działalność bibliotek publicznych: wytyczne IFLA/UNESCO: standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO Phillip Gill 83-87629-86-3 SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/99189
Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski 978-83-7969-693-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/142314
Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski 978-83-7969-694-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/142312
Działalność polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech (1946–1956) Aleksandra Sylburska 978-83-8142-671-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219329
Działania policyjne w środowisku COVID-19 Michał Kurdziel, Michał Bijak 978-83-200-6041-6 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/221097
Działania profilaktyczne w bibliotece: wskazówki metodyczne Ewa Stachowska-Musiał 83-87629-14-6 SBP 1998 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102353
Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju Andrzej Stawarski, Beata Cytowska, Barbara Winczura 978-83-7850-027-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/39892
Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych Diagnoza – edukacja – terapia Barbara Winczura 978-83-7850-557-0 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/99089
Dzieci ulicy Anna Kurzeja 978-83-7850-020-9 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1139
Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska 978-83-233-8390-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/101375
Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych Tadeusz Lewowicki, Jolanta Suchodolska 978-83-7587-853-0 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/36197
Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych Emilia Śmiechowska-Petrovskij 978-83-8090-164-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167026
Dzieci z zaburzeniami łączonymi Trudne ścieżki rozwoju Barbara Winczura 978-83-7850-274-6 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/71739
Dzieci, młodzież – Internet – biblioteka Grażyna Lewandowicz-Nosal, Elżbieta Barbara Zybert 978-83-61464-17-4 SBP 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103430
Dziecięca padaczka objawowa w zakażeniu cytomegalowirusem – aspekty diagnostyczne, terapeutyczne i neurorozwojowe Dorota Dunin-Wąsowicz 978-83-917484-2-8 Wydawnictwo Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/93962
Dziecięce lata Joanna Sosnowska 978-83-8088-690-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/181920
Dzieciństwo i dorastanie z ADHD Tomasz Hanć 978-83-7850-337-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1617
Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera Aleksandra Maciarz, Dorota Drała 978-83-7587-758-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/908
Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej edukacji Urszula Chęcińska 978-83-7972-063-7 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/166891
Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji Urszula Chęcińska 978-83-7972-196-2 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2018 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/201107
Dziecko niepełnosprawne w bibliotece Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-85778-65-9 SBP 1996 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102352
Dziecko u progu szkoły Halina Dmochowska, Leokadia Wiatrowska 978-83-7850-504-4 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/92628
Dziecko w przestrzeni edukacyjnej. Wsparcie instytucjonalne i społeczne Janina Florczykiewicz 978-83-7051-960-5 Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/212280
Dziecko w świecie edukacji Przykłady zajęć kompleksowych Bronisława Dymara 978-83-7850-338-5 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1609
Dziecko w świecie emocji literackich Joanna Papuzińska 83-85778-58-6 SBP 1996 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100326
Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 1 Urszula Szuścik, Beata Oelszlaeger-Kosturek 978-83-8012-057-0 Uniwersytet Śląski 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/151989
Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. T. 2 Urszula Szuścik, Beata Oelszlaeger-Kosturek 978-83-8012-055-6 Uniwersytet Śląski 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/153393
Dziecko w świecie ruchomych obrazów Maciej Wróblewski, Sylwia Kołos 978-83-231-4087-0 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2018 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/199993
Dziecko w świecie zabawy Bronisława Dymara, Jadwiga Uchyła-Zroski 978-83-7308-839-9 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1610
Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej Urszula Oszwa 978-83-7587-760-1 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2007 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/940
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD Barbara Irena Igniaciuk 978-83-7587-268-2 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2010 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1651
Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych Łukasz Niesiołowski-Spano 978-83-231-2943-1 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/43724
Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju Janusz Nowicki, Krzysztof Sałaciński 83-89316-28-5 SBP 2004 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103395
Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce Dariusz Górecki 978-83-7969-000-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116074
Dzieje polskiej placówki dyplomatycznej w Bukareszcie (1919–1940) Andrzej Dubicki 978-83-7969-696-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/142306
Economical and Political Interrelations in the Asia-Pacific Region. PN 294 Bogusława Skulska, Przemysław Skulski 978-83-7695-314-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146765
Economics 8 Asian Studies Bogusława Skulska 2080-5977 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/37642
Economy Today Piotr Urbanek 978-83-8088-013-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157994
Edukacja Aleksander Nalaskowski 978-83-8095-304-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/179240
Edukacja akademicka szansą na aktywizację zawodową osób z ograniczeniem sprawności Anna Resler-Maj, Konrad Maj 978-83-89281-58-6 Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1331
Edukacja alternatywna w XXI wieku Bogusław Śliwerski, Zbyszko Melosik 978-83-7587-582-9 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2010 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/2491
Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach Marcin Drzewiecki 83-89316-37-4 SBP 2005 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100420
Edukacja dla sukcesu społecznego Anna Mazurowska 978-83-232-3367-1 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2018 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/206391
Edukacja do samodzielności Aldona Pobojewska 978-83-8142-381-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/212302
Edukacja ekologiczna w przedszkolu Teresa Parczewska 978-83-227-2967-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2009 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/212996
Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce – wybrane problemy Elżbieta Szkurłat, Arkadiusz Głowacz 978-83-7969-453-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149652
Edukacja i uczenie się. 16 największych mitów Jeffrey Holmes 978-83-01-20419-8 Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/202439
Edukacja Jutra. Aktywność fizyczna – zdrowie – problematyka czasu wolnego Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz 978-83-64788-23-9 Wyższa Szkoła Humanitas 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/148125
Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz 978-83-65682-67-3 Wyższa Szkoła Humanitas 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/180062
Edukacja Jutra. Nowe technologie w kształceniu Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz 978-83-64788-24-6 Wyższa Szkoła Humanitas 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/148352
Edukacja Jutra. Problemy współczesnej rodziny Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz 978-83-61991-60-1 Wyższa Szkoła Humanitas 2015 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/148207
Edukacja Jutra. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz 978-83-64788-20-8 Wyższa Szkoła Humanitas 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/148096
Edukacja małego dziecka, t. 1. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy Urszula Szuścik, Anna Gajdzica, Ewa Ogrodzka-Mazur 978-83-7587-465-5 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2010 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/2492
Edukacja małego dziecka, t. 2. Wychowanie i kształcenie w praktyce Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik 978-83-7587-466-2 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2010 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/2494
Edukacja małego dziecka, t.3. Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia Urszula Szuścik, Arkadiusz Wąsowski, Ewa Ogrodzka-Mazur, Sonia Czudek-Ślęczka 978-83-7850-266-1 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2010 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/2495
Edukacja medialna Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek 978-83-7850-975-2 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2015 Nauki społeczne Komunikacja społeczna http://libra.ibuk.pl/book/157820
Edukacja medialna a reklama Monika Frania 978-83-8012-216-1 Uniwersytet Śląski 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/138478
Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju Aneta Rogalska-Marasińska 978-83-8088-672-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/182159
Edukacja międzykulturowa przewodnik Przemysław Paweł Grzybowski 978-83-7587-762-5 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/903
Edukacja osób zdolnych Eugeniusz Piotrowski, Maria Porzucek-Miśkiewicz 978-83-232-3486-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/212327
Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska 978-83-7784-998-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/204425
Edukacja przedszkolna Małgorzata Karwowska-Struczyk 978-83-235-1376-6 Uniwersytet Warszawski 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/168491
Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik 978-83-62501-32-8 Wydawnictwo Innowacje Edukacja A.Kubajak 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/139944
Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym Alina Budniak 978-83-7850-225-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/119607
Edukacja zdrowotna Halina Nowakowska 978-83-200-5144-5 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2016 Medycyna Pielęgniarstwo http://libra.ibuk.pl/book/162727
Edukacja zdrowotna w praktyce Ewa Danuta Białek 978-83-63428-09-9 Instytut Psychosyntezy 2012 Medycyna Zdrowie publiczne http://libra.ibuk.pl/book/38391
Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania Paweł Chruściel, Wiesława Ciechaniewicz 978-83-200-5633-4 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2018 Medycyna Pielęgniarstwo http://libra.ibuk.pl/book/197547
Edukacja żywieniowa Isobel R. Contento 978-83-01-19885-5 Wydawnictwo Naukowe PWN 2018 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/197437
Edukacyjna funkcja biblioteki publicznej w życiu młodzieży Katarzyna Materska 83-85778-00-4 SBP 1993 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108226
Edukacyjna wartość dziecięcych pytań Jolanta Bonar, Anna Buła 978-83-8142-569-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/214138
Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej Agnieszka Iwanicka 978-83-232-3221-6 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/206498
Edukacyjne przestrzenie sytuacji trudnych dzieci Małgorzata Cywińska 978-83-232-3437-1 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/208408
Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią. PN 317 Andrzej Graczyk 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138362
Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi Mariola Jąder 978-83-7850-344-6 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1622
Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem. PN 386 Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha, Bogumiła Brycz 978-83-7695-501-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146761
Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych Wojciech Bizon, Andrzej Poszewicki 978-83-7865-163-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/133609
Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się Marzena Kowaluk 978-83-227-2956-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2018 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/212887
Ekologia grzebaczowatych (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) odłogów w Kampinoskim Parku Narodowym Katarzyna Szczepko 978-83-7525-850-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118912
EkoMiasto#Gospodarka Aleksandra Nowakowska 978-83-7969-969-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/156699
EkoMiasto#Społeczeństwo Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Agnieszka Rzeńca 978-83-7969-983-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/156652
EkoMiasto#Środowisko Agnieszka Rzeńca 978-83-7969-942-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/156678
EkoMiasto#Zarządzanie Zbigniew Przygodzki 978-83-7969-959-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/156552
Ekonometria (58) 2017 Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/196836
Ekonometria 1(35) Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/41152
Ekonometria 1(43) 2014 Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/125949
Ekonometria 1(51) Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170432
Ekonometria 1(55) 2017 Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/196881
Ekonometria 2(36) Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/63629
Ekonometria 2(40) 2013 Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98083
Ekonometria 2(48) Józef Dziechciarz 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/153787
Ekonometria 2(52) Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178053
Ekonometria 2(56) 2017 Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/196821
Ekonometria 2014, Nr 2 (44) Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135740
Ekonometria 2015, nr 1(47) Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146769
Ekonometria 22/1 Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202441
Ekonometria 22/2 Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202398
Ekonometria 22/3 Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202380
Ekonometria 22/4 Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202403
Ekonometria 23/1 Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205194
Ekonometria 23/2 Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213289
Ekonometria 23/3 Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213487
Ekonometria 23/4 Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/216985
Ekonometria 27. Zastosowanie metod ilościowych Józef Dziechciarz 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/2557
Ekonometria 3(37) Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/44658
Ekonometria 3(41) 2013 Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101430
Ekonometria 3(45) Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141076
Ekonometria 3(53) Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178038
Ekonometria 3(57) 2017 Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/196838
Ekonometria 31 Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38349
Ekonometria 32 Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38320
Ekonometria 33 Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38350
Ekonometria 34 Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40284
Ekonometria 4(42) 2013 Praca zbiorowa 1507-3866 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/125943
Ekonometria 4(50) Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157790
Ekonometria 4(54) Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178058
Ekonometria, nr 3(49) 2015 Praca zbiorowa 2449-9994 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/155810
Ekonomia 1(18) 2012 Praca zbiorowa 2080-5977 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38701
Ekonomia 10. Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna Maria Piotrowska 2080-5977 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/6051
Ekonomia 2(14) 2011 Praca zbiorowa 2080-5977 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/61481
Ekonomia 2(19) Praca zbiorowa 2080-5977 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/41154
Ekonomia 2(23) 2013 Praca zbiorowa 2080-5977 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/91955
Ekonomia 2013, nr 4(25) Praca zbiorowa 2080-5977 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116297
Ekonomia 3(15) Praca zbiorowa 2080-5977 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38611
Ekonomia 3(20) Praca zbiorowa 2080-5977 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/43703
Ekonomia 3(24) 2013 Praca zbiorowa 2080-5977 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/99467
Ekonomia 4(21) Praca zbiorowa 2080-5977 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/61923
Ekonomia 5(17) Praca zbiorowa 2080-5977 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/61844
Ekonomia 7. Regionalizm i globalizacja Jan Rymarczyk 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/5985
Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 6. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek Piotr Urbanek 978-83-7525-961-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/117567
Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Tom 7. Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania Ewa Walińska 978-83-7525-962-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/117566
Ekonomia XXI Wieku 1(13) Praca zbiorowa 2449-9757 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202423
Ekonomia XXI Wieku 1(17) Praca zbiorowa 2449-9757 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202448
Ekonomia XXI Wieku 1(21) Praca zbiorowa 2449-9757 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213302
Ekonomia XXI Wieku 2(14) Praca zbiorowa 2449-9757 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202400
Ekonomia XXI Wieku 2(18) Praca zbiorowa 2449-9757 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202382
Ekonomia XXI Wieku 2014, nr 1(1) Praca zbiorowa 2353-8929 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116266
Ekonomia XXI Wieku 2014, nr 2(2) Praca zbiorowa 2353-8929 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116271
Ekonomia XXI Wieku 2014, Nr 3 (3) Praca zbiorowa 2353-8929 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135670
Ekonomia XXI Wieku 2014, nr 4(4) Praca zbiorowa 2353-8929 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141058
Ekonomia XXI Wieku 2015, nr 1(5) Praca zbiorowa 2353-8929 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146770
Ekonomia XXI Wieku 2015, nr 2(6) Praca zbiorowa 2353-8929 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149544
Ekonomia XXI Wieku 3(11) Praca zbiorowa 2449-9757 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178020
Ekonomia XXI Wieku 3(15) Praca zbiorowa 2449-9757 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202415
Ekonomia XXI Wieku 3(19) Praca Zbiorowa 2449-9757 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203013
Ekonomia XXI Wieku 4(12) Praca zbiorowa 2449-9757 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178023
Ekonomia XXI Wieku 4(20) Praca zbiorowa 2449-9757 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213305
Ekonomia XXI Wieku, nr 1(9) Praca zbiorowa 2353-8929 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157789
Ekonomia XXI Wieku, nr 2(10) Praca zbiorowa 2449-9757 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170502
Ekonomia XXI Wieku, nr 3(7) Bogusław Fiedor 2353-8929 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/155773
Ekonomia XXI Wieku, nr 4(8) Bogusław Fiedor 2353-8929 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/155813
Ekonomia zrównoważonego rozwoju Radosław Dziuba, Monika Szewczyk, Ewelina Okraszewska 978-83-8088-491-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/171485
Ekonomia zrównoważonego rozwoju Monika Szewczyk, Ewelina Okraszewska, Radosław Dziuba 978-83-8142-120-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/200392
Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej Piotr Siemiątkowski 978-83-231-3510-4 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157774
Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa Jan Duraj, Artur Sajnóg 978-83-7969-323-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210498
Ekonomiczne i użytkowe aspekty wykorzystania wybranych biopaliw Janusz Rębiś 978-83-7814-660-5 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178542
Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki. PN 383 Jarosław Witkowski, Agnieszka Skowrońska 978-83-7695-487-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146757
Ekonomiczny kontekst sprawiedliwości społecznej i środowiskowej Marcin Feltynowski, Agnieszka Rzeńca, Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska 978-83-8142-577-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/206045
Ekshibicjonizm społeczny w Internecie. Motywy i potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Karina Leksy 978-83-226-3195-9 Uniwersytet Śląski 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/191467
Ekspert Budowlany 1/2013 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/62598
Ekspert Budowlany 1/2014 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103855
Ekspert Budowlany 1/2015 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/139328
Ekspert Budowlany 1/2015 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141594
Ekspert Budowlany 1/2016 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/154605
Ekspert Budowlany 1/2017 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/172326
Ekspert Budowlany 1/2018 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/190816
Ekspert Budowlany 1/2019 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203766
Ekspert Budowlany 1/2020 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/217461
Ekspert Budowlany 2/2013 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/64703
Ekspert Budowlany 2/2014 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/107024
Ekspert Budowlany 2/2016 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/156367
Ekspert Budowlany 2/2017 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/174593
Ekspert Budowlany 2/2018 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/193416
Ekspert Budowlany 2/2019 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205458
Ekspert Budowlany 2/2020 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/221836
Ekspert Budowlany 3/2013 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/66693
Ekspert Budowlany 3/2014 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/113805
Ekspert Budowlany 3/2015 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147437
Ekspert Budowlany 3/2016 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/159171
Ekspert Budowlany 3/2017 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178902
Ekspert Budowlany 3/2018 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/196371
Ekspert Budowlany 3/2019 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/207553
Ekspert Budowlany 3/2020 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/227002
Ekspert Budowlany 4/2012 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/62866
Ekspert Budowlany 4/2013 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/69032
Ekspert Budowlany 4/2015 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147447
Ekspert Budowlany 4/2016 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/164804
Ekspert Budowlany 4/2017 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/181156
Ekspert Budowlany 4/2018 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/198127
Ekspert Budowlany 4/2019 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/208745
Ekspert Budowlany 5/2012 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/62891
Ekspert Budowlany 5/2013 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/93198
Ekspert Budowlany 5/2014 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/128549
Ekspert Budowlany 5/2015 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/150331
Ekspert Budowlany 5/2016 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/166433
Ekspert Budowlany 5/2019 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/212070
Ekspert Budowlany 6/2012 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/62908
Ekspert Budowlany 6/2013 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103852
Ekspert Budowlany 6/2014 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135734
Ekspert Budowlany 6/2015 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/151437
Ekspert Budowlany 6/2016 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/168842
Ekspert Budowlany 6/2017 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/188029
Ekspert Budowlany 6/2018 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/201392
Ekspert Budowlany 6/2019 Praca zbiorowa 1730-1904 Dom Wydawniczy MEDIUM 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/217449
El gallego y el castellano en contacto: code-switching, convergencias y otros fenómenos de contacto entre lenguas Marta Pawlikowska 978-83-8142-783-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219320
E-learning dla dorosłych Jakub Jerzy Czarkowski 978-83-7930-134-8 Difin 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/124434
E-learning w edukacji humanistycznej Laura Szczepaniak-Sobczyk 978-83-7865-641-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/190184
Elektroniczne dostarczanie dokumentów: nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa Kamila Janiszewska 83-893-1604-8 SBP 2003 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103385
Elementy pedagogiki specjalnej Renata Szczepanik 978-83-7405-526-0 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/93752
Elementy teorii mnogości Marek Nowak 978-83-8142-521-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Nauki społeczne Filozofia http://libra.ibuk.pl/book/209352
E-marketing terytorialny. Teoria i praktyka Ewelina Kancik-Kołtun 978-83-7784-919-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/204420
Emigracyjny księgozbiór Lidii i Adama Ciołkoszów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie Anna Dura 978-83-893-1680-6 SBP 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101796
Emocje relacje empatia w wieku dojrzałym Jolanta Marchlewska 978-83-8142-527-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/206065
Emocje społeczne w pracy nauczyciela i przedstawiciela handlowego Beata Pawłowska 978-83-7969-596-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141289
Emprunts néologiques et équivalents autochtones : études interlangues Christine Jacquet-Pfau, Andrzej Napieralski, Jean-François Sablayrolles 978-83-8088-786-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/195247
Encyklopedia administracji publicznej Jolanta Itrich-Drabarek 978-83-8017-182-4 Elipsa 2018 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/205162
Energy Policy of the European Union Bartłomiej Nowak 978-83-61408-43-7 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116004
Entrepreneurship Education Built Upon the Concepts of Experience and Responsibility Agnieszka Kurczewska 978-83-8088-043-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158258
Environmental Management as an Exemplification of the European Union Law Principles Joanna Kielin 978-83-89437-40-2 Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116088
Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej Justyna Nowotniak 978-83-7850-110-7 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/43764
Etos nauczycieli – mit czy rzeczywistość? Joanna Ludwika Pękala 978-83-235-2892-0 Uniwersytet Warszawski 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/189394
Etos urzędnika Dariusz Bąk 978-83-89437-78-5 Akademia Leona Koźmińskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115965
Être en minorité, être minorité Anita Staroń, Sebastian Zacharow 978-83-8088-897-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/187971
Etyczność pracy zawodowej nauczycieli Dariusz Zając 978-83-8018-237-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/208995
Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi Iwona Dorota Czechowska 978-83-8088-375-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/169167
Europa multimedialna. Od Acta Diurna do Europa.eu Radosław Sajna 978-83-932455-4-3 Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej Instytut Naukowo-Badawczy MOVEABLE 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/6049
Europa swoich, Europa obcych Magdalena Żakowska, Agata Dąbrowska, Jakub Parnes 978-83-8088-636-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178994
Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty Michał Tymowski 978-83-231-3719-1 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/173184
Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych Marianna Greta 978-83-7525-852-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98171
Ewaluacja edukacyjna Mizerek Henryk 978-83-8095-322-2 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2017 Medycyna Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/179224
Ewolucja pedagogiki: od sztuki wychowania do nauki o wychowaniu człowieka Jerzy Kujawiński 978-83-232-2586-7 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/100130
Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej Ewa Śnieżek, Filip Czechowski, Sylwia Doroba 978-83-8088-120-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/159512
Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz 978-83-231-2719-2 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38327
Fenomen Facebooka Grażyna Penkowska 978-83-63434-65-6 WNK 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/157312
Filmowa Europa Michał Pabiś-Orzeszyna, Monika Rawska, Piotr Sitarski 978-83-7969-572-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/216660
Filologia obca w stulecie swego istnienia Dariusz Krawczyk, Maciej Smuk, Małgorzata Sokołowicz 978-83-235-4056-4 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219073
Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej Roman Murawski 978-83-231-2670-6 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38325
Filozofia wychowania moralnego Adolf E. Szołtysek 978-83-7850-345-3 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1642
Filozofia wychowania w perspektywie Heideggerowskiej różnicy ontologicznej Paulina Sosnowska 978-83-235-1763-4 Uniwersytet Warszawski 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/181934
Finance and Accounting for Sustainable Development – Responsibility, Ethic, Financial Stability. PN 397 Jarosław Dziuba, Teresa Orzeszko 978-83-7695-521-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149586
Financial engineering: Methods and cases Paweł Kliber 978-83-66199-04-0 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204042
Financial Investments and Insurance – Global Trends and the Polish Market. PN 381 Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec 978-83-7695-463-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146492
Financial Sciences 23/1 Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204470
Financial Sciences 23/2 Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204469
Financial Sciences 23/3 Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204498
Financial Sciences 23/4 Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204510
Financial Sciences 24/1 Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204476
Financial Sciences 24/2 Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213304
Financial Sciences 24/3 Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213287
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa  Tom 1. Finanse. PN 395 Grażyna Borys, Robert Kurek 978-83-7695-519-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149585
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju – odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa  Tom 2. Rachunkowość. PN 396 Jacek Adamek, Joanna Zuchewicz 978-83-7695-520-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149552
Finanse publiczne Stanisław Owsiak 978-83-01-19103-0 Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 Nauki ekonomiczne Finanse i bankowość http://libra.ibuk.pl/book/171168
Finanse publiczne. PN 346 Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138339
Finanse wobec problemów gospodarki światowej Maria Jastrzębska, Kamila Stańczak-Strumiłło 978-83-7865-149-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/136946
Firmy rodzinne w Polsce i Hiszpanii Arkadiusz Karwacki 978-83-231-3874-7 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/187010
Fizjologia żywienia Hanna Krauss 978-83-200-5879-6 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2019 Medycyna Zdrowie publiczne http://libra.ibuk.pl/book/211122
Fizjologiczne podstwy odnowy bologicznej i “wellness” w życiu codziennym, pracy i sporcie Anna Straburzyńska-Lupa, Ewa Straburzyńska-Migaj, Gerard Straburzyński 978-83-64090-68-4 PWSZ Kalisz 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209283
Fizykoterapia Krzysztof Mataczyński, Rafał Sapuła 978-83-607-9046-5 WSZiA 2013 Medycyna Rehabilitacja http://libra.ibuk.pl/book/95937
Folksonomie czyli społecznościowe opisywanie treści. Poradnik Kamil Stępień 978-83-614-6430-3 SBP 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103550
Fototerapia Agata Czajkowska 978-83-8142-276-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/204762
France in Sweden’s Foreign Policy in the Era of Gustav III’s Reign (1771-1792) Zbigniew Anusik 978-83-8088-284-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/166076
Functioning of the Local Production Systems in Bulgaria, Poland and Russia Aleksandra Nowakowska 978-83-7969-489-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/145893
Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia Mariusz E. Sokołowicz 978-83-7969-492-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/145883
Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania Edyta Małecka-Ziembińska 978-83-66199-93-4 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218193
Funkcjonalność leśnych dojazdów pożarowych względem wymogów współczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz aktualnie stosowanych taktyk i technologii gaszenia pożarów lasów Sylwester M. Grajewski 978-83-7160-928-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213139
Funkcjonowanie e-biznesu Maria Czajkowska, Maciej Malarski 978-83-8088-106-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158299
Games and Simulations in Business Learning and teaching Witold T. Bielecki, Marcin Wardaszko 978-83-61408-21-5 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116029
Gender, Age, and Gendered Age in Relation to Attitudes to One’s Own Appearance and Health (Chosen Aspects) Ewa Malinowska, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Emilia Garncarek, Julita Czernecka, Joanna Brzezińska 978-83-808-8918-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/191918
General Accounting Theory Ireneusz Górowski 978-83-60807-94-1 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116131
Geny i edukacja Kathryn Asbury, Richard Plomin 978-83-01-18399-8 Wydawnictwo Naukowe PWN 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/146512
Geografia w ujęciu humanistycznym. Wybór prac Krystyny Rembowskiej Andrzej Suliborski 978-83-7969-392-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135043
Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych Marcin Wójcik 978-83-7525-657-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/43495
Geograficzno-polityczne uwarunkowania sytuacji mniejszości polskiej na Litwie i Łotwie po 1990 roku Katarzyna Leśniewska-Napierała 978-83-7969-952-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/159322
GIS in Higher Education in Poland Iwona Jażdżewska 978-83-8088-141-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158410
GIS w badaniach przyrodniczych Jacek Urbański 978-83-7326-516-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/112791
Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy Bartosz Kuźniarz 978-83-231-2658-4 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38326
Gospodarka cyfrowa Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch 978-83-235-4194-3 Uniwersytet Warszawski 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/224951
Gospodarka i przestrzeń. PN 341 Stanisław Korenik, Niki Derlukiewicz 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138316
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. PN 391 Ryszard Brol, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando 978-83-7695-509-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147112
Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa Danuta Lipińska 978-83-8088-058-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157955
Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej  i przestrzennej. PN 367 Jacek Potocki, Jerzy Ładysz 978-83-7695-474-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141278
Gospodarka regionalna w teorii i praktyce. PN 392 Elżbieta Sobczak, Dariusz Głuszczuk, Marek Obrębalski 978-83-7695-510-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146530
Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. PN 379 Andrzej Rapacz 978-83-7695-518-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149583
Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych Wojciech Czerski 978-83-7784-981-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/204364
Grafika Komputerowa w analizie liniowych układów regulacji Andrzej Wyszkowski 978-83-7972-161-0 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/195729
Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi Józef Paweł Darski 978-83-232-2832-5 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/137574
Granice finansów XXI wieku Stanisław Wieteska, Iwona Dorota Czechowska 978-83-8088-791-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/187900
Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Mariola Kordas-Surowiec 978-83-7545-767-4 Aspra 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/182929
Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje Gabriela Świtek 978-83-231-3005-5 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/66147
Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim Agata Dziuban 978-83-231-3067-3 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102342
Grzechy rodziców w wychowaniu dzieci Charles Hugo Doyle 978-83-257-0655-5 Diecezjalne Wydawnictwo i Drukarnia w Sandomierzu 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/96681
Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej Beata Śniecikowska 978-83-231-3724-5 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/173440
Hamlet uzmysłowiony Monika Sosnowska 978-83-7969-373-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135078
Handel w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi Jerzy Dzieciuchowicz 978-83-7969-972-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116120
Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich Jacek Makowski 978-83-8142-636-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219164
Health Promotion for Older People in Europe: Health promoters and their activities. Knowledge for training Stanisława Golinowska, Giovanni Capelli, Agnese Collamati, Alicja Domagała, Wim Groot, Kai Huter, Iwona Kowalska-Bobko, Nicola Magnavita, Andrea Poscia, Milena Pavlova, Walter Ricciardi, Maria Rogaczewska, Maciej Rogala, Andreia Jorge Silva Da Costa, Stojgniew Sitko, Agnieszka Sowa, Christoph Sowada, Marzena Tambor 978-83-7383-906-9 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/183306
Henry James i sztuka auto/biografii Mirosława Buchholtz 978-83-231-2639-3 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/18828
Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności Renata Ziemińska 978-83-231-2949-3 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/68944
Historia wychowania, t. 1 Stanisław Kot 978-83-62015-11-5 Wydawnictwo Akademickie ŻAK 2010 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/38312
Historia wychowania, t. 2 Stanisław Kot 978-83-62015-12-2 Wydawnictwo Akademickie ŻAK 2010 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/38313
History of European Cinema Michał Dondzik, Michał Pabiś-Orzeszyna, Bartosz Zając 978-83-8088-266-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178664
Homo rhetoricus w telewizyjnym dziennikarstwie politycznym Krzysztof Grzegorzewski 978-83-7969-355-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141188
Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu Filip Lipiński 978-83-231-3066-6 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/97899
Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała 978-83-232-3236-0 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/190627
How Can I Know if Jesus Really Existed? Praca zbiorowa 978-83-63837-69-3 Logos Media 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116245
Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury Ewa Ciszewska, Ewelina Nurczyńska-Fidelska 978-83-7525-950-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110268
Human Movement, 12(1) 2011 Praca zbiorowa 1732-3991 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/37881
Human Movement, 12(2) 2011 Praca zbiorowa 1732-3991 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/37987
Human Movement, 12(3) 2011 Praca zbiorowa 1732-3991 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38020
Human Movement, 12(4) 2011 Praca zbiorowa 1732-3991 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38123
Human Movement, 13(1) Praca zbiorowa 1732-3991 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/67151
Human Movement, 13(2) Praca zbiorowa 1732-3991 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/67150
Human Movement, 13(3) Praca zbiorowa 1732-3991 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/67149
Human Movement, 13(4) Praca zbiorowa 1732-3991 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/67393
Humanitarny łańcuch dostaw w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych na przykładzie ugrupowania regionalnego Asean Jakub Mateusz Marcinkowski 978-83-7695-772-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219610
Hybryda Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART Nr 23/2014 Joanna Krupińska-Trzebiatowska 1731-9668 POLART 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/121496
Hybryda Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART Nr 25/2015 Joanna Krupińska-Trzebiatowska 1731-9668 POLART 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/148310
Hybryda Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART Nr 30/2017 Joanna Krupińska-Trzebiatowska 1731-9668 POLART 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/185578
Hybryda Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART Nr 31/2017 Joanna Krupińska-Trzebiatowska 1731-9668 POLART 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/185533
Hydroklimatyczne uwarunkowania przyrostów promieniowych dębu szypułkowego w lasach dolin rzecznych Bernard Okoński 978-83-7160-936-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/217472
Hylé i noesis. Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej Łukasz Wróbel 978-83-231-2947-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102322
Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne Jacek Wojciechowski 83-87629-85-5 SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98214
Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej Magdalena Christ 978-83-8012-432-5 Uniwersytet Śląski 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/145274
Informacja elektroniczna a prawo autorskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-87629-37-5 SBP 2000 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102348
Informacja naukowa: rozwój, metody, organizacja Zbigniew Żmigrodzki, Wiesław Babik, Diana Pietruch-Reizes 83-89316-54-4 SBP 2006 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98254
Informatyka Ekonomiczna  2013, nr 4(30) Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116281
Informatyka Ekonomiczna 1(23)-2012 Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/39292
Informatyka Ekonomiczna 1(27) 2013 Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98058
Informatyka Ekonomiczna 1(43) Praca zbiorowa 2450-0003 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203002
Informatyka Ekonomiczna 1(47) Praca zbiorowa 2450-0003 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203203
Informatyka Ekonomiczna 1(51) Praca zbiorowa 2450-0003 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/217116
Informatyka ekonomiczna 17. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny Adam Nowicki, Iwona Chomiak-Orsa, Henryk Sroka 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/37639
Informatyka ekonomiczna 18. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne Iwona Chomiak-Orsa, Henryk Sroka, Jadwiga Sobieska-Karpińska 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/37640
Informatyka Ekonomiczna 2(24) Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/63614
Informatyka Ekonomiczna 2(28) 2013 Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101429
Informatyka Ekonomiczna 2(32) Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141092
Informatyka Ekonomiczna 2(36) Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/166261
Informatyka Ekonomiczna 2(40) Praca zbiorowa 2450-0003 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178027
Informatyka Ekonomiczna 2(44) Praca zbiorowa 2450-0003 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202997
Informatyka Ekonomiczna 2(48) Praca zbiorowa 2450-0003 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202991
Informatyka Ekonomiczna 20 Praca zbiorowa 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38321
Informatyka Ekonomiczna 2013, nr 3(29) Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116298
Informatyka Ekonomiczna 2014, nr 1 (31) Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/121402
Informatyka Ekonomiczna 2015, nr 1(35) Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149577
Informatyka Ekonomiczna 21 Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38319
Informatyka Ekonomiczna 22 – 2011 Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40359
Informatyka Ekonomiczna 3(25) Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/61909
Informatyka Ekonomiczna 3(33) Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141033
Informatyka Ekonomiczna 3(37) Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/166362
Informatyka Ekonomiczna 3(41) Praca zbiorowa 2450-0003 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202971
Informatyka Ekonomiczna 3(45) Praca zbiorowa 2450-0003 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203019
Informatyka Ekonomiczna 3(49) Praca zbiorowa 2450-0003 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213294
Informatyka Ekonomiczna 4(26) Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/65869
Informatyka Ekonomiczna 4(34) Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141026
Informatyka Ekonomiczna 4(42) Praca zbiorowa 2450-0003 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202980
Informatyka Ekonomiczna 4(46) Praca zbiorowa 2450-0003 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203202
Informatyka Ekonomiczna 4(50) Praca zbiorowa 2450-0003 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213292
Informatyka Ekonomiczna nr 1(39) Praca zbiorowa 2450-0003 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170461
Informatyka Ekonomiczna nr 4(38) Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170495
Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej Grażyna Dryżałowska, Magdalena Kuleta-Hulboj, Agnieszka Naumiuk, Monika Skura, Anna Magdalena Steinhagen 978-83-235-3672-7 Uniwersytet Warszawski 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/207350
Inne spojrzenie Wyobrażenia historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej – studium przypadków Natasza Korczarowska-Różycka 978-83-7525-987-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110121
Inni czy podobni? Charakterystyka osób z ograniczeniem sprawności Anna Małgorzata Chodynicka, Piotr Rycielski 978-83-89281-64-7 Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1339
Innovativeness of Polish Economy in the Transitional Stage of Development Joanna Kotowicz-Jawor, Lesław Pietrewicz, Michał Zajfert, Elżbieta Mączyńska, Tadeusz Baczko, Ewa Puchała-Krzywina, Urszula Grzelońska 978-83-8142-786-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/217471
Innowacje mitologiczne i dramaturgiczne Eurypidesa Jadwiga Czerwińska 978-83-7969-375-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135099
Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku Barbara Ocicka, Magda Zięba 978-83-8088-497-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/172731
Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu Aron-Axel Wadlewski, Artur Modliński 978-83-7969-896-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/156659
Innowacyjne zarządzanie wiedzą Jan Fazlagić 978-83-7930-538-4 Difin 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/172988
Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1: Teoria i praktyka Urszula Szuścik, Renata Raszka 978-83-226-3104-1 Uniwersytet Śląski 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/196778
Inspiracja Monika Urbańska 978-83-8142-258-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/206251
Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia Mariola Antczak 978-83-8088-714-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/182195
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny Beata Krajewska 978-83-7850-226-5 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1625
Integracja handlowa krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczego Justyna Wieloch 978-83-8142-234-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/201295
Integracja w szkole. Jak stworzyć drużyny marzeń? Marta Pogorzelska, Marlena Lewczuk, Dr Marcin Florkowski, Marcin Florkowski 978-83-61123-59-0 Oficyna MM 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/187717
Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka Jerzy Mellibruda, Zofia Sobolewska-Mellibruda 978-83-60747-83-4 Instytut Psychologii Zdrowia PTP 2013 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/71529
Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych Grzegorz Szumski 978-83-01-14711-2 Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1763
Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji Danuta Czelakowska 978-83-7587-767-0 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2007 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/899
INTERES POLITYCZNY W REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba 978-83-7383-962-5 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204876
Internacjonalizacja polskich i ukraińskich organizacji Beata Glinkowska-Krauze 978-83-8142-604-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210727
Internacjonalizacja przedsiębiorstw Beata Glinkowska 978-83-8088-493-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/181286
International business and global economy. Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej. Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 32 Praca zbiorowa 1230-6444 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/107019
International Journal of Food Science and Bioprocessing 1(1) Praca zbiorowa 2451-4144 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170429
Internet i biblioteka Zdzisław Dobrowolski 83-87629-04-9 SBP 1998 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/107384
Internetowe wsparcie społeczne Natalia Walter 978-83-232-3046-5 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/184627
Investing in Children Paulina Bunio-Mroczek, Jolanta Grotowska-Leder 978-83-8142-109-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/196594
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. PN 371 Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec 978-83-7695-411-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147129
Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych Anetta Buras-Marciniak 978-83-8088-250-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/172142
Islamskie instrumenty finansowe Mateusz A. Bonca 978-83-61408-41-3 Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116128
Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie Edyta Brudnik, Beata Owczarska, Anna Moszyńska 978-83-7660-443-5 Jedność 2010 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/43916
Jak daleko sięga demokracja w Europie Basil Kerski, Arkadiusz Szczepański 978-83-62853-36-6 Europejskie Centrum Solidarności 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130446
Jak dobrać bezbłędnych pracowników czyli minimalizowanie ryzyka osobowego na etapie poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy Patrycja Wacławska 978-83-264-1873-0 Wolters Kluwer Polska SA 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/200481
Jak komputeryzować bibliotekę: poradnik Aleksander Radwański 83-87629-40-5 SBP 2000 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102025
Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki Elżbieta Maria Minczakiewicz 978-83-7587-770-0 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/848
Jak kształtować zachowania małych dzieci. Wskazówki dla nauczycieli Lynn Cousins 978-83-01-19076-7 Wydawnictwo Naukowe PWN 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/104173
Jak motywować do zmiany zachowania? Trening motywacyjny dla studentów i profesjonalistów Ewa Wilczek-Rużyczka, Katarzyna Czabanowska 978-83-233-2817-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/94037
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku? Anna Białorucka, Agnieszka Korzeniewska, Jarosław Guzal 978-83-64094-08-8 Dom Wydawniczy MEDIUM 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/62916
Jak pomóc dziecku niepełnosprawnemu intelektualnie. Poradnik dla rodziców i terapeutów Tomasz Bobrowski 978-83-7859-366-9 Wydawnictwo e-bookowo 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/109896
Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie ze szkolnym stresem? Beata Zielińska-Rocha 978-83-269-1090-6 Wiedza i Praktyka 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/92072
Jak przetrwać bunt nastolatka Anna Sowińska 83-919772-7-7 Colorful Media 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/67306
Jak radzić sobie ze stresem. Wskazówki dla nauczycieli Bill Rogers 978-83-01-19078-1 Wydawnictwo Naukowe PWN 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/104172
Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności? Edyta Palicka, Aleksandra Józefowska, Kamila Raczyńska 978-83-269-1392-1 Wiedza i Praktyka 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/92250
Jak się uczyć? Ewa Danuta Białek 978-83-63428-14-3 Instytut Psychosyntezy 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/38393
Jak uczyć uczenia się Beata Oelszlaeger 978-83-7587-771-7 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2007 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/864
Jak w praktyce wygląda zewnętrzne wspomaganie szkoły Renata Stoczkowska 978-83-269-5740-6 Wiedza i Praktyka 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/168125
Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności Radosław Kaczan, Karolina Smoczyńska, Iwona Bąbiak 978-83-89281-62-3 Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1336
Jakość bibliotek w naszych rękach Joanna Chapska, Grzegorz Figiel 978-83-863-6137-3 SBP 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103459
Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym Praca zbiorowa 978-83-61464-16-7 SBP 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103431
Jakość usług bibliotecznych: badanie metodą SERVQUAL Maria Wanda Sidor 83-89316-33-1 SBP 2005 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/99431
Jakość życia a zrównoważony rozwój. PN 293 Zofia Rusnak, Beata Zmyślona 978-83-7695-306-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146764
Jakub Wujek (1541-1597). Pisarz, tłumacz i misjonarz Dariusz Kuźmina 83-89316-29-3 SBP 2004 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103553
Jaskinia Gvardjilas Klde w Gruzji. Opracowanie wydane w stulecie badań polskiego archeologa Stefana Krukowskiego Małgorzata Kot, Wojciech Brzeziński, Nino Jackeli, Stefan Karol Kozłowski, Karol Szymczak, Aleksander Otcherednoy, Nikoloz Tushabramishvili, Radosław 978-83-235-3836-3 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/225043
Języki obce dla wszystkich dzieci Christoph Jaffke, Magda Maier 978-83-7587-886-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/36774
Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej Bożenna Bojar 83-89316-35-8 SBP 2005 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100273
Jurysprudencja 8/2017 Bartosz Wojciechowski, Tomasz  Bekrycht, Karolina M. Cern 978-83-8088-411-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/180415
Kartoteka wzorcowa języka KABA. Część I. Nazwy własne Jadwiga Woźniak 83-85778-21-7 SBP 1994 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108229
Katalog rekomendacji w zakresie wsparcia utrzymania aktywności zawodowej osób 50+ Iwa Kuchciak, Justyna Przywojska, Justyna Wiktorowicz 978-83-8142-502-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/208382
Kategoryzacja: studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych Jadwiga Woźniak 83-87629-32-4 SBP 2000 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100427
Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej Agnieszka Żywanowska, Ćwirynkało Katarzyna, Czesław Kosakowski 978-83-7850-463-4 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/68972
Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną Magdalena Wójcik 978-83-227-9027-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/205719
Klasa szkolna Agnieszka Guzik, Iwona Kołodziejek 978-83-242-1960-5 Universitas 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/116438
Klasyczne teorie socjologiczne Paweł Śpiewak 978-83-01-14913-0 Wydawnictwo Naukowe PWN 2018 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/190921
Klasyfikacja jakościowo-wytrzymałościowa drewna sosny zwyczajnej z Polski Zachodniej w wybranych badaniach nieniszczących Marek Wieruszewski 978-83-7160-937-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/224704
Klasyfikacja. Struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych Barbara Sosińska-Kalata 83-87629-87-1 SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103552
Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów Marek Kulesza 978-83-7525-531-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/67178
Knowledge Based Economy Małgorzata Runiewicz-Wardyn 978-83-60807-86-6 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116184
Kobiety w dynastii Piastów. Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku – studium porównawcze Grzegorz Pac 978-83-231-2958-5 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/66214
Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie: antologia narodowych kodeksów etycznych Zdzisław Gębołyś, Jacek Tomaszczyk 978-83-614-6401-3 SBP 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103462
Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku Anna Engelking 978-83-231-2922-6 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/44345
Komedia według Terencjusza Ewa Skwara 978-83-941-6661-8 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158169
Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie Dariusz M. Trzmielak 978-83-7969-140-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210497
Kompendium wiedzy dla pracodawców MŚP z zakresu zakresie utrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz, Patrycja Woszczyk 978-83-8088-967-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/191819
Kompetencja i sprawność językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim Katarzyna Kaczorowska-Bray 978-83-7865-677-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/193360
Kompetencje diagnostyczne i kreatywne nauczycieli a ich postawy wobec integracji szkolnej Ewa Bartuś 978-83-61601-21-0 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/145874
Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela Danuta Wosik-Kawala, Teresa Zubrzycka-Maciąg 978-83-7587-673-4 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/25950
Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej Barbara Głyda, Agnieszka Matusiak, Katarzyna Olbrycht 978-83-8012-115-7 Uniwersytet Śląski 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/134994
Kompetencje informatyczne nauczycieli muzyki Piotr Soszyński 978-83-7969-718-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/143612
Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela Stefan T, Kwiatkowski, Dominika Walczak 978-83-64953-76-7 Akademia Pedagogiki Specjalnej 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/188816
Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka Irena Adamek 978-83-7850-453-5 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/67271
Kompetencje osobowościowe i twórcze Barbara Mróz, Agata Chudzicka-Czupała, Małgorzata Kuśpit 978-83-7383-949-6 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/207395
Kompetencje społeczne uczniów w młodszym wieku szkolnym Celestyna Grzywniak, Beata Sufa, Jovita Vaškevič-Buś 978-83-8084-357-8 Uniwersytet Pedagogiczny Kraków 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/213228
Kompleksja literatury Studia staropolskie Dariusz Śnieżko 9,78832E+12 Universitas 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/212224
Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) – korzyści i zagrożenia Katarzyna Grzybczyk, Łukasz Maryniak 978-83-226-3398-4 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/199902
Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej Jakub Niedbalski 978-83-7969-060-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/104121
Komputery, biblioteki, systemy: podręcznik Aleksander Radwański 83-85778-66-7 SBP 1996 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108204
Komputeryzacja i informacja elektroniczna w bibliotekach publicznych: materiały z ogólnopolskiej konferencji Elżbieta Górska 83-893-1607-2 SBP 2003 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101715
Komunikacja międzyludzka. Słuchaj, mów, obserwuj Katarzyna Płuska 978-83-953976-1-5 Katarzyna Skoczylas-Płuska 2018 Nauki społeczne Komunikacja społeczna http://libra.ibuk.pl/book/204642
Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym Marek Nahotko 978-83-614-6429-7 SBP 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103467
Komunikacja w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński 978-83-231-3266-0 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/121435
Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu Katarzyna Jachimowska 978-83-7525-853-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116181
Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej – propozycja modelu Michał Wiatr 978-83-7525-981-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108366
Koncepcja organizacyjno-programowa informacji edukacyjnej w Polsce Elżbieta Barbara Zybert 83-85778-19-5 SBP 1994 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108198
Koncepcja pracy wychowawczo-dydaktycznej w edukacji przedszkolnej. Plany pracy i scenariusze zajęć Barbara Wlaźlik 978-83-7405-537-6 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/93674
Konceptualizacja i metody pomiaru pracowników sektora informacyjnego Maciej D. Kryszczuk 978-83-61408-09-3 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116011
Konińskie Studia Jezykowe Tom 3 Nr 2 2015 Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167022
Konińskie Studia Jezykowe Tom 7 Nr 1 2019 Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/216721
Konińskie Studia Językowe Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167675
Konińskie Studia Językowe Tom 1 Nr 1 2013 Kazimiera Myczko, Ewa Waniek-Klimczak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167105
Konińskie Studia Językowe Tom 1 Nr 2 2013 Kazimiera Myczko, Ewa Waniek-Klimczak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167101
Konińskie Studia Językowe Tom 1 Nr 3 2013 Kazimiera Myczko, Ewa Waniek-Klimczak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167192
Konińskie Studia Językowe Tom 1 Nr 4 2013 Kazimiera Myczko, Ewa Waniek-Klimczak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167163
Konińskie Studia Językowe Tom 2 Nr 1 2014 Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167177
Konińskie Studia Językowe Tom 2 Nr 2 2014 Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167044
Konińskie Studia Językowe Tom 2 Nr 3 2014 Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167002
Konińskie Studia Językowe Tom 2 Nr 4 2014 Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167057
Konińskie Studia Językowe Tom 3 Nr 1 2015 Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167059
Konińskie Studia Językowe Tom 3 Nr 3 2015 Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/166995
Konińskie Studia Językowe Tom 3 Nr 4 2015 Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167021
Konińskie Studia Językowe Tom 4, nr 1, marzec 2016 Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167034
Konińskie Studia Językowe Tom 6 Nr 4 2018 Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/207525
Konińskie Studia Językowe Tom 7 Nr 3 2019 Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219257
Konińskie Studia Językowe Tom 7 Nr 4 2019 Mirosław Pawlak 2353-5148 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219123
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Tom 1 Nr 1 2015 Jakub Bartoszewski 2391-8632 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167726
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Tom 1 Nr 2 2015 Jakub Bartoszewski 2391-8632 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167444
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Tom 1 Nr 3 2015 Jakub Bartoszewski 2391-8632 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167527
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Tom 1 Nr 4 2015 Jakub Bartoszewski 2391-8632 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167602
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Tom 2 Nr 1 2016 Jakub Bartoszewski 2391-8632 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167575
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne Tom 5 Nr 1 2019 Jakub Bartoszewski 2391-8632 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/216649
Konsekwencje prawne śmierci pracownika Ewa Hofmańska 978-83-264-1883-9 Wolters Kluwer Polska SA 2006 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210904
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce Lechosław Garbarski, Jolanta Tkaczyk 978-83-61408-36-9 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115973
Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności Ewa Kusideł 978-83-7525-877-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/96456
Kreatywność bibliotekarzy Janusz Nowicki 83-85778-85-3 SBP 1997 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108236
Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla 978-83-7969-518-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146953
Kreatywność w edukacji nauczyciela Małgorzata Kaba 978-83-232-2615-4 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/97883
Kreatywność w praktyce biznesowej Jolanta Bieńkowska 978-83-8088-614-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210900
Kreatywność w praktyce biznesowej. Część 2 Jolanta Bieńkowska 978-83-8142-661-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213215
Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2001-2005: suplement Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-89316-65-X SBP 2006 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103402
Krople mądrości dla zabieganych Praca zbiorowa 978-83-63837-40-2 Logos Media 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/93950
Krótka historia młodzieżowej subkulturowości Witold Wrzesień 978-83-01-19338-6 Wydawnictwo Naukowe PWN 2013 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/92473
Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego Monika Całkiewicz 978-83-61408-04-8 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116090
Kryształy czasu Małgorzata Jakubowska 978-83-7969-908-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147512
Krytyka metodologiczna w praktyce tworzenia wiedzy Jacek Piekarski, Danuta Urbaniak-Zając, Sławomir Pasikowski 978-83-8142-716-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/214295
Książka dziecięca 1990-2005: konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej Praca zbiorowa 83-89316-62-5 SBP 2006 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100348
Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym Elżbieta Barbara Zybert 83-87629-76-6 SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103559
Książka multimedialna na CD-ROM w Polsce: (do 2000 roku) Beata Taraszkiewicz 83-87629-98-7 SBP 2003 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100418
Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku Magdalena Przybysz-Stawska 978-83-7969-606-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141666
Książka w działalności terapeutycznej Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-85778-88-8 SBP 1997 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102358
Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji Praca zbiorowa 978-83-614-6404-4 SBP 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103463
Książki w życiu najmłodszych Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska 978-83-7969-790-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/150287
KSIĄŻKI(nie)godne czytania? Bogusław Śliwerski 978-83-8095-317-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/179206
Książki, które pomagają żyć Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-87629-36-7 SBP 2000 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102435
Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie Małgorzata Góralska 978-83-61464-11-2 SBP 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103424
Księga 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego Ewa Walińska 978-83-8142-208-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/198310
Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce Bogdan Klukowski 978-83-61464-00-6 SBP 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103421
Księgi Jezusa syna Syrachowego Ecclesiasticus rzeczone, ktore wszytkich cnot naukę zamykają w sobie w przekładzie Piotra Poznańczyka Anna Lenartowicz-Zagrodna 978-83-7969-552-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146229
Księgi Jezusa, syna Syrachowego, Ecclesiasticus rzeczone, które wszytkich cnot naukę zamykają w sobie w przekładzie Piotra Poznańczyka (1535, 1542) Anna Lenartowicz-Zagrodna 978-83-7525-995-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118938
Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości Mieczysław Szyszko, Elżbieta Barbara Zybert 83-85778-61-6 SBP 1996 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108228
Kształtowanie relacji powiatowych urzędów pracy z pracodawcami Grzegorz Baran 978-83-233-2358-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40875
Ku dobrej starości. Senior jako wyzwanie dla pracy socjalnej Jolanta Twardowska-Rajewska, Dorota Kaźmierczak 978-83-883-3589-1 Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2014 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/163756
Ku globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu Edyta Pietrzak 978-83-8017-006-3 Elipsa 2014 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/203978
Ku harmonii? Jerzy Wiśniewski 978-83-7969-329-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130340
Ku przyszłości Magdalena Rzadkowolska 978-83-60807-93-4 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116189
Kultura – edukacja – technologia kształcenia Wojciech Skrzydlewski 978-83-232-3247-6 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/187067
Kultura i Rozwój 1(1)/2016 Jerzy Hausner, Edwin Bendyk, Andrzej Zybała, Anna Giza, Przemysław Czapliński, Tomasz Zarycki, Tomasz Rakowski, Andrzej Mencwel 2450-212X Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178455
Kultura i Rozwój 2(3)/2017 Piotr Augustyniak, Anna Karwińska, Łukasz Maźnica, Magdalena Andrejczuk, Igor Stokfiszewski 2450-212X Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/198497
Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji Hanna Batorowska 978-83-614-6410-5 SBP 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103494
Kultura jako źródło cierpień Sigmund Freud 978-83-62858-36-1 Wydawnictwo Aletheia 2014 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/102293
Kultura organizacyjna w bibliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką Elżbieta Barbara Zybert 83-89316-21-8 SBP 2004 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101377
Kultura szkoły Beata  Adrjan 978-83-7587-657-4 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/25947
Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula 978-83-235-1620-0 Uniwersytet Warszawski 2015 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/178705
Kulturowe uwarunkowania postaw kobiet i mężczyzn w różnym wieku wobec swego wyglądu i zdrowia Ewa Malinowska, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Emilia Garncarek, Julita Czernecka, Joanna Brzezińska 978-83-8088-354-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/181271
Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania Marek Krasiński 978-83-7695-303-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116262
Kumulacja procesowych ról uczestników polskiego postępowania karnego Radosław Olszewski 978-83-7525-928-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110775
Kurs złoty/euro: teoria i empiria Robert Kelm 978-83-7525-821-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/88405
Kustosze zbiorów specjalnych Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-87629-77-4 SBP 2004 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102745
L’adjectif épithète en français, espagnol et polonais – étude contrastive Magdalena Szeflińska-Baran, Marek Baran 978-83-8142-330-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204156
La folie au théâtre, ou l’esthétique de l’épouvante selon André de Lorde Tomasz Kaczmarek 978-83-8142-274-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/208490
La persuasion au service des grandes causes Agnieszka Woch 978-83-8142-254-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/201187
Le denominazioni proprie nelle traduzioni italiane della narrativa contemporanea polacca Joanna Ozimska 978-83-8142-248-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/201150
Le poids des mots Agnieszka Konowska, Agnieszka Woch, Andrzej Napieralski, Anna Bobińska 978-83-8142-076-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/193707
LEADER and Community-Led Local Development Approach. Polish Experiences Katarzyna Zajda, Anna Kołomycew, Łukasz Sykała, Karol Janas 978-83-8088-762-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/187975
Leczenie biologiczne Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit u dzieci Jarosław Kierkuś 978-83-917484-7-3 Wydawnictwo Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/139753
Leksykon resocjalizacji Anetta Jaworska 978-83-7850-132-9 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/43765
Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy Janusz Mariański 978-83-7688-386-1 Nomos 2015 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/157835
Lelowianie, Polacy, Żydzi Magdalena Zatorska 978-83-235-3605-5 Uniwersytet Warszawski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219063
Les enjeux du développment économique, financier et écologique dans une mondialisation risquée Krzysztof Malaga, Alain Redslob, Beata Woźniak-Jęchorek 978-83-7417-982-9 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205901
Listy Stefan Demby 83-89316-22-6 SBP 2004 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103436
Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty Edward Balcerzan 978-83-231-3065-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/97922
Local and Regional Economy in Theory and Practice. PN 394 Elżbieta Sobczak, Beata Bal-Domańska, Andrzej Raszkowski 978-83-7695-512-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147116
Logistyka amerykańska w wojnach światowych 1914-1945 Mirosław Skarżyński 978-83-65872-15-9 PWSZ Kalisz 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209247
Ludzka starość Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior 978-83-7850-946-2 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/157871
Lviv and Łódź at the Turn of 20th Century. Historical Outline and Natural Environment Mykola Habrel, Elżbieta Kobojek 978-83-7525-980-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118923
Ład wschodnio-europejski w polskiej myśli politycznej w XX wieku. Tom I Przemysław Waingertner 978-83-8142-843-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219167
Łódzki ośrodek geografii społeczno-ekonomicznej (1945-2015) Tadeusz Marszał 978-83-8088-060-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/159096
Łódź Celebrates Ira Aldridge (1807-1867) the First Black Shakespeare Tragedian Krystyna Kujawińska Courtney, Magdalena Cieślak, Agnieszka Rasmus, Monika Sosnowska 978-83-8142-489-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219161
Magazyn Literacki KSIĄŻKI nr 4/2012 + dodatek KSIĄŻKI dla turystów Praca zbiorowa 2083-7747 Biblioteka Analiz 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40594
Magazyn Literacki KSIĄŻKI nr 5/2012 + dodatek KSIĄŻKI dla dzieci i młodzieży Praca zbiorowa 2083-7747 Biblioteka Analiz 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40595
Magazyn Literacki KSIĄŻKI nr 6/2012 Praca zbiorowa 2083-7747 Biblioteka Analiz 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40596
Magazyn Literacki KSIĄŻKI nr 7 Praca zbiorowa 2083-7747 Biblioteka Analiz 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40683
Magazyn Literacki KSIĄŻKI nr 8/2012 Praca zbiorowa 2083-7747 Biblioteka Analiz 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/41592
Magiczna bajaderka. Antologia bajek Blogerzy Bajki Piszą 978-83-7859-447-5 Wydawnictwo e-bookowo 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135659
Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi Bogusława Beata Kaczmarek 978-83-7850-726-0 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/134679
Makro- i mikroekonomia.Podstawowe problemy współczesności Stefan Marciniak 978-83-01-17250-3 Wydawnictwo Naukowe PWN 2013 Nauki ekonomiczne Teoria ekonomii http://libra.ibuk.pl/book/69077
Malowanie palcami. Cz. 1 Grażyna Szafraniec 978-83-8012-530-8 Uniwersytet Śląski 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/142260
Małżeństwo Piotr Szukalski 978-83-7969-190-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210502
Management and Business Administration. Central Europe – 2012 – 1 Praca zbiorowa 2084-3356 Akademia Leona Koźmińskiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116155
Management and Business Administration. Central Europe – 2012 – 2 Praca zbiorowa 2084-3356 Akademia Leona Koźmińskiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116000
Management and Business Administration. Central Europe – 2012 – 3 Praca zbiorowa 2084-3356 Akademia Leona Koźmińskiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116047
Management and Business Administration. Central Europe – 2012 – 4 Praca zbiorowa 2084-3356 Akademia Leona Koźmińskiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116064
Management and Business Administration. Central Europe – 2013 – 1 Praca zbiorowa 2084-3356 Akademia Leona Koźmińskiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115975
Management and Business Administration. Central Europe – 2013 – 2 Praca zbiorowa 2084-3356 Akademia Leona Koźmińskiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116161
Management and Business Administration. Central Europe – 2013 – 3 Praca zbiorowa 2084-3356 Akademia Leona Koźmińskiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116093
Management and Business Administration. Central Europe – 2013 – 4 Praca zbiorowa 2084-3356 Akademia Leona Koźmińskiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116141
Management Forum 4. PN 358 Grzegorz Bełz, Adela Barabasz 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138333
Management Forum 5. PN 363 Ewa Głuszek, Grzegorz Bełz 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146750
Management Forum nr. 3 vol. 4 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170456
Management Forum, nr 1 vol. 6 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205272
Management Forum, nr 1, vol. 3 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149550
Management Forum, nr 2 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/161187
Management Forum, nr 2 vol. 5. Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205175
Management Forum, nr 2 vol. 6 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205171
Management Forum, nr 2, vol. 3 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149535
Management Forum, nr 3 vol. 5 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205179
Management Forum, nr 3 vol. 6 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205121
Management Forum, nr 3, vol. 3 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149564
Management Forum, nr 4 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178037
Management Forum, nr 4 vol. 5 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205168
Management Forum, nr 5 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178019
Management Forum, nr. 1 vol. 7 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213308
Management Forum, nr. 1, vol. 4 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/166321
Management Forum, nr. 2, vol. 4 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/166285
Management Forum, nr. 4 rol. 6 Praca zbiorowa 2392-0025 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205126
Management Sciences. Nauki o zarządzaniu 23/1 Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204506
Management Sciences. Nauki o zarządzaniu 23/2 Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204511
Management Sciences. Nauki o zarządzaniu 23/3 Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204496
Management Sciences. Nauki o zarządzaniu 23/4 Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204512
Management Sciences. Nauki o zarządzaniu 24/1 Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204493
Marceli Nencki Aniela Szwejcerowa 978-83-235-3453-2 Uniwersytet Warszawski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/225039
Marketing w bibliotece Jacek Wojciechowski 83-85778-08-X SBP 1993 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/99217
Masa solna dla dzieci Beata Guzowska 978-83-7774-560-1 LITERAT HENRYK PŁONCZYŃSKI 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/43292
Master of Business Administration – 2007 – 1 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116044
Master of Business Administration – 2007 – 2 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116153
Master of Business Administration – 2007 – 3 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116018
Master of Business Administration – 2007 – 4 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116002
Master of Business Administration – 2007 – 5 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116192
Master of Business Administration – 2007 – 6 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116086
Master of Business Administration – 2008 – 1 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116016
Master of Business Administration – 2008 – 2 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116176
Master of Business Administration – 2008 – 3 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115985
Master of Business Administration – 2008 – 4 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115977
Master of Business Administration – 2008 – 5 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116006
Master of Business Administration – 2008 – 6 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116043
Master of Business Administration – 2009 – 1 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116009
Master of Business Administration – 2009 – 2 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116001
Master of Business Administration – 2009 – 3 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116183
Master of Business Administration – 2009 – 4 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116146
Master of Business Administration – 2009 – 5 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116164
Master of Business Administration – 2009 – 6 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116033
Master of Business Administration – 2010 – 1 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116051
Master of Business Administration – 2010 – 2 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115983
Master of Business Administration – 2010 – 3 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116020
Master of Business Administration – 2010 – 4 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116014
Master of Business Administration – 2010 – 5 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115970
Master of Business Administration – 2010 – 6 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116091
Master of Business Administration – 2011 – 1 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116008
Master of Business Administration – 2011 – 2 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115994
Master of Business Administration – 2011 – 3 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115968
Master of Business Administration – 2011 – 4 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116180
Master of Business Administration – 2011 – 5 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116117
Master of Business Administration – 2011 – 6 Praca zbiorowa 1231-0328 Akademia Leona Koźmińskiego 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116025
Matematyka – 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III Jadwiga Stasica 978-83-7587-784-7 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/888
Matematyka 1 Krystyna Bieńkowska-Lipińska, Dominik Jagiełło, Rafał Maj 978-83-927469-3-5 Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej OKNO 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/9282
Matematyka 2 Krystyna Bieńkowska-Lipińska, Dominik Jagiełło, Rafał Maj 978-83-62287-06-2 Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej OKNO 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/18830
Matematyka dla humanistów: elementy matematyki dla studentów nauk humanistycznych i społecznych Lech T. Polkowski, Maria Polkowska 83-85778-27-6 SBP 1994 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100439
Mathematical Economics 10 (17) 2014 Praca zbiorowa 1733-9707 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146475
Mathematical Economics 11(8) Praca zbiorowa 2450-1131 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170435
Mathematical Economics 12(19) Praca zbiorowa 2450-1131 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203006
Mathematical Economics 13(20) Praca zbiorowa 2450-1131 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203200
Mathematical Economics 14(21) Praca zbiorowa 2450-1131 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213299
Mathematical Economics 7(14) Praca zbiorowa 1733-9707 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/63608
Mathematical Economics 9(16) 2013 Praca zbiorowa 1733-9707 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/125942
Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010 Sylwia Urbańska 978-83-231-3366-7 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147147
Matki i córki we współczesnej Polsce Elżbieta Korolczuk 9,78832E+12 Universitas 2019 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/207521
Mądrość dziecka Elżbieta Płóciennik 978-83-8088-937-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/194953
Meandry procesów demokratyzacji i transformacji systemowej Małgorzata Rączkiewicz 978-83-7969-315-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130344
Measuring Impact of Nuclear Power on CO2 Emissions Mariusz Plich, Łukasz Konopielko, David Pupovac 978-83-8142-819-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219160
Mechanizmy manifestowania orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym Anita Filipczak-Białkowska 978-83-8142-137-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/195020
Media w edukacji Janusz Gajda 978-83-7850-689-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/112455
Media w wychowaniu dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły Tomasz Huk 978-83-7587-875-2 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/36190
Mediacje w pracy socjalnej Dorota Rynkowska, Małgorzata Artymiak 978-83-7996-019-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/170087
Medical Science Pulse nr 1/17 Donata Kurpas 2080-2021 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/179765
Medicina Internacia Revuo, 4(97), grudzień 2011 Włodzimierz Opoka 0465-5435 Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek UMEA SHINODA-KURACEJO 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38083
Medycyna narracyjna Marta Chojnacka-Kuraś 978-83-235-4075-5 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219067
Metamereology Andrzej Pietruszczak 978-83-231-3975-1 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/190738
Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim Agnieszka Podstawczyńska 978-83-7969-322-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130378
Metoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera Maria Dembowska 83-87629-64-2 SBP 2001 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103373
Metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy Barbara Pastuszek-Lipińska 978-83-7850-861-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/157807
Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego Urszula Kierczak 978-83-7850-006-3 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/40561
Metoda socjologii Florian Znaniecki 978-83-01-15528-5 Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/714
Metodologia badań psychologicznych Jerzy M. Brzeziński 978-83-01-20691-8 Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/206683
Metodologia badań społecznych Stefan Nowak 978-83-01-14999-4 Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/128658
Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii Praca zbiorowa 978-83-8017-059-9 Elipsa 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/203647
Metody i techniki badań pedagogicznych Mieczysław Łobocki 978-83-7587-932-2 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/62557
Metody i techniki odkrywania wiedzy Jakub Niedbalski 978-83-7969-550-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146221
Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających. Wybrane zagadnienia Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński 978-83-231-3210-3 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/120385
Metody pracy z dzieckiem i rodziną Anna Dunajska 978-83-7537-155-0 Wydawnictwo Verlag Dashofer 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/61954
Metodyka edukacji polonistycznej Danuta Dobrowolska 978-83-8095-085-6 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/157818
Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym Danuta Czelakowska 978-83-7850-296-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/109772
Metrologia i chemometria w analityce środowiska Janusz Kupis, Monika Skowron-Jaskólska, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk 978-83-8088-177-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/161266
Miasto – region – gospodarka w badaniach geograficznych Tadeusz Marszał 978-83-8088-005-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157473
Mieszko Pierwszy Tajemniczy Przemysław Urbańczyk 978-83-231-2948-6 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/66176
Między wykluczeniem a integracją – realizacja praw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Analiza socjologiczna Grażyna Mikołajczyk-Lerman 978-83-7525-927-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/108495
Międzynarodowa i narodowa działalność informacyjna w zakresie edukacji Elżbieta Barbara Zybert 83-900042-7-5 SBP 1991 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103379
Międzynarodowy system finansowy Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Tomasz Miziołek 978-83-8088-037-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157778
Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna. Microtoponymy and Macrotoponymy. Preliminary Problems Artur Gałkowski, Renata Gliwa 978-83-7969-724-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/143218
Miłość, przyjaźń, agresja, alkoholizm Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-87629-34-0 SBP 1999 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102739
Mistrz i kontynuator. René Descartes i Louis De La Forge Tomasz Śliwiński 978-83-7969-277-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116024
Mity „ziemi obiecanej” w regionalnej literaturze Łodzi. Między grą wyobraźni fikcją literacką a historią Jolanta Fiszbak 978-83-7525-859-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115993
Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii Magdalena Rekść 978-83-7969-311-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210508
Młodzi dorośli Magdalena Rek-Woźniak 978-83-7969-984-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/166225
Mnemotechniki Joanna Skibska 978-83-7850-151-0 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/43766
MOBILITY TO THE EDGES OF EUROPE: The Case of Iceland and Poland Dorota Rancew-Sikora, Unnur Dís Skaptadóttir, Anna Wojtyńska, Harald Schaller, Kristín Loftsdóttir, Anna Karlsdóttir, Gunnar þór Jóhannesson, Małgorzata Irek, Anna Horolets, Magdalena Gajewska, Karolina Ciechorska-Kulesza, Agata Bachórz 978-83-7383-806-2 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/155422
Mocarze czasu pomnikowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej Janusz Hereźniak 978-83-60655-72-6 Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/113592
Model prawny systemu gospodarki odpadami Piotr Korzeniowski 978-83-7969-936-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149639
Model sieci informacyjnych Wiesław Gliński 83-87629-21-9 SBP 1999 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101382
Modele mikrosymulacyjne. Teoria i zastosowania ekonomiczno-społeczne Agata Żółtaszek 978-83-7969-376-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135095
Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach Barbara Sosińska-Kalata 83-87629-22-7 SBP 1999 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/99066
Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru – kluczowe obszary decyzyjne Edyta Gwarda-Gruszczyńska 978-83-7525-875-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108683
Modele publicznych instytucji rynku pracy i ich praktyczne zastosowania Grażyna Prawelska-Skrzypek, Katarzyna Peter-Bombik 978-83-233-2355-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40873
Modele zarządzania kosztami i dokonaniami. PN 343 Edward Nowak, Maria Nieplowicz 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138326
Modele, artefakty, kolektywy Łukasz Afeltowicz 978-83-231-2879-3 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/41750
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych Barbara Pawełek 978-83-7252-672-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138017
Modelowanie niepewności krótkoterminowego popytu na energię elektryczną z wykorzystaniem sieci neuronowych i neuronowo-rozmytych Witold Bartkiewicz 978-83-7525-926-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108949
Modelowanie rozległych systemów informacyjnych Małgorzata Kisilowska 978-83-61464-05-1 SBP 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103407
Models and Methods for Analysing and Forecasting Economic Processes Józef Pociecha 978-83-7252-669-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138025
Modern Real Analysis Jacek Hejduk, Stanisław Kowalczyk, Ryszard J. Pawlak, Małgorzata Turowska 978-83-7969-955-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158521
Modernizacja Polski Witold Morawski 978-83-61408-34-5 Akademia Leona Koźmińskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116151
Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918-2004 Wojciech Musiał 978-83-231-2950-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/66146
Mowa i rozwój a zaburzenia. Teoria i praktyka logopedyczna Michał Bitniok 978-83-64927-90-4 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/155012
Możliwość makrohistorii. Braudel, Wallerstein, Deleuze Jan Swianiewicz 978-83-231-3311-7 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138173
Mój bajarz. Studia i szkice o literaturze młodzieżowej Joanna Papuzińska 978-83-61464-31-0 SBP 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103398
Mózgowe porażenie dziecięce Krystyna Kobel-Buys, Tadeusz Bober 83-89156-46-6 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2006 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/2368
Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance  Vol. 4(19) Yoshiko Kawachi, Krystyna Kujawińska Courtney 978-83-7525-106-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/5970
Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance  Vol. 5(20) Yoshiko Kawachi 978-83-7525-292-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/5971
Mutyzm wybiórczy – dzieci uwięzione w ciszy Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Różycka 978-83-65774-19-4 Oficyna MM 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/186462
Muzyczne narracje o kochankach z Werony. Wprowadzenie do narratologii muzycznej Małgorzata Pawłowska 978-83-231-3721-4 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/176310
Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI Paweł Gancarczyk 978-83-231-2720-8 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38324
Muzykoterapia dzieci agresywnych Diana Gulińska-Grzeluszka 978-83-7405-553-6 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2009 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/93587
Na granicy rozdzielczości Jacek Bojakowski 978-83-63804-21-3 edu-Libri 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/66407
Na Piasku 2/2017 Sylwester Wolak 2299-8772 FNCE 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/198521
Najczęstsze pytania o protestantyzm Mateusz Wichary 978-83-63837-34-1 Logos Media 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/70284
Najważniejsza rzecz w życiu Praca zbiorowa 978-83-63837-15-0 Logos Media 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/43712
Najważniejsze pytania John Blanchard 978-83-63837-82-2 Logos Media 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/143968
Należyta staranność w prawie międzynarodowym Joanna Kulesza 978-83-7969-910-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147526
Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców Zygfryd Juczyński 978-83-200-5998-4 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/40941
Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne. Zjawisko, zagrożenia, profilaktyka Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas 978-83-7545-939-5 Aspra 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/208718
Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof Tomasz Konecki, Beata Pawłowska 978-83-7969-725-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/143204
Naucz się w 7 godzin: Jak tworzyć mapy myśli Irena Sidor-Rangełow, Anna Gergana Rangełow, Slavcho Rangelov 978-83-935157-0-7 Wydawnictwo e-bookowo 2012 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/39478
Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Władysław Miodunka, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Jolanta Tambor, Tadeusz Zgółka, Karolina Graboń, Małgorzata Smereczniak 978-83-226-3535-3 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/198326
Nauczanie i uczenie się w sieci Grażyna Barabasz 978-83-232-3170-7 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/187998
Nauczyciel akademicki wobec wyzwań edukacyjnych Piotr Wdowiński 978-83-7969-847-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/148299
Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska 978-83-8088-314-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/170786
Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak 978-83-8088-169-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/169713
Nauczyciele akademiccy wobec systemu oceniania okresowego pracowników Anna Michałkiewicz 978-83-8142-626-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/214436
Nauka o administracji Karol Dąbrowski 978-83-933847-0-9 Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Ryki 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/43371
Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie Marianna Banacka 83-89316-17-X SBP 2003 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101384
Nauka o książce. Antologia tekstów Marek Tobera 83-89316-60-9 SBP 2006 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100424
Nauki Inżynierskie  i Technologie 2(9) 2013 Praca zbiorowa 2080-5985 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/97979
Nauki Inżynierskie i Technologie 1(24) Praca zbiorowa 2449-9773 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205181
Nauki Inżynierskie i Technologie 1(28) Praca zbiorowa 2449-9773 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205156
Nauki Inżynierskie i Technologie 1(4) Praca zbiorowa 2080-5985 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/39824
Nauki Inżynierskie i Technologie 1(8) Praca zbiorowa 2080-5985 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/66965
Nauki Inżynierskie i Technologie 2(25) Praca zbiorowa 2449-9773 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205120
Nauki Inżynierskie i Technologie 2(29) Praca zbiorowa 2449-9773 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213307
Nauki Inżynierskie i Technologie 2(5) Praca zbiorowa 2080-5985 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/61920
Nauki Inżynierskie i Technologie 2014, Nr 2 (13) Praca zbiorowa 2080-5985 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135640
Nauki Inżynierskie i Technologie 2014, nr 4(15) Praca zbiorowa 2080-5985 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146755
Nauki Inżynierskie i Technologie 2015, nr 1(16) Praca zbiorowa 2080-5985 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146767
Nauki Inżynierskie i Technologie 2015, nr 2(17) Praca zbiorowa 2080-5985 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/153788
Nauki Inżynierskie i Technologie 3 Praca zbiorowa 2080-5985 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/61842
Nauki inżynierskie i technologie 3(10) 2013 Praca zbiorowa 2080-5985 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/99651
Nauki Inżynierskie i Technologie 3(14) Praca zbiorowa 2080-5985 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141077
Nauki Inżynierskie i Technologie 3(18) Praca zbiorowa 2449-9773 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157783
Nauki Inżynierskie i Technologie 3(26) Praca zbiorowa 2449-9773 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205096
Nauki Inżynierskie i Technologie 3(30) Praca zbiorowa 2449-9773 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/217090
Nauki Inżynierskie i Technologie 3(6) Praca zbiorowa 2080-5985 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/61924
Nauki Inżynierskie i Technologie 4(27) Praca zbiorowa 2449-9773 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205117
Nauki Inżynierskie i Technologie 4(7) Praca zbiorowa 2080-5985 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/63038
Nauki o Finansach 1(10) 2012 Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/39293
Nauki o finansach 1(14) 2013 Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/99480
Nauki o Finansach 1(22) 2015 Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146562
Nauki o Finansach 1(26) Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178052
Nauki o Finansach 1(6)-2011 Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40993
Nauki o Finansach 2 (7) Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38322
Nauki o Finansach 2(11) Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/41153
Nauki o Finansach 2(15) 2013 Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101424
Nauki o Finansach 2013, nr 3(16) Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116257
Nauki o Finansach 2013, nr 4(17) Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116296
Nauki o Finansach 2014, nr 1 (18) Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/121162
Nauki o Finansach 2014, Nr 2 (19) Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135643
Nauki o Finansach 2014, nr 4(21) Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146768
Nauki o Finansach 2016 2(27) Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204500
Nauki o Finansach 2016 3(28) Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204508
Nauki o Finansach 2016 4(29) Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204482
Nauki o Finansach 2017 1(30) Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204487
Nauki o Finansach 2017 2(31) Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204488
Nauki o Finansach 2017 3(32) Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204505
Nauki o Finansach 2017 4(33) Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204474
Nauki o Finansach 3(12) Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/65851
Nauki o Finansach 3(20) Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141046
Nauki o Finansach 3(24) Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167063
Nauki o Finansach 3(8). Financial Sciences Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38613
Nauki o Finansach 4 Grażyna Borys 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/5543
Nauki o Finansach 4(25) Praca zbiorowa 2449-9811 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170491
Nauki o Finansach 4(9) Praca zbiorowa 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38614
Nauki o Finansach, nr 2(23) Ewa Bogacka-Kisiel 2080-5993 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/155789
Nauki o Zarządzaniu 1(18) 2014 Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/125948
Nauki o Zarządzaniu 1(26) Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158948
Nauki o Zarządzaniu 2(11) Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/63615
Nauki o zarządzaniu 2(15) 2013 Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/99445
Nauki o Zarządzaniu 2(27) Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158883
Nauki o Zarządzaniu 2. Badania rynkowe Krystyna Mazurek-Łopacińska 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/2261
Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 3(16) Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116351
Nauki o Zarządzaniu 2013, nr 4(17) Praca zbiorowa 1507-3858 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/119522
Nauki o Zarządzaniu 2014, Nr 2 (19) Praca zbiorowa  2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135715
Nauki o Zarządzaniu 2014, nr 4(21) Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146748
Nauki o Zarządzaniu 2015, nr 1(22) Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146749
Nauki o Zarządzaniu 2015, nr 2(23) Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/153786
Nauki o Zarządzaniu 3(12) Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/43888
Nauki o Zarządzaniu 3(20) Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141095
Nauki o Zarządzaniu 3(28) Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178055
Nauki o zarządzaniu 3. Zarządzanie w praktyce Barbara Olszewska 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/5520
Nauki o Zarządzaniu 4(13) Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/63035
Nauki o Zarządzaniu 4(25) Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157791
Nauki o Zarządzaniu 4(29) Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178040
Nauki o Zarządzaniu 4. Zarządzanie w teorii Mieczysław Przybyła 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/6662
Nauki o Zarządzaniu 6 Krystyna Mazurek-Łopacińska 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40495
Nauki o Zarządzaniu 7 Barbara Olszewska 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40496
Nauki o Zarządzaniu 8 Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38612
Nauki o Zarządzaniu 9 2011 Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38700
Nauki o Zarządzaniu, nr 3(24) Andrzej Kaleta 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/155761
Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences 1(10) Praca zbiorowa 2080-6000 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40285
Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences 2017 1(30) Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204480
Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences 2017 2(31) Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204503
Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences 2017 3(32) Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204504
Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences 2017 4(33) Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204499
Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences 2019 2(24) Praca zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213298
Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences 2019 3(24) Praca Zbiorowa 2449-9803 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/216946
Nauki Przyrodnicze nr 1 (1)/2013 Mateusz Gortat, Katarzyna Szewczuk-Karpisz, Ewelina Korzeniowska, Diana Rymuszka, Magdalena Stróż 2353-1371 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/128349
Nauki Przyrodnicze Nr 1 (11)/2016 Dariusz Wolski, Paulina Kęsak, Urszula Pankiewicz, Joanna Stadnik, Kamil Szczepka, Ewa Broda, Olga Gęska 2353-13-71 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158082
Nauki Przyrodnicze Nr 1 (15)/2017 Agata Kobyłka, Aleksandra Gogół, Kinga Nakonieczna, Magdalena Michalak, Klaudia Gustaw, Magdalena Polak-Berecka 2353-13-71 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/179768
Nauki Przyrodnicze nr 1 (3)/2014 Łukasz Kurasiewicz, Monika Armuła, Łukasz Tyburski, Dariusz Wolski, Wojciech Dymek 2353-1371 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/128317
Nauki Przyrodnicze nr 1 (7)/2015 Magdalena Doniak, Andrzej Kaźmierczak, Paulina Radwańska, Katarzyna Szewczuk-Karpisz 2353-1371 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/145881
Nauki Przyrodnicze nr 2 (2)/2013 Magdalena Kapłan, Anna Jastrząb, Katarzyna Szewczuk-Karpisz, Mateusz Gortat 2353-1371 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/128287
Nauki Przyrodnicze nr 2 (4)/2014 Adam Kuzdraliński, Aleksandra Paterek, Natalia Gierasimiuk, Marcelina Olszak, Izabela Podgórska, Michał Pałys, Katarzyna Szewczuk-Karpisz, Maciej Frant, Mateusz Pięt, Adrian Zając, Michał Chojnacki 2353-13-71 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/128345
Nauki Przyrodnicze nr 2 (8)/2015 Magdalena Gos, Arkadiusz Czerwonka, Maciej Frant, Aleksandra Żurek, Ewa Kołodziej, Robert Latosiewicz 2353-1371 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/148312
Nauki Przyrodnicze Nr 3 (13)/2016 Małgorzata Budzeń, Damian Zieliński, Kamila Soboska, Magdalena Doniak, Andrzej Kaźmierczak, Małgorzata Góral, Urszula Pankiewicz, Barbara Furmaga, Florentyna Tyrała, Maja Warzecha, Aleksandra Piątek 2353-13-71 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167751
Nauki Przyrodnicze nr 3 (5)/2014 Maciej Sykut, Łukasz Kurasiewicz, Kamil Korzeniowski, Marta Kalinowska, Dariusz Wolski, Alicja Lis, Mateusz Gortat 2353-1371 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/133595
Nauki Przyrodnicze Nr 4 (14)/2016 Adrianna Rafalska, Magdalena Krauze, Agata Kobyłka, Łukasz Tyburski, Małgorzata Górna 2353-13-71 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/173528
Nauki Przyrodnicze nr 4 (6)/2014 Mateusz Gortat, Kamil Korzeniowski, Agata Kobyłka, Jan Dyduch, Ewelina Nieścior, Małgorzata Martynowicz, Marta Zalewska – Korona, Agnieszka Latocha, Anna Piecak 2353-1371 Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/139566
Nauki Społeczne 1(5) Praca zbiorowa 2080-6019 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/41150
Nauki Społeczne 1(7) 2013 Praca zbiorowa 2080-6019 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/91901
Nauki Społeczne 2(4) Praca zbiorowa 2080-6019 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38615
Nauki Społeczne 2(6) Praca zbiorowa 2080-6019 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/63046
Nauki Społeczne 2. Współczesne społeczeństwa – nadzieje i zagrożenia Olga Kowalczyk 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/2560
Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego Renata Marciniak-Firadza 978-83-7969-609-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141705
Nazywam się Niebieski Oktawian Bulanowski 978-83-943446-1-0 Prof-Net 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/173816
Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie Stefan Załęski 978-83-231-2737-6 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/41923
Neopragmatyzm Tadeusz Szubka 978-83-231-2828-1 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/41872
New Opportunities for Polish-Japanese Cooperation: Diagnosis and Prospects Jolanta Młodawska-Bronowska 978-83-7969-949-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/151697
Niemiecka polityka społeczna. Ekonomizacja i przekraczanie barier Rolf G. Heinze, Adalbert Evers 978-83-61121-32-9 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/172189
Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70 XVIII wieku do 1866 roku Krzysztof Paweł Woźniak 978-83-8088-434-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/168164
Niepełnosprawni w świecie Internetu Anna Zielak 83-89-31641-2 SBP 2005 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102828
Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej Zbigniew Woźniak 978-83-89281-57-9 Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1313
Nikt nie rodzi się ateistą Roger Carswell 978-83-63837-26-6 Logos Media 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/43688
Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy Nicole Dołowy-Rybińska 978-83-231-3722-1 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/176344
Nowa Ekonomia Strukturalna wobec krajów mniej zaawansowanych Justin Yifu Lin, Alojzy Z. Nowak 978-83-65402-50-9 Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/185771
Nowa psychologia dysleksji Grażyna Krasowicz-Kupis 978-83-01-20904-9 Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/211001
Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku Wiesław Maik, Andrzej Suliborski, Marcin Wójcik 978-83-8088-213-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/175667
Nowe media w trzecim sektorze Małgorzata Łosiewicz 978-83-7865-971-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2018 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/214114
Nowe metody terapii osób niepełnosprawnych – program TEACCH Izabela Krasiejko 978-83-7537-143-7 Wydawnictwo Verlag Dashofer 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/61939
Nowe technologie w bibliotekach publicznych Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 978-83-61464-15-0 SBP 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102375
Nowe technologie w edukacji Roman Lorens 978-83-262-2203-0 Wydawnictwo Szkolne PWN 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/71723
Nowe życie? Magdalena Ruta 978-83-8142-031-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/196584
Nowoczesna biblioteka Marcin Drzewiecki 978-83-614-6420-4 SBP 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103560
Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska 978-83-8088-716-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/182139
Nowoczesność i tożsamość Anthony Giddens 978-83-01-20710-6 Wydawnictwo Naukowe PWN 2010 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/2003
Nowy leksykon profesjologiczny Kazimierz M. Czarnecki, Bogusław Pietrulewicz, Piotr Kowolik 978-83-65682-64-2 Wyższa Szkoła Humanitas 2017 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/180016
Nowy ład? Jolanta Grotowska-Leder, Ewa Rokicka 978-83-7969-608-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141743
O duchu stosowności. Teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna Monika Worsowicz 978-83-7525-838-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100261
O pojęciu dowodu w matematyce Krzysztof Wójtowicz 978-83-231-2827-4 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/41893
Obiektywny i subiektywny wymiar starości Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński 978-83-8088-011-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/159078
Oblicza niepełnosprawności w teorii i praktyce Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota Żuchowska-Skiba 978-83-8088-790-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/190814
Oblicza starości w perspektywie lokalnej Krzysztofiak Danuta 978-83-8095-333-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/179315
Oblicza współczesnej rodziny Barbara Harwas-Napierała, Lucyna Bakiera 978-83-232-3379-4 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2018 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/206393
Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski, Jakub Matuszak, Tomasz Pałka, Paweł Pieśko, Rafał Rusinek, Maciej Włodarczyk, Ireneusz Zagórski, Kazimierz Zaleski 978-83-7947-157-7 Politechnika Lubelska 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149043
Obsługa informacyjna w bibliotekach warszawskich Helina Fedyna 83-876-2989-8 SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101991
Ocena dynamiki struktury drzewostanów sosnowych (Pinus sylvestris L.) objętych różnym postępowaniem hodowlanym Janusz Szmyt 978-83-7160-931-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/217473
Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu: idee, metody, środki David Nicholas 83-87629-56-1 SBP 2001 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98916
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia żywieniowego i biologicznego infliximabem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna Jarosław Kierkuś 978-83-917484-6-6 Wydawnictwo Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/104191
Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Wyd. 2. Ewa Jarosz 978-83-226-2342-8 Uniwersytet Śląski 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/109879
Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej Celina Nowak 978-83-61408-29-1 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115982
Od Facebooka do post-przyjaźni Piotr Szarota 978-83-01-19867-1 Wydawnictwo Naukowe PWN 2018 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/191690
Od przeszłości do teraźniejszości Maria Wrocławska, Irena Kujawska, Irena Łabiszewska 978-83-7969-680-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149964
Od samoakceptacji do aktywności? Postawy wobec własnej niepełnosprawności a aktywność zawodowa Dorota Wiszejko-Wierzbicka 978-83-89281-49-4 Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1337
Od wykluczenia do wsparcia Krzysztofiak Danuta, Spętana Jolanta, Włodarczyk Ewa 978-83-8095-180-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/173244
Odcienie miłości Praca zbiorowa 978-83-7900-588-8 Psychoskok 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/159058
Oddziaływania psychologiczne na rzecz integracji osób z ograniczeniami sprawności Ewa Trzebińska 978-83-89281-34-0 Academica Wydawnictwo SWPS 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1330
Odkryj Instytut Nenckiego Marta Wojewoda, Katarzyna Żybura-Broda 978-83-01-16720-2 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/9281
Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych Jakub Niedbalski 978-83-7525-881-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/92209
Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej Kinga Musialska 978-83-7587-737-3 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/36204
Odwieczny naród Michał Łuczewski 978-83-231-3052-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/41791
Oferta edukacyjna i jakość kształcenia w publicznych liceach ogólnokształcących w Łodzi Joanna Madalińska-Michalak 978-83-7525-921-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135048
Okna życia w systemie opieki nad dziećmi Beata Krajewska 978-83-65224-35-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/164602
Oleje roślinne i przeciwutleniacze naturalne jako składniki kształtujące jakość wędlin podrobowych typu pasztetowa Agnieszka Bilska 978-83-7160-929-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213485
On Their Own Paths Dominik Mierzejewski, Karol Żakowski 978-83-7969-812-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149641
Open Access: Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca Piotr Kozierski, Rafał Kabaciński, Marcin Lis, Piotr Kaczmarek 978-83-7850-485-6 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/71838
Opieka nad osobami starszymi Zofia Szweda-Lewandowska 978-83-8088-683-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/180341
Opiekun medyczny w praktyce Elżbieta Szwałkiewcz 978-83-200-5904-5 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2019 Medycyna Pielęgniarstwo http://libra.ibuk.pl/book/211289
Opowieści wigilijne dla dzieci. PWN i przyjaciele Praca zbiorowa 978-83-262-2460-7 Wydawnictwo Szkolne PWN 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/133600
Opracowanie rzeczowe Praca zbiorowa 83-89316-55-2 SBP 2006 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102755
Optical cues used in prey identification by a juvenile jumping spider, Yllenus arenarius (Araneae, Salticidae) Maciej Bartos 978-83-7525-895-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118918
Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii Jan Blecharz, Małgorzata Siekańska, Aleksandra Tokarz 978-83-628-9112-2 AWF Kraków 2011 Sport http://libra.ibuk.pl/book/88864
Organizowanie środowiska informacji i wiedzy Praca zbiorowa 978-83-89316-91-2 SBP 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103387
Orgie słów. Terminologia misteriów w “Parafrazie Ewangelii wg św. Jana” Nonnosa z Panopolis Filip Doroszewski 978-83-231-3791-7 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/173484
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną Ewa Zasępa 978-83-8095-252-2 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/173283
Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy Anna Izabela Brzezińska, Zbigniew Woźniak, Konrad Maj 978-83-89281-29-6 Academica Wydawnictwo SWPS 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1327
Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska. Wojciech Łukowski 978-83-89281-44-9 Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1326
Państwo dobrobytu jako skarbonka Nicholas Barr 978-83-61121-29-9 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/171777
Państwo w państwie? Małgorzata Rączkiewicz 978-83-7969-452-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/151765
Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji Filip Schmidt 978-83-231-3316-2 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147919
Paradiplomacy in Asia Małgorzata Pietrasiak, Grzegorz Bywalec, Tomasz Kamiński, Dominik Mierzejewski, Michał Słowikowski 978-83-8088-803-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/190648
Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii Ewa Frątczak, Tomasz Panka, Teresa Słaby 978-83-7695-704-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/196802
Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości przedsiębiorstwa A. Natasza Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera 978-83-7525-867-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118926
Parch Piotr Patykiewicz 978-83-7924-737-0 Sine Qua Non 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210894
Partnerstwa w sferze publicznej Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba 978-83-7383-741-6 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/129729
Ped@gog w blogosferze – II Bogusław Śliwerski 978-83-7587-242-2 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1665
Pedagog społeczny Arkadiusz Żukiewicz 978-83-8088-643-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/178320
Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka Arkadiusz Kaźmierczak, Jolanta E. Kowalska, Anna Maszorek-Szymala, Makarczuk Anna 978-83-8088-248-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/169008
Pedagogika Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski 978-83-01-20855-4 Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/209559
Pedagogika autorytarna Małgorzata Kosiorek 978-83-7587-801-1 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2007 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/887
Pedagogika czasu wolnego Jan Pięta 978-83-64691-01-0 FREL 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/104188
Pedagogika i profilaktyka społeczna. Nowe wyzwania, konteksty, problemy Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik 978-83-7545-868-8 Aspra 2018 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/208713
Pedagogika medialna, t. 1 Bronisław Siemieniecki 978-83-01-15703-6 Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/481
Pedagogika medialna, t. 2 Bronisław Siemieniecki 978-83-01-15704-3 Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/482
Pedagogika ogólna Bogusław Śliwerski 978-83-7850-169-5 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/63515
Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna Marta Myszkowska-Litwa 978-83-233-3079-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/41551
Pedagogika osób niepełnosprawnych. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska 978-83-7850-436-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/66148
Pedagogika specjalna t.1 Deborah Deutsch Smith 978-83-01-15668-8 Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/61951
Pedagogika specjalna t.2 Deborah Deutsch Smith 978-83-01-15707-4 Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/61932
Pedagogika społeczna Ewa Marynowicz-Hetka 978-83-8142-558-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/212438
Pedagogika społeczna, t. 1 Ewa Marynowicz-Hetka 978-83-01-14675-7 Wydawnictwo Naukowe PWN 2006 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/278
Pedagogika społeczna, t. 2 Ewa Marynowicz-Hetka 978-83-01-14847-8 Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/822
Pedagogika sportu Jerzy Nowocień 978-83-61830-03-0 AWF Warszawa 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/206925
Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce Bożena Zawadzka, Tomasz Łączek 978-83-7133-701-7 Uniwersytet Jana Kochanowskiego 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/190643
Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1 Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski 978-83-01-14055-7 Wydawnictwo Naukowe PWN 2003 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/195
Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2 Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski 978-83-01-14133-2 Wydawnictwo Naukowe PWN 2005 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/158
Performance Measurement and Management. PN 345 Bartłomiej Nita 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138328
PeWNego razu w teatrze… Scenariusze przedstawień świąteczno-zimowych dla dzieci Publikacja Zbiorowa 978-83-262-2550-5 Wydawnictwo Szkolne PWN 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/151409
Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action and Ethos Janusz Kaczmarek, Ryszard Kleszcz 978-83-8088-539-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/182187
Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku Marta Muszalik, Kornelia Kędziora-Kornatowska 978-83-200-5561-0 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2018 Medycyna Geriatria http://libra.ibuk.pl/book/192538
Pieniądze w służbie dyplomacji Tomasz Kamiński 978-83-8088-902-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/193906
Pisanie prac i sztuka ich prezentacji Przemysław Paweł Grzybowski, Krzysztof Sawicki 978-83-7850-013-1 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/2532
Pismo i książka w systemie L. Braille’a w Polsce Małgorzata Czerwińska 83-87629-28-6 SBP 1999 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101712
Pismo Święte. Nowy Testament z księgami Psalmów i Przysłów Praca zbiorowa 978-83-63837-73-0 Logos Media 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/127498
Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej Magdalena Kuran, Katarzyna Kaczor-Scheitler, Michał Kuran 978-83-7525-996-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/119121
PLEJ_2 czyli psycholingwistyczne eksploracje językowe Olga Majchrzak 978-83-7969-036-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/117600
PLEJ_3 czyli PsychoLingwistyczne Eksploracje Językowe Olga Majchrzak 978-83-7969-954-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149640
Plonowanie i jakość nasion łubinu żółtego oraz jego wpływ następczy w warunkach stosowania konwencjonalnej uprawy roli i wieloletnich uproszczeń uprawowych Agnieszka Faligowska 978-83-7160-911-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202264
Płeć zmiany Izabela Desperak 978-83-8088-815-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/189117
Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku Praca zbiorowa 978-83-89316-81-3 SBP 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103434
Po prostu jakość Jan M. Myszewski 978-83-61408-03-1 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116130
Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji Barbara Sosińska-Kalata 83-85778-50-0 SBP 1995 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/107404
Podręczny słownik terminów AAC Bogusława Beata Kaczmarek, Magdalena Grycman 978-83-7850-737-6 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/134528
Podstawy budowy tezaurusa: poradnik Jadwiga Woźniak-Kasperek 83-89316-53-6 SBP 2006 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103741
Podstawy dydaktyki Franciszek Bereźnicki 978-83-7308-961-7 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2007 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1115
Podstawy ekonomii Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski 978-83-01-19892-3 Wydawnictwo Naukowe PWN 2018 Nauki ekonomiczne Teoria ekonomii http://libra.ibuk.pl/book/190542
Podstawy inżynierii środowiska Danuta Lipińska 978-83-7969-970-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/156766
Podstawy kształcenia ogólnego Franciszek Bereźnicki 978-83-7587-688-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/36185
Podstawy prawa Wojciech Góralczyk 978-83-61408-37-6 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116165
Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych Marian Bondarowicz, Tadeusz Staniszewski 978-83-61830-61-0 AWF Warszawa 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/174252
Podstawy zarządzania organizacjami Ricky W. Griffin 978-83-011-9480-2 Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 Nauki ekonomiczne Zarządzanie, organizacja, strategie http://libra.ibuk.pl/book/184844
Poeci na tułaczce: w kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947 Wojciech J. Podgórski 83-87629-96-0 SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100339
Poemat prozą w Polsce Agnieszka Kluba 978-83-231-3243-1 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130256
Poetyka intersubiektywności Magdalena Rembowska-Płuciennik 978-83-231-2781-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/41879
Poezja Syberii na przełomie epok (szkice o romantyce i polityce) Anna Bednarczyk 978-83-7969-078-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/113620
Poland’s Outward Foreign Dorect Investment Bogdan Buczkowski, Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek, Janusz Świerkocki 978-83-7969-888-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/156585
Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1 Zych Iwona 2083-537X Uniwersytet Warszawski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/217558
Polish systems of innovations – trends, challenges and policies Krzysztof Klincewicz, Magdalena Marczewska 978-83-65402-63-9 Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/185789
Political Players? Sovereign Wealth Funds’ Investments in Central and Eastern Europe Tomasz Kamiński 978-83-8088-332-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/171488
Politics and Society in the Islamic World Izabela Kończak, Magdalena Lewicka, Marta Widy-Behiesse 978-83-8088-362-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/169235
Politik – Medien – Sprache Dorota Kaczmarek 978-83-8088-040-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158049
Polityka pisarstwa historycznego. Refleksja teoretyczna Haydena White’a Jakub Muchowski 978-83-941-6664-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/207483
Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej  i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich. PN 364 Adam Kubów, Joanna Szczepaniak-Sienniak 978-83-7695-498-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141254
Polityka społeczna Jacek Męcina, Grażyna Firlit-Fesnak 978-83-01-20341-2 Wydawnictwo Naukowe PWN 2018 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/199500
Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej Michał Tomczyk 978-83-7969-377-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135074
Polityka Unii Europejskiej wobec partnerów azjatyckich Tomasz Kamiński 978-83-8142-386-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/208600
Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń Małgorzata Pietrasiak, Michał Stelmach, Karol Żakowski 978-83-8088-107-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/161249
Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania. PN 318 Andrzej Graczyk 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138354
Polonika z obszaru niemieckojęzycznego poza granicami Rzeczypospolitej w XVI wieku Jacek Puchalski 83-85778-78-0 SBP 1997 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/107417
Polonistyczna dydaktyka ogólna Jolanta Fiszbak 978-83-8142-322-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/214151
Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach II wojny światowej Ośrodki, instytucje, organizacje Jacek Pietrzak 978-83-7525-729-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/42326
Polska bibliografia szekspirowska 2001-2010 Agata Dąbrowska 978-83-8088-068-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/172031
Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926-1932 Sławomir M. Nowinowski 978-83-7969-602-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141307
Polska wobec południowych sąsiadów w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Tom II Przemysław Waingertner 978-83-8142-850-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219165
Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej Mieczysław Szyszko 83-87629-70-7 SBP 2001 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101872
Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową Agnieszka Zatorska 978-83-7969-597-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141336
Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku. Część I Anna Cetera-Włodarczyk, Alicja Kosim 978-83-235-3866-0 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219065
Polskie przekłady Shakespeare’a w XIX wieku. Część II Anna Cetera-Włodarczyk, Alicja Kosim 978-83-235-3898-1 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219062
Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku Katarzyna Sicińska 978-83-7969-603-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141673
Populismo y propaganda: entre el presente y el pasado Łukasz Szkopiński, Agnieszka Woch 978-83-8142-734-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218394
Poradnictwo pedagogiczne Barbara Skałbania 978-83-7850-230-2 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1652
Poradnictwo psychologiczne Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska 978-83-01-18218-2 Wydawnictwo Naukowe PWN 2015 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/140129
Poradnik Diabetologiczny 1/2017 Alicja Szewczyk 2391-9515 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/185185
Poradnik dla zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin cz.2 Praca zbiorowa 978-83-64094-09-5 Dom Wydawniczy MEDIUM 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/64410
Postępy e-edukacji Lech Banachowski 978-83-63103-40-8 Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/104228
Postępy w pracy socjalnej James G. Daley 978-83-61121-25-1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/171804
Power Shifts in East Asia and Their Implications for Asia–Europe Relations Karol Żakowski, Bartosz Kowalski 978-83-8142-288-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/208392
Praca oparta na wiedzy Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech Dariusz Jemielniak 978-83-61408-18-5 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116034
Praca socjalna Krzysztof Frysztacki 978-83-01-20875-2 Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/210553
Praca socjalna z rodziną problemową Anna Kanios 978-83-8095-058-0 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/157817
Praca socjalna. Teorie i metody Mel Gray, Stephen A. Webb 978-83-01-16711-0 Wydawnictwo Naukowe PWN 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/116277
Praca socjalna. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne Anna Kanios 978-83-7784-496-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2014 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/115616
Praca z użytkownikiem w bibliotece Jacek Wojciechowski 83-87629-49-9 SBP 2000 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98506
Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo numer 9 (12): 2019 część 1 Danuta Sosnowska, Jagoda Wierzejska, Alina Molisak 2084-6045 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218353
Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo numer 9 (12): 2019 część 2 Ewa Ihnatowicz, Joanna Goszczyńska, Ewa Hoffmann-Piotrowska, Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Alina Molisak, Barbara Milewska-Waźbińska, 2084-6045 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/224031
Prace Geograficzne vol 128 (2012) Wiesław Ziaja 1644-3586 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40071
Prace Geograficzne vol 129 (2012) Wiesław Ziaja 978-83-233-8703-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/41543
Prace Geograficzne vol 130 (2012) Wiesław Ziaja 1644-3586 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/45255
Prace Instytutu Elektrotechniki 269 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/145885
Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 263 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/96918
Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 266 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/123680
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 254 Barbara Górnicka 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/92630
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 255 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/92593
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 256 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/92443
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 257 Andrzej Sikora 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/92444
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 258 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/92431
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 259 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/92380
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 260 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/92354
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 261 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/92373
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 262 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/92301
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 264 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108224
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 265 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108741
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 267 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/136831
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 268 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141371
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 270 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149601
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 271 Praca zbiorowa Instytut Elektrotechniki 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/151588
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 272 Praca zbiorowa Instytut Elektrotechniki 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/154894
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 273 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/160822
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 276 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/179370
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 277 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/185402
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 278 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/196363
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 279 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/201525
Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 280 Praca zbiorowa 0032-6216 Instytut Elektrotechniki 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203315
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 63/2. Activities of local governments for citizen power Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213297
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 63/3. Megaregionalizm transpacyficzny w handlu Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213300
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 63/4. Technologies 4.0 and international trade exchange Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/217092
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 63/5. Efficiency in Polish listed commercial banks Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/216964
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 63/6. The identification of problems related to electronic financial statements Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/217180
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 63/7. Social issues in the considerations of classical economists Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/216953
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 322. Management Forum 1 Grzegorz Bełz, Joanna Kacała 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/136707
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 356. Management Forum 2 Grzegorz Bełz 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/136541
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 357. Management Forum 3 Grzegorz Bełz, Ewa Głuszek 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/136554
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 368 Andrzej Bąk 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/153785
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 402 Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/153067
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 403 Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/153783
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 405 Bożena Borkowska 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/153784
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 406. Globalizacja – gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem? Małgorzata Domiter, Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec Michalczyk 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203815
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 407. Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej Bogusława Drelich-Skulska, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/155787
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 408. Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157909
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 409. Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy Andrzej Graczyk, Agnieszka Ciechelska 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/155875
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 411. Wybrane zagadnienia z bioekonomii Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157923
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 414. Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167040
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 415. Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167171
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 416. Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167143
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 417. Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze krajowym i regionalnym Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167134
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 418. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej Praca zbiorowa 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/166342
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 419 Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157784
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 419. Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158931
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 420. Strategie. Procesy i praktyki Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158900
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 421. Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158903
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 422. Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158922
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 423. Social Responsibility of Organizations. CSR 1.0, CSR 2.0 and what’s next? Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/166364
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 424. Rachunek kosztów Rachunkowość zarządcza Controlling Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167119
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 425. Finanse – bankowość Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/166361
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 426. Taksonomia 26 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania Praca zbiorowa 1505-9332 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167018
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 427. Taksonomia 27 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowa Praca zbiorowa 1505-9332 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167017
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 429. Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167046
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 430. Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167003
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 432. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167064
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 436. Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167061
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 437. Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167015
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 438. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej Joanna Szczepaniak-Sienniak, Adam Kubów 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170486
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 439. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167045
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 440. Rachunkowość a controlling Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Maria Nieplowicz 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170475
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 441. Global Challenges of Management Control and Reporting Marta Nowak, Joanna Dyczkowska 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170497
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 442. Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami Piotr Bednarek, Robert Kowalak, Marcin Kowalewski 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170499
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 443. Gospodarka przestrzenna XXI wieku Piotr Bednarek, Robert Kowalak, Marcin Kowalewski 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170449
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 444. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Anna Witek-Crabb 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170444
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 445. Aktywa finansowe Zbigniew Luty, Aleksandra Łakomiak, Alicja Mazur 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170485
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 446. Metody i zastosowania badań operacyjnych Marek Nowiński, Piotr Peternek 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170438
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 447. Asian Economies in the Context of Globalization Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170445
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 449. Ekonomia Jerzy Sokołowski, Magdalena Rękas 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170487
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 450. Polityka ekonomiczna Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170496
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 451. Finanse publiczne Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170498
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 455. Społeczne gospodarowanie Grażyna Wrzeszcz-Kamińska, Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170488
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 467 Alicja Zakrzewska-Półtorak, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/201822
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 468 Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/201777
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 469 Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/201873
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 470. Biznes i środowisko – wybrane problemy Adam Płachciak, Piotr Rogala 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203004
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 471. Rachunkowość a controlling Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Maria Nieplowicz 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203012
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 472. Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami Robert Kowalak, Marcin Kowalewski, Piotr Bednarek 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203201
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 473. Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203001
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 474. Global Challenges of Management Control and Reporting Edward Nowak, Joanna Dyczkowska 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203204
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 475. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203199
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 476. Local and Regional Economy in Theory and Practise Małgorzata Markowska, Beata Bal-Domańska, Andrzej Raszkowski 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203009
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 477. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce Dariusz Głuszczuk, Elżbieta Sobczak, Andrzej Sztando 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203015
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 480. Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling Edward Nowak, Michał Poszwa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203227
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 481. Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha, Bogumiła Brycz 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203237
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 482. Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203261
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 483. Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii Edyta Mazurek 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203215
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 484. Kapitały w jednostkach gospodarczych Zbigniew Luty, Alicja Mazur 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203251
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 485. Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny Leszek Patrzałek, Hanna Kociemska 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203230
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 486. The Development Challenges of Asia-Pacific Countries Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Karolina Łopacińska 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203239
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 487. Polityka ekonomiczna Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203259
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 488. Finanse Jerzy Sokołowski, Adriana Politaj, Magdalena Rękas 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203234
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 489. Ekonomia Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn, Małgorzata Gasz 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203245
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 490. Gospodarka miejska przyszłości. Perspektywa województwa dolnośląskiego Alicja Zakrzewska-Półtorak, Dorota Rynio 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203218
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 491. Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony Agnieszka Becla, Stanisław Czaja 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203266
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 492. Społeczne gospodarowanie Barbara Iwankiewicz-Rak, Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz, Katarzyna Przybyła 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203232
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 493. Instytucje w teorii i praktyce Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203863
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 494. Wybrane zagadnienia z bioekonomii Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203857
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 495. Instytucjonalny wymiar sektora telekomunikacyjnego. Sądy i inne organy publiczne Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203826
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 496. Zmiana warunkiem sukcesu. Potencjał rozwoju i doskonalenia organizacji Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203829
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 497. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. System zamówień publicznych w Polsce Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203871
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 498. Nauki ekonomiczne w XXI – wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203865
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 499. Nauki ekonomiczne w XXI wieku – wyzwania, dylematy, perspektywy. Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203848
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 500. Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203855
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 501. Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym. Między dyferencjacją a pragmatyzmem Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203859
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 502. Gospodarka przestrzenna XXI wieku. Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203873
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 503. Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203872
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 537. Polityka spójności Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/206409
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 539. Problemy dezintegracji europejskiej Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/206411
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 540. Zamówienia publiczne Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213301
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 541. Nowe technologie w ubezpieczeniach Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213303
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 542. Koszty generowane przez choroby alergiczne Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213296
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 543. Wyzwania CSR Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213291
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 544. Lokalny rynek pracy Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213306
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 413. Dimensions of Regional Processes in the Asia-Pacific Region Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170453
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 431 Local and Regional Economy in Theory and Practice Elżbieta Sobczak, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170440
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 433 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce Małgorzata Markowska, Beata Bal-Domańska, Dariusz Głuszczuk 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170448
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 435 Quality of Life. Human and Ecosystem Well-being Katarzyna Ostasiewicz 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170451
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 504. Gospodarka przestrzenna – stan obecny i wyzwania przyszłości Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204028
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 505. Strategie logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw. Transport. Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204070
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 506. Identyfikacja, kalkulacja i analiza kosztów. Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204086
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 507. Taksonomia 30. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204043
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 508. Taksonomia 31. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204089
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 509. Determinanty aktywnej polityki gospodarczej państwa Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204076
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 510. Unintended outcomes of social interventions Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204034
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 511. Controlling personalny a zdarzenia krytyczne Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204055
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 512. Job crafting. Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204012
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 513. Teoria rachunkowości zarządczej i controllingu Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204032
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 514. Nowoczesne systemy rachunku kosztów Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204041
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 515. Management accounting: The industry perspective Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204049
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 516. Społeczna odpowiedzialność organizacji Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204484
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 517. Bezpieczeństwo ekonomiczne kraju Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204471
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 518. Gospodarka finansowa JST Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204513
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 519. The issuer and investor credit ratings – the impact on the stock prices Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204490
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 520. CSR measurement and reporting Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204473
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 521. Analiza stanu finansów publicznych w Polsce Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204502
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 522. System rachunkowości Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204492
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 523. Handel międzynarodowy Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204472
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 524. Identyfi kacja, grupowanie i prezentowanie kosztów Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204477
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 525. Triangulacja w badaniach marketingowych Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204497
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 526. Market intelligence w praktyce przedsiębiorstw Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204475
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 527. Wspieranie innowacyjności sektora MŚP Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204489
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 528. Ewolucja systemów podatkowych Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204486
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 529. Ekonomia społeczna Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204481
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 530. Sharing economy vs. access economy Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204933
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 531. Bankowość. Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204932
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 532. Finanse publiczne Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204931
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 533. Finanse przedsiębiorstw Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204943
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 534. Jakość życia mieszkańców miast Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204925
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 535. Zarządzanie promocją turystyczną miasta Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204903
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 536. Polityka spójności Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204982
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 538. Zarządzanie strategiczne Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204934
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. nr 434. Quantitative Methods in Accounting and Finance Marta Nowak, Ruslan Motoryn, Marcin Wierzbiński 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170473
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 428. Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167056
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 448 Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178026
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 452 Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178047
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 453 Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178068
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 454 Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178073
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 456 Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178064
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 457 Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178022
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 458 Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178024
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 459 Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178065
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 460 Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178035
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 461 Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178044
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 462 Praca zbiorowa 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178030
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 465. Ewa Pancer-Cybulska, Łukasz Olipra 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/201877
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 466 Ewa Pancer-Cybulska, Ewa Szostak 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/201845
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 478 Teresa Orzeszko, Melania Bąk, Elżbieta Hajduga 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/187767
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 479 Jacek Adamek, Joanna Kogut, Wojciech Krawiec 2392-0041 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/187730
Practical Aspects in Doing International Business Tomasz Dorożyński, Janusz Świerkocki 978-83-7969-988-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/156456
Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 978-83-893-1675-2 SBP 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102713
Praktyka polityczna. Od “Państwa” do “Praw” Platona Dorota Zygmuntowicz 978-83-231-2638-6 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/9276
Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych Krystian M. Ziemski, Iwona M. Wieczorek 978-83-8088-288-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/166234
Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej Bolesław Howorka 83-85778-74-8 SBP 1997 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101413
Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach – prawa pacjenta Dorota Karkowska 978-83-264-3015-2 Wolters Kluwer Polska SA 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210903
Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych Ewa Staszewska, Aleksandra Pietras, Irmina Miernicka 978-83-8142-019-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/193059
Prawo pracy w systemie prawa Ewa Staszewska, Izabela Barańczyk 978-83-8088-307-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/169536
Prawo ubezpieczeniowe Dorota Maśniak 978-83-8206-057-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/225253
Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej Jan Truszczyński, Reinhard Schweppe, Rainer Arnold, Stephan Hobe, Jan Barcz, Łukasz Wardyn, Jerzy Kranz 978-83-89437-65-5 Akademia Leona Koźmińskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116113
Problemy Prawa Karnego 2017, nr 1 (27) Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek 2353-9712 Uniwersytet Śląski 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210977
Problemy Prawa Karnego 2018, nr 2 (28) Jarosław Zagrodnik, Kazimierz Zgryzek 2353-9712 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/216739
Problemy rozwoju regionalnego  i lokalnego. PN 393 Małgorzata Markowska, Dariusz Głuszczuk, Andrzej Sztando 978-83-7695-511-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147146
Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii Agnieszka Gniadek, Jolanta Lewko 978-83-200-6065-2 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/222250
Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka Kazimierz M. Czarnecki 978-83-64788-72-7 Wyższa Szkoła Humanitas 2016 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/162845
Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Maria Walczowska-Dutka 978-83-7850-796-3 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2005 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/142834
Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej Piotr Pawlak 978-83-7850-561-7 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/157833
Programowanie mobilne iOS Maria Skublewska-Paszkowska 978-83-7947-158-4 Politechnika Lubelska 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149048
Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych Lucyna Telka 978-83-8142-214-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/204153
Promocja książki dziecięcej: podręcznik akademicki Michał Zając 83-87629-53-7 SBP 2000 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101405
Przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób starszych Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Mirosław Włodarczyk 978-83-8088-912-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/198772
Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. PN 372 Tadeusz Kocowski, Jan Gola 978-83-7695-470-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149561
Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście relacji z pacjentami Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska 978-83-7525-901-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110225
Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu Bogusław Kaczmarek, Waldemar Biliński 978-83-7525-764-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118930
Przedsiębiorczość społeczna Johanna Mair, Jeffrey Robinson, Kai Hockerts 978-83-61121-30-5 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/172159
Przedsiębiorczość w teorii i badaniach. Perspektywa młodych badaczy Agnieszka Postuła, Marcin Darecki 978-83-65402-58-5 Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/185671
Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce. Warunki i efekty działania Magdalena Jasiniak 978-83-7969-008-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101553
Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect Wojciech Popczyk 978-83-7525-939-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110767
Przegląd Biblioteczny 2010, Zeszyt 1 Praca zbiorowa 0033-202X SBP 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108221
Przegląd Europejski 2019/4 Konstanty Adam Wojtaszczyk 2657-6023 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218383
Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne terenów położonych wzdłuż autostrad A1 i A2 w gminach powiatu zgierskiego Łukasz Lechowski 978-83-8142-827-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/224194
Przeludnienie więzień w Polsce – przyczyny, następstwa i możliwości przeciwdziałania Aldona Nawój-Śleszyński 978-83-7525-947-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/119175
Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium Przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Marcin Wójcik 978-83-7969-047-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116172
Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. Tom 1. PN 369 Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk 978-83-7695-451-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141251
Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. Tom 2. PN 369 Jan Rymarczyk, Małgorzata Domiter, Wawrzyniec Michalczyk 978-83-7695-455-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141280
Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy Claire P. Monks, Iain Coyne 978-83-01-17109-4 Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/43332
Przepisywanie historii. Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie pamięci kulturowej Paulina Małochleb 978-83-231-3257-8 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130327
Przesiedlenia a pamięć Anna Wylegała 978-83-231-3180-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102296
Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta Stanisław Mordwa 978-83-7969-330-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130334
Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce Tomasz Napierała 978-83-7525-929-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118913
Przewlekłe zapalenie trzustki u dzieci – diagnostyka i leczenie Grzegorz Oracz 978-83-917484-4-2 Wydawnictwo Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/93978
Przyczynek do dziejów ustawodawstwa prywatyzacyjnego w Polsce Wojciech Góralczyk 978-83-89437-63-1 Akademia Leona Koźmińskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115984
Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa Mariola Antczak, Anna Nowacka 978-83-61464-03-7 SBP 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103428
Psychologia dorastania Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko 978-83-01-19474-1 Wydawnictwo Naukowe PWN 2013 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/179974
Psychologia i życie Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig 978-83-01-17257-2 Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/43918
Psychologia kliniczna Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk 978-83-01-18816-0 Wydawnictwo Naukowe PWN 2016 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/167402
Psychologia kliniczna, t. 1 Helena Sęk 978-83-01-14423-4 Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/117
Psychologia kliniczna, t. 2 Helena Sęk 978-83-01-14489-0 Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/93
Psychologia poznawcza Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura 978-83-01-17468-2 Wydawnictwo Naukowe PWN 2006 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/116301
Psychologia rozwojowa w zarysie Ann Birch 978-83-01-20890-5 Wydawnictwo Naukowe PWN 2011 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/42516
Psychologia różnic indywidualnych cech człowieka Kazimierz M. Czarnecki 978-83-64788-01-7 Wyższa Szkoła Humanitas 2016 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/164215
Psychologia temperamentu Jan Strelau 978-83-01-13423-5 Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/1555
Psychologia tłumu Gustaw Le Bon 978-83-64408-37-3 Marek Derewiecki 2013 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/71075
Psychologia zarządzania w organizacji Anna Maria Zawadzka 978-83-01-20667-3 Wydawnictwo Naukowe PWN 2010 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/2293
Psychologia zmian rozwojowych człowieka Kazimierz M. Czarnecki 978-83-64788-89-5 Wyższa Szkoła Humanitas 2015 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/158739
Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 1 Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann 978-83-01-19569-4 Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/43565
Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 2 Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann 978-83-01-19570-0 Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/43518
Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 3 Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann 978-83-01-19571-7 Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/43566
Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 4 Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann 978-83-01-19572-4 Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/43597
Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 5 Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann 978-83-01-19573-1 Wydawnictwo Naukowe PWN 2017 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/43591
PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES ON HEALTH AND DISEASE. VOLUME 2. MANIFESTATION AND DIAGNOSES OF HEALTH CONDITIONS Krzysztof Kiełkiewicz 978-83-66552-05-0 Vizja Press 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/223892
Psychologiczne aspekty wdrażania zmian w PUP Roman Dorczak 978-83-233-2359-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40876
Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne Sigmund Freud 978-83-01-17283-1 Wydawnictwo Naukowe PWN 2013 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/71826
Psychopoezja. Jestem za, a nawet przeciw Ryszard Krupiński 978-83-7900-025-8 Psychoskok 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/61922
Psychospołeczne skutki transformacji ustrojowej a radzenie sobie osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy Radosław Kaczan, Kamil Sijko 978-83-89281-61-6 Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1335
Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli Jacek Pyżalski, Dorota Merecz 978-83-7850-049-0 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40573
Psychoterapia dziś Zofia Milska-Wrzosińska 978-83-01-20097-8 Wydawnictwo Naukowe PWN 2018 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/197195
Pytania o Unię Europejską Tomasz Kamiński 978-83-8142-011-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/194540
Pytania o wiarę Roger Carswell 978-83-63837-25-9 Logos Media 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/43718
Quantitative Methods in Accounting and Finance. PN 375 Edward Nowak, Ruslan Motoryn, Marcin Wierzbiński 978-83-7695-427-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141281
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka. PN 374 Edward Nowak, Zdzisław Kes 978-83-7695-475-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146752
Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling. PN 389 Edward Nowak, Robert Kowalak, Magdalena Chmielowiec-Lewczuk 978-83-7695-506-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147113
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Krystyna Bieńkowska-Lipińska, Dominik Jagiełło, Rafał Maj 978-83-62287-07-9 Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej OKNO 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/18831
Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja. PN 390 Zbigniew Luty, Magdalena Chmielowiec-Lewczuk 978-83-7695-507-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147120
Rachunkowość a controlling. PN 344 Edward Nowak, Maria Nieplowicz 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138347
Rachunkowość a controlling. PN 399 Edward Nowak, Piotr Bednarek 978-83-7695-523-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149578
Rana postrzałowa Telesfor Piecuch 978-83-200-5756-0 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/203984
Realizacja funkcji perswazyjnej w tekstach gwarowych Beata Burska-Ratajczyk 978-83-7969-598-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141308
Recepcja mediów Tom 1 Barbara Boniecka, Anna Granat 978-83-7784-753-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/204442
Recepcja mediów Tom 2 Barbara Boniecka, Anna Granat 978-83-7784-754-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/204459
Recepcja mediów Tom 3 Barbara Boniecka, Anna Granat 978-83-7784-885-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/204458
Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in the Global Economy. PN 370 Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek 978-83-7695-494-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146519
Regionalne analizy ekonomiczne Barbara Dańska-Borsiak, Iwona Laskowska 978-83-8088-051-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157979
Religie i religijność w świecie współczesnym Marek Szulakiewicz 978-83-231-2700-0 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/42384
Resistenza we włoskim filmie fabularnym Anna Miller-Klejsa 978-83-7969-033-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116125
Resocjalizacja, t. 1 Bronisław Urban, Jan M. Stanik 978-83-01-15404-2 Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/486
Resocjalizacja, t. 2 Bronisław Urban, Jan M. Stanik 978-83-01-15405-9 Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/485
Responsible Management Education Wojciech Gasparski, Witold Kieżun, Jacek Sójka, Bolesław Rok, Jerzy Cieślik, Janusz Reichel, Agata Rudnicka, Janina Filek, Andrzej Blikle, Ryszard Stocki, Anna Lewicka-Strzałecka, Tadeusz Dołęgowski, Dariusz Bąk, Aleksandra Stanek 978-83-61408-12-3 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116003
Retoryka – sztuka przekonywania Cornelia Dietrich 978-83-61655-65-7 BC Edukacja 2008 Nauki społeczne Retoryka http://libra.ibuk.pl/book/44518
Rocznik Samorządowy 2012 tom 1 Karol Dąbrowski 2300-2662 Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Ryki 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/64734
Rodzice dzieci z autyzmem Ewa Pisula 978-83-01-20703-8 Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/137783
Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym Diana Müller-Siekierska, Justyna Ratkowska-Pasikowska, Karolina Walczak-Człapińska 978-83-8142-801-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218293
Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju Marta Bogdanowicz, Małgorzata Lipowska 978-83-7850-376-7 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2008 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/1605
Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech Krzysztof Lewandowski 978-83-7525-836-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110916
Rola środowiska w rozwoju małego dziecka – metody badania Elżbieta Hornowska, Anna Izabela Brzezińska, Karolina Appelt, Katarzyna Kaliszewska-Czeremska 978-83-7383-722-5 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/167108
Rozmowy o inteligencji Piotr Kulas 978-83-7383-828-4 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/189204
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 36 Praca zbiorowa 0239-4375 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/61398
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 37 Praca zbiorowa 0239-4375 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/62169
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 38 Praca zbiorowa 0239-4375 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/63455
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 39 Praca zbiorowa 0239-4375 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/64739
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 40 Praca zbiorowa 0239-4375 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/136894
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 41 Praca zbiorowa 0239-4375 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/136570
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 42 Praca zbiorowa 0239-4375 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/136718
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 43 Praca zbiorowa 0239-4375 Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/136883
Rozwój dziecka. 46 największych mitów Stephen Hupp, Jeremy Jewell 978-83-01-20210-1 Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/206111
Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie Jan Kaźmierski 978-83-7525-797-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/112241
Rozwój małych przedsiębiorstw Svetlana Gudkova 978-83-60807-87-3 Akademia Leona Koźmińskiego 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116178
Rozwój nauczyciela Pikuła G. Norbert, Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska 978-83-8095-331-4 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/179335
Rozwój statystyki łódzkiej Czesław Domański, Alina Jędrzejczak 978-83-7969-956-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/151667
Rozwój stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Azji a współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju Agnieszka Drzymała 978-83-8088-090-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158453
Rozwój własny nauczyciela Stanisław D. Głazek 978-83-235-3896-7 Uniwersytet Warszawski 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/213694
Różne kraje – ta sama rachunkowość? Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik, Sylwia Doroba 978-83-8088-796-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210899
Różne oblicza logistyki Urszula Motowidlak, Dominik Wronkowski, Aleksandra Reńda 978-83-8142-085-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/199119
Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze. T. 28: Praktyki postkolonialne w literaturze rosyjskiej Beata Pawletko, Andrzej Polak 2353-9674 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210975
Rzym a Półwysep Iberyjski Adriana Grzelak-Krzymianowska, Maria Judyta Woźniak 978-83-8142-507-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219163
Samobójstwo Justyna Ziółkowska 978-83-01-18632-6 Wydawnictwo Naukowe PWN 2016 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/156973
Samorządowa biblioteka publiczna: poradnik Jan Burakowski 83-85778-30-6 SBP 1994 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108225
Samorządowa polityka społeczna Justyna Przywojska 978-83-7969-958-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/151708
Samorządy i biblioteki Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-85778-87-X SBP 1997 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102734
Samotne ojcostwo Anna Dudak 978-83-7587-816-5 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/900
Schedae Informaticae vol. 20 December 2011 Stanisław Migórski 0860-0295 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40982
Security in V4 constitutions and political practices Agnieszka Bień-Kacała, Jiři Jirasek, Lubor Cibulka, Timea Drinóczi 978-83-231-3547-0 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/159144
Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa i Tallin na początku XXI wieku Szymon Marcińczak 978-83-7525-946-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118910
Selekcja materiałów bibliotecznych Lucjan Biliński 978-83-893-1676-9 SBP 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103382
Self-study Handbook for Migrant Parents Daniela-Elena Dinu-Marcu, Egle Havrdova, Jurate Jovaisiene, Mindaugas Jovaisa, Tulay Karabulut, Tatjana Melechova, Laura Sinkeviciute, Anna Sołtys, Daniela Tircomnicu 978-83-62916-89-4 Społeczna Akademia Nauk 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/122764
Senior to brzmi dumnie! Agnieszka Wierzbicka 978-83-8142-284-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/200105
Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-89316-56-0 SBP 2006 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102691
Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku Magdalena Śniedziewska 978-83-231-3154-0 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102338
Siła finansowa oraz jej uwarunkowania produkcyjno-ekonomiczne w gospodarstwach rolnych Unii Europejskiej Roma Ryś-Jurek 978-83-7160-910-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213151
Skąd mogę wiedzieć, czy Jezus naprawdę istniał? Praca zbiorowa 978-83-63837-17-4 Logos Media 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/43701
Słodko Gorzko Antologia 978-83-63111-63-2 RW2010 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38170
Słowa na podróż Opracowanie zbiorowe 978-0-7213-0891-3 Logos Media 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/136893
Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych Praca zbiorowa 83-87629-84-7 SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103556
Słownik pedagogiki pracy i organizacji Andrzej Balasiewicz, Robert Błaut, Włodzimierz Chojnacki 978-83-7545-525-0 Aspra 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/130264
Słownik pedagogiki specjalnej Małgorzata Kupisiewicz 978-83-01-19364-5 Wydawnictwo Naukowe PWN 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/66673
Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 2 Hanna Tadeusiewicz 83-87629-45-6 SBP 2000 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108461
Słowo w komunikacji telewizyjnej. Strategie nadawczo-odbiorcze Katarzyna Sitkowska 978-83-7969-378-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/94090
Social Responsibility of Organizations Directions of Changes. PN 387 Magdalena Rojek-Nowosielska 978-83-7695-502-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146766
Socjologia Anthony Giddens, Philip W. Sutton 978-83-01-16956-5 Wydawnictwo Naukowe PWN 2012 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/103942
Socjologia dla ekonomistów Danuta Walczak-Duraj 978-83-208-2139-0 PWE 2013 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/91283
Socjologia edukacji Piotr Mikiewicz 978-83-01-18802-3 Wydawnictwo Naukowe PWN 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/166696
Socjologia kultury Antonina Kłoskowska 978-83-01-15189-8 Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/398
Socjologia moralności Maria Ossowska 83-01-14009-7 Wydawnictwo Naukowe PWN 2005 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/146
Socjologia wychowania Wybrane elementy Magda Karkowska 978-83-7405-531-4 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/93679
Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk 978-83-65224-88-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/163188
Socjologia. Kluczowe pojęcia Anthony Giddens, Philip W. Sutton 978-83-01-19081-1 Wydawnictwo Naukowe PWN 2014 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/137465
Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka Barbara Jankowiak 978-83-232-2585-0 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/144877
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami Joanna Gładyszewska-Cylulko 978-83-8095-310-9 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/179208
Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczyciela Jenny Thompson 978-83-01-17367-8 Wydawnictwo Naukowe PWN 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/97851
Speclang 2. Fachsprachen – Ausbildung –Karrierechancen Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska, Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska 978-83-8142-390-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205535
Speclang 2. Języki specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska 978-83-8142-392-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/205527
Społeczeństwo i Ekonomia 1(1) Praca zbiorowa 2353-8937 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141060
Społeczeństwo i Ekonomia 1(5) Praca zbiorowa 2449-979X Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/170460
Społeczeństwo i Ekonomia 1(7) 2017 Praca zbiorowa 2449-979X Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204483
Społeczeństwo i Ekonomia 1(9) 2018 Praca zbiorowa 2449-979X Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213486
Społeczeństwo i Ekonomia 2(10) 2018 Praca zbiorowa 2449-979X Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213264
Społeczeństwo i Ekonomia 2(2) Praca zbiorowa 2353-8937 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141097
Społeczeństwo i Ekonomia 2(6) 2016 Praca zbiorowa 2449-979X Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204491
Społeczeństwo i Ekonomia 2(8) 2017 Praca zbiorowa 2449-979X Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204485
Społeczeństwo i Ekonomia 2015, nr 1(3) Praca zbiorowa 2353-8937 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149548
Społeczeństwo i Ekonomia 2015, nr 2(4) Praca zbiorowa 2353-8937 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/157569
Społeczeństwo i Polityka 2(51)/2017 Andrzej Skrzypek, Dariusz Faszcza, Krzysztof Garczewski, Jolanta Polakowska-Kujawa, Zbigniew Romek, Grażyna Gadomska 1733-8050 Akademia Humanistyczna 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/194114
Społeczeństwo i Polityka Nr 3 (48)/2016 Andrzej Skrzypek, Krzysztof Garczewski, Dariusz Faszcza 1733-8050 Akademia Humanistyczna 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/182904
Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogdan Buczkowski, Tomasz Dorożyński, Anetta Kuna-Marszałek, Tomasz Serwach, Justyna Wieloch 978-83-8088-110-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/159317
Społeczne aspekty nowych mediów Jan Dijk 978-83-01-16290-0 Wydawnictwo Naukowe PWN 2010 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/2121
Społeczne piętno eurosieroctwa Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień 978-83-7641-876-6 Difin 2012 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/124421
Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej Gøsta Esping-Andersen 978-83-61121-24-4 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/171749
Spór o panteizm. Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej Józef Piórczyński 978-83-941-6667-0 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/162978
Sprawa Jarosława Ziętary Krzysztof M. Kaźmierczak 978-83-7949-209-1 RW2010 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167845
Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej Dagmara Woźniakowska-Fajst 978-83-235-3679-6 Uniwersytet Warszawski 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/205658
Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.) Andrzej Suliborski 978-83-8088-209-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/159040
Standardy biblioteczne: wzorce i doświadczenia Unii Europejskiej Jan Wołosz 83-893-1618-8 SBP 2003 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103381
Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych Witold Zbigniew Sulimierski 83-893-1605-6 SBP 2003 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101827
Stany Zjednoczone – Chiny Joanna Ciesielska-Klikowska, Magdalena Marczuk-Karbownik 978-83-8088-970-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/193917
Status prawny i społeczny pracownika socjalnego Jakub Niedbalski 978-83-8088-567-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/180355
Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski Agata Szczukocka 978-83-7525-886-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118921
Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879-1913. Materiały źródłowe Wiesław Puś 978-83-7525-991-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118914
Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów Andrzej Iwasiewicz, Zbigniew Paszek 83-7252-238-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2004 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146570
Stosunki Międzynarodowe nr 1(51)/2015 Edward M. Haliżak 0209-0961 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147994
Stosunki Międzynarodowe nr 1(52)/2016 Irena Popiuk-Rysińska, Stanisław Bieleń, Stanisław Parzymies, Grażyna Michałowska, Natalia Kohtamäki, Tomasz Grzegorz Grosse, Agnieszka Szpak, Agata Kleczkowska, Serge Sur, Katarzyna Czornik, Marek Rewizorski, Bartosz Konrad Jankowski, Karolina Zielińska, Ipek Aynuksa, Hanna Schreiber, Oskar Pietrewicz 0209-0961 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/167981
Stosunki Międzynarodowe nr 2(51)/2015 Edward M. Haliżak 0209-0961 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/151290
Stosunki Międzynarodowe nr 2(52)/2016 Edward M. Haliżak 0209-0961 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/174323
Stosunki Międzynarodowe nr 2(53)/2017 Roman Kuźniar, Robert Kupiecki, Patrycja Grzebyk, Grażyna Michałowska, Miron Lakomy, Kamila Pronińska, Robert Czulda, Piotr Śledź, Michał Chorośnicki, Anna Wróbel, Anna Walkowiak, Wojciech Kostecki, Sebastian Wojciechowski, Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Agata Wiktoria Ziętek, Katarzyna Zalas-Kamińska 0209-0961 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/194474
Stosunki Międzynarodowe nr 3(51)/2015 Edward M. Haliżak 0209-0961 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158011
Stosunki Międzynarodowe nr 3(52)/2016 Edward M. Haliżak 0209-0961 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/181499
Stosunki Międzynarodowe nr 3(53)/2017 Edward Haliżak, Janusz Symonides, Anna Wojciuk, Tomasz Grzegorz Grosse, Grażyna Michałowska, Rafał Ulatowski, Weronika Garbacz, Zhang Chunyan, Zeng Xiangyu, Jolanta Sierańska, Anna Pochylska, Piotr Śledź, Anna Walkowiak, Andrzej Szeptycki, Filip Urbański 0209-0961 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/198669
Stosunki Międzynarodowe nr 4(51)/2015 Edward Haliżak 0209-0961 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/163774
Stosunki Międzynarodowe nr 4(52)/2016 Edward Haliżak 0209-0961 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/182912
Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych Hanna Schreiber, Anna Wojciuk 978-83-235-3580-5 Uniwersytet Warszawski 2018 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/209367
Strategia edukacji kooperatywnej z przykładami realizacji Zbigniew Meger 978-83-011-8636-4 Wydawnictwo Naukowe PWN 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/211861
Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert 978-83-66199-46-0 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/208489
Strategie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ dla publicznych służb zatrudnienia. Teoria i praktyka Monika Maksim, Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło 978-83-231-4090-0 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/200016
Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. PN 382 Jarosław Witkowski, Agnieszka Skowrońska 978-83-7695-483-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146751
Strengthening the knowledge base for innovation in the European Union Marzenna Anna Weresa 978-83-01-20215-6 Wydawnictwo Naukowe PWN 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/198642
Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym Małgorzata Cywińska 978-83-232-3177-6 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2017 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/186819
Stres, bezrobocie, rozwód Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-87629-18-9 SBP 1999 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102752
Strój górali orawskich Robert Kowalczyk 978-83-64462-32-0 FNCE 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/206044
Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania Katarzyna Zajda, Elżbieta Psyk-Piotrowska, Agnieszka Kretek-Kamińska 978-83-7969-319-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130361
Studia Iuridica, nr 76 Ryszard Piotrowski 2544-3135 Uniwersytet Warszawski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219072
Studia Iuridica, nr 77 Tomasz Giaro 2544-3135 Uniwersytet Warszawski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219066
Studia Iuridica, nr 79 Ewa Gmurzyńska 2544-3135 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219071
Studia Iuridica, nr 80 Piotr Pomianowski 2544-3135 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219069
Studia Iuridica, nr 81 Tadeusz Ereciński, Piotr Rylski, Karol  Weitz 2544-3135 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219064
Studia kulturoznawcze 1(3)/2013. Semiotyka kultury Marcela Kościańczuk, Rafał Koschany 2084-2988 Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/99634
Studia kulturoznawcze 1(5)/2014. Kulturowe studia miejskie Ewa Rewers, Marianna Michałowska 2084-2988 Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130213
Studia Kulturoznawcze 2(4)/2013. Senior i kultura. O aktywności kulturalnej osób starszych Marcin Poprawski, Michał Mękarski 2084-2988 Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/122822
Studia kulturoznawcze 2(6)/2014 Małgorzata Jankowska 2084-2988 Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138698
Studia Kulturoznawcze nr 1(2)/2012. O wstręcie i wstydzie Praca zbiorowa 2084-2988 Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/69012
Studia Kulturoznawcze nr 1/2011. Wokół dzieciństwa Praca zbiorowa 2084-2988 Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/69018
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis Vol. 129 (2012) Elżbieta Mańczak-Wohlfeld 978-83-233-3446-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/63647
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis Vol. 130 (2013) Elżbieta Mańczak-Wohlfeld 978-83-233-3659-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102259
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Vol. 127 (2010) Elżbieta Mańczak-Wohlfeld 978-83-233-3027-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40951
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Vol. 128 (2011) Elżbieta Mańczak-Wohlfeld 978-83-233-3255-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40949
Studia Polsko-Ukraińskie 2019/6 Walentyna Sobol 2451-2958 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218279
Studia regionalne. Społeczeństwo – region – miejsce. Wybór prac Katedry Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego Marcin Wójcik 978-83-7969-318-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130366
Studia Ucrainica Varsoviensia 2019/7 Irena Mytnik 2545-157X Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218333
Studies in African Languages and Cultures. Volumen 53 (2019) Nina Pawlak 2657-4187 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218331
Sympozjum Egejskie. Volumen 2 Katarzyna Żebrowska, Agata Ulanowska, Kazimierz Lewartowski 2544-6398 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/224750
Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi Karolina Dmochowska-Dudek 978-83-7525-897-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110792
Synteza informacji o przedsiębiorstwie. Podejście ontologiczne Jan Andreasik 978-83-607-9050-2 WSZiA 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101441
System partyjny Królestwa Rumunii. Uwarunkowania i funkcjonowanie Andrzej Dubicki 978-83-7525-923-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110781
System rządów w Republice Chorwacji Konrad Składowski 978-83-7525-951-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110802
Systemy bezpieczeństwa stosowane w ruchu drogowym Brian Paszkowiak 978-83-954019-0-9 Rozpisani.pl 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209452
Systemy informacji gospodarczej Wojciech Januszko 83-87629-72-3 SBP 2001 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101385
Systemy informatyczne zarządzania Microsoft Business Solutions Navision Andrzej Dudek 978-83-769-5015-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/193930
Szerokie okno biblioteki Jadwiga Kołodziejska 83-89316-57-9 SBP 2006 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100426
Szkice z organizacji nauki Andrzej Wyczański 978-83-89437-75-4 Akademia Leona Koźmińskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116095
Szkolić – motywować – aktywizować Patrycja Woszczyk, Aleksandra Stankiewicz 978-83-8088-613-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/173158
Szkolny stres Alicja Jakimczuk 83-919772-5-0 Colorful Media 2012 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/67194
Sztuka i kultura Afryki Południowej Aneta Pawłowska 978-83-7969-605-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141665
Sztuka nauczania, t. 1 Krzysztof Kruszewski 978-83-01-14239-1 Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1769
Sztuka nauczania, t. 2. Szkoła Krzysztof Konarzewski 978-83-01-14240-7 Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/108
Sztuka negocjacji w rodzinie Małgorzata Floraszek 83-919772-8-5 Colorful Media 2012 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/67209
Sztuka słowa Mikołaja Reja Danuta Kowalska 978-83-7969-599-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141338
Sztukmistrze XXI wieku Mirosława Zalewska-Pawlak 978-83-7969-374-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135093
Ścieżki niepowodzeń gospodarczych Jarosław Ropęga 978-83-7969-600-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141321
Śladami edukacji bibliotekarskiej Hanna Zasadowa 83-85778-39-X SBP 1995 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108217
Śląski Przegląd Statystyczny 11(17) 2013 Praca zbiorowa 1644-6739 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/91937
Śląski Przegląd Statystyczny 14(20) 2016 Praca zbiorowa 2449-9765 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204495
Śląski Przegląd Statystyczny 15(21) 2017 Praca zbiorowa 2449-9765 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204479
Śląski Przegląd Statystyczny 16(22) 2018 Praca zbiorowa 2449-9765 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/204494
Śląski Przegląd Statystyczny 17(23) 2019 Praca zbiorowa 2449-9765 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213290
Śląski Przegląd Statystyczny 8 (14) Stanisław Heilpern 1644-6739 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/37651
Śląski Przegląd Statystyczny 9(15) 2011 Praca zbiorowa 1644-6739 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/38702
Śmierć książki. No Future Book Łukasz Gołębiewski 978-83-61154-03-7 Biblioteka Analiz 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1371
Świadkowie świadectw. Postpamięć zagłady w polskiej literaturze najnowszej Anna Mach 978-83-941-6665-6 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/158158
Światowit. Volume LVI Agata Ulanowska, Małgorzata Siennicka 0082-044X Uniwersytet Warszawski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/224032
Świt ebooków nr 3 Praca zbiorowa 2300-5645 RW2010 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100560
Świt ebooków nr 4 Praca zbiorowa 2300-5645 RW2010 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/104820
Świt ebooków nr 5 Praca zbiorowa 2300-5645 RW2010 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/125854
Świt ebooków nr 6 Praca zbiorowa 2300-5645 RW2010 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/139057
Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego Anna Basińska, Teresa Pietrala, Urszula Zielińska, Dawid Pietrala, Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk 978-83-232-2810-3 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147578
Taksonomia 24. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. PN 384 Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak 1505-9332 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146576
Taksonomia 25. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. PN 385 Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak 1505-9332 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146547
TBL czy wszystko się zgadza? Adrian Henriques, Julie Richardson 978-83-61121-26-8 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/171810
Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko 978-83-8142-408-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/207353
Technologiczne i żywieniowe aspekty wykorzystania ziarna krajowych odmian pszenżyta Agnieszka Makowska 978-83-7160-905-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202269
Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i karajach Europy Środkowo-Wschodniej Łukasz Arendt, Elżbieta Kryńska 978-83-7969-966-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/159046
Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim Paweł Majewski 978-83-941-6660-1 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/152065
Tematy trudne. Sytuacje badawcze Inga Kuźma 978-83-7525-963-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101848
Tendenzen in der deutschen Wortbildung – diachron und synchron. Band 2 Marian Biskup, Anna Just 978-83-235-4339-8 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/221936
Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa Praca zbiorowa 978-83-61464-77-8 SBP 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103396
Teoria i praktyka logopedyczna Ewa Gacka, Monika Kaźmierczak 978-83-8142-105-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/202892
Teoria komunikowania masowego Denis McQuail 978-83-01-15153-9 Wydawnictwo Naukowe PWN 2007 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/584
Teoria komunikowania masowego. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej Stanisław Michalczyk 978-83-226-3452-3 Uniwersytet Śląski 2019 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/213393
Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. PN 388 Bartłomiej Nita 978-83-7695-505-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147108
Teoria wychowania w zarysie Mieczysław Łobocki 978-83-7850-220-3 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2008 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1110
Terapia dzieci i młodzieży Iwona Dąbrowska-Jabłońska 978-83-7587-927-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/62019
Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Hanna Olechnowicz 978-83-01-17661-7 Wydawnictwo Naukowe PWN 2010 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1977
Terapia grupowa w resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie Robert Opora 978-83-01-20836-3 Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/209487
Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy Grażyna Gunia 978-83-7587-826-4 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/907
Terapia pedagogiczna w zarysie. Teoria – praktyka – refleksja Barbara Skałbania, Teresa Lewandowska-Skidoń 978-83-61121-97-8 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/171703
Terapia uzależnień Peter M. Miller 978-83-235-1375-9 Uniwersytet Warszawski 2013 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/197522
Terapia zajęciowa Aneta Bac 978-83-200-5170-4 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2016 Medycyna Rehabilitacja http://libra.ibuk.pl/book/161468
Terapia zajęciowa dzieci Aleksandra Kulis, Urszula Chrabota, Małgorzata Szmurło, Beata Batorowicz 978-83-200-5855-0 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2019 Medycyna Rehabilitacja http://libra.ibuk.pl/book/208485
Terapia zajęciowa w geriatrii Aleksandra Kulis, Aneta Bac, Agnieszka Smrokowska – Reichmann, Edyta Janus 978-83-200-5418-7 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2017 Medycyna Geriatria http://libra.ibuk.pl/book/180034
Testament – prawo a praktyka Królestwa Polskiego Justyna Bieda 978-83-7969-380-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141222
The Ecological Role of Abandoned Agricultural Lands in Buffer Zones Around Landscape Parks in the Łódź Voivodeship Stanisław Krysiak, Jolanta Adamczyk 978-83-8088-194-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/165992
The Hidden Secrets: Late Byzantium in the Western and Polish Context Małgorzata Dąbrowska 978-83-8088-092-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178109
The Human Being in Social and Cosmic Orders. Categories of Traditional Culture and the Problems of Contemporary Buryat Identity Ayur Zhanaev 978-83-235-4017-5 Uniwersytet Warszawski 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/217509
The Most Important Thing in Life Praca zbiorowa 978-83-63837-67-9 Logos Media 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116202
The Quandaries of China’s Domestic and Foreign Development Dominik Mierzejewski 978-83-7969-385-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/128469
The V4 Towards Migration Challenges in Europe Robert Łoś, Anna Kobierecka 978-83-8088-848-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/186427
The Way of Jesus St. Luke 978-83-63837-65-5 Logos Media 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116243
Tora dla narodów świata. Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa Piotr Majdanik 978-83-231-3317-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141196
Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt Marcin Moskalewicz 978-83-231-2946-2 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101266
Towards a Green Economy Małgorzata Burchard-Dziubińska 978-83-7969-623-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/148313
Towards Building an eLearning Environment in Poland Małgorzata Runiewicz-Wardyn 978-83-61408-14-7 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116077
Tożsamość i „miejsce” Marcin Wójcik 978-83-8088-427-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/173909
Translatoryka i Translacje Łukasz Jan Berezowski 978-83-8142-761-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/225916
Transnational Judicial Dialogue on International Law in Central and Eastern Europe Anna Wyrozumska 978-83-8088-708-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/190213
Transnational Judicial Dialogue on International Law in Central and Eastern Europe Anna Wyrozumska 978-83-8088-709-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/191863
Transport towarów w projekcie One Belt and One Road jako component globalnego łańcucha dostaw Urszula Motowidlak, Monika Kujawa 978-83-8142-397-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202667
Trening twórczości Małgorzata Olczak 978-83-7587-935-3 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/1118
Trening umiejętności osobistych i społecznych. Testy, ćwiczenia Katarzyna Płuska 978-83-953976-0-8 Katarzyna Skoczylas-Płuska 2018 Nauki społeczne Komunikacja społeczna http://libra.ibuk.pl/book/204585
Tropami retoryki, stylistyki i dziennikarstwa Monika Worsowicz, Bogumiła Fiołek-Lubczyńska 978-83-8142-490-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210906
Truth and Falsehood in Science and the Arts Barbara Bokus, Ewa Kosowska 978-83-235-4220-9 Uniwersytet Warszawski 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/225022
Turystyczna baza noclegowa województwa łódzkiego Roman Szkup 978-83-8142-646-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219162
Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich Agnieszka Pawlak 978-83-227-3072-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/204391
Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci www: podręcznik dla bibliotekarzy i dokumentalistów Wiesław Gliński, Henryk Rybiński 83-89316-20-X SBP 2004 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101404
Twórczość, pasja, Uniwersytet Jarosław Płuciennik, Kinga Klimczak 978-83-7969-807-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/152018
Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet Jarosław Płuciennik, Maria Czajkowska, Michał Wróblewski 978-83-8088-905-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/195244
Twórczy Uniwersytet. Twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego Kinga Klimczak, Jarosław Płuciennik 978-83-7525-955-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/93246
Tyflopsychologia Izabella Kucharczyk, Kornelia Czerwińska 978-83-01-20594-2 Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/206025
U progu czytelnictwa Małgorzata Centner-Guz 978-83-227-9041-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/204319
Ubezpieczenia i finanse Anna Szymańska 978-83-8088-629-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/172721
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. PN 342 Wanda Ronka-Chmielowiec 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138331
Uczenie się przez życie Ewa Solarczyk-Ambrozik, Magdalena Barańska 978-83-232-3359-6 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2018 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/206385
Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz 978-83-7930-091-4 Difin 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/124444
UKD w środowisku komputerowym Praca zbiorowa 83-89316-27-7 SBP 2004 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100322
Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce Kamila Baraniecka-Olszewska 978-83-231-3009-3 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/68970
Umysł uwolniony. O poznaniu zakorzenionym w ciele i świecie społecznym Aleksandra Szymków-Sudziarska 978-83-7383-914-4 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/209044
Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu. PN 380 Ewa Pancer-Cybulska, Ewa Szostak 978-83-7695-439-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146753
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: podręcznik Barbara Sosińska-Kalata 83-85778-07-1 SBP 1993 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/108214
Usiądziesz? Maja Skibińska, Mariusz Wieczorek 978-83-235-3584-3 Uniwersytet Warszawski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/224033
Usługi 2014.  Wybrane uwarunkowania rozwoju usług. PN 354 Mirosława Pluta-Olearnik, Sylwia Wrona 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138350
Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług. PN 355 Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138320
Usługi 2014. Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju. PN 353 Ryszard Kłeczek, Anetta Pukas 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138310
Usługi społeczne wobec rodziny Adam Kubow, Joanna Szczepaniak 978-83-7695-244-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2011 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/63605
Uwarunkowania ekonomiczne polityki Stanów Zjednoczonych wobec Europy Zachodniej za prezydentury Richarda M. Nixona (1969-1974) Paulina Matera 978-83-7525-668-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/44945
Uwarunkowania polityki rodzinnej w ujęciu historycznym, prawnym i politycznym Michel Chauviére, Monique Sassier, Brigitte Bouquet, Régis Allard, Bruno Ribes 978-83-61121-33-6 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/172256
Uzależnienia i substancje psychoaktywne Marek Jarema 978-83-200-5593-1 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2018 Medycyna Psychiatria http://libra.ibuk.pl/book/194693
Użytkowanie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) przez społeczność wielkomiejską. Przykład Łodzi Roman Szkup 978-83-7969-348-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/134901
V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu – BioOpen. Księga Abstraktów Paulina Wigner, Angela Dziedzic, Rafał Szelenberger 978-83-8142-576-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/206289
Vade Nobiscum, tom XX/2019 Piotr Budzyński, Maciej Dawczyk, Krzysztof Gryglewski, Michał Owczarek, Michał Ziółkowski 978-83-8142-718-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213249
Vade Nobiscum, tom XXI/2019 Piotr Budzyński, Maciej Dawczyk, Krzysztof Gryglewski, Michał Owczarek, Michał Ziółkowski 978-83-8142-720-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213251
Vademecum logopedyczne Krystyna Błachnio 978-83-232-2757-1 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2015 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/148059
Vademecum psychoterapeuty Jacek Kubitsky 978-83-200-3713-5 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2008 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/41000
Vademecum terapeuty rodzinnego Jacek Kubitsky 978-83-200-4060-9 PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2010 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/13187
Varia Mediaevalia Kirił Marinow, Kamil Szadkowski, Katarzyna Węgrzyńska 978-83-8088-326-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178029
Variability in English across time and space Ewa Waniek-Klimczak, Anna Cichosz 978-83-8088-066-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/161702
Verbs in Fictive Motion Jacek Tadeusz Waliński 978-83-8142-383-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/201627
Voces dialogantes Antonio María López González, Marek Baran, Agnieszka Kłosińska-Nachin, Ewa Kobyłecka-Piwońska 978-83-8142-565-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213948
W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze Karol Myśliwiec 978-83-943-7744-1 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/163134
W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich Eric Berne 978-83-01-14139-4 Wydawnictwo Naukowe PWN 2010 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/92534
W kręgu czarnego romantyzmu. Inspiracje, motywy, interpretacje Marek Piechota, Julian Strzałkowski, Anna Szumiec 978-83-226-3235-2 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/199769
W kręgu wyobrażeń zbiorowych. Polityka, władza, społeczeństwo Andrzej Dubicki, Magdalena Rekść, Andrzej Sepkowski 978-83-8088-951-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/208491
W labiryncie Internetu: poradnik nawigacji dla bibliotekarzy Zdzisław Dobrowolski, Jerzy Franke 83-87629-38-3 SBP 2000 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98665
W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa anglosaskiego Tymoteusz Zych 978-83-231-3720-7 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178628
Wartości i interesy a prawo pracy Anna Reda-Ciszewska, Mirosław Włodarczyk 978-83-7969-738-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/143714
Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami Paweł Samuś 978-83-7969-574-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/138553
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka Barbara Winczura, Beata Cytowska 978-83-7850-720-8 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2014 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/119574
Wczesne i odległe wyniki przezskórnej walwuloplastyki aortalnej u noworodków Bożena Rewers 978-83-917484-5-9 Wydawnictwo Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/93959
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym Andrzej Twardowski 978-83-232-2478-5 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2014 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/96936
Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Dariusz Trzmielak 978-83-7969-928-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149969
Welfare States w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1919-2004 Tomasz Inglot 978-83-61121-27-5 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/171812
What’s New in the New Europe? Krystyna Kujawińska Courtney, Agnieszka Miksza, Tomasz Fisiak, Grzegorz Zinkiewicz 978-83-8142-286-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219311
Wiara w egzystencji. Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach pseudonimowi Sorena Kierkegaarda Andrzej Słowikowski 978-83-231-3340-7 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147145
Wielokulturowe krajobrazy Orawy Robert Kowalczyk 978-83-64462-33-7 FNCE 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/206048
Wielokulturowość w ujęciu interdyscyplinarnym Anna Kwiatkowska 978-83-01-20596-6 Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/205797
Wielokulturowy Izrael Oz Almog 978-83-61121-51-0 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/172231
Wielowymiarowość badań biodemograficznych i związki z innymi naukami Sławomir Kozieł 978-83-8088-440-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/169783
Wiersze wybrane Krzysztof Kamil Baczyński 978-83-63720-73-5 Liber Electronicus 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/152394
Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności. Wojciech Łukowski, Dorota Wiszejko-Wierzbicka 978-83-89281-63-0 Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1338
Wokół bibliotek i bibliotekarstwa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-89316-46-3 SBP 2005 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103513
Wokół edukacji polonistycznej: diagnozy – dylematy – propozycje Beata Jarosz, Izabela Puchala, Judyta Wakulak 978-83-227-9128-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2018 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/212693
Wola powszechna w filozofii politycznej Janusz Grygieńć 978-83-231-2881-6 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/42604
Women’s Space and Men’s Space Katarzyna Ostalska 978-83-8142-007-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/190799
Woźny sądowy Zygfryd Rymaszewski 978-83-61408-02-4 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116160
Wpływ czynników materiałowych i technologicznych na zróżnicowanie wilgotności tarcicy po suszeniu jako miary jakości suszenia Jerzy Majka 978-83-7160-913-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202237
Wpływ unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski Anna Misztal 978-83-8088-650-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210896
Wpływ właściwości fizykochemicznych i struktury skrobi modyfikowanych na ich funkcjonalność w tworzeniu i stabilizacji emulsji spożywczych Joanna Le Thanh-Blicharz 978-83-7160-903-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202265
Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli wiedza o bibliotece w różnych dawkach Jerzy Ratajewski 83-87629-78-2 SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100295
Wprowadzenie do filozofii matematyki Adam Nowaczyk 978-83-8142-702-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219166
Wprowadzenie do logopedii Grażyna Gunia, Victor Lechta 978-83-7587-851-6 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/36189
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych Mieczysław Łobocki 978-83-7850-282-1 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2010 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/62069
Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie Ryszard Wróblewski 978-83-7051-845-5 Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach 2017 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/206697
Wrażliwość smakowa oraz postawy osób starszych wobec żywności, ze szczególnym uwzględnieniem żywności funkcjonalnej Anna Jędrusek-Golińska 978-83-7160-930-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213138
Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski 978-83-7969-998-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/159039
Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej Anna Kacperczyk 83-7171-970-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/2219
Współczesna diaspora asyryjsko-aramejska w Szwecji Marta Woźniak-Bobińska 978-83-8142-361-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202045
Współczesna prasa kobieca a sprawy książki: treści literackie w czasopismach: ‘Przyjaciółka’, ‘Twój Styl’, ‘Cienie i Blaski’ Katarzyna Wodniak 83-89316-13-7 SBP 2004 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98435
Współczesne instrumenty zarządzania wspomagające proces zmian organizacyjnych w instytucjach rynku pracy Grażyna Prawelska-Skrzypek 978-83-233-2356-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40874
Współczesne media – gatunki w mediach. Tom 1. Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura 978-83-7784-967-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/204323
Współczesne media – gatunki w mediach. Tom 2. Gatunki w mediach elektronicznych Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura 978-83-7784-969-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017 Nauki społeczne Nauki polityczne http://libra.ibuk.pl/book/204378
Współczesne wyzwania teorii i praktyki edukacyjnej Agnieszka Cybal-Michalska, Agnieszka Gromkowska-Melosik 978-83-232-3530-9 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/214497
Wszy? Poznaj i pokonaj problem. Informator Joanna N. Izdebska 978-83-01-18032-4 Wydawnictwo Naukowe PWN 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/117562
Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków Wojciech Grzegorczyk 978-83-7969-717-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149634
Wybrane zagadnienia filozoficzne dydaktyki i pedagogiki Kazimierz Mrówka, Michał Haraburda, Marcin Murzyn, Dariusz Gzyra 978-83-8084-353-0 Uniwersytet Pedagogiczny Kraków 2019 Nauki społeczne Filozofia http://libra.ibuk.pl/book/212283
Wybrane zjawiska i procesy wpływające na rozwój polskiej gospodarki w pierwszej połowie XXI wieku Waldemar Florczak, Michał Przybyliński, Iwona Świeczewska, Łucja Tomaszewicz, Joanna Trębska 978-83-8088-876-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/200376
Wycena i budowanie wartości przedsiębiorstw internetowych Paweł Kossecki 978-83-60807-90-3 Akademia Leona Koźmińskiego 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116191
Wychowanie do samodzielności: kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności Anna Izabela Brzezińska, Radosław Kaczan 978-83-89281-60-9 Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1334
Wydajność procesu fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych Krzysztof Pilarski 978-83-7160-917-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213145
Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych Paweł Gładziejewski 978-83-941-6662-5 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/147918
Wyjustowani. Antologia młodych twórców Patryk Chłopek, Aleksandra Złotnicka, Marcin Podlaski 978-83-231-4007-8 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/193377
Wykluczeni. Definicja, odmiany, recepcja Wanda Dittrich, Mariusz Hybiak, Mariusz Wirski 978-83-7865-879-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2015 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/208076
Wykłady o aspekcie polskiego czasownika Marek Łaziński 978-83-235-4234-6 Uniwersytet Warszawski 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/225289
Wykłady z etyki biznesu Wojciech Gasparski 978-83-89437-67-9 Akademia Leona Koźmińskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/115995
Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu do oceny struktury i różnicowania jakości wybranych produktów mięsnych Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak 978-83-7160-935-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213161
Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach zachowań i zjawisk ekonomicznych Waldemar Dymarczyk, Łukasz Pyfel 978-83-8088-833-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/187053
Wypożyczenia międzybiblioteczne: stan i perspektywy Ewa Barteczko et al. 83-87629-91-X SBP 2002 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102350
Wyznaczniki satysfakcji z wykonywanej pracy osób z ograniczoną sprawnością: kompetencje i relacje Anna Izabela Brzezińska, Konrad Piotrowski 978-83-89281-48-7 Academica Wydawnictwo SWPS 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/1333
Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 31/1 Praca zbiorowa 1230-6444 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/92211
Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 31/2 Praca zbiorowa 1230-6444 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/92356
Wzmacnianie potencjału pracowników 50+ Iwa Kuchciak, Justyna Przywojska, Aleksandra Stankiewicz 978-83-8142-501-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/208369
Wzmacnianie potencjału pracowników 50+ Aleksandra Stankiewicz, Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz 978-83-8142-500-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/208492
Wzrost, plonowanie i bilans cukrów u wybranych odmian szparaga (Asparagus officinalis L.) Włodzimierz Krzesiński 978-83-7160-908-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/202255
XML – rozszerzalny język znakowań Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 83-87629-50-2 SBP 2000 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102829
Yearbook of Conrad Studies (Poland) Vol. V 2010 Jolanta Dudek 978-83-233-3263-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40952
Yearbook of Conrad Studies (Poland) Vol. VI 2011 Jolanta Dudek 978-83-233-3309-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/40955
Young Researches and the Problems of Polish Rural Areas Katarzyna Zajda, Sylwia Michalska 978-83-7969-843-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/151704
Z Dziejów Prawa. T. 11 (19) część 1 Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak 2353-9879 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209461
Z Dziejów Prawa. T. 11 (19) część 2 Marian Mikołajczyk, Wojciech Organiściak 2353-9879 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209293
Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. T. 27 Danuta Krzyżyk 2353-9577 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218689
Z zagadnień form bibliografii: monografia bibliograficzna Agnieszka Bajor 83-89316-38-2 SBP 2005 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98165
za pośrednictwem osób działających. Preliminaria kognitywnej antropologii teatru Mariusz Bartosiak 978-83-7525-845-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100223
Zabawa i zabawka Barbara Bilewicz-Kuźnia 978-83-7784-980-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2017 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/205568
Zaburzenia psychiczne i emocjonalne Wojciech Imielski 978-83-7383-440-8 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/89674
Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość Marta Jerzak 978-83-01-18811-5 Wydawnictwo Naukowe PWN 2016 Nauki społeczne Psychologia http://libra.ibuk.pl/book/165816
Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży Danuta Borecka-Biernat 978-83-7587-689-5 Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/36186
Zachowajmy przeszłość dla przyszłości Ewa Stachowska-Musiał 978-83-89316-78-3 SBP 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103400
Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne Anna Janiszewska 978-83-7969-349-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/134881
Zagadnienia systemowe ochrony środowiska Piotr Korzeniowski 978-83-8088-111-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/156077
Zagadnienia wydawnicze i księgarskie. Skrypt Danuta Hombek 978-83-61464-56-3 SBP 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103558
Zagrożone dorastanie. Tom I. Wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik 978-83-754-5940-1 Aspra 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/208739
Zakład – Katedra – Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ 1991-2016 Tadeusz Marszał 978-83-8088-569-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/178127
Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia. T. 14, z. 1 Krzysztof Marczewski 1507-9090 WSZiA 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/96197
Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika. T. 14, z. 1 Janusz Skwarek 2084-5405 WSZiA 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/96196
Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika. T. 15, z. 1 Janusz Skwarek 2084-5405 WSZiA 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101442
Zanurzeni w codzienności Wojciech Doliński, Grażyna Woroniecka, Stabrowski Marcin 978-83-235-3364-1 Uniwersytet Warszawski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/225040
Zarys dziejów nauk matematyczno-przyrodniczych: (Dla bibliotekarzy) Bolesław Orłowski 83-87629-66-9 SBP 2001 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/98695
Zarys pedagogiki sportu Arkadiusz Kaźmierczak 978-83-8142-425-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Nauki społeczne Pedagogika http://libra.ibuk.pl/book/207380
Zarządzanie biblioteką: najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim: wybór tekstów Ivor Kemp, Teresa Wildhardt 83-87629-11-1 SBP 1998 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101383
Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. PN 365 Adam Kopiński, Tomasz Słoński 978-83-7695-407-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146754
Zarządzanie kadrami w bibliotece Praca zbiorowa 978-83-89316-97-4 SBP 2008 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/103429
Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw Henryk Król 978-83-60807-22-4 Akademia Leona Koźmińskiego 2007 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/116082
Zarządzanie kosztami i dokonaniami. PN 398 Edward Nowak, Marcin Kowalewski 978-83-7695-522-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149534
Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji Justyna Danielewicz 978-83-752-5914-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/119032
Zarządzanie organizacjami obywatelskimi i samorządowymi Paweł Hayn 978-83-933847-2-3 Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Ryki 2012 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/64738
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych Renata Lisowska 978-83-7969-391-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/135119
Zarządzanie Strategiczne Izabela Rącka, Zbyszko Szmaj 978-83-65872-06-7 PWSZ Kalisz 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213698
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. PN 366 Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Letycja Sołoducho-Pelc 978-83-7695-403-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/146758
Zarządzanie zmianami w bibliotece Maja Wojciechowska 83-89316-61-7 SBP 2006 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/101411
Zasada suwerenności. Problemy wybrane Aldona Domańska, Krzysztof Skotnicki 978-83-8088-831-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/200059
Zasady metody socjologicznej Émile Durkheim 978-83-01-15191-1 Wydawnictwo Naukowe PWN 2011 Nauki społeczne Socjologia http://libra.ibuk.pl/book/38733
Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Praca zbiorowa 83-89316-43-9 SBP 2005 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102848
Zasoby naturalne – postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy Maciej Malaczewski 978-83-7525-945-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/110788
Zawód bibliotekarza dziś i jutro: materiały z ogólnopolskiej konferencji Praca zbiorowa 83-89316-10-2 SBP 2003 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/100355
Zbiory fotograficzne i filmowe w Internecie: aspekty prawne i technologiczne Maciej Barczewski 978-83-62853-31-1 Europejskie Centrum Solidarności 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130426
Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 978-83-614-6409-9 SBP 2009 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/102733
Zbiór rezolucji interpretacyjnych Rady Nieustającej z lat 1786-1788 Marcin Głuszak 978-83-7969-781-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/144268
Zdrowy i zmotywowany pracownik 50+. Zadowolony pracodawca Izabela Warwas, Justyna Wiktorowicz, Patrycja Woszczyk 978-83-8088-549-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/173172
Zespół Turnera. Poradnik dla chorych i ich rodzin Andrzej Wiśniewski, Aneta Gawlik, Anna Moneta, Jonna Radoszewska 978-83-64054-02-0 Uczelnia Łazarskiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210635
Zjawisko customer engagement wśród polskich konsumentów Katarzyna Żyminkowska, Joanna Wiechoczek, Małgorzata Kieżel, Tomasz Żyminkowski 978-83-01-20456-3 Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/201682
Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze zachodu Krzysztof Rzepkowski 978-83-941666-3-2 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/151991
Zmiana warunkiem sukcesu. W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności. PN 400 Grzegorz Bełz, Ewa Głuszek 978-83-7695-530-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/149541
Zmiana wybranych wskaźników biochemicznych krwi na tle wydolności fizycznej osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym w odcinku szyjnym, aktywnych fizycznie Katarzyna Domaszewska 978-83-64090-74-5 PWSZ Kalisz 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/209321
Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. PN 362 Tadeusz Kocowski, Katarzyna Marak 1899-3192 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2014 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/130826
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta Paulina Tobiasz-Lis 978-83-7525-898-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118934
Zmieniająca się natura usług. Studium usług produkcyjnych w rolnictwie krajów Unii Europejskiej Małgorzata Kołodziejczak 978-83-7160-924-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/225042
Zmierzch decentralizacji? Dawid Sześciło 978-83-7383-881-9 Wydawnictwo Naukowe Scholar 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/186847
Znaczenie edukacyjne projektu „Jestem fair” opartego na idei neoolimpizmu Jolanta Elżbieta Kowalska 978-83-8142-811-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/225936
Zofia Kossak Joanna Jurgała-Jureczka 978-83-7705-570-0 Dom Wydawniczy PWN Sp. z o.o. 2014 Literatura faktu http://libra.ibuk.pl/book/102261
Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies 2017, nr 3: Podmiotowość Dariusz Gzyra, Justyna Tymieniecka-Suchanek 2451-3849 Uniwersytet Śląski 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/197964
Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies 2018, nr 4: Polowanie Paulina Charko-Klekot, Justyna Tymieniecka-Suchanek 2451-3849 Uniwersytet Śląski 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/210934
Zrozumieć pijące dziecko Diana Müller-Siekierska, Agnieszka Jaros 978-83-8142-803-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/218390
Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu Martin Powell 978-83-61121-31-2 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2010 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/172199
Zrównoważony rozwój Zofia Wysokińska, Janina Witkowska 978-83-7969-982-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/156791
Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne. PN 378 Tadeusz Borys, Tomasz Brzozowski, Sabina Zaremba-Warnke 978-83-7695-423-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141261
Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialne zarządzanie. PN 376 Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Paweł Skowron 978-83-7695-415-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141259
Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa. PN 377 Tadeusz Borys, Bartosz Bartniczak, Michał Ptak 978-83-7695-419-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/141285
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego Lidia Groeger 978-83-7525-874-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/118919
Źródła normatywne do dziejów izb przemysłowo-handlowych w Polsce (1918 – 2008) Karol Dąbrowski 978-83-933847-3-0 Fundacja Obywatelskiego Rozwoju Ryki 2013 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/68642
Зооморфная метафора в китайском и русском языках Ivan Smirnov 978-83-8142-610-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/219158
Метафора в творчестве Сергея Есенина и ее перевод на польский языl Ełona Curkan-Dróżka 978-83-8142-023-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/194500
Михаил Зощенко Jarosław Wierzbiński 978-83-8088-734-3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/187398
Неоткрытые путешествия вавжинец попель-махницки, адам плескачиньски, констанция плескачиньска 978-83-232-3197-4 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2017 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/190813
Предпереводческий анализ текста как первый этап стихотворного п& Anna Bednarczyk 978-83-8142-632-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019 Publikacje darmowe http://libra.ibuk.pl/book/213974