HISTORIA

Kalendarium

1951 – powstaje Centralna Biblioteka Pedagogiczna w Opolu, która mieści się przy ul. Ozimskiej 55. Pierwszym pracownikiem biblioteki zostaje Janina Kośna. W marcu na stanowisko dyrektora biblioteki powołana zostaje Kamila Wartanowicz, która organizuje bibliotekę i jej powiatowe oddziały (w Brzegu, Kluczborku, Koźlu, Nysie, Oleśnie i Raciborzu). Zmiana nazwy biblioteki na …

O bibliotece

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu powstała w 1951 r. Obecnie sieć bibliotek pedagogicznych na Opolszczyźnie tworzy biblioteka główna z siedzibą w Opolu oraz cztery biblioteki filialne: w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Od 1 września 2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu wchodzi w skład Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. …