AKTUALNOŚCI

Publikacja „Człowiek, dzieło, historia”

Opublikowano: 24.03.2023

Informujemy, że nakładem RZPWE PBW ukazała się publikacja pt. „Człowiek, dzieło, historia”. Wykłady w roku 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Liczące 112 stron wydawnictwo, pod redakcją Rafała Rippla, jest zapisem wykładów otwartych wygłoszonych w 2021 roku przez grono literaturoznawców i historyków z ośrodków uniwersyteckich Opola, Wrocławia, Warszawy czy Lublina. Stanowi dopełnienie cyklu wydarzeń, jakie…

Wystawa „Wojciech Korfanty – w 150 rocznicę urodzin”

Opublikowano: 21.03.2023

W związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2023 rokiem Wojciecha Korfantego zapraszamy do oglądania przygotowanej przez IPN wystawy prezentującej najważniejsze fakty z życia i działalności Wojciecha Korfantego. Wystawę można oglądać do 14 kwietnia 2023 roku na I piętrze PBW w Opolu, przy ul. Kościuszki 14 w godzinach pracy biblioteki.  

2023 Rokiem Mikołaja Kopernika

Opublikowano: 10.03.2023

Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika.  Senatorowie przypominają w uchwale, że w swoim najsłynniejszym dziele De revolutionibus orbium coelestium Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzące ówczesny obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową zwaną przewrotem…

Dzień Języka Ojczystego

Opublikowano: 02.03.2023

Już po raz kolejny obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku, po pandemicznych obostrzeniach, wróciliśmy do bezpośrednich spotkań i warsztatów językowych z udziałem nauczycieli i uczniów naszego regionu. Przed południem w RCRE, w różnych quizach i zabawach z językiem polskim, uczestniczyli nauczyciele i młodzież z opolskich szkół. O godz. 13.00 w siedzibie PBW z…

Cykl warsztatów zdobienia jaj wielkanocnych rozpoczęty!

Opublikowano: 25.02.2023

W minionym tygodniu odbyły się trzy spotkania warsztatowe zdobienia jaj wielkanocnych  zorganizowanych w ramach działań wzmacniających ,,XXXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej Opolskie Kroszonki i Pisanki 2023" realizowane w ramach projektu IX Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego. Zajęcia poprowadziły uznane twórczynie ludowe  należące do Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddziału Opolskiego: Pani Magdalena Poprawka i…
Wszystkie aktualności