KONFERENCJE

VI Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. “Nowa przestrzeń czytania”

18 października 2019 zapraszamy na kolejną edycję Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych. Celem konferencji jest promocja czytelnictwa, dyskusja na temat wybranych elementów kultury literackiej dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy z uczniami oraz realizacja …

Biblioterapeuci z całej Polski w Opolu

W dniach 14 i 15 listopada 2018r. w RZPWE PBW w Opolu oraz w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna pt. „Otwórz książkę, otwórz umysł”. Ponownie do Opola zawitali biblioterapeuci reprezentujący wszystkie krajowe ośrodki biblioterapii. Gościliśmy ponad 80 uczestników z Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Kielc, …

Konferencja „ROK DLA NIEPODLEGŁOŚCI. 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę”

8 listopada 2018r. w RZPWE PBW w Opolu odbyła się, zorganizowana w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty, konferencja pt. „ROK DLA NIEPODLEGŁOŚCI. 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę”. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z woj. opolskiego. Konferencję otworzył Rafał Rippel, wicedyrektor RZPWE, który powitał gości, prelegentów i …

Grant Opolskiego Kuratora Oświaty. Konferencja „ROK DLA NIEPODLEGŁOŚCI.100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę”

Zapraszamy serdecznie nauczycieli województwa opolskiego do udziału w organizowanej w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty konferencji pt. „ROK DLA NIEPODLEGŁOŚCI. 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę”, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2018r. (czwartek) w godz. 10.00-15.00 w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji PBW w Opolu, przy

Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla nowoczesnej i kreatywnej szkoły

23 października 2018r. w RZPWE PBW w Opolu odbyła się, zorganizowana w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty, konferencja pt. „Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla nowoczesnej i kreatywnej szkoły”. W konferencji wzięło udział ponad 80 nauczycieli z woj. opolskiego. Konferencję otworzył Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE w Opolu, który w słowie …

II Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, IV edycja opolska ,,Otwórz książkę, otwórz umysł”

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych stosowaniem biblioterapii w swojej codziennej pracy zawodowej na II Ogólnopolską Konferencję Biblioterapeutyczną, IV edycję opolską ,,Otwórz książkę, otwórz umysł”, która odbędzie się 14-15 listopada 2018 r.

Program

I dzień, 14 listopada 2018 r. – RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, Opolski Teatr …

Grant Opolskiego Kuratora Oświaty. Konferencja ,,Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla nowoczesnej i kreatywnej szkoły”

Serdecznie zapraszamy  nauczycieli województwa opolskiego do udziału w organizowanej w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty konferencji pt. ,,Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla nowoczesnej i kreatywnej szkoły”, która odbędzie się w dniu 23 października 2018 roku.

PROGRAM KONFERENCJI
„Otwarte zasoby edukacyjne szansą dla nowoczesnej i kreatywnej szkoły”

10.00-10.15 Otwarcie …

V Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. “Czytam i tworzę”

25 września 2018 zapraszamy na kolejną edycję Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych i nauczycieli. Celem konferencji jest promocja czytelnictwa, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy z uczniami, realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dyskusja na temat wybranych elementów kultury literackiej dzieci i …

VI konferencja „Literatura i film”

23 marca 2018r. w siedzibie Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, przy ul. Dubois 36 odbyła się zorganizowana przez RZPWE Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny VI edycja konferencji filmowej pt. „Literatura i film”.

Adresowana do nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką …

VI Konferencja filmowa pt. „Literatura i film”

W imieniu organizatorów – Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Filmoteki Narodowej zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w VI Konferencji filmowej pt. „Literatura i film”. Konferencja jest adresowana do nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką edukacji filmowej w szkole. Organizowane po …