KONFERENCJE

Arteterapia w procesie rozwoju psychospołecznego w środowisku wielokulturowym – II Opolska Konferencja Arteterapeutyczna

Opolskie Centrum Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu zaprasza nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, arte- i biblioterapeutów pracujących w szkołach i placówkach oświatowych na terenie województwa opolskiego na II Opolską Konferencję Arteterapeutyczną ,,Arteterapia w procesie rozwoju psychospołecznego w środowisku wielokulturowym”, która odbędzie  się 4 czerwca 2024 r. w Pedagogicznej Bibliotece …

III Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze

Opolskie Centrum Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zapraszają nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, studentów, pedagogów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych na III Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze Kształtowanie kultury czytelniczej.

Uwaga, zmiana terminu wydarzenia. III Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze odbędzie się 19 listopada 2024 roku w Pedagogicznej Bibliotece

X Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych

20 października 2023 r. odbyła się X edycja Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „Czytam i wiem”. Jak zawsze sesja stała się okazją do spotkania przedstawicieli środowiska bibliotekarzy, nauczycieli i naukowców, których uwaga koncentruje się wokół problematyki związanej z czytelnictwem dzieci i młodzieży.
Podczas sesji uczestnicy wysłuchali wykładów:…

VII Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna

Opolskie Centrum Edukacji Edukacji i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne zapraszają bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych  biblioterapią, stosowaniem biblioterapii w swojej codziennej pracy zawodowej, do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej, IX edycji opolskiej pt.,,Biblioterapia we wzmacnianiu rezyliencji”,  która odbędzie się 28-29-30 września 2023 (trzy dni).

PROGRAM

I dzień

Konferencja pt. ,,Arteterapia w budowaniu akceptacji zrozumienia i empatii w kryzysie uchodźczym”

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorów i pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapeutycznych, nauczycieli wszystkich specjalności, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, logopedów, wychowawców, wychowawców w świetlicach, nauczycieli wspomagających, terapeutów wszystkich specjalności, nauczycieli konsultantów ośrodków doskonalenia na konferencję pt. ,,Arteterapia

II Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na II Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze Czytanie buduje relacje, które odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku w PBW Opolu przy ul. Kościuszki 14, w godzinach 9:00-15:30.

Program

Wykłady:
9.00-9.10 Powitanie gości – Bartłomiej

IX Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „Co i jak czytamy?”

10 października 2022 r. zapraszamy na kolejną edycję Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych.  Celem konferencji jest promocja czytelnictwa, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy bibliotekarzy oraz realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zapraszamy bibliotekarzy, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych.

Każdy z uczestników zarejestrowanych w Systemie

V Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, VII edycja opolska ,,Biblioterapia w izolacji społecznej”

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne  zapraszają bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, wychowawców oraz wszystkich zainteresowanych na V Ogólnopolską Konferencję Biblioterapeutyczną, VII edycję opolską ,,Biblioterapia w izolacji społecznej”, która odbędzie się w dniach 4 – 5 listopada 2021 roku w Opolu.

Program …

VIII Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „O książce i czytelnictwie”

8 października zapraszamy na kolejną edycję Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. Zapraszamy bibliotekarzy, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych. Celem konferencji jest promocja czytelnictwa, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy bibliotekarzy oraz realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Każdy z uczestników zarejestrowanych w Systemie Obsługi Kursów

I Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na I Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze Czytelnictwo a kształtowanie tożsamości człowieka, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku online na platformie MS Teams.

Program:
9.00-9.10 Powitanie gości – Lesław Tomczak, Dyrektor RZPWE
9.10-9.40 …