Projekt pn. Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie. Poddziałanie 5.3.1

 

 

Projekt pn. Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie – ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu w wyniku przeprowadzenia konserwacji starodruków, remontu pomieszczenia wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania i wyeksponowania odrestaurowanego księgozbioru, ich digitalizacji, i zastosowania aplikacji informatycznej w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych zwiększających zainteresowanie kulturą regionu i turystyką. W wyniku nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych z zastosowaniem aplikacji z kodami QR, digitalizacji starodruków zwiększy się atrakcyjność zasobów kulturowych biblioteki i jednocześnie dostępność do nich dla turystów, uczniów, nauczycieli, studentów i wszystkich zainteresowanych zabytkowymi zbiorami.