Projekt pn. Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie. Poddziałanie 5.3.1

 

 

Projekt pn. Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie – ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu w wyniku przeprowadzenia konserwacji starodruków, remontu pomieszczenia wraz z wyposażeniem do właściwego przechowywania i wyeksponowania odrestaurowanego księgozbioru, ich digitalizacji, zastosowania aplikacji informatycznej w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych zwiększających zainteresowanie kulturą regionu i turystyką. W wyniku nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych z zastosowaniem aplikacji z kodami QR, digitalizacji starodruków zwiększy się atrakcyjność zasobów kulturowych biblioteki i jednocześnie dostępność do nich dla turystów, uczniów, nauczycieli, studentów i wszystkich zainteresowanych zabytkowymi zbiorami.

 

[googlepdf url=”https://pedagogiczna.pl/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Plakat_projekt.pdf” ]


ZAPROSZENIE NA WARSZTATY. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW – serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, studentów na warsztaty dotyczące historii książki i pisma na przykładzie starodruków z zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów, praktyków zajmujących się na co dzień konserwacją zabytkowych zbiorów. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 77/453 66 92 w.122 lu na adres e-mail: mmatkowska@rzpwe.opolskie.pl

 

 


DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 07.10.2022 r., GODZ. 14-17

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich  serdecznie zapraszamy 07.10.2022 r. na:

  • bezpłatne zajęcia warsztatowe Kolekcja starodruków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – czyli historia książki od rękopisu do biblioteki cyfrowej.
    Rezerwacja udziału w warsztatach: 77 453 66 92 w.117, mmatkowska@rzpwe.opolskie.pl
  • prezentację odnowionych starodruków ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich.
  • wystawę Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu prezentującą m.in.: encyklopedie, słowniki, podręczniki, mapy, piśmiennictwo użyteczne, dzieła literackie, pozycje dotyczące historii, historiografii i geografii, modlitewniki oraz teksty religijne i moralno-dydaktyczne wydane w języku polskim, niemieckim, łacińskim, francuskim, greckim i arabskim.


Fotorelacja z Dni Otwartych Funduszy Europejskich


Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, kl. IV-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych na warsztaty: Kolekcja starodruków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu – czyli historia książki od rękopisu do biblioteki cyfrowej realizowane w ramach projektu pn. Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie – ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

Zajęcia będą miały interdyscyplinarny charakter i będą pretekstem do prześledzenia historii książki od wynalezienia czcionki aż po zaprezentowanie ich w cyfrowej postaci m.in. w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej, Polonie, Federacji Bibliotek Cyfrowych.

 

 

Zajęcia będą integrowały wiedzę przedmiotową z różnych dyscyplin, będą sprzyjały zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów. Będą wyjątkową okazją do obejrzenia wybranych starodruków ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz dokumentacji dotyczącej prac konserwatorskich i restauratorskich.

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt: Monika Matkowska, email: mmatkowska@rzpwe.opolskie.pl, tel. 77 453 66 92 w.117


Konserwacja zabytkowych starodruków.

W ramach realizacji projektu konserwacji poddanych zostało 14 starodruków ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu pochodzących z I poł. XVIII w. o tematyce dotyczącej historii i kultury regionu Śląska. Zabiegi konserwatorskie objęły m.in. konserwację zachowawczą, oczyszczanie opraw, rekonstrukcję i montaż brakujących zapinek, dezynfekcję, pełną konserwację kart, wklejek oraz pierwszych składek, kontrolę pH papieru, usuwanie zacieków, reperację grzbietu oprawy, oczyszczenie krawędzi kart, poprawienie stabilności oprawy.

Etap I:
Przygotowanie do wykonania dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem prac konserwatorskich.
Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych – część 1
Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych – część 2
Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych – część 3
Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych – część 4

Usuwanie etykiety z okładki.
Usuwanie etykiety – część 1
Usuwanie etykiety – część 2
Usuwanie etykiety – część 3

Oczyszczanie oprawy.
Oczyszczanie oprawy – część 1
Oczyszczanie oprawy – część 2
Oczyszczanie oprawy – część 3
Oczyszczanie oprawy – część 4
Oczyszczanie oprawy – część 5
Oczyszczanie oprawy – część 6
Oczyszczanie oprawy – cześć 7

Oczyszczanie bloku.
Oczyszczanie bloku – część 1
Oczyszczanie bloku – część 2
Oczyszczanie bloku – część 3

Demontaż bloku.
Demontaż bloku – część 1
Demontaż bloku – część 2
Demontaż bloku – część 3
Demontaż bloku – część 4
Oczyszczanie wstępne kart po demontażu – część 5
Oczyszczanie wstępne kart po demontażu – część 6
Foliacja – część 7

Kąpiele wodne.
Kąpiele wodne – część 1
Kąpiele wodne – część 2
Kąpiele wodne – część 3

Usuwanie pozostałości kleju łączącego grzbiety składek – część 1
Usuwanie pozostałości kleju łączącego grzbiety składek – część 2

Wstępne oczyszczanie skórzanej okładziny
Usuwanie papierowej etykiety z grzbietu

Oczyszczanie kart w bloku – część 1
Oczyszczanie kart w bloku – część 2
Oczyszczanie kart w bloku – część 3

Zabezpieczanie cyklododekanem pieczęci atramentowych przed kąpielami wodnymi – część 1
Zabezpieczanie cyklododekanem pieczęci atramentowych przed kąpielami wodnymi – część 2

Oczyszczanie krawędzi gumką elektryczną


Przed wejściem do budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu przy ul. Kościuszki 14 stanęła multimedialna ławka. Została ona zakupiona w ramach projektu „Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie (…)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Znajdujący się na ławeczce kod QR umożliwia w każdym miesiącu dostęp, w formie e-booka i audiobooka, do dwóch tytułów książek pochodzących z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Do opracowania szaty graficznej ławki wykorzystana została grafika autorstwa Emilii Uksik, uczennicy Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu. Praca ta powstała podczas pleneru, który był wydarzeniem towarzyszącym obchodom jubileuszu 70-lecia biblioteki. Inspiracją i wiodącym tematem pleneru był zabytkowy budynek biblioteki.

 

 


W ramach realizowanego przez naszą bibliotekę projektu pn. „Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie (…)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 powstało słuchowisko poświęcone naszej siedzibie, zbiorom, realizowanym programom i projektom. Materiał audio można odsłuchać skanując kod QR umieszczony na dedykowanej tabliczce informacyjnej, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku biblioteki. Serdecznie zapraszamy do słuchania i odwiedzania naszej biblioteki.