Oferta szkoleń – nauczyciele

Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do korzystania z oferty wspomagania proponowanej przez PBW w Opolu i filie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.02.2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

 

Szczegółowe informacje i przyjmowanie zgłoszeń – Wydział Edukacji i Promocji tel. 77 454 12 40 wew. 110, e-mail: a.kisala@pedagogiczna.plj.jurasz@pedagogiczna.pl.

1.  Warsztaty dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (warsztaty realizowane są w pracowni komputerowej PBW w Opolu).

FORMULARZ

 • Wykorzystanie w nauczaniu otwartych zasobów edukacyjnych – biblioteki cyfrowe, repozytoria i in. (4 godziny)
 • Popularyzacja edukacji czytelniczej – rozwijanie wiedzy na temat dostępnych zasobów informacyjnych – oferta bibliotek cyfrowych. (3 godziny)
 • Licencje Creative Commons w pracy nauczyciela. (3 godziny)
 • ToonDoo – tworzymy komiks. (4 godziny)
 • Story Jumper – jak stworzyć elektroniczną książeczkę? (4 godziny)
 • Wykonywanie prezentacji multimedialnej na dysku G-mail i obróbka zdjęć w programie Addtext.com. (3 godziny)
 • Elektroniczne źródła informacji w pracy bibliotekarza. (3 godziny)
 • Serwisy bibliotekarskie jako pomoc w samokształceniu. (3 godziny)

2. Szkolenia dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem biblioterapii w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

FORMULARZ

 • Biblioterapia – teoria i praktyka. (5 godzin)
 • Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych – metodyka. (5 godzin)
 • Autorski program biblioterapeutyczny – metodyka. (5 godzin)
 • Biblioterapia czyli Mocna strona książek – teoria i praktyka. (3 godziny)
 • Biblioterapia w pracy pedagogicznej – metodyka. (5 godzin)
 • Metodyka tworzenia zajęć biblioterapeutycznych. (5 godzin)
 • Metodyka tworzenia programów biblioterpeutycznych. (5 godzin)
 • Bajki – pomagajki czyli o bajce terapeutycznej – teoria i praktyka. (5 godzin)
 • Teatr Kamishibai jako metoda papularyzacji czytelnictwa – metodyka. (5 godzin)
 • Magiczne okno Kamishibai – warsztaty. (3 godziny)
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości – warsztaty. ( 3 godziny)

3. Szkolenia i warsztaty dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego.

FORMULARZ

 • Coaching w edukacji/w szkole (sztuka bycia nauczycielem coachem – wybrane kompetencje coachingowe w zakresie wspierania rozwoju uczniów) – szkolenie
 • Moje medale wartości – warsztaty
 • Życiowe cele i mapa marzeń, czyli jak działa życie? – warsztaty
 • Automotywacja w pracy nauczyciela – warsztaty
 • Jak zmienić przekonania, które nam nie służą? – warsztaty

4. Szkolenia dla nauczycieli-bibliotekarzy

FORMULARZ

 • Metodyka tworzenia wystaw bibliotecznych.
 • Promowanie książek metodą book-talking.

5. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy

 

LP    Tematyka  Miejsce
 Kontakt
 1. Gromadzenie zbiorów:

 • Ewidencja zbiorów.
 • Jak przeprowadzić skontrum?
 • Selekcja zbiorów. Kryteria i procedura.
 • Gromadzenie i udostępnianie materiałów w tym literatury przedmiotu,
  stanowiących wsparcie szkoły lub placówki w realizacji jej zadań edukacyjnych,
  opiekuńczych i wychowawczych.
Opole

filie

gromadzenie@pedagogiczna.pl,

brzeg@pedagogiczna.pl,

kk@pedagogiczna.pl,

kluczbork@pedagogiczna.pl,

nysa@pedagogiczna.pl

 2.  Opracowanie zbiorów:

 • Katalogowanie: format MARC 21 dla książek.
 • Katalogowanie: format MARC 21 dla czasopism.
 • Tworzenie opisu bibliograficznego w systemie Aleph z wykorzystaniem języka słów kluczowych.
 • Opracowanie zbiorów bibliotecznych metodą tradycyjną i komputerową z wykorzystaniem
  Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich KaRo.
 • Opracowanie zbiorów audiowizualnych.
 • Tworzenie opisu bibliograficznego w formacie MARC 21 z wykorzystaniem języka słów kluczowych.
 • Opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych i artykułów z czasopism – metodyka pracy.
 Opole

filie

 

 

 

 

 

Opole

opracowanie@pedagogiczna.pl,

brzeg@pedagogiczna.pl,

kk@pedagogiczna.pl,

kluczbork@pedagogiczna.pl,

nysa@pedagogiczna.pl

informacja@pedagogiczna.pl