Pracownia Biblioterapii

Pracownia Biblioterapii w PBW w Opolu została otwarta podczas II Opolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej  pt. ,,Książka lekiem na niepokoje codzienności”  28 kwietnia 2015 r. Służy wszelkim działaniom biblioterapeutycznym: warsztatom, szkoleniom, prelekcjom, konsultacjom, spotkaniom osób zainteresowanych stosowaniem biblioterapii w życiu codziennym.  W szczególności  prowadzone są w niej warsztaty z dziećmi i  młodzieżą,  które nie radzą sobie z trudnymi sytuacjami np. mają kłopoty z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, nie funkcjonują najlepiej w grupie, mają irracjonalne lęki. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych biblioterapeutów, nauczycieli bibliotekarzy, pracowników biblioteki: Justynę Jurasz i Barbarę Pająk. Udział w zajęciach jest bezpłatny, po uprzednim zgłoszeniu.  Rejestracji grup dokonuje Wydział Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa: j.jurasz@pedagogiczna.pl, a.kisala@pedagogiczna.pl tel. 77 454 12 40, wew. 110/wew.122.

Oferta zagadnień tematycznych znajduje się stronie https://pedagogiczna.pl/biblioterapia-oferta-zajec