ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Tytuł Odsłony
“Wiedza o książce” w szkole 1169
70. rocznica powstania warszawskiego. Materiały metodyczne dla nauczycieli 2414
ABC bibliotekarza 1070
Adam Chmielowski, Brat Albert (1845-1916) 61
Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole 15175
Agresja i przemoc w szkole 1480
Aktywność plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym i jej stymulowanie przez nauczycieli 915
Aleksander hrabia Fredro (1793-1876) 3906
Alkoholizm 1947
Animaloterapia 6402
Arteterapia 5732
Autoagresja 9628
Baczyński Krzysztof Kamil (1921-1944) 8743
Bajki, baśnie, legendy w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu 151
Bajkoterapia 4105
Bajkoterapia. Cz. 2 127
Bezpieczny internet 756
Biblioteka i biblioterapia wobec osób niepełnosprawnych 3631
Biblioteki cyfrowe w pracy polonisty i nauczyciela bibliotekarza 894
Biblioterapia 47
Biblioterapia i jej zastosowanie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu oraz inne działania pedagogiczne realizowane przez PBW 795
Biblioterapia w teorii i praktyce 1340
Budowa koncepcji pracy szkoły 1359
Choreoterapia 1696
Cisza w wychowaniu 225
Coaching 2456
Conrad Joseph (1857-1924) 2738
Cyberprzemoc, cyberuzależnienia 772
Czasopisma bibliotekarskie 221
Czasopisma dla mężczyzn 196
Czasopisma dziecięce 497
Czasopisma kobiece 448
Czasopisma młodzieżowe 441
Czasopisma pedagogiczne 367
Czasopisma sportowe 227
Czasopiśmiennictwo polskie 7048
Depresja 37
Determinanty podjęcia nauki 319
Dietetyka: żywienie człowieka zdrowego i chorego 1136
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych 350
Dogoterapia i felinoterapia 525
Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna, start szkolny 881
Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole 1704
Dyskalkulia 74
Dziecko zdolne 148
E-learning 3353
Edukacja filmowa 251
Edukacja historyczna dziś 26
Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 1025
Edukacja matematyczna w kształceniu ogólnym 928
Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce 5355
Edukacja muzyczna w wychowaniu przedszkolnym 837
Edukacja przedszkolna na świecie 179
Edukacja przedszkolna w Polsce 5165
Edukacja teatralna 232
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych 5512
Edukacja zdrowotna 835
Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 1701
Efektywność nauczania 3089
Ekslibris polski 3623
Filmoterapia 3592
Fobia szkolna. Lęk szkolny 202
Gombrowicz Witold 1904-1969 6265
Grotowski Jerzy 1910
Gry planszowe i logiczne w nauczaniu i wychowaniu 2026
Grywalizacja w edukacji 80
Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – materiały metodyczne dla nauczycieli 997
Hospicja 3445
Innowacje pedagogiczne 309
Integracja sensoryczna 76
Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 1359
Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1816
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 1710
Jan Potocki (1761-1815) 854
Kinezjologia edukacyjna 3012
Kompetencje czytelnicze dzieci i młodzieży 922
Kompetencje informatyczne dzieci i młodzieży 182
Komputeryzacja i automatyzacja bibliotek 4996
Konflikty. Komunikacja interpersonalna 152
Konkursy czytelnicze i polonistyczne w szkole podstawowej 761
Konopnicka Maria (1842-1910) 6042
Korczak Janusz – życie i działalność 3245
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887) 2245
Kreatywność 36
Kresy 2373
Kresy. Cz. 2 409
Kształcenie nauczycieli 46
Kurator sądowy 5104
Lęk i zaburzenia lękowe 616
Literatura hagiograficzna dla dzieci i młodzieży 1851 – 1900 2096
Logodydaktyka i logoterapia – w poszukiwaniu sensu życia 222
Marketing terytorialny 8490
Media a wychowanie 5150
Mediacja 4652
Merytokracja 360
Metodyka i technika pisania pracy dyplomowej 8549
Migracje 3731
Mobbing 1422
Muzykoterapia 4007
Nadwaga i otyłość 5676
Nadzór pedagogiczny 5536
Nadzór pedagogiczny. Cz. 2 736
Narkomania 1739
Nauczanie bilingwalne 92
Nauczyciel 45+ 1405
Nieśmiałość jako ważny problem wychowawczy 497
Nikotynizm 1740
Ocenianie kształtujące 1829
Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 3855
Osobowość nauczyciela 2064
Osoby niepełnosprawne na rynku pracy 9472
Otyłość u dzieci i młodzieży 1249
Pedagogika Marii Montessori (1870-1952) 6208
Pedagogika resocjalizacyjna 1975
Pedagogika specjalna 4222
Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły 1617
Pilecki Witold (1901-1948) 1651
Planowanie kariery zawodowej 544
Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 2096
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1403
Praca z uczniem trudnym 4591
Praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym 1599
Prawa dziecka 6593
Prawa dziecka. Cz. 2 368
Prawa kobiet 83
Programy edukacyjne w Unii Europejskiej 4367
Projekt edukacyjny w szkole 1325
Projekty edukacyjne z języka polskiego w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej i podstawowej 1202
Promocja czytelnictwa 65
Psychologia rozwoju człowieka 428
Rada rodziców 1324
Rodzice są partnerami szkoły 1490
Rodzina polska 7816
Rodzina polska. Cz. 2 1231
Rola i znaczenie dziadków w wychowaniu 830
Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 19966
Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Cz. 2 571
Różycki Tomasz 295
Samodzielność dziecka 201
Samorządność uczniowska 3383
Skłodowska-Curie Maria (1867-1934) 3725
Sojczyński Stanisław “Warszyc” (1910-1947) 475
Stanisław Lem (1921-2006) : życie i twórczość 440
Starość. Ludzie starzy. Gerontologia. Geriatria. 13482
Streetworking 3044
Stres w szkole 5349
Stres w zawodach usług społecznych 2481
Świetlica szkolna 5945
Świetlica szkolna. Cz. 2 511
Szendzielarz Zygmunt “Łupaszko” (1910-1951) 57
Szkolnictwo wyższe w Polsce 415
Szkolnictwo za granicą 6703
Szkolnictwo za granicą. Cz. 2 583
Szkolnictwo zawodowe w Polsce 1316
Szkoła promująca zdrowie 275
Szkoła promuje wartość edukacji 1105
Teatroterapia 1738
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 2713
Tekst ikoniczny na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej 2163
Tolerancja 935
Tutoring 4347
Tuwim Julian (1894-1953) 2977
Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się 1596
Uczeń niepełnosprawny w szkole 1453
Uczeń zdolny 1395
Uniwersytet Trzeciego Wieku 290
Usługi edukacyjne 395
Uzależnienie od komputera i Internetu 14732
Wagary 56
Wczesne nauczanie języków obcych 6355
Wielokulturowość. Edukacja międzykulturowa 260
Więziennictwo w Polsce 3133
Wolontariat 3429
Wpływ czytania na osobowość i rozwój młodzieży 323
Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 1503
Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 1031
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 1508
Wszystkich Świętych. Zaduszki. Halloween 3897
Wychowanie do wartości 453
Wychowawca 2246
Wykluczenie cyfrowe 1195
Wykluczenie społeczne 4123
Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 1442
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet 1293
Wywiadówka 558
Zabawa w rozwoju dziecka 11158
Zaburzenia okresu dorastania 571
Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi w aspekcie gromadzenia zbiorów 383
Żeromski Stefan ( 1864-1925) 2076
Żłobki 2861