Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole

Zestawienie bibliograficzne „Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2018 i składa się ze 139 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Zestawienie składa się z dwóch części, pierwsza dotyczy problemów adaptacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, druga zaś dotyczy adaptacji dzieci w szkole. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

 

I. Adaptacja dziecka w przedszkolu

Książki:

1. A u nas w przedszkolu… : zbiór scenariuszy zajęć adaptacyjnych : praca zbiorowa / pod red. Marii Brody-Bajak ; [aut. scen. i zabaw Beata Bielska et al.]. – Kraków : CEBP 24.12, 2015. – 85, [2] s., [24] k. tabl. : il. (w tym kolor.), nuty ; 30 cm + CD. ISBN 978-83-64631-18-4
M 63709 (Kędzierzyn-Koźle), M 213980 M 213981 M 213982 (Opole)

2. Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska ; Akademia Podlaska. – Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006. – 184 s. : il. kolor. ; 24 cm.

3. Adaptacja dzieci trzyletnich do warunków przedszkola / Aneta Działak // W : Psychopedagogika : diagnoza i pomoc psychologiczna / red. Justyna Mróz. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2012. – S. 21-29.

4. Akcja adaptacja / Agnieszka Stein. – Warszawa : Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, [2017]. – 216, [5] s. ; 21 cm. ISBN 978-83-65087-86-7
M 215724 M 215725 (Opole)

5. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012. – 327 s. : il. kolor. ; 25 cm. ISBN 978-83-61246-60-2
Sygn. M 054029 (Brzeg), C 067120 (Nysa), M 210561 M 210845 M 210846 (Opole)

6. Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. – 154, [6] s. : il. ; 24 cm. – ( Literatura Pedagogiczna)
Sygn. M 57571 (Kędzierzyn-Koźle), C 037930 (Namysłów)

7. Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010. – 286, [2] s. ; 24 cm.
Sygn. C 051039 (Brzeg), M 203886 (Opole), M 63282 (Kędzierzyn-Koźle), C 067141 (Nysa)

8. Wkrótce będę przedszkolakiem / Karolina Turek ; [rys. Andrzej Stępkowski]. – Kraków : CEBP 24.12, 2015. – [35] s. : il. kolor. ; 20 cm. ISBN 978-83-64631-14-6
M 63670 M 63809 (Kędzierzyn-Koźle)

 

Artykuły w czasopismach:

9. Adaptacja: co przeżywa małe dziecko? / Monika Występska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 6, s. 54-56

10. Adaptacja do przedszkola / Marta Litkowicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 7, s. 48-50

11. Adaptacja dwulatków do przedszkola / Anna Mikler-Chwastek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 5, s. 60-65

12. Adaptacja dzieci najmłodszych w przedszkolu – współpraca z domem rodzinnym / Barbara Piwowarczyk // Wiadomości Przedszkolaka. – 2002, nr 7, s. 20-23
*Ankieta dla rodziców

13. Adaptacja dzieci w przedszkolu / Hanna Piwowarska-Krukowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 5, s. 47-50

14. Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego / Anna Izabela Brzezińska, Magdalena Czub, Natalia Ożadowicz // Edukacja. – 2012, nr 4, s. 5-21

15. Adaptacja dziecka w przedszkolu / Maria J. Bielecka // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. – 2000 nr 2 s. 153-156

16. Adaptacja dziecka w wieku przedszkolnym / Bożena Lajdanowicz // Ergo. – 2006, nr 10, s. 39-42

17. Autorski program Przedszkola nr 10 w Malborku / Tatiana Jankiewicz [et. al.] // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 6, dod. s. 1-3
*Zawiera 3 scenariusze zajęć adaptacyjno-integracyjnych

18. Będę przedszkolakiem : program adaptacyjny / Małgorzata Górska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 7, s. 408-410

19. Będę przedszkolakiem : scenariusz zajęć na dzień otwarty / Katarzyna Migdał, Joanna Juszczak-Guca // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 4, s. 51-52

20. Czas ciężkiej próby, czyli adaptacja dziecka / Agnieszka Pilichowska // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 6, s. 16-19

21. Czy potrzebny jest program adaptacyjny? / Małgorzata Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 5, s. 11-13

22. Długi proces adaptacji / Ewa Szulska-Wyrwa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6, s. 26-28

23. Dwulatek w przedszkolu / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 9, s. 24-26

24. Dziecięce emocje / Rafał Daniszewski // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 7, s. 49-51

25. Dziecko u progu edukacji przedszkolnej / Iwona Konopka, Lidia Pielaszek // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 6, dod. “Przed Szkołą”, s. 7-12
*Zawiera przykładowy program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich

26. Dziecko w nowym środowisku / Anna Petkow // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 9, s. 61-63

27. Gdy przedszkolakiem się staję, imiona kolegów i kolory poznaję / Edyta Kaczanowska // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 7-8, s. 75-77
*Sytuacje edukacyjne na pierwsze dni w przedszkolu

28. Gdy przedszkolakiem się staję, znaczki z szatni poznaję / Edyta Kaczanowska // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 7/8, s. 38-39
*Scenariusz zajęć na pierwsze dni w przedszkolu

29. Grupa zabawowo-adaptacyjna / Maria Boroń, Elżbieta Tubacka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 50-52
*Scenariusz zajęć

30. Jak pomóc dzieciom i rodzicom? / Agnieszka Knapik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 6, s. 338-339

31. Jak pomóc przetrwać wrzesień? / Beata Polakowska // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 7-8, s. 115-117

32. Jak ułatwić małemu dziecku wejście w progi naszego przedszkola? / Małgorzata Kierepka // Wiadomości Przedszkolaka. – 2003, nr 8, s. 15-16

33. Jak zapewnić dziecku pomyślny start w przedszkolu? / Małgorzata Piotrowska // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 1, s. 54-55

34. “Jesteśmy już średniakami – poznajemy swoje imiona” : scenariusz zajęcia / Czesława Itner // Wiadomości Przedszkolaka. – 2002, nr 8, s. 2-3

35. Każde dziecko jest inne / Małgorzata Piotrowska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 6, s. 98-101

36. Na dobry początek / Magdalena Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 7, s. 51-54

37. O adaptacji : w pytaniach i odpowiedziach / Danuta Wyszkowska // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 4, s. 24-25

38. O dziecku na starcie edukacji przedszkolnej, czyli o osiągnięciach rozwojowych z wczesnego dzieciństwa / Marta Majorczyk // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 6, s. 14-17

39. Parasol nad trzylatkiem : rady dla rodziców / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 7, s. 44-47

40. Pierwsze dni w przedszkolu / Katarzyna Barczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 7, s. 53-55

41. Pierwsze kontakty / Katarzyna Niewiarowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 7, s. 38-40

42. Pierwsze kroki / Dorota Wojewoda // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 7, s.41-45
*Przystosowanie dziecka do przedszkola

43. Pierwsze kroki w przedszkolu / Justyna Dąbrowska // Remedium. – 2009, nr 11, s. 6-7

44. Pierwsze dni w przedszkolu / Małgorzata Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 7, s. 4-9

45. Pierwsze kroki w przedszkolu / Magdalena Lange-Rachwał // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 7, s. 12-16
*Adaptacja dziecka do przedszkola

46. Pierwszy raz / Małgorzata Mikołajczyk // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 7-8, s. 112-114
*Zajęcia adaptacyjne w grupie dzieci trzyletnich z zastosowaniem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

47. Polubić przedszkole / Aldona Górecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 6, s. 341-342

48. Problemy adaptacji i dezadaptacji dzieci w wieku przedszkolnym / Violetta Tuszyńska-Bogucka // Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia. – Vol. 9/10 (1996/1997) s. 59-71

49. Program adaptacyjny “Trzylatek w przedszkolu” – łagodny start / Bożena Kwaśniewska, Anna Miśtal // Modelowe Nauczanie. – 2008, nr 4, s. 23-31

50. Program działań adaptacyjnych / Anna Kempisty // Wychowawca. – 2004, nr 3, s. 12-14
*Wczesna adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkolnych

51. Przedszkolak na start : jak dobrze zacząć? / Aleksandra Batura, Maja Chyża, Katarzyna Pyrgiel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 6, s. 46-49

52. Przedszkolaków krok pierwszy / Elżbieta Kozłowska // Przegląd Edukacyjny. – 2000, nr 2, s. 13-14

53. Przyjazne przedszkole / Halina Malewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 6, s. 362-364
*Adaptacja dzieci trzyletnich w przedszkolu

54. Rola przedszkola i szkoły w adaptacji dziecka / Jadwiga Lubowiecka // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 12, dod. “Przed Szkołą”, s. 6-10

55. Socjoterapia szansą na dobry start / Joanna Barankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 7, s. 52-53

56. Spotkania adaptacyjne / Anna Kubik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 7, s. 41-43

57. Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3- letnich i ich rodziców : scenariusze zajęć // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 4, s. 33-34

58. Start małego i dużego przedszkolaka / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 5, s. 52-55
*Organizacja i przebieg procesu adaptacyjnego dzieci i ich rodziców

59. Sześciolatek pierwszy rok w przedszkolu / Teresa Migdał-Baran // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998 nr 8 s. 634-636

60. Sześciolatki w grupie rówieśniczej / Lidia Murias // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 8, s. 38-39
*Scenariusz zajęć

61. Trudności dziecka w przystosowywaniu się do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 6, s. 323-330

62. U nas maluchy nie płaczą : zajęcia adaptacyjne / Ewa Fiuk, Józefa Jóźwik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 6, s. 56-57

63. U progu przedszkola / Elżbieta Brzostowska // Wychowawca. – 2006, nr 4, s. 15

64. Uwarunkowania przebiegu adaptacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością / Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak // Studia Edukacyjne. – Nr 17 (2011), s. 39-54

65. W przedszkolu jak u mamy? : program adaptacyjny / Lucyna Błaszczak // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 6, s. 50-51

66. W trosce o trzylatki / Waleria Muraszko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 6, s. 336-338

67. Witamy trzylatki / Dorota Gęzikiewicz, Lidia Szabelska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6, s. 29-31

68. Witamy trzylatki / Elżbieta Krupa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 7, s. 21-23

69. Witamy w przedszkolu – konspekt zajęć otwartych dla nowo przyjętych dzieci i rodziców / Bogusława Majdańska, Alina Gańczarczyk // Wiadomości Przedszkolaka. – 2008, nr 7, s. 13

70. Wspomaganie procesu adaptacji / Izabela Kopeć // Przedszkolne ABC. – 2016, nr 6, s. 4-8
*Adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola

71. Z radością do przedszkola / Izabela Kopeć // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 7, s. 50-56

72. Zwierzę w domu a przystosowanie dziecka do przedszkola / Piotr Połomski // Małżeństwo i Rodzina. – 2003 nr 4 s. 29-31

 

II. Adaptacja dziecka w szkole

Książki:

73. Adaptacja szkolna siedmiolatków / Dorota Klus-Stańska. – Wyd. 2 zm. i popr. – Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. – 71, [1] s. ; 24 cm.

74. Adaptacja w przebiegu życia jednostki / red. nauk. Renata Michalak. – Poznań : Wyższa Szkoła Zawodowa “Kadry dla Europy”, 2010. – 187 s. ; 24 cm.
Sygn. M 203109 (Opole)

75. Dojrzałość szkolna a przyspieszenie edukacji szkolnej : badania empiryczne / Sabina Lucyna Zalewska // W : Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2014. – S. 222-234
M 63290 (Kędzierzyn-Koźle), M 212614 M 212613 M 212615 (Opole)

76. Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. – 180 s. : il. ; 21 cm.
Sygn. C 204021 M 208445 M 208446 (Opole)

77. Praca z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi : specyfika różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego / Urszula Markowska-Manista. – Bibliogr. // W : Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych / pod red. Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. – S. 125-148
M 054429 M 054428 M 054430 (Brzeg), M 64122 KK M 64123 KK M 64124 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054116 M 054117 M 054118 (Kluczbork), M 068260 M 068259 C 068261 (Nysa), M 215480 M 215482 M 215483 M 215481 (Opole)

78. Przekroczyć próg : adaptacja uczniów klas pierwszych do nowego środowiska szkolnego / Mariola Łukasik, Elżbieta Zabrzeńska. – Kraków : Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, cop. 2009. – 104 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

79. Rola rodziny, przedszkola i szkoły w procesie adaptacji dziecka do warunków szkolnych / Aleksandra Kruszewska. – Bibliogr. // W : Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka / red. nauk. Joanna Juszczyk-Rygałło. – Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015. – S. 207-215
M 218272 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

80. Adaptacja dzieci do środowiska szkolnego : opisy przypadków / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiakała // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 4, s. 81-89

81. Adaptacja dziecka do szkoły jako zadanie rozwojowe / Paweł Kurtek, Renata Kurtek // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 7-15

82. Adaptacja dziecka do warunków szkolnych / Agnieszka Kruszewska // Nowa Szkoła. – 2015, nr 12, s. 22-29

83. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 20-21

84. Ankieta dotycząca adaptacji ucznia do nowej szkoły / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 33, s. 34-36

85. Biblioteka szkolna a problemy adaptacji uczniów klas pierwszych w gimnazjum / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 10, s. 12-13

86. Czy trudniej w klasie czwartej? / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. – 2006, nr 8, s. 5-11

87. Dobry start – czyli o trudnej adaptacji szkolnej / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. – 2012, nr 8, s. 32-34

88. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożenna Przybylak // Praca Socjalna. – 2004, nr 7, s. 2-5

89. Doświadczenia edukacyjne uczniów u progu II etapu edukacji / Renata Michalak // Edukacja. – 2015, nr 1, s. 20-33

90. Dziecko idzie do szkoły / Anna Pszólińska // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 6, . 47-49

91. Gimnazjalny szok adaptacyjny / Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 9, s. 34-38

92. Jak pomóc dziecku zaadaptować się w szkole? / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 16-20

93. Jak pomóc nowym uczniom w adaptacji w szkole? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 91, s. 44-48

94. Jak wspierać adaptację ucznia obcokrajowca w klasie / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 76, s. 10-14

95. Jaś zachowuje się jak dziecko / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 139-141

96. Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. – 2012, nr 10, s. 4-5

97. Kompetencje emocjonalne nauczycieli edukacji elementarnej a problemy związane z adaptacją uczniów / Alicja Korzeniecka-Bondar // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 29-36

98. Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach wynikających z trudności adaptacyjnych / Magdalena Żyła // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 33, s. 4-7

99. Niegrzeczne czy nadpobudliwe? : problemy adaptacji emocjonalnej dziecka w szkole / Małgorzata Kaleta-Witusiak // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 4, s. 18-25

100. Nowe i nieznane jest jak historia, jak opowieść, którą trzeba poznać : scenariusz zajęć adaptacyjnych dla uczniów I klasy / Katarzyna Sadowska // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2017/2018, nr 1, s. 72-80

101. Nowy uczeń w szkole / Beata Zich, Katarzyna Toczyłowska // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 5, s. 373-378

102. Oswajanie szkoły / Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 4, s. 87-92

103. Pierwsze dni w szkole / Krzysztof Pilch // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 7-8, s. 42-43

104. Pierwsze kroki w szkole / Magdalena Lange-Rachwał // Życie Szkoły. – 2016, nr 7, s. 2-6
*Adaptacja szkolna

105. Początek nauki w szkole – przejście rozwojowe i edukacyjne : przegląd badań / Anna Kienig // Edukacja. – 2009, nr 3, s. 89-95

106. Poczucie umiejscowienia kontroli a styl adaptacji w pierwszej klasie gimnazjalnej / Katarzyna Barani // Psychologia Rozwojowa. – T. 11, nr 3 (2006), s. 123-133

107. Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 3, s. 58-64

108. “Pomost” – prezentacje laureatów konkursu / Agnieszka Trepkowska, Marta Gralewska, Małgorzata Tomaszewska, Elżbieta Bukowiecka-Górny // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 12, dod. „Przed Szkołą”, s. 11-14,17-18
*Program łagodnego przejścia dziecka z przedszkola do szkoły

109. Powrót do szkoły – pomóż dziecku ponownie się przyzwyczaić / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016, nr 7, s. 24-26

110. Problemy adaptacyjne dzieci w klasie czwartej / Beata Płażewska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2002, nr 1, s. 108-112

111. Problemy adaptacyjne dzieci w klasie czwartej / Beata Płażewska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2008, z. 1-4, s. 133-138

112. Problemy adaptacyjne młodzieży gimnazjalnej / Hanna Dąbrowska-Król // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 45-47

113. Problemy adaptacyjne ucznia w szkole i w klasie / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 21 [7], s. 22-26

114. Progi edukacyjne – adaptacja uczniów : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2014, nr 6, s. 13

115. Program adaptacji uczniów klasy pierwszej / Wiesława Alina Sakowicz // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 21-25

116. Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych / Jolanta Mazur // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, nr 1, s. 38-53
*Zawiera zestaw ćwiczeń adaptacyjnych, a także przykłady zajęć socjoterapeutycznych w klasie I

117. Program zajęć adaptacyjno-integracyjnych dla klasy I / Anna Jaworska [et al.] // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 83-92

118. Przejawy nieprzystosowania społecznego uczniów klas pierwszych / Agnieszka Komorowska // Kwartalnik Edukacyjny. – 2001, nr 2, s. 44-48

119. Przychodzi uczeń do pierwszej klasy… / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 4, s. 108-118

120. Przystosowanie się uczniów do warunków szkolnych / Maria Brach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002 nr 3 s. 41-42

121. Rewolucja na trzech frontach / Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 1, s. 52-58
*Dziecko sześcioletnie w szkole

122. Rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do szkoły / Agnieszka Kaczmarczyk // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 21-28

123. Scenariusz szkoleniowej rady pedagogicznej “Problemy adaptacyjne uczniów” / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 44, s. 35-36
*Szczególnie dla nauczycieli uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz pierwszych klas w gimnazjum

124. Spojrzenie w głąb tornistra : o emocjonalnym bagażu wynoszonym z pierwszej klasy / Barbara Biskup // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 4, s. 33-43

125. Społeczne przystosowanie w klasach I-III dzieci z ryzykiem dysleksji / Ewa Dutka, Aleksandra Maciarz //Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2000 nr 2 s. 135-142

126. Start “pierwsza klasa” – społeczno-ekologiczna teoria rozwoju człowieka a proces adaptacji ucznia w pierwszej klasie / Agnieszka Olechowska // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 1, s. 16-28

127. Szkolne problemy adaptacyjne / Edyta Joanna Wróbel // Życie Szkoły. – 2012, nr 8, s. 12-13

128. Środowisko rodzinne jedynaków a ich przystosowanie się do szkoły / Sławomir Cudak // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. – Nr 2 (2006), s. 125-131

129. Świadomość wychowawcza rodziny a adaptacja dziecka do warunków pierwszej klasy szkoły podstawowej / Maria K. Rokicka // Nauczyciel i Szkoła. – 2008, nr 1/2, s. 137-151

130. Taki duży, a się boi! / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 81, s. 56-59
* Rozpoczęcie przez ucznia nauki w nowej szkole

131. Trudne początki pierwszoklasistów / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 8, s. 62-64

132. Trudności w przystosowaniu społecznym uczniów pierwszej klasy gimnazjum / Anna Siudem // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – Vol. 17 (2004), s. 121-133

133. Trudności z adaptacją szkolną uczniów / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016, nr 7, s. 18-21

134. Wiedza nauczycieli o trudnościach adaptacyjnych pierwszoklasistów / Marzena Basiaga // Nowa Szkoła. – 2004, nr 6, s. 26-30

135. Wsparcie dziecka w procesie adaptacji rozwojowej / Renata Michalak // Życie Szkoły. – 2009, nr 3, s. 10-15

136. Zagadnienia rozwoju społecznego dziecka w młodszym wieku szkolnym / Elżbieta Gaweł-Luty // Słupskie Prace Humanistyczne. – Nr 13b (1996) s. 99-111

137. Zanim zadzwoni pierwszy dzwonek, czyli zasady funkcjonowania społeczności klasowej / Magdalena Wieczorek // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 4, s. 59-63
*Zawiera scenariusz zajęć integracyjnych

138. Zanim zostaniesz pierwszakiem / Małgorzata Kowalczyk // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 78-82

139. “Zapraszamy do szkoły” / Renata Broniecka // Wychowawca. – 2004, nr 3, s. 21
*Zajęcia integracyjno-dydaktyczne dla uczniów kl. O i kl. I

 

Zob. też: Dojrzałość szkolna. Gotowość szkolna. Start szkolny

 

Anna Zacłona

Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu

 

Aktualizacja: 12.02.2019 r.