KĘDZIERZYN KOŹLE

„Każdy z nas jest wyjątkowy”

„Każdy z nas jest wyjątkowy” – to temat zajęć z elementami biblioterapii, które odbyły się w kędzierzyńsko-kozielskiej Filii PBW w dniu 9 grudnia br. i skierowane były do uczniów klasy III Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu.  W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z opowiadaniem Katarzyny Łopińskiej „Najmniejsze drzewo w …

Zapoznanie z Biblioteką Pedagogiczną oraz historią książki

05 grudnia 2022 roku w Filii PBW w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się lekcja biblioteczna pt. „Zapoznanie z Biblioteką Pedagogiczną i historią książki”, która miała na celu zaznajomienie uczniów ze zbiorami i istotą działania Biblioteki Pedagogicznej. Uczniowie zapoznali się również z historią książki w ogóle. Spotkanie odbyło się w ramach Narodowego Programu …

„Pan Tadeusz, Zemsta i Balladyna“

29 listopada 2022 roku w Filii PBW w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się lekcja biblioteczna pt.  „Pan Tadeusz, Zemsta i Balladyna“, która miała na celu omówienie powyższych lektur w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie zapoznali się z problematyką i artyzmem lektur wspomnianych w tytule zajęć. Spotkanie odbyło się w ramach Narodowego …

„Bajka o orle, który myślał, że jest kogutem”

25 oraz 28 listopada br., w kędzierzyńsko-kozielskiej filii PBW, odbyły się zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku ilustracji kamishibai.

Odbiorcami byli uczniowie klas I-III i nauczyciele Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu  (25.11) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Większycach z oddziałem zamiejscowym w Poborszowie (28.11). Podczas spotkania uczniowie wysłuchali “Bajki o orle, …

„Sposób na szkolne dokuczanie”

„Sposób na szkolne dokuczanie” – to temat zajęć z elementami biblioterapii, które odbyły się w kędzierzyńsko-kozielskiej Filii PBW w dniach 21 i 22 listopada br. i skierowane były do uczniów klas 6a i 6b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12. W trakcie zajęć uczniowie podawali skojarzenia, związane z dokuczaniem, zapoznali się …

Historia kina

16 listopada 2022 roku w Filii PBW w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się zajęcia pt. „Historia kina” jako forma wynikająca ze środków pomocowych dla uchodźców z Ukrainy. Zajęcia, skierowane do klasy siódmej, miały na celu zapoznanie ich z historią i istotą kina w ogóle. Dzieci zapoznały się z pierwszymi filmami oraz metodami …

Zakończenie projektu socjalnego „Historia kina w pigułce”

16 listopada 2022 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu socjalnego „Historia kina w pigułce” realizowanego we współpracy z MOPS DDP „Magnolia” w Kędzierzynie-Koźlu. Projekt trwał od lutego do listopada br., a jego głównym celem było zaznajomienie uczestników z historią i istotą kina. Od maja zajęcia realizowano w ramach …

„Polskie i ukraińskie symbole narodowe”

„Polskie i ukraińskie symbole narodowe” to temat zajęć, które odbyły się 9.11.2022 r. w Filii RZPWE PBW w Kędzierzynie-Koźlu. Uczestnikami byli uczniowie klasy II a z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu wraz z nauczycielkami.

Dzieci poznały różne wersje legendy o powstaniu państwa polskiego, a także zdobyły wiedzę na …

Witaminowy zawrót głowy

07 listopada 2022 roku w Filii PBW w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się zajęcia czytelnicze pt. „Witaminowy zawrót głowy”. Zajęcia, skierowane do przedszkolaków, miały na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Dzieci zapoznały się z warzywami i owocami oraz metodami zdrowego odżywiania. Zajęcia zakończyły się podsumowaniem tej wiedzy w postaci „przygotowania” zdrowych posiłków …

„Teraz tu jest nasz dom” – zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii

27 października 2022 roku, w Filii RZPWE PBW w Kędzierzynie-Koźlu, odbyły się zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii  pt. „Teraz tu jest nasz dom”.  Zajęcia miały na celu wsparcie dzieci z Ukrainy oraz ich integrację z dziećmi z Polski. Uczestnikami spotkania były przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu wraz …