Oferta zajęć

PBW w Opolu zaprasza nauczycieli zainteresowanych stosowaniem biblioterapii w procesie dydaktyczno – wychowawczym na  warsztaty i szkolenia prowadzone w Pracowni Biblioterapii. 

Szkolenia:

  1. Biblioterapia czyli Mocna strona książek – teoria i praktyka.
  2. Biblioterapia w pracy pedagogicznej – metodyka.
  3. Metodyka tworzenia zajęć i programów biblioterapeutycznych.
  4. Bajki – pomagajki czyli o bajce terapeutycznej.
  5. Teatr Kamishibai jako metoda popularyzacji czytelnictwa.

Warsztaty:

Biblioterapia wobec agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

(Nie) zwykła biblioteka – skuteczne formy promocji czytelnictwa

Konferencja szkoleniowa:

III Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, V edycja opolska ,,Biblioterapia-obszary spotkań i dialogu z literaturą 

 

Bieżąca oferta zajęć biblioterapii

Pracownia Biblioterapii  w PBW w Opolu.

Filia PBW w Brzegu.

Filia PBW w Kluczborku.