ZBIORY

Starodruki

Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu : katalog / wstęp i opracowanie Aleksandra Paszkowska. – Opole : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2009. – 306 [i.e. 304] s. : il., faks. ; 24 cm. – ISBN 978-83-930392-0-3

Kolekcję starodruków PBW w Opolu tworzą druki europejskie wydane w latach 1553-1800 w …

Zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu gromadzi dzieła z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych oraz różnych dyscyplin objętych programami szkolnymi i programami kształcenia nauczycieli, książki dotyczące metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, literaturę związaną z reformą systemu edukacji i materiały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz podręczniki szkolne i akademickie. Dużą część księgozbioru …