Zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu gromadzi dzieła z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych oraz różnych dyscyplin objętych programami szkolnymi i programami kształcenia nauczycieli, książki dotyczące metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, literaturę związaną z reformą systemu edukacji i materiały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz podręczniki szkolne i akademickie. Duża część księgozbioru to dzieła z polskiej i powszechnej literatury pięknej, publikacje ogólnoinformacyjne (bibliografie, encyklopedie, słowniki i leksykony), książki naukowe i popularnonaukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Znaczny jest również zbiór czasopism z różnych dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki. W zbiorach czasopiśmienniczych znajduje się wiele tytułów wydawanych w okresie przedwojennym.

Bieżąca prenumerata obejmuje 118 tytułów.

Integralną część zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu stanowią publikacje audiowizualne, czyli kasety i taśmy magnetofonowe, kasety video, płyty analogowe, płyty CD i DVD, fazogramy, zbiory ilustracyjne oraz druki towarzyszące publikacjom elektronicznym.

Większość księgozbioru Biblioteki stanowią publikacje wydane po 1945 roku kompletowane drogą zakupów, darów i wymiany.

Księgozbiór ten udostępniany jest w bibliotece głównej w Opolu i bibliotekach filialnych w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie.

Do 30.06.2017 roku zgromadzono 377 148 materiałów bibliotecznych ( Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu – 162 745 ) w tym:

– druków zwartych 352 547 (PBW Opole – 149 329 )

– czasopism 17 911 (PBW Opole – 8 522 )

  • zbiorów audiowizualnych 6 690 (PBW Opole – 4 894 )

Szczególną pieczołowitością otoczona jest znajdująca się w bibliotece kolekcja starodruków (111) dotycząca szkolnictwa i pedagogiki.