Zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu gromadzi dzieła z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych oraz różnych dyscyplin objętych programami szkolnymi i programami kształcenia nauczycieli, książki dotyczące metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, literaturę związaną z reformą systemu edukacji i materiały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz podręczniki szkolne i akademickie. Dużą część księgozbioru stanowią książki naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, literatura piękna, publikacje ogólnoinformacyjne (bibliografie, encyklopedie, słowniki i leksykony). Integralną część zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu stanowią filmy, nagrania muzyczne, audiobooki, zbiory ilustracyjne, druki towarzyszące oraz otoczona szczególną pieczołowitością kolekcja starodruków (111 woluminów).

Większość zbiorów Biblioteki stanowią publikacje wydane po 1945 roku kompletowane drogą zakupów, darów i wymiany. Księgozbiór udostępniany jest w bibliotece głównej w Opolu i bibliotekach filialnych w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie.

Stan magazynowy na 31.12.2019 roku wynosi 362869 materiałów bibliotecznych (w Opolu – 162 756 woluminów), w tym:  352 547 druków zwartych.

Biblioteka dysponuje bogatym zbiorem czasopism  – 15 699 wol. dotyczących różnych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki i nauk humanistycznych. W zbiorach czasopiśmienniczych znajduje się wiele tytułów wydawanych w okresie przedwojennym.
Bieżąca prenumerata obejmuje 110 tytułów.