KOLEKCJA MARKA JODŁOWSKIEGO

Bibliografia Marek Jodłowski

Marek Jodłowski (1941-1992)

(Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze)

Marek Jodłowski, wł. Marek Olejarczyk urodził się 5 maja 1941 r. w Kielcach. Rodzinna kielecka Puszcza Jodłowa, do korzeni której często nawiązywał w swojej twórczości podpowiedziała mu jego literacki pseudonim.  Poeta, krytyk literacki i teatralny, tłumacz, dziennikarz. W latach 1970-1990 pracował w redakcji …

O kolekcji


Kolekcja Marka Jodłowskiego w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

Biblioteki poza swoimi podstawowymi zbiorami, które zapewniają ich funkcjonowanie i realizację zadań, posiadają zasoby specjalne, mające wyjątkowe znaczenie dla odbiorców, regionu, historii. Kolekcje zbiorów specjalnych, bo o nich mowa, pozyskiwane są od darczyńców lub w drodze zakupu. Zbiory te w …