Bibliografia Marek Jodłowski

Marek Jodłowski (1941-1992)

(Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze)

Marek Jodłowski, wł. Marek Olejarczyk urodził się 5 maja 1941 r. w Kielcach. Rodzinna kielecka Puszcza Jodłowa, do korzeni której często nawiązywał w swojej twórczości podpowiedziała mu jego literacki pseudonim.  Poeta, krytyk literacki i teatralny, tłumacz, dziennikarz. W latach 1970-1990 pracował w redakcji miesięcznika społeczno-kulturalnego „Opole”, kolejno na stanowiskach redaktora, sekretarza redakcji, zastępcy redaktora naczelnego i redaktora naczelnego. W latach 1990-1992 pełnił funkcję zastępcy, a następnie redaktora naczelnego „Trybuny Opolskiej”.  Od 1969 r. stale  współpracował z wrocławską „Odrą” (od 1978 r. stała rubryka Didaskalia) oraz od 1972 r. z warszawskim miesięcznikiem „Teatr”.  Zadebiutował w 1958 r. wierszami zamieszczonymi w almanachu „Dojrzewające słowa”.  Wydał trzy tomy  poezji : „Osad” (1973), „Dowód osobisty” ( 1978), „Psia fuga” (1990).  Jeden z najwybitniejszych krytyków teatralnych w Polsce. O teatrze pisał w prasie codziennej, w czasopismach kulturalnych i pismach specjalistycznych w kraju i za granicą. Pomysłodawca, a następnie stały juror Opolskich Konfrontacji Teatralnych. Zaproponował imię Jana Kochanowskiego dla opolskiego teatru. Laureat wielu znaczących konkursów literackich. Laureat Kłodzkich Wiosen Poetyckich, Łódzkiej Wiosny Poetów,  Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji w Łodzi.  Dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Wojewody Opolskiego za twórczość literacką (1987, 1992 – pośmiertnie). Coraz bardziej znany i uznany, jako człowiek-instytucja odszedł przedwcześnie 31 lipca 1992 r.   Po śmierci autora, w 1993 r. ukazał się „Wirydarz poetycki doglądany przez Marka Jodłowskiego”  cykl esejów literackich, bogaty plon uprawianej przez poetę nowocześnie pojętej krytyki wiersza. Publikowane wcześniej recenzje teatralne złożyły się na tom I „Dygresji teatralnych” (1996).  Od 1993 roku w ramach imprezy „Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu” przyznawana jest młodym twórcom nagroda im. Marka Jodłowskiego.

Niniejsza bibliografia poświęcona twórczości Marka Jodłowskiego podzielona została na dwie części. Bibliografia podmiotowa prezentuje wydawnictwa zwarte, w których znalazły się tomy wierszy poety, wiersze opublikowane w antologiach książki zawierające eseje literackie, recenzje teatralne  oraz artykuły z czasopism – tu wydzielono poezję – wiersze drukowane w czasopismach, przekłady, krytykę literacką (recenzje i szkice literackie),  artykuły dotyczące teatru – krytykę teatralną  (recenzje sztuk, teksty z cyklu „Dygresje teatralne” oraz „Didaskalia”, artykuły na temat konfrontacji, festiwali teatralnych, aktorów)  oraz inne  artykuły Marka Jodłowskiego dotyczące zagadnień społeczno-kulturalnych.

Bibliografia przedmiotowa prezentuje wybór wydawnictw zwartych oraz artykułów z czasopism poświęconych życiu i twórczości Marka Jodłowskiego. W obrębie wydzielonych części – działów materiał uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji. Bibliografia ujmuje 605 opisów bibliograficznych. W większości zostały one sporządzone z autopsji na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz materiałów przekazanych przez Rodzinę Twórcy,  a wchodzących w skład kolekcji  – Marek Jodłowski dostępnej do korzystania na miejscu w PBW w Opolu.


Bibliografia podmiotowa

Wydawnictwa zwarte :

 1. Almanach literacki Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy / [wyboru dokonał i zred. Tadeusz Chudy et al.]. – Warszawa : nakładem Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej i Krajowej Rady Krajowego Kongresu Młodzieży Wiejskiej, 1975. – 116, [2], XI s. ; 20 cm.
 2. Almanach literacki Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy Związku Młodzieży Wiejskiej /wstępy Bronisław Gołębiowski, Roch Sulima. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,1970. – 500, [3] s. ; 23 cm.
 3. Czarnym długopisem / Marek Jodłowski //  W:  Zbliżenia : IX Kłodzka Wiosna Poetycka, 21-23 kwietnia 1972 r., Kłodzko- Polanica Zdrój. – Kłodzko : Kłodzki Klub Literacki przy ZO ZLP ; Powiatowy Dom Kultury, 1972. – 20
 4. Die Falle des Kőrpers, die Falle der Geschichte : Franz Kafka und Tadeusz Różewicz / Marek Jodłowski ; [Dt von Marek Adamski]. – Eisenstadt : Ed Roetzer, – S. 16-19 ; 31 cm
 5. Dojrzewające słowa : wrocławski almanach młodych / wstęp Roman Arasimowicz ; oprac. graf. Eugeniusz Wójcik. – Wrocław : Ossolineum, 1958. – 105 s. ; 20 cm
 6. Dowód osobisty / Marek Jodłowski. – Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1978. – 57, [2] s. ; 18 cm M 115390-M 115391 (Opole)
 7. Dygresje teatralne. T.1, Sceny opolskie / Marek Jodłowski ; wyboru dokonał Jan Nowara. – Opole : Teatr im Jana Kochanowskiego, [1995]. – 299, [1] s. : il. ; 25 cm
 8. Nauka o drewnie / Marek Jodłowski  // W: Pomosty. Biuletyn Klubu Dyskusyjnego Młodych przy ZLP. – Wrocław : Wrocławski Ośrodek Kultury, 1965. – S. 20-21
 9. Osad / Marek Jodłowski. – Katowice : Wydawnictwo „Śląsk”, 1973. – 57, [3] s. ; 20 cm
 10. Próg : almanach młodej poezji opolskiej : [Harry Duda, Jan Feusette, Marek Jodłowski, Wiesław Malicki i in.]. / red. Kazimierz Kowalski ; przedm. Zbigniew Bieńkowski. – Opole : Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej, 1967. – 79 s. ; 24 cm
 11. Psia fuga / Marek Jodłowski ; [oprac. graf. Bolesław Polnar]. – Opole : Wers, 1990. – 56 s. : il. ; 18 cm M 166118 (Opole)
 12. Skóra a poza nią wszystko przekroczeniem ; *** (rzeczy nie kochaj one zbyt drewniane / Marek Jodłowski // W: Łódzka Wiosna Poetów 1968. – Warszawa : „Pax”, 1968. – S. 54-56
 13. Spojrzenia i refleksje : almanach klubów literackich ZNP / kom. red. St. Aleksandrzak [et al.]. – Warszawa :”Nasza Księgarnia”, 1970. – 206, [3] s. ; 20 cm.
 14. Śmierć boga ; Czarnym długopisem ; Mężczyzna w moim garniturze / Marek Jodłowski // W: Debiuty poetyckie 73 / oprac. i red. Jerzy Leszin Koperski, Andrzej K. Waśkiewicz. – Warszawa : Zarząd Główny Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, 1974. – S. 84
 15. Tryptyk egotyczny / Marek Jodłowski // W: Turniej poetycki „Ugrupowania Literackiego 66” dla uczczenia 25-lecia Polski Ludowej / oprac. Jerzy Pluto, 1969. – S. 4-5
 16. Wirydarz poetycki doglądany przez Marka Jodłowskiego / wstępem poprzedził Jacek Łukasiewicz ; [oprac. graf. Anna Beska]. – Opole : nakł. rodziny i staraniem przyjaciół, cop. 1993. – 175 s., [4] k. tabl. : il., faks., 1 portr., err. ; 19 cm.    M 046365 (Brzeg), M 054110 (Kędzierzyn-Koźle), C 055846, M 055866 (Nysa), M 167876-M 167877 (Opole)
 17. Wyciąg z życiorysu : duplikat ; Widziałem poetę ; Drzewo wiadomości intymnych ; Polowanie drugie i trzecie ; Osad / Marek Jodłowski // W: Rysopis : opolski almanach młodych. – Opole: Opolskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, 1973. – S. 19-22
 18. Wywołane z kamienia kamieniem ; Portret wewnętrzny / Marek Jodłowski // W: Pomosty: wrocławski almanach młodych / słowo wstępne Jacek Łukasiewicz. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966. – S. 40-41

Poezja drukowana w czasopismach :

 1. Aqua destillata ; Al fresco I ; Sąd w logice ostateczny  / Marek Jodłowski // Agora. – 1968, nr 22 s. 47-50
 2. Asfalt, jego właściwości i przeznaczenie / Marek Jodłowski // Zwrot. – 1975, nr 6, s. 9
 3. Autoportret w trybie rozkazującym / Marek Jodłowski // Opole. – 1983, nr 10, s. 15
 4. Autoportret ze źdźbłem / Marek Jodłowski // Głos Ludu. – 1987, nr 43, s. 5
 5. Autoportret ze źdźbłem / Marek Jodłowski // Zdanie. – 1982, nr 8, s. 44
 6. Bajuvaria / Marek Jodłowski // Odra. – 1984, nr 10, s. 35-37
 7. Bajuvaria / Marek Jodłowski // Trybuna Opolska. – 1986  (z 27-28 września), s. 4
 8. Biegnący / Marek Jodłowski // Poglądy. – 1971, nr 17, s. 15
 9. Człowiek w masce przeciwgazowej / Marek Jodłowski // Nurt. Miesięcznik społeczno-kulturalny. – 1967, nr 8, s. 42
 10. Cmentarz – biblioteka / Marek Jodłowski. – Trybuna Odrzańska. – 1975, nr 201, s. 13
 11. Cmentarz – biblioteka : wiersz (w I rocznicę śmierci Marka Jodłowskiego) / Marek Jodłowski // Trybuna Opolska. – 1993, nr 100, s. 1
 12. Czarnym długopisem / Marek Jodłowski // Nowy Wyraz. – 1972, nr 5, s. 31-32
 13. Czarnym długopisem / Marek Jodłowski // Zwrot. – 1977, nr 12 (337), s. [13]
 14. Człowiek w masce przeciwgazowej / Marek Jodłowski // Nurt. Miesięcznik społeczno-kulturalny. – 1967, nr 8, s. 42
 15. (de Mobile) / Marek Jodłowski // Odra. – 1969, nr 7-8, s. 121
 16. Do przyjaciół, M. ; Drzewo wiadomości intymnych ; Pościg oceanu / Marek Jodłowski // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny.  – 1972, nr 20, s. 8
 17. Drugie przyspieszenie / Marek Jodłowski. – (Wiersze poetów opolskich) // Poglądy. – 1974, nr 6, s. 16
 18. Drugie przyspieszenie / Marek Jodłowski // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1973, nr 34, s. 13
 19. Drzewom przyokiennym Marek Jodłowski // Prowincja. Jednodniówka młodych literatów i plastyków wrocławskich. – 1961, czerwiec, s. 11
 20. Elegia wciąż ocalona w pamięci / Marek Jodłowski // Literacki Głos Nauczycielski. – 1970, nr 43, dod. Literacki Głos Nauczycielski, nr 5, s. 9
 21. Galeria obrazów : z mitologii podmiejskiego przystanku / Marek Jodłowski // Kontrasty. – 1969, z. 4, s. 80-81
 22. Głos kwiatu jabłoni / Marek Jodłowski // Trybuna Odrzańska. – 1978, nr 223, s. 8
 23. Głód / Marek Jodłowski // Poezja. – 1971, nr 4, s. 68
 24. Hades ; Śmierć boga / Marek Jodłowski // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1971, nr 11, s. 8
 25. Instrukcja dla przemytników / Marek Jodłowski // Wiadomości. – 1972, nr 50, s. 13
 26. Kalendarz Bruegela (opowiadanie na dwa głosy) / Marek Jodłowski // Opole. – 1984, nr 8, s. 11
 27. Krzyżówka z minotaurem / Marek Jodłowski // Trybuna Opolska. – 1971, nr 223, s. 8
 28. Lady Macbeth obraca twarz ; Operacja – świt ; Mężczyzna w moim garniturze. – Hades / Marek Jodłowski // Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego. – 1971, nr 2, s. 97-100
 29. Lady Macbeth obraca twarz ; Ptak prześwietlany pionowo / Marek Jodłowski // Odra. – 1965, nr 9, s. 49
 30. Lingua tautologiae ; Dawne kobiety / Marek Jodłowski // Opole. – 1970, nr 6, s. 18
 31. Liryzm Bezbronny / Marek Jodłowski // Odra. – 1979, nr 2, s. 67-68
 32. Mężczyzna w moim garniturze / Marek Jodłowski // Poglądy. – 1971, nr 17, s. 15
 33. Między jednym oddechem a drugim / Marek Jodłowski // Kierunki. – 1970, nr 27, s. 5
 34. Między jednym oddechem a drugim ; Widziałem poetę ; Polowanie drugie i trzecie / Marek Jodłowski. – (Radarowy Dyskusyjny Klub Poezji) // Radar. – 1977, nr 4, s. 26
 35. Mit o południu / Marek Jodłowski // Kontrasty. – 1968, z. 6, s. 67
 36. Monolog z ćmą / Marek Jodłowski. – Trybuna Odrzańska. – 1975, nr 201, s. 13
 37. Motyw klasyczny / Marek Jodłowski // Opole. – 1983, nr 10, s. 14
 38. Mój, moja, moje. Felieton nostalgiczny / Marek Jodłowski // Opole. – 1981, nr 9, s. 17
 39. Muzyka w grudniu / Marek Jodłowski / // Głos Ludu. – 1991, nr 114, s. 4
 40. Muzyka w grudniu / Marek Jodłowski // Odra. – 1991, nr 11-12, s. 26
 41. Muzyka w grudniu / Marek Jodłowski // Trybuna Opolska. – 1991, nr 291, s. 1
 42. Neuropolis / Marek Jodłowski // Kontrasty Odrzańskie. – 1970, grudzień  (z. 5), s. 7-8
 43. Nici – na marginesie „Matki” Witkiewicza / Marek Jodłowski // Teatr. – 1973, nr 5, s. 20
 44. Nie słyszany śpiew syren ; List otwarty przez Naczelnego Dysponenta Materiałem Ludzkim / Marek Jodłowski // Literatura. – 1986, nr 3, . 28
 45. Operacja – świt / Marek Jodłowski. – (Generacja – wiersze ) // Nurt. Miesięcznik społeczno-kulturalny. – 1969, nr 1, s. 25
 46. Operacja – świt / Marek Jodłowski // Poglądy. – 1971, nr 17, s. 15
 47. Osad / Marek Jodłowski // Nowy Wyraz. – 1972, nr 5, s. 31-33
 48. Osad / Marek Jodłowski. – (Poeci Opola) // Zwrot. – 1972, nr 7, s. 30
 49. Ostatnia wątpliwość Jana Husa / Marek Jodłowski // Opole. – 1982, nr 8, s. 3
 50. Pamiątki z wakacji. Wiersze dla córki ; Tam gdzie króluje ostu gotyckie zamczysko : (naśladowanie truwerów, alba) / Marek Jodłowski // Opole. – 1981, nr 9, s. 17
 51. Papierowa armata / Marek Jodłowski // Opole. –  1976, nr 9, s. 21
 52. Piękna choroba / Marek Jodłowski // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1972, nr 50, s. 13
 53. Po obu stronach gazetowego wzgórza / Marek Jodłowski // Poezja. – 1974, nr 1, s. 27
 54. Po obu stronach gazetowego wzgórza / Marek Jodłowski // Głos Włókniarza, dod. Ziemia Prudnicka. – 1975, listopad, s. 4
 55. Pojmowanie stało się pojmaniem ; Aqua destilata / Marek Jodłowski // Pomosty. Biuletyn Klubu Dyskusyjnego Młodych Pisarzy przy ZLP Wrocław. – 1966, s. 15-16
 56. Posiłek przy wieczornym wydaniu dziennika / Marek Jodłowski // Trybuna Opolska. – 1991, nr 291, s. 3
 57. Przed rozmnożeniem chleba / Marek Jodłowski // Kalendarz Opolski. – 1993,  106
 58. Przed wejściem do jaskiń / Marek Jodłowski // Trybuna Odrzańska. – 1979, nr 100, s. 6
 59. Przygoda z patykiem : (ćwiczenia perypatetyczne) /  Marek Jodłowski // Pismo Literacko-Artystyczne. – 1989, nr 7-8, s. 75-76
 60. Przyleć, wróbelku, ze swym szarym głodem / Marek Jodłowski // Tygodnik Kulturalny. – 1975, nr 21, s. 7
 61. Przyleć, wróbelku, ze swym szarym głodem / Marek Jodłowski //Zwrot. – 1975, nr 6, s. 16
 62. Psia fuga, op. 77 / Marek Jodłowski //Opole. – 1982, nr 3, s. 14-15
 63. Pytanie o pieczęć / Marek Jodłowski // Pismo Literacko-Artystyczne. – 1989, nr 7-8, s. 76-77
 64. Pytanie o pieczęć / Marek Jodłowski // Głos Ludu. – 1987, nr 43, s. 5
 65. Pytanie o pieczęć / Marek Jodłowski // Opole. – 1987, nr 3, s. 14
 66. Pytanie o pieczęć / Marek Jodłowski // Zwrot. – 1993, nr 1, s.[ 53]-[54]
 67. Ręka mego ojca ; Rysopis / Marek Jodłowski. – Opole. – 1973, nr 4, s. 18
 68. Sen o jeziorze / Marek Jodłowski // Prowincja. Jednodniówka młodych literatów i plastyków wrocławskich. – 1961, czerwiec, s. 15
 69. Śmierć boga / Marek Jodłowski // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1971, nr 11, s. 8
 70. Śpiew wynoszącego śmieci / Marek Jodłowski // Opole. – 1978, nr 2, s. 19
 71. Śpiew wynoszącego śmieci / Marek Jodłowski // Opole. – 1992, nr 7/8/9   2
 72. Teatr wojenny (al. Fresco) / Marek Jodłowski // Trybuna Odrzańska. – 1977, nr 11, s. 10
 73. *** (Teraz przede mną już tylko równina) / Marek Jodłowski // Odra. – 2017, nr 12, s. 95
 74. *** (Teraz przede mną już tylko równina) / Marek Jodłowski // Współczesność. – 1969, nr 23, s. 6
 75. W labiryncie, tuż przed przerwą śniadaniową ; Cmentarz – biblioteka / Marek Jodłowski // Odra. – 1976, nr 12, s. 85
 76. Widok z placu wolności / Marek Jodłowski // Odra. – 1991, nr 11/12, s. 26
 77. Widziałem poetę ; Piękna choroba ; Instrukcja dla przemytników / Marek Jodłowski // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1972, nr 50, s. 13
 78. Wodorosty – swobodne grzywy koni / Marek Jodłowski. – (Wiersze młodych poetów opolskich) // Życie Literackie. – 1968, nr 13, s. 9
 79. Wyciąg z życiorysu ; Duplikat / Marek Jodłowski // Wiadomości.  Tygodnik społeczno-polityczny. – 1972, nr 5, s. 8
 80. Wyjaśnienie w sprawie nr 128/1971 ; Polowanie drugie i trzecie / Marek Jodłowski // Nurt. Miesięcznik społeczno-kulturalny. – 1972, nr 5, s. 30
 81. Z kroniki rodzinnej : zapis IV ; Krzyżówka z minotaurem : (wiersze wybrane) / Marek Jodłowski // Trybuna Opolska. – 1971, nr 223, s. 4

Przekłady :

 1. Adżanta : (fragmenty poematu) / Muriel Rukeyser ; przeł. Marek Jodłowski // Kontrasty. – 1969, z. 4, s. 127-129
 2. Bezustanna rozmowa z milczącym człowiekiem / Wallace Stevens ; przekł. Marek Jodłowski // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1972, nr 5, s. 8
 3. Chłopiec z krótko obciętymi włosami / Muriel Rukeyser ; przeł. Marek Jodłowski // Opole. – 1974, nr 4, s. 19
 4. Gdy nagle drzewo … / Justinas Marcinkievicius ; przeł. Marek Jodłowski // Opole. – 1978, nr 11, s. 18
 5. Lot ptaka / Justinas Marcinkievicius ; przeł. Marek Jodłowski // Opole. – 1978, nr 11, s. 18
 6. Miraż ; Zakup mięsa w zimie ; Ostatnia wieczerza / Oscar Williams ; przekł. Marek Jodłowski // Agora. – 1969, nr 25, s. 129-131
 7. Na początku był ptak / Henry Treece ; przeł. Marek Jodłowski // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1974, nr 5, s. 13
 8. Pocztówka z Volcano / Wallace Stevens ; przekł. Marek Jodłowski // Kontrasty. – 1968, nr 3, s. 77-78
 9. Tam gdzie nigdy nie byłem / E.E. Cummings ; przeł. Marek Jodłowski // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1974, nr 5, s. 13
 10. W obnażonym łóżku, w jaskini Platona / Delmore Schwartz ; przeł. Marek Jodłowski // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1972, nr 5, s. 8
 11. Wigilia / Galway Kinnell ; przeł. Marek Jodłowski // Opole. – 1975, nr 12, s. 15
 12. Woda nie do picia / Peter Dale ; przekł. Marek Jodłowski // Opole. – 1977, nr 1, s. 18

Krytyka literacka (recenzje i szkice literackie)

 1. Albo lub jeżeli / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Ciuciababka / Stanisław Chaciński. – Kraków 1973, Wydawnictwo Literackie // Odra. – 1974, nr 12, s. 102-103
 2. Antypoemat Herberta / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Pan Cogito / Zbigniew Herbert. – Warszawa 1974, „Czytelnik” // Odra. – 1974, nr 7-8, s. 101-103
 3. Biała plama czyli powtórka z niesamowitości / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Biały karzeł / Zbigniew Żakiewicz. – Warszawa 1970, „Czytelnik” // Opole. – 1971, nr 1, s. 25
 4. Bliżej natury / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. wiersza: Bliżej sadu / Tadeusz Soroczyński // W: Obmyślanie miejsca. Opolskie arkusze poetyckie, Katowice 1967, „Śląsk” // Kontrasty. – 1968, czerwiec, s. 112-113
 5. Bolesław Leśmian a współczesna poezja polska / Marek Jodłowski // Kontrasty Odrzańskie. – 1970, z. 5, s. 54-55
 6. Boso ale w ostrogach / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Chilijska ostroga / Edmund Pietryk. – Warszawa 1970, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza // Opole. – 1970, nr 6, s. 24-25
 7. Budzony z jawy / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Przerwany sen / Stanisław Nyczaj. – Warszawa 1968, KKMP LSW // Kontrasty. – 1969, z. 4, s. 140-141
 8. Chata w centrum kosmosu / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Przyjść, aby wołać. / Stanisław Srokowski. – Wrocław 1976, Ossolineum // Odra. – 1977, nr 2, s. 104-105
 9. Chłodna siatka znaczeń / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Wiersze / Robert Graves. – Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy // Agora. – 1969, nr 25, s. 155-158
 10. Chłopackość w garniturze elana / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Chłopacka wysokość / Józef Łoziński. – Warszawa 1972, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza // Opole. – 1973, nr 4, s. 28-29
 11. Ciało i światło / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Ciało i światło / Bogusław Żurakowski. – Kraków 1978, Wydawnictwo Literackie // Trybuna Odrzańska. – 1978, nr 69, s.  12
 12. Codzienność w języku aniołów /Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Ptaszysko / Irena Wyczółkowska. – Opole 1991, Wydawnictwo „Test” // Trybuna Opolska. – 1992, nr 16, s. 8
 13. Czas przemieniony w słowo / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Scena obrotowa / / Mieczysław Jastrun. – Kraków 1977, Wydawnictwo Literackie  // Odra. – 1977, nr 12, s. 101-102
 14. Dlaczego klasycy / Marek Jodłowski // Opole. – 1982, nr 3, s. 6-7, 11
 15. Dobre duchy Czesława Miłosza : w 80. Urodziny poety / Marek Jodłowski // Trybuna Opolska, 1991 (6-7 lipiec), s. 8
 16. Dwa dni i pół nocy / Marek Jodłowski. – (XXI Zjazd Związku Literatów Polskich) // Opole. – 1981, nr 2, s. 17
 17. Dziewczynka podglądająca naród / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki : Trzeci zbiór wierszy / Ewa Lipska. – Warszawa 1972, „Czytelnik” // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1972, nr 31, s. 10
 18. Głos w godzinie skunksów : (poezja Roberta Lowella i jej polski obraz) / Marek Jodłowski // Opole. – 1986, nr 10 s. 12-13, 19
 19. Godność poezji – Czesław Miłosz / Marek Jodłowski // Opole. – 1980, nr 11, s. 4-5
 20. Gombrowicz w oczach krewnych i znajomych / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Jaśniepanicz / Joanna Siedlecka. – Kraków 1987, Wydawnictwo Literackie / Opole. – 1987, nr 11, s. 20-21, 26
 21. Hipokrene nie tylko warmińska / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Hipokrene warmińska / Tadeusz Chróścielewski. – Olsztyn 1969, Pojezierze // Opole. – 1970, nr 4, s. 28-29
 22. I gdyby wszystkie żagle / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: I gdyby wszystkie żagle / Zbigniew Jankowski. – Kraków 1973, Wydawnictwo Literackie // Odra. – 1974, nr 5, s. 103-104
 23. Inwokacja do czasu / Marek Jodłowski.- Zawiera rec. książki: Słowa czasu każdego / Bogusław Żurakowski. – Kraków 1975, Wydawnictwo Literackie // Odra. – 1976, nr 7-8, s. 99-100
 24. „Jak taca z dentystycznymi narzędziami” / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki : Wśród amerykańskich poetów / wybór i przekł. Tadeusz Rybowski, Wrocław 1972, Ossolineum, ss. 112 // Odra. – 1973, nr 1, s. 105-107
 25. Kabaret w piekle (literatury) / Marek Jodłowski // Opole. – 1973, nr 3, s. 20, 21
 26. Kilku ten sam (poezja Stanisława Chacińskiego) / Marek Jodłowski // Opole. – 1982, nr 6, s. 12-13, 19
 27. Kilku ten sam (poezja Stanisława Chacińskiego) / Marek Jodłowski // Opole. – 1982, nr 8, s. 18-19
 28. Klisze, czyli realne w nierealnym / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Ptaki dla myśli / Urszula Kozioł. – Warszawa 1971, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1972, nr 20, s. 10
 29. Kogut na asfaltowej łące / Marek Jodłowski. –  Zawiera rec.: Przyjść, aby wołać / Stanisław Srokowski. – Wrocław 1976, Ossolineum ; Fatum / Stanisław Srokowski. – Wrocław 1977, Ossolineum  // Opole. – 1978, nr 2, s. 25
 30. Koneser chaosu / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Prywatna historia ludzkości. Wybór wierszy / Krzysztof Karasek. – Kraków-Wrocław 1986, Wydawnictwo Literackie // Opole. – 1986, nr 9, s. 20-21, 22
 31. Kreacjonizm autentysty : (Henryk Worcell) / Marek Jodłowski // Odra. – 1977, nr 5, s. 57-62
 32. Krytyk nieobojętny / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki : Zmowa obojętnych / Mieczysław Orski. – Wrocław 1973, Ossolineum // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny.  – 1972, nr 24, s. 13
 33. Kryzys, który jest rozwojem / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Teoria nowoczesnego dramatu (1880-1950) / Peter Szondi. – Warszawa, 1976, Państwowy Instytut Wydawniczy // Opole. – 1977, nr 6, s. 26-27
 34. „Liryka, liryka, tkliwa dynamika” : XII KFPP / Marek Jodłowski. – (Polska poezja śpiewana, Opole KFPP 28 czerwca 1974 r.) // Opole. – 1974, nr 8, s. 32
 35. Liźnięcie Lille / Marek Jodłowski. – (Kartki z Dziennika 2) // Opole. – 1977, nr 3, s. 8-9
 36. Lustra z nadrukiem : ekspres / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. Ten najżarliwszy seans spirytystyczny / Janusz Styczeń. – Wrocław 1975, Ossolineum // Odra. – 1976, nr 2, s. 101-102
 37. Morze – ta wielka, największa metafora / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Psałterz bałtycki. Wiersze wybrane i nowe / Zbigniew Jankowski ; słowo wstępne Anna Kamieńska. – Wrocław 1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich // Opole. – 1974, nr 8, s. 28-29
 38. Na szczęście Słowacki pisał epilogi / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1974, nr 4, s. 20
 39. Natura stoi wyprostowana (o poezji Johna Robinsona Jeffersa) / Marek Jodłowski // Agora. – 1968, nr 24 s. 138-145
 40. Nie ma Arkadii / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Czwarty zbiór wierszy / Ewa Lipska. – Warszawa 1974, „Czytelnik” // Wiadomości. Tygodnik społeczno–polityczny. – 1974, nr 39, s. 12
 41. Od autora recenzji „Przewodnika encyklopedycznego” / Marek Jodłowski. – (Polemiki) // Opole. – 1986, nr 1, s. 19
 42. Odpowiedź na nie zadane jeszcze pytanie : o poezji nie tylko młodej – dyskusji ciąg dalszy / Marek Jodłowski // Opole. – 1971, nr 3, s. 17, 18
 43. Okruchy życia / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki : „Więc jestem” / Jan Kulka. – Wrocław 1973, Ossolineum // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1973, nr 36, s. 12
 44. Okulary nałożone na usta / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Boski paragraf / Janusz Styczeń. – Wrocław 1971, Ossolineum // Opole. – 1971, nr 9, s. 24
 45. Pagórek możliwości / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki:  Gry z naturą / Stanisław Nyczaj. – Kielce, 1975, Literacka Biblioteka „Przemian” // Opole. – 1975, nr 11, s. 28-29
 46. Pan Cogito i anioł Ironii / Marek Jodłowski. – (Pisarze współcześni, wybór wartości) // Opole. – 1972, nr 6, s. 20-21
 47. „Piosenka z najwyższej wieży” / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Nie dokończona krucjata / Rafał Wojaczek. – Kraków 1972, Wydawnictwo Literackie // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1972, nr 48, s. 10
 48. Piosenki lwowskiej ulicy / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Piosenki lwowskiej ulicy. Antologia / wybór i oprac. Janusz Wasylkowski. – Ośrodek Teatru Otwartego „Kalambur” , Wrocław 1987 // Opole. – 1988, nr 7, s. 22
 49. Płynny horyzont / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Wniebogłosy / Stanisław Chaciński. – Wrocław 1973, Ossolineum // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1973, nr 34, s. 12
 50. Podanie ręki / Marek Olejarczyk. – (Perspektywa Południe) // Opole. – 1972, nr 1, s. 14
 51. Poezja brytyjska / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Antologia nowej poezji brytyjskiej / Piotr Sommer. – Warszawa 1983, „Czytelnik” // Opole. – 1986, nr 3, s. 18-19, 20
 52. Powieść niewykorzystanych możliwości / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Zdrada / Kazimierz Kowalski. – Łódź 1967, Wydawnictwo Łódzkie // Poglądy. – 1968, nr 3, s. 15
 53. Przedmiot, którego nie ma / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Laur i ciało / Jacek Łukasiewicz. – Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy // Opole. – 1972, nr 2, s. 24-25
 54. Przedstawiam Oscara Williamsa / Marek Jodłowski // Agora. – 1969, nr 25, s. 127-129
 55. Przewodnik po literaturze polskiej / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1984-1985, Państwowe Wydawnictwo Naukowe // Opole. – 1985, nr 11, s. 20-21, 22
 56. „Reflektor krwi” / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Z wilczych dołów / Feliks Netz. – Katowice 1973, Wydawnictwo „Śląsk” // Odra. – 1974, nr 2, s. 102
 57. Rencista jako lustro / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Pan z prowincji / Henryk Worcell, Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1973, nr 50, s. 10
 58. Siedem strun, siedem opowiadań / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Noli me tangere / Urszula Kozioł. – Warszawa 1984, Państwowy Instytut Wydawniczy // Opole. – 1985, nr 10, s. 21, 22
 59. Skazańcy literatury / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Kaskaderzy O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka / pod red. Edwarda Kolbusa. – Łódź 1986, Wydawnictwo Łódzkie // Trybuna Opolska. – 1986 (z 13-14 września)
 60. Spór o poezję / Marek Jodłowski. – (Dygresje literackie) // Opole. – 1978, nr 9, s. 20-21
 61. Sprawa czasu i sprawa gustów / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939 / Andrzej Lam. – Warszawa 1972, „Czytelnik” // Odra. – 1973, nr 2, s. 28-29
 62. Staroświecka jak przecinek : (Wisława Szymborska) / Marek Jodłowski // Trybuna Opolska. – 1986, nr 190, s. 8
 63. Strindberg i zmysły ; Biust wypukły, dowcip płaski / Marek Jodłowski  // Opole. – 1973, nr 10, s. 20, 21
 64. Styl to społeczność : (powieści Józefa Łozińskiego) / Marek Jodłowski // Opole. – 1979, nr 12, s. 20
 65. Ścieżką konieczną przez tańczące gaje / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Wiersze wybrane / Marian Jachimowicz. – Wrocław 1972, Zakład Narodowy im. Ossolińskich // Opole. – 1972, nr 9 , s. 29
 66. Światło słów : (Bogusław Żurakowski) / Marek Jodłowski. – (Pisarze opolscy) // Trybuna Odrzańska. – 1980, nr 117 s. 4
 67. Ten, który wdarł się na skałę pięknej Kalijopy : (Jan Kochanowski) / Marek Jodłowski // Trybuna Opolska. – 1975, (18 styczeń), s. 4
 68. Tratwa czyli samotność, tratwa czyli ocalenie / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Moja tratwa najsilniejsza / Wilhelm Szewczyk. – Poznań 1972, Wydawnictwo Poznańskie // Opole. – 1972, nr 11, s. 32-33
 69. Tryptyk bez dogmatów / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Noc czerwcowa. Zarudzie. Heydenreich / Jarosław Iwaszkiewicz. – Warszawa 1976, „Czytelnik” // Odra. – 1977, nr 7-8, s. 97-98
 70. U końca wojny dwudziestodwuletniej / Marek Jodłowski. – (Interpretacje). – Zawiera interpretację wiersza Stanisława Barańczaka „U końca wojny dwudziestodwuletniej” // Kontrasty Odrzańskie. – 1971, grudzień (z. 6), s. 96-99
 71. Ucieczka w ironię / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Dom nadodrzański / Zygmunt Trziszka. – Łódź 1968, Wydawnictwo Łódzkie // Kontrasty. – 1969, z. 4, s. 132-133
 72. W Charleville, mieście Rimbauda : (kartki z dziennika) / Marek Jodłowski // Opole. – 1976, nr 12, s. 6-7
 73. W cieniu tylu ramion / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Powieść w odcinkach / Czesław Sobkowiak. – Wrocław 1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1974, nr 42, s. 8
 74. Werter i dżinsy / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Nowe cierpienie młodego W. / Ulrich Plenzdorf. – Poznań 1974, Wydawnictwo Poznańskie // Opole. – 1975, nr 2, s. 28-29
 75. Wierny samemu sobie / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Pieśń / Bogusław Żurakowski. – Kraków 1967, Wydawnictwo Literackie // Opole. – 1971, nr 5, s. 25
 76. „Wiersze ciepłe i przychylne ludziom” – o poezji Jana Twardowskiego / Marek Jodłowski // Warsztaty Polonistyczne. – 1994 nr 4 s. 28-30
 77. Wiersze Okudżawy / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Wiersze ballady / Bułat Okudżawa. – Warszawa 1974. Państwowy Instytut Wydawniczy // Odra. – 1974, nr 11, s. 106
 78. Więcej niż widzieć / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Wysokie oko / Leon Szwed. – Wrocław 1970, Ossolineum // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1970, nr 38, s. 10
 79. Wizje (lokalne) Jana Goczoła / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Manuskrypt / Jan Goczoł. – Warszawa 1974, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1974, nr 37, s. 12
 80. Wpisani w Worcella / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Wpisani w Giewont / Henryk Worcell. – Warszawa 1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1974, nr 49, s. 10
 81. „Wśród” jako okoliczność łagodząca / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Wśród angielskich poetów / wybór i przekł. Tadeusz Rybowski. – Wrocław 1974, Ossolineum // Odra. – 1975, nr 6, s. 103-104
 82. Wybór utworów Różewicza / Marek Jodłowski // Zawiera rec. książki : Poezja. Dramat. Proza / Tadeusz Różewicz. – Biblioteka Literatury XXX-lecia, Wrocław 1973, Zakład Narodowy im. Ossolińskich // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1974, nr 8, s. 12
 83. Z głębi światła / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Żelazne studnie / Marian Jachimowicz. – Kraków 1972, Wydawnictwo Literackie // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1972, nr 33, s. 10
 84. Zakotwiczony w czasie / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Wiersze wybrane / Marian Grześczak. –  Warszawa 1977, „Czytelnik” // Odra. – 1979, nr 6, s. 93-94
 85. Zamiast epopei / Marek Jodłowski. – Zawiera rec.: Grzech Antoniego Grudy i inne opowiadania / Henryk Worcell. – Warszawa 1972, Państwowy Instytut Wydawniczy // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1972, nr 45, s. 10
 86. Zapisy wielokrotne / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Kontrapunkt / Roman Drahan. – Wrocław 1971, Ossolineum // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1972, nr 10, s. 10
 87. Zapomniany Europejczyk / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Wiersze wybrane / Stefan Napierski. – Warszawa 1983, Państwowy Instytut Wydawniczy // Opole. – 1983, nr 9, s. 18, 20
 88. Ziarenka goryczy: (o poezji Jana Goczoła) / Marek Jodłowski // Trybuna Odrzańska. – 1979, nr 197, s. 8
 89. Zielone echa okaryny / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Wołanie na ptaka / Salomea Kapuścińska. – Wrocław 1970, Ossolineum // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1970, nr 31, s. 10

Teatr. Krytyka teatralna :

 1. A kuku! Łaskawy pan – rewolucyjnym panem / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1986, nr 12, s. 8-9
 2. Ach dosiąść krzeseł jak dzianetów / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1990, nr 3-4, s. 18-19
 3. Adolf Chronicki – portret (prawie) z pamięci / Marek Jodłowski // Opole. – 1989, nr 12, s. 6-7, 20-22
 4. „Amadeusz” Towstonogowa / (Dygresje teatralne) // Opole. – 1984, nr 8, s. 19
 5. Ani Machiavellowski książę, ani zło doskonałe / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. sztuki Ryszard III / William Shakespeare ; spolszczył Jerzy S. Sito ; reż. Stanisław Brejdygant ; Teatr Polski we Wrocławiu // Teatr. – 1974, nr 4, s. 11
 6. Anioł schizofrenii / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1979, nr 4, s. 20
 7. Apokalipsa według Grzegorzewskiego / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1979, nr 5, s. 77-78
 8. „Astrum spraw niebieskich” / Marek Jodłowski. Zawiera rec. książki: Przestrzeń teatralna / Kazimierz Braun. –  Warszawa 1982, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 270 // Odra. – 1983, nr 5, s. 104-105
 9. Ateista tropiący diabła / Marek Jodłowski – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1977, nr 8, s. 20
 10. Atrapa / / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1979, nr 9, s. 89-90
 11. „Balladyna” bez przerw / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. sztuki Balladyna / Juliusz Słowacki ; wybór, oprac. i reż. Antoni Słociński ; Teatr Zagłębia w Sosnowcu // Teatr. – 1974, nr 17, s. 19
 12. Balsam hrabiego / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1977, nr 9, s. 20
 13. Bałucki zrewidowany! / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1984, nr 7, s. 17
 14. Bawmy się lalkami / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1972, nr 3, s 22
 15. Bez dogmatu / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1991, nr 11-12, s. 105-107
 16. Bez Konrada / Marek Jodłowski. – (II Opolskie Konfrontacje Teatralne) // Opole. – 1976, nr 5, s. 8-9, 20
 17. Bez związku : widzę teatr mój ogromny / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1983, nr 4, s. 17
 18. Białe szpule w ciemnej ulicy (didaskalia) / Marek Jodłowski. – (Didaskalia // Odra. – 1988, nr 1, s. 53-55
 19. Biel szpitalna, biel weselna / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1972, nr 12, s. 22-23
 20. Biust wypukły, dowcip płaski / Marek Jodłowski . – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1973, nr 10, s. 20
 21. Brudne czyny, święte sentymenty / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1987, nr 6, 19
 22. Bunt historii / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1985, nr 10, s. 85-87
 23. Bunt się ustatecznia / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1980, nr 9, s. 17
 24. Bunt się ustatecznił / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1991, nr 2, s. 84-87
 25. „Chciałbym, aby poprzez teatr każdy lepiej rozumiał siebie” : rozmowa z Ignacym Gogolewskim / Ignacy Gogolewski ; rozm. przepr. Marek Jodłowski // Opole. – 1974, nr 3, s. 15, 20
 26. Chodząc po piętrach domu Jonathana Swifta / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1986, nr 4, s. 18-19
 27. „Chory z urojenia” , czyli bądź Ludwikiem XIV / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. sztuki: Improwizacja w Wersalu, chory z urojenia / Molière ; przekł. Tadeusz Żeleński-Boy ; reż. Jerzy Wróblewski ; Teatr Polski we Wrocławiu, 1973 // Teatr. – 1973. Nr 10, s. 12-13
 28. Chorzy na samotność / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. sztuki: Dom / David Storey ; przekł. Kazimierz Piotrowski ; reż. Wiesław Górski ; Teatr Polskie we Wrocławiu. Scena Kameralna // Teatr. – 1974, nr 24, s. 13, 16
 29. Chrzęst żwirowej ścieżki / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1988, nr 4, 19
 30. Cień diabła : („Lęki poranne” Stanisława Grochowiaka) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1983, nr 11, s. 17
 31. Ciężar pustki / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1985, nr 3, s. 17, 18
 32. Co rusz, to hrabia! / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1981, nr 10, s. 17
 33. Co w pisankach piszczy? / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1974, nr 2, s. 20
 34. Coś z proroka – i coś z kacerza : (Ludwik Flaszen – Teatr skazany na magię) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1984, nr 2, s. 17
 35. Cud nad Chlipuchą / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1979, nr 2, s. 20
 36. Cudzysłów operetki / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1980, nr 7, s. 16
 37. „Cyd” bez Cyda / ) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1973, nr 7, s. 20
 38. Cywińska rymuje Gombrowiczem / Marek Jodłowski. – (Didaskalia // Odra. – 1987, nr 3, s. 84-86
 39. „Czarownego” popołudnia akt przerywany / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1979, nr 3, s. 20
 40. Czas jako bohater / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1979, nr 6, s. 20
 41. Czas namacalny // Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1977, nr 6, s. 72-74
 42. Czas szczurów / Marek Jodłowski. – (Didaskalia)  // Odra. – 1983, nr 12, s. 89-91
 43. Człowiek z szafą / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1987, nr 4, s. 19
 44. Czwarta lekcja / Marek Jodłowski. – (IV Opolskie Konfrontacje Teatralne) // Opole. – 1978, nr 5, s. 8-9
 45. Czy placek da się zjeść? / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1977, nr 4, s. 20
 46. Danina świętojańskiej nocy / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. sztuki Panna Julia / August Strindberg ; przekł. Zygmunt Łanowski ; reż. Zygmunt Jesionka ; Teatr Ziemi Opolskiej (mała Scena) // Teatr. – 1973, nr 21, s. 8-9
 47. Debiuty i prapremiery / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1987, nr 10, s. 82-84
 48. Dejmek – ten sam, nie taki sam / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1986, nr 5, s. 17, 18-19
 49. Dlaczego klasycy / Marek Jodłowski // Opole. – 1982, nr 3, s. 6-7, 11
 50. Dlaczego obrażam aktorów / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1976, nr 10, s. 20
 51. Długie ręce bogów / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1986, nr 11, s. 19
 52. Dobry Judasz / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1972, nr 4, s. 22
 53. Domino i miłość / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1975, nr 6, 20
 54. Don Juan w czarnej koszuli / / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1984, nr 11, s. 97-98
 55. Dostojewski nie schodzi ze sceny / Marek Jodłowski. –  (Didaskalia) // Odra. – 1984, nr 2, s. 91-92
 56. Duby panieńskie / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1979, nr 10, s. 20-21, 17
 57. Duchy z placu Teatralnego / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1991, nr 1-2, s. 34-39
 58. Dusza w brzuchu / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1972, nr 8, s 20
 59. Dylematy krawiectwa / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1979, nr 8, s. 20-21, 17
 60. Dzieci Arbeitu / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1988, nr 9, s. 85-86
 61. „Dzielić się człowiekiem” / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. Teatr wspólnoty / Kazimierz Braun. – Kraków 1973, Wydawnictwo Literackie // Opole. – 1973, nr 9, s. 28-29
 62. Efekt „Wesela” / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1985, nr 3, s. 19
 63. Farsa czyli farsz / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1972, nr 10, s. 22
 64. Festiwal oczko / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1980, nr 9, s. 67-69
 65. Festiwal pod kreską / Marek Jodłowski. – (Didaskalia // Odra. – 1986, nr 10, s. 85-87
 66. Festiwalowe pułapki / / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1985, nr 2, s. 84-86
 67. Figury „Tanga” / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1984, nr 11, s. 17
 68. Flaszen : życie w pobliżu księgi / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1984, nr 10, s. 91-92
 69. Flirt z „Fircykiem” / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1974, nr 11, s. 20
 70. Fortynbras to trup Hamleta / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1981, nr 7, s. 17
 71. Furia i strach / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1979, nr 7, s. 20, 14
 72. Gdy z globusa znikają kontynenty / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1989, nr 3, s. 18-19
 73. Głodomór wśród przystawek / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1979, nr 1, s. 20
 74. Głuche „Wesele” / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1985, nr 12, s. 82-84
 75. Goły człowiek / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1987, nr 1 , s. 8-9
 76. Gombrowicz w oczach krewnych i znajomych / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Jaśniepanicz / Joanna Siedlecka. – Kraków 1987, Wydawnictwo Literackie / Opole. – 1987, nr 11, s. 20-21, 26
 77. Garbaty festiwal / Marek Jodłowski // Odra. – 1976, nr 9, s. 84-86
 78. Gozzi nieco przekaba(re)cony / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. sztuki: Księżniczka Turandot / Carl Gozzi ; przekł. Emil Zegadłowicz ; insc. Henryk Tomaszewski ; Teatr Polski we Wrocławiu // Teatr. – 1975, nr 6, s. 16-17
 79. Gra z życiem / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1985, nr 1, s. 17, 18
 80. Granie na z(r)ębach / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1977, nr 7, s. 20
 81. Grzechy i uciechy / Marek Jodłowski. – (VII Opolskie Konfrontacje Teatralne) // Opole. – 1981, nr 5, s. 10-11, 21
 82. Gwardia szumi, słowik śpiewa / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1984, nr 3, s. 17
 83. „Hamlet” bez słów / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1980, nr 1, s. 85-86
 84. Hamlet czyli głos anonima / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1971, nr 11, s. 18, 33
 85. Hausbrandt i Holoubek / Marek Jodłowski. -Zawiera rec. książki : Teatr jest światem / Andrzej Hausbrandt, Gustaw Holoubek // Odra. – 1988, nr 7-8, s. 103-104
 86. Hiacynty Strindberga / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1978, nr 4, s. 20-21
 87. Hit i kit : („Rozmowy z katem” Kazimierza Moczarskiego) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1985, nr 7, s. 17, 19
 88. I koń się potknie, gdy przychodzi anioł / / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1979, nr 3, s. 88-89
 89. Ich dwoje w jednoaktówce / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1973, nr 1, s. 20
 90. Iluzja i realność / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1984, nr 12, s. 17
 91. Inny Mrożek / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1976, nr 8, s. 20, -22
 92. Iredyński w przedsionku czyśćca / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1987, nr 9, 19, 26
 93. Jabłko przekrojone na krzyż / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1974, nr 9, s. 20
 94. Jak streszczać Ajschylosa? / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. sztuki Oresteja Ajschylosa / przekł. Stefan Srebrny ; reż. Janusz Kozłowski ; Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze, 1973 // Teatr. – 1973, nr 15, s. 18
 95. Jak Witkacy przegrał z Fredrą / Marek Jodłowski. – (XI Opolskie Konfrontacje Teatralne) // Opole. – 1985, nr 6, s. 7,18
 96. Jakby życie / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1987, nr 12, 19
 97. Jałowy bieg / Marek Jodłowski. –  (Didaskalia) // Odra. – 1984, nr 12, s. 91-92
 98. Jest teatr, nie ma człowieka / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1981, nr 11, s. 73-74
 99. Józefa Kelery obraz teatru / Marek Jodłowski // Odra. – 1984, nr 3, s. 3-6
 100. Julia Julią podszyta / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1992, nr 4-5-6, s. 37-38
 101. Kabaret i filozofia / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1988, nr 11, s. 19, 27
 102. Kabaret w piekle (literatury) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1973, nr 3, s. 20, 21
 103. Kankan według Briusowa / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1982, nr 1, s. 17
 104. Kartofel bez mundurka / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne). – Zawiera rec. książki: Lakierowanie kartofla i inne teksty teatralne / Tadeusz Nyczek. – Kraków 1985, Wydawnictwo Literackie // Opole. – 1987, nr 10, s. 19
 105. Karuzela z morałami / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1977, nr 2, s. 20-21
 106. Kciuk i giganci (didaskalia) / Marek Jodłowski // Odra. – 1989, nr 11, s. 89-90
 107. Kilka słów z kąta / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1978, nr 11, s. 20
 108. Klara – i nieklarowność : („Dom na niebiosach” Jiriego Hubanca) / (Dygresje teatralne) // Opole. – 1984, nr 4, s. 17
 109. Klasyczny klops / Marek Jodłowski. – (XIV Opolskie Konfrontacje Teatralne) // Opole. – 1988, nr 8, s. 6-7
 110. Klasyka polska – z biegiem dni, z biegiem lat / Marek Jodłowski. – (V Opolskie Konfrontacje Teatralne) // Opole. – 1979, nr 5, s. 7, 20
 111. Klasyka w ślepym zakątku / Marek Jodłowski. – (XIII Opolskie Konfrontacje Teatralne) // Opole. – 1987, nr 6, s. 4-5, 18
 112. Klatka w klatce / Marek Jodłowski. – (Didaskalia // Odra. – 1986, nr 3, s. 88-89
 113. Kłopoty z klasyką / Marek Jodłowski. – (Didaskalia // Odra. – 1986, nr 9, s. 91-92
 114. Komedia koturnem sztukowana / (Dygresje teatralne) // Opole. – 1984, nr 5, s. 17
 115. Komentarz „notorycznego” jurora / Marek Jodłowski. – (X Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska” // Opole. – 1984, nr 6, s. 10-11, 19
 116. Kondycja lalek / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1986, nr 1, s. 85-86
 117. Konrad nie schodzi ze sceny / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1978, nr 6, s. 20-21
 118. Konwencjonalny śmiech / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1988, nr 9, s. 18-19
 119. Kopniak Odysa czyli Bułgarzy w Opolu / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1989, nr 2, s. 18-19
 120. „Kordian” : ciało mdłe, myśl zmącona / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1987, nr 5, 12-13
 121. Kondycja głodomora / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1977, nr 4, s. 85-86
 122. Konstruktywne zło / Marek Jodłowski. – (Didaskalia)  // Odra. – 1990, nr 2, s. 87-89
 123. Kostka świadomości / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1981, nr 12, s. 17
 124. Koturn odnowiony : (panorama targowicka) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1981, nr 6, s. 17
 125. Kowal, którego nie powieszono / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. przedstawienia: Kowal / Gustaw Morcinek ; reż. i scen. Zygmunt Smandziak ; Teatr Lalki i Aktora im. Smolki w Opolu // Teatr. – 1974, nr 6, s.12
 126. Kram z Ghelderodem / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1982, nr 7, s. 18-19
 127. Krew i mgła / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1980, nr 2, s. 20
 128. Kropla za kroplą / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1976, nr 11, s. 20
 129. Kryzys, który jest rozwojem / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Teoria nowoczesnego dramatu (1880-1950) / Peter Szondi. – Warszawa, 1976, Państwowy Instytut Wydawniczy // Opole. – 1977, nr 6, s. 26-27
 130. Krzesełka z Gradowa / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1983, nr 12, s. 17
 131. Kwartet Stalina / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1990, nr 4, s. 80-81
 132. Lekcje klasyki / / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1980, nr 6, s. 85-86
 133. Lekcja Przybyszewskiej : cnota i terror / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1975, nr 7, s. 20
 134. Letnia pepsi / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1977, nr 9, s. 83-85
 135. „Lilla Weneda” czyli Polacy /  Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1974, nr 5, s. 20
 136. Lirycznie i plakatowo / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. sztuki: Sonata patetyczna / Mikołaj Kulisz ; przekł. Edward Bury ; reż. Alina Obidniak ; Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 1973    // Teatr. – 1973, nr 6, s. 9
 137. Listopad, niebezpieczna pora / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1981, nr 1, s. 75-76
 138. Ludzie i legitymacje (didaskalia) / Marek Jodłowski // Odra. – 1989, nr 6, s. 89-90
 139. Lupa, czyli powiększenie : („Pragmatyści” S. I. Witkiewicza) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1983, nr 8, s. 19
 140. Lustro – „Sen nocy letniej” / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1986, nr 12, s. 83-84
 141. Ład z łat / Marek Jodłowski. – (Didaskalia)  // Odra. – 1983, nr 3, s. 91-92
 142. Łyk szlachcicem czyli łyk humoru / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1972, nr 4, s. 22
 143. Machina Leibniza Piekła nie zachwyca / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1986, nr 8, s. 11, 22
 144. Magister et filius / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1981, nr 6, s. 73-74
 145. Magma i ptak / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1976, nr 1, s. 20
 146. Manekin zbuntowany / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1980, nr 2, s. 82-83
 147. Meandry opolskiej Melpomeny, czyli magia winiet / Marek Jodłowski. – (Teatr, zbliżenia, przekroje) // Poglądy. – 1974, nr 6, s. 10
 148. Mechanizm starego zegarka / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1980, nr 8, s. 17
 149. Mężczyźni i lalki / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) ; (XIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek) // Opole. – 1988, nr 2, s. 12-13
 150. Między operetką a rzeźnią / Marek Jodłowski // Odra. – 1975, nr 9, s. 77-81
 151. Milczenie chóru / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1979, nr 11, s. 20-21
 152. Miłość i cień sygnaturki / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1988, nr 10, s. 19
 153. Molier grany mafioso ; Słowacki Słowackim przetykany / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1976, nr 6, s. 20-21
 154. Mrok egzystencji i pyszna zabawa / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1990, nr 2, s. 18-19
 155. Mrożek z karafką La Fontaine’a / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1980, nr 3, s. 20-21
 156. Myśl, czyli – czyn / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1986, nr 6, s. 17, 27
 157. Na czworakach, w podniebnym locie / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1986, nr 6, s. 88-89
 158. Na kolanach, na kolanie / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1973, nr 6, s. 20
 159. Na szczęście Słowacki pisał epilogi / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1974, nr 4, s. 20
 160. Nagie aktorstwo / Marek Jodłowski. – (Didaskalia // Odra. – 1989, nr 1, s. 95-96
 161. Nagość niemożliwa / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1972, nr 5, s 22-23
 162. Narkomludmał / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1989, nr 1, s. 19, 22
 163. Magister et filius / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1981, nr 6, s. 73-74
 164. Nici : na marginesie „Matki” Witkiewicza w reżyserii Jarockiego : dialog / Marek Jodłowski // Teatr. – 1973, nr 5, s. 20
 165. Nie przeszkadzać, kontemplacja / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1982, nr 1-8, s. 83-84
 166. Nie rezonować! / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1985, nr 9, s. 90-92
 167. Nie tylko o „Młynku do kawy”, czyli ten chytrus Dorman / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1974, nr 12, s. 20
 168. Nie żyjemy po potopie /z Bohdanem Cybulskim dyrektorem Teatru im. Jana Kochanowskiego rozm. przepr. Marek Jodłowski // Opole. – 1980, nr 10, s. 13, 18
 169. Nienasycenie według Tomaszewskiego / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. –1974, nr 10, s. 20, 22
 170. Niepodległość Kantora / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1992, nr 6, s. 72-73
 171. „Nieszczęście to ja” / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1980, nr 4, s. 20-21, 13
 172. Niteczka, dratewka, czyli – co jest szyte w teatrze lalek / Marek Jodłowski. – (XII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek) // Opole. – 1985, nr 12, s. 8-9, 18
 173. Nocna gimnastyka : (Sen nocy letniej) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1982, nr 5, s. 17
 174. Nowator w starych dekoracjach : Jerzy Grzegorzewski / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1978, nr 8, s. 20
 175. O gwoździu, co przebija twarz / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1987, nr 5, s. 88-90
 176. O widokówkach i czasie teraźniejszym / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1973, nr 11, s. 20
 177. O zamienianiu kogutów / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. 1983, nr 10, s. 17
 178. Odwrót lalek / Marek Jodłowski. – (IX Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek) // Opole. – 1980, nr 1, s. 8-9, 10
 179. Ohydne przeczucia / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1983, nr 2, s. 96-97
 180. Okruchy z okrągłego stołu / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1982, nr 9, s. 77-78
 181. „Operetka” bez operetki (didaskalia) / Marek Jodłowski // Odra. – 1989, nr 3, s. 90-91
 182. Osiem ósmych dni tygodnia / Marek Jodłowski. – (VI Opolskie Konfrontacje Teatralne) // Opole. – 1980, nr 5, s. 12-13
 183. Osiemnaście premier Witkacego / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Witkacy w teatrze międzywojennym / Janusz Degler. – Warszawa 1973, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe // Opole. – 1974, nr 1, s. 28, 29
 184. Osiemnaście premier Witkacego / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki: Witkacy w teatrze Sprawa parawanu : (VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek, Opole 19-25 listopada 1973 r.) / Marek Jodłowski // Opole. – 1974, nr 1, s. 32-33
 185. Otwieranie szufladki / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1977, nr 12, s. 20-21
 186. Palec Gombrowicza ) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1974, nr 7, s. 20-21
 187. Pan Tadeusz (i Urszula) czyli klasyka w Opolu / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1987, nr 6, s. 84-86
 188. Paradoks o widzu / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1971, nr 12, s. 20
 189. Paradoksalny „Ożenek” / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1986, nr 9, s. 11, 18
 190. Paragrafy i boskie szaleństwo / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1989, nr 12, s. 87-88
 191. Pasje Kazimierza Dejmka / Marek Jodłowski // Odra. – 1983, nr 9, s. 86-87
 192. Peszek / / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1988, nr 6, s. 89-90
 193. Pierścień i zero ; Biel szpitalna, biel weselna / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1972, nr 12, s. 22-23
 194. „Piękny wiek” w Opolu / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. sztuki Piękny wiek / Leonid Żuchowicki ; przekł. Grażyna Strumiłło-Miłosz ; reż. Jarosław Kuszewski ; Teatr Ziemi Opolskiej, premiera 29 października 1972 // Teatr. – 1972, nr 23-24, s. 13
 195. Pigułka słońca / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1985, nr 4, s. 17
 196. Piłowanie wiedeńskiego lasku / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. –  1989, nr 4, s. 87-88
 197. Pioruny w komodzie / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. –1975, nr 1, s. 20
 198. Piramidalna prawomyślność / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1978, nr 10, s. 20
 199. Pisane uchem /  Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1973, nr 3, s. 21
 200. Plon Soyinki / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1987, nr 2 , s. 11, 27
 201. Pod dyndającym balonem ; Metafizyczny mróz / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. –1977, nr 6, s. 20-21
 202. Podwiązki Malwolia / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1981, nr 1, s. 17
 203. Podwójna gra / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1971, nr 5, s. 20
 204. Polskie miny / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1988, nr 3, 18-19
 205. Pomoc, która zabija / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1984, nr 9, s. 87-89
 206. Poprawka z Fredry / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1972, nr 7, s. 21
 207. Pół festiwalu / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1981, nr 10, s. 81-83
 208. Prawda dźwiga człowieka / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1988, nr 12, s. 19, 24
 209. „Prawda unosi się ponad nami” : (Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1982, nr 2, s. 17
 210. Próba próby / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1992, nr 4, s. 91-92
 211. Próżność kata / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1978, nr 7, s. 20
 212. Prywatna historia Tadeusza Kantora / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1990, nr 5, s. 89-90
 213. Przebieranki – cacanki / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1975, nr 5, s. 20
 214. Przelot Kalonga przez Dolną Saksonię. (Cz. 1) / Marek Jodłowski // Opole. – 1989, nr 5, s. 12-13
 215. Przelot Kalonga przez Dolną Saksonię. (Cz. 2) / Marek Jodłowski // Opole. – 1989, nr 7, s. 6-7
 216. Przelot Kalonga przez Dolną Saksonię. (Cz. 3) / Marek Jodłowski // Opole. – 1989, nr 8, s. 21
 217. Przelot Kalonga przez Dolna Saksonię. (Cz. 4) / Marek Jodłowski // Opole. – 1989, nr 9, s. 18-19
 218. Przewagi lalek / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1992, nr 1, s. 27-30
 219. Przewagi starszych pań / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1977, nr 1, s. 20
 220. Przypadek Wielkiego Bena / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1984, nr 10, s. 17
 221. Puls Wahazara / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1988, nr 3, s. 88-89
 222. Pułapka ciała, pułapka historii / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1984, nr 5, s. 61-65
 223. Pupomachia / Marek Jodłowski. – (XI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek) // Opole. – 1984, nr 1, s. 10-11
 224. Radość u Becketta / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1975, nr 8, s. 18-19
 225. Realizm absurdu / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. jednoaktówek : Karol, Na pełnym morzu, Zabawa / Sławomir Mrożek ; reż. Jerzy Wróblewski ; Teatr Polskie we Wrocławiu – Scena Kameralna // Teatr. – 1974, nr 8, s. 16, 17
 226. Recepta Nyczaka / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. –  1990, nr 10, s. 87-88
 227. Rewolucja, niemowlę dziejów / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1983, nr 1, s. 17
 228. Rola łopaty w procesie dochodzenia do swego / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1978, nr 1, s. 20
 229. Roztrojony sejsmograf / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1980, nr 11, s. 78-79
 230. Rudymenty – remanenty / Marek Jodłowski. – (XII Opolskie Konfrontacje Teatralne) // Opole. – 1986, nr 7, s. 6-7, 19
 231. Rzeka życia / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1976, nr 11, s. 79-81
 232. Sade upupiony / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1987, nr 7-8, s. 93-94
 233. Salto na bożej linie / / Marek Jodłowski. – (Didaskalia // Odra. – 1987, nr 3, s. 84-86
 234. Sam tego chciałeś Witkasiu / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1986, nr 5, s. 87-88
 235. Samotne piękno / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1985, nr 8, s. 17, 25
 236. Sceny miłosne z wodotryskiem / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1976, nr 4, s. 20
 237. Schaeffer i teatr / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1987, nr 8, 19
 238. Seans Kantor / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1976, nr 9, s. 20-21
 239. Sen cielesnością jawy podszyty. Henryk Pierwszy i Drugi / Marek Jodłowski // Odra. – 1976, nr 5, s. 85-89
 240. Sen – gwiazdą przewodnią? : („Teraz na ciebie zagłada” Jerzego Andrzejewskiego) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1982, nr 4, s. 17, 26
 241. Sezony Hussakowskiego / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1979, nr 9, s. 20-21, 32
 242. Shaw show? / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1971, nr 10, s. 18
 243. Siła złego / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1980, nr 12, s. 17
 244. Skazani na wzrok / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1978, nr 12, s. 20
 245. Skutki „zerowania” / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1989, nr 11, s. 19
 246. Spiritus (o)polski / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1985, nr 7-8, s. 89-91
 247. Sprawa parawanu : (o VI Ogólnopolskim Festiwalu Teatru Lalek) / Marek Jodłowski // Opole. – 1974, nr 1, s. 32-33
 248. Strindberg i zmysły ; Biust wypukły, dowcip płaski / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1973, nr 10, s. 20, 21
 249. Styl to społeczność // Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1979, nr 12, s. 20
 250. Synczyzno, gdzie Ojczyzna Twoja? / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1982, nr 12, s. 94-95
 251. Szafa i Kafka / / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1985, nr 3, s. 89-90
 252. Szanować widza, czyli zabawa z Shakespeare’em // Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1985, nr 4, s. 87-88
 253. Szare się zbliża : (wstęp do witkacologii) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1981, nr 3, s. 17
 254. Szekspira pociągnąć za język / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1979, nr 4, s. 81-82
 255. Szewcy rozbrojeni / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1983, nr 5, s. 17
 256. Szklany syndrom / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1983, nr 10, s. 93-95
 257. Sztuka otwierania, sztuka otwarta : (Marta Fik) / Marek Jodłowski // Odra. – 1978, nr 10, s. 88-89
 258. Szydło z worka / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1981, nr 4, s. 75-76
 259. „Śluby” Jarockiego / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1991, nr 9, s. 91-92
 260. Śmiech Masynissy / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1984, nr 7-8, s. 85-87
 261. Śmiech i zgroza / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1988, nr 12, s. 91-92
 262. Śmierć na urodziny / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1992, nr 2-3, s. 43-44, 61
 263. Śmieszność i siła teatru / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1991, nr 3, s. 89-90
 264. Świat jest operetką / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1977, nr 10, s. 83-85
 265. Tajemnice Grabowskiego / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1991, nr     1, s. 85-86
 266. Talerz Jubilata / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1983, nr 3, s. 17
 267. Taniec z karawanem / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1973, nr 5, s. 20
 268. „Tartuffe”, czyli zaślepienie (didaskalia) / Marek Jodłowski // Odra. – 1989, nr 7-8, s. 96-97
 269. Teatr integralny czy integracja w teatrze? / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1971, nr 4, s. 18
 270. Teatr metacodzienny / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1979, nr 10, s. 86-88
 271. Teatr przy stoliku (prezydialnym) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1977, nr 12, s. 20-21
 272. Teatr Różewicza / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki : Sztuki teatralne / Tadeusz Różewicz. – Wrocław 1972, Ossolineum // Opole. – 1973, nr 2, s. 28-29
 273. Teatr – w kącie / / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1988, nr 4, s. 90-91
 274. Teatr w szkicowniku Fillera / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. książki : Modele teatru. Szkice o polskim teatrze współczesnym. – Warszawa 1971, Wiedza Powszechna. Biblioteka Wiedzy Współczesnej „Omega” // Opole. – 1972, nr 1, s. 24
 275. To ci opera! : („Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1983, nr 6, s. 26
 276. „TOKPOK” jeszcze nie działa / Marek Jodłowski. – (III Opolskie Konfrontacje Teatralne) // Opole. – 1977, nr 5, s. 6-7
 277. Tomaszewski – uwodziciel / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1984, nr 1, s. 90-91
 278. Trawa nad Morzem Czarnym / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1979, nr 11, s. 85-86
 279. Tryptyk z lisem / / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1979, nr 1, s. 90-91
 280. Trzy grosze Bohdana Cybulskiego / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1980, nr 6, s. 20
 281. Uboczna zżywka / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1988, nr 5, 19
 282. Ucieczka z Mittenbergu / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1976, nr 6, s. 20-21
 283. Ulga Walpurga / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1990, nr 5-6, s. 21
 284. Upadek diabła / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1976, nr 2, s. 20
 285. Vanitas et amor / Marek Jodłowski. – (Didaskalia)  // Odra. – 1991, nr 4, s. 91-92
 286. W pojedynkę na grubego zwierza : (nota o Ogólnopolskim Festiwalu Jednego Aktora) / Marek Jodłowski // Opole. – 1972, nr 1, s. 18
 287. Werbel przechodni / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1977, nr 3, s. 79-80
 288. W cieniu Mandarynki / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1981, nr 11, s. 17
 289. W Grottgerowskich ramach / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. sztuki: Protesilas i Laodamia / Stanisław Wyspiański ; oprac. tekstu i reż. Wojciech Jesionka ; Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Mała Scena // Teatr. – 1975, nr 8, s. 20-21
 290. W imieniu Małego Księcia / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1986, nr 1, s. 17
 291. W murach białego domostwa / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1981, nr 8, s. 19
 292. W scenerii poprawczaka / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1983, nr 2, s. 17
 293. Wampiryzm cywilizacji / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1986, nr 3, s. 17, 27
 294. Warszawskie spotkania teatralne / Marek Jodłowski // Teatr. – 1973, nr 18, s. 7
 295. Wasiliew i podejrzana prawda teatru / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1990, nr 7-8, s. 82-83
 296. Według Różewicza / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1980, nr 4, s. 83-84
 297. Wgadywacze w Wieży Babel / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1977, nr 10, s. 20
 298. Wiedźma do nas robi oko, czyli komiks na kredowym papierze / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1975, nr 12, s. 20
 299. Witkacy i misteria / Marek Jodłowski. – (IX Opolskie Konfrontacje Teatralne) // Opole. – 1983, nr 7, s. 8-9, 18
 300. Witkacy pod lupą / Marek Jodłowski. – (Didaskalia // Odra. –  1987, nr 9, s. 82-83
 301. Wnuk i bruk / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1985, nr 5, s. 93-94
 302. Wojtyszko contra Wolter / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1986, nr 11, s. 85-86
 303. Wokół lalek : (VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalkowych, Opole 19-25 listopada 1973 r.) / dyskusję poprowadził Marek Jodłowski ; udział wzięli Bożena Frankowska, Zofia Kwiecińska, Krystyna Mazur, Jirzi Filippi, Josef Pehr, Zygmunt Smandzik, Bogusław Żurakowski // Opole. – 1974, nr 1, s. 20-21
 304. Wszechpotężne „się” / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1976, nr 3, s. 20
 305. „Wydać albo nie wydać” : (dramat zbiorowego sumienia) / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1981, nr 4, s. 17
 306. Wyspa na morzu codzienności / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1978, nr 3, s. 20
 307. Wyższa rzeczywistość / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1981, nr 3, s. 77-78
 308. Z Elektrą twarzą w twarz / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1989, nr 6, s. 19
 309. Zabijanie papierem / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1972, nr 2, s 23
 310. Zabłocki grany na perkusji / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1975, nr 10, s. 20
 311. Zabójczy urok rzeźni / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1975, nr 9, s. 20
 312. Zaczarowany ring / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1980, nr 7-8, s. 71-72
 313. Zagłada świetlistej bieli / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1987, nr 2, s. 87-89
 314. Zapasiewicz – i stare zaklęcia ludzkości / / Marek Jodłowski. – (Dygresje teatralne) // Opole. – 1987, nr 7, 11, 16
 315. Zegar zamiast samowara / Marek Jodłowski. – Zawiera rec. sztuki Trzy siostry / Antoni Czechow ; przekł. Natalia Gałczyńska ; reż. Zbigniew Bogdański ; Teatr Zagłębia w Sosnowcu, premiera 4 listopada 1972 // Teatr. – 1973, nr 1, s. 12-13
 316. Zemsta aktorów / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1979, nr 7-8, s. 113-114
 317. Zgaga z gagów czyli śpiewający klawisze / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1987, nr 11, s. 90-91
 318. Zgiełk – i zmiana warty / Marek Jodłowski. – (Didaskalia) // Odra. – 1987, nr 1, s. 84-86

Artykuły z czasopism dotyczące zagadnień społeczno-kulturalnych :

519. Cały spichlerz pamiątek / Marek Olejarczyk. – (Wystawa-Twórczość pamiątkarska Opolszczyzny – Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach) // Opole. – 1972, nr 8, s. 22
520. Co nas czeka? / Marek Jodłowski // Opole. – 1990, nr 7-10, s. 1
521. Dmuchanie w kwiatek. Impresje pofestiwalowe / Marek Aureliusz (Marek Jodłowski) // Opole. – 1972, nr 7, s. 18
522. Kolorowe obrazki / Marek Jodłowski // Opole. – 1971, nr 6, s. 38
523. Komu indeks … / Marek Olejarczyk // Opole. – 1971, nr 9, s. 7, 8
524. Kreska, walor i byty pokątne : (Bolesław Polnar) / Marek Jodłowski // Opole. – 1985, nr 9, s. 12-13
525. Kury i bażanty. Po XI KFPP / Marek Aureliusz (Marek Jodłowski) // Opole. – 1973, nr 8, s. 20
526. Kwiaty i kamienie (20 lat miesięcznika „Opole”) / Marek Jodłowski // Opole. – 1990, nr 5-6, s. 3
527. Liryka, liryka, tkliwa dynamika / Marek Jodłowski. – (XII KFPP) // Opole. – 1974, nr 8, s. 32
528. O imię dla opolskiego teatru / Barnard Waleński, Czesław Wawrzyniak, Maria Klimas, Zbyszko Bednorz, Wilhelm Szewczyk, Marek Jodłowski // Opole. – 1974, nr 9, s. 13-15
529. Podanie ręki / Marek Olejarczyk. – (Perspektywa Południe) // Opole. – 1972, nr 1, s. 14
530. Przeciw efekciarstwu. Pofestiwalowe refleksje (o festiwalu powiatów) // Marek Jodłowski // Opole. – 1970, nr 4, s. 23
531. Wypad na Zaolzie / Marek Jodłowski. – (Reportaż z pobytu na Zaolziu w środowisku literackim w 1987 r.)  // Głos Ludu. – 1991, nr 114, s. 5
532. Zanim wystąpi „Nokaut” (o kulturze w „Rafamecie”) / Marek Jodłowski // Opole. – 1971, nr 3, s. 15-16


Bibliografia przedmiotowa :

Wydawnictwa zwarte :

533. Marek Jodłowski // W: Dziennik pozorny / Karol Maliszewski. – Sopot : „Abakart”, 1997. – S. 46-47
534. Marek Jodłowski // W: Pisarze Opolszczyzny   /Leokadia Pośpiechowa. – Opole : Instytut Śląski , 1975. – S. 42-43
M 019112 (Brzeg), C 027053, C 027054 (Kluczbork), M 025891 (Nysa), I 097778 (Opole)
535. Marek Jodłowski – poeta, krytyk, redaktor / oprac. Hanna Jamry. – Opole : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2002. – 12 s. ; 20 cm
536. Marek Jodłowski-Olejarczyk (Marek Jodłowski – pseud. literacki) // W: Słownik biograficzny nauczycieli Śląska Opolskiego / Jerzy Duda, Anna Szelka, Franciszek      Dzionek. Cz. 3. – Opole : Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1997. – S. 60
M 055271/III (Kędzierzyn-Koźle), C 175484/III I 175488/III (Opole)
537. Muzyka innego świata : krytycy o Marku Jodłowskim / pod red. Jacka Gutorowa. – Opole : Miejska Biblioteka Publiczna, 2007. – 91 s. : il. ; 21 cm
M 061079 (Kędzierzyn-Koźle), M 198386 (Opole)


Opracowania niepublikowane :

538. Marek Jodłowski – opolski poeta, redaktor, krytyk teatralny – w piątą rocznicę śmierci / Diana Bzdyra. – (Praca magisterska). – Opole : Uniwersytet Opolski, 1997,   promotor : prof. dr hab. Joachim Glensk.

Nagroda im. Wojciecha Wawrzynka za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska (za 1997)


Artykuły z czasopism :

 1. Arche – (Markowi Jodłowskiemu) / Zbigniew Bitka // Opole. – 1993, nr 3-6, s. 32
 2. Debiuty poetyckie 1973 / Andrzej K. Waśkiewicz // Nadodrze. – 1974, nr 1, s. 7, 9
 3. Dowód tożsamości / Rena Marciniak. – Zawiera rec. książki: Dowód osobisty / Marek Jodłowski. – Katowice 1978, Wydawnictwo „Śląsk” // Nowy Wyraz. – 1979, nr 6, s. 118-120
 4. Dowód wyobraźni / Nina Kracherowa. – Zawiera rec. książki: Dowód osobisty / Marek Jodłowski. – Katowice 1978, Wydawnictwo „Śląsk” // Literatura. – 1980, nr 23, s. 12
 5. Festiwale teatralne w oglądzie krytycznym Marka Jodłowskiego. Cz. 1, Opolskie festiwale teatralne / Magdalena Kirszniak // Kwartalnik Opolski. – 2012, nr 2/3, s. 33-56
 6. Festiwale teatralne w oglądzie krytycznym Marka Jodłowskiego. Cz. 2, Wrocławskie festiwale teatralne / Magdalena Kirszniak // Kwartalnik Opolski. – 2012, nr 4, s. 31-43
 7. Głowy opolskie. Cz. 1 / Adam Wierciński // Opole 1992 nr 10/11/12 s. 4-5
 8. Głowy opolskie. Cz. 2 / Adam Wierciński // Opole 1990 nr 5/6 s. 14
 9. „…Idąc przez obszar materii” / Zbigniew Bąk. – Zawiera rec. książki: Dowód osobisty / Marek Jodłowski. – Katowice 1978, Wydawnictwo „Śląsk” // Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego. – 1979, nr 2, s. 93-95
 10. Irena Wyczółkowska laureatką (Nagrody Literackiej im. Marka Jodłowskiego) / (T.S.) // // Górnośląski Dariusz. – 1993, nr 9, dod. Dariusz Opolski, s. 17
 11. Jesień literacka : wspomnienie o Marku Jodłowskim / IZGRO // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 265, dod. Gazeta Wyborcza w Opolu, s. 4
 12. Jodłowski i Zerwal Uramowicz / Maciej Chrzanowski . – Zawiera rec. książki: Osad / Marek Jodłowski. – Katowice 1973, Wydawnictwo „Śląsk” // Nowe Książki. – 1973, nr 21, s. 25-26
 13. (Nota o wieczorze poezji i wspomnień o Marku Jodłowskim) / Aleksandra Trzcielińska-Polus // Śląsk Opolski. – 1995, nr 1, s. 59
 14. „Klęczę teraz w rzece świadomości” / Edward Zyman. – Zawiera rec. książki: Osad / Marek Jodłowski. – Katowice 1973, Wydawnictwo Śląsk // Poglądy. – 1974, nr 6, s. 12
 15. Kropla wyobraźni. O “żywiole wodnym” w poezji Marka Jodłowskiego przykład jeden / Zbigniew Bitka // Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 197-200
 16. Krytyk, poeta, redaktor : wspomnienia o Marku Jodłowskim / Maciej Borkowski // Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 164, dod. Gazeta Wyborcza w Opolu, nr 167, s. 5
 17. Ku strefie wiecznych „idei”/ Mieczysław Orski. – Zawiera rec. książki: Psia Fuga / Marek Jodłowski. – Opole 1990, Wydawnictwo Wers //  Odra 1991 nr 5 s. 97-98
 18. Liryka Marka Jodłowskiego : motyw ciała (cztery odsłony) /Magdalena Kirszniak // Kwartalnik Opolski. – 2014, nr 2/3, s. 107-119
 19. Liryka syntezy / Bogusław Żurakowski // Trybuna Opolska. – 1971, nr 223, s. 4
 20. Marek Jodłowski / Adam Wierciński // Kalendarz Opolski. – 1997, s. 117-118
 21. Marek Jodłowski – poeta współczesny / Jan Feusette. – Zawiera rec. książki: Dowód osobisty / Marek Jodłowski. – Katowice 1978, Wydawnictwo „Śląsk” // Odra. – 1979, nr 10, s. 98-99
 22. Marek Jodłowski : w dziesiątą rocznicę śmierci / Violetta Łabędzka // Almanach Miejski „Opolanin”. – 2003, s. 112-113
 23. Marek Jodłowski w „Pałacyku” // Odra. – 1960, nr 15, .19
 24. Marek Jodłowski (1941-1992) / (Or) // Odra. – 1992, nr 9, s. 110
 25. Marek Olejarczyk-Jodłowski (5.05.1941-31.07.1992) . Marek / Franciszek Kosma. – (Odeszli) // Kalendarz Opolski. – 1993, s. 149
 26. Marek Olejarczyk-Jodłowski : 1941-1992 / Jan Feusette // Opole. – 1992, nr 7-8-9, s. 3-5
 27. Marek Olejarczyk-Jodłowski nie żyje : 1941-1992 // Trybuna Opolska. – 1992, nr 181, s. 2
 28. Między słowami – sztuka interpretacji według Marka Jodłowskiego / Magdalena Kirszniak // Kwartalnik Opolski. – 2016, nr 2/3 s. 17-30
 29. Młodzi poeci opolscy / Bogusław Żurakowski // Odra. – 1968, nr 5, s. 97
 30. Motyw PRL-u w poezji Marka Jodłowskiego / Magdalena Kirszniak // Kwartalnik Opolski. – 2013, nr 2-3, s. 141-151
 31. Nagrody konkursu poetyckiego na parodię i parafrazę – (de Mobile) / Marek Jodłowski // Odra. – 1969, nr 7-8, s. 121
 32. Niespieszny wiersz Marka Jodłowskiego / Jacek Łukasiewicz. – Zawiera rec. książki: Psia Fuga / Marek Jodłowski. – Opole 1990, Wydawnictwo Wers // Opole 1991 nr 1/2 s. 30-31
 33. „Niewyrachowanie, bezinteresowność, spontaniczność” / Bogusław Żurakowski // Poezja. – 1974, nr 1, s. 75-77
 34. Nowa generacja / Jacek Łukasiewicz. – Zawiera rec. książki: Pomosty : wrocławski almanach młodych. – Wrocław 1966, Zakład Narodowy im. Ossolińskich // Odra. – 1966, nr 5, s. 10-12
 35. Nowe książki Opolan / Harry Duda. – Zawiera in. rec. książki: Wirydarz  poetycki doglądany przez Marka Jodłowskiego / Marek Jodłowski. – Opole 1993, nakł. Rodziny Autora „Kwant”// Górnośląski Diariusz Kulturalny. – 1994, nr 11/12, dod. Dariusz Opolski, s. 15-20
 36. Obecność pisarzy : wywiad / Marek Jodłowski, Zbigniew Zielonka // Opole. – 1985, nr 4, s. 4-5
 37. O ustanowieniu Nagrody im. Marka Jodłowskiego : notatka // Odra. – 1993, nr 10, s. 124
 38. On widział słowa na wskroś : pamięci Marka Jodłowskiego / bas // Indeks. – 2007, nr 9/10, s. 22-23
 39. Opolanie / Stanisław Srokowski // Głos Nauczycielski. – 1972, nr 25, s. 2
 40. Opole literackie 1945-1993. Próba podsumowania / Harry Duda // Kalendarz Opolski. – 1994, s. 123-133
 41. Opowieść zza papieru. Marek Jodłowski – 10 lat później. Przemilczane / Radosław Wiśniewski. – Fot. // Strony. – 2002, nr 1, s. 18-20
 42. „Osad” / Jacek Łukasiewicz. – Zawiera rec. książki: Osad / Marek Jodłowski. – Katowice 1973, Wydawnictwo Śląsk // Opole. – 1973, nr 11, s.28-29
 43. „Osad” / Mieczysław Orski. – Zawiera rec. książki :Osad / Marek Jodłowski. – Katowice 1973, Wydawnictwo Śląsk // Odra. – 1973, nr 12, s. 103
 44. Pamięci Jodłowskiego / SYK // Gazeta Wyborcza. – 2002, nr 143, dod. Gazeta Wyborcza Opole, s. 2, 15
 45. Pamięci Marka Jodłowskiego / KIN // Nowa Trybuna Opolska. – 2002, nr 141, s. 2
 46. Poetyckie debiuty / Stefan Jurkowski. – Zawiera m.in. rec. książki : Osad / Marek Jodłowski. – Katowice 1973, Wydawnictwo „Śląsk” // Regiony. – 1974, nr 5(27), s. 162-164
 47. Poezję warto czytać : („Osad” Marka Jodłowskiego) / Ryszard Matuszewski // Miesięcznik Literacki. – 1974, nr 7, s. 36-50
 48. Portret poety / Jerzy Małecki. – Zawiera rec. książki: Osad / Marek Jodłowski. – Katowice 1973, Wydawnictwo Śląsk” // Wiadomości. Tygodnik społeczno-polityczny. – 1973, nr 35, s. 12
 49. Przeciw bylejakości czyli wrocławskie drogi Marka / Mieczysław Orski // Opole 1992 nr 10/11/12 s. 73-74
 50. Przypomnienie Marka Jodłowskiego / Mieczysław Orski // Strony. – 2010, nr 3-4, s. 275-277
 51. Slavica literackie i artystyczne w miesięczniku „Opole” (1970-1993) / Stefania Jagło // Kwartalnik Opolski. – 2003, nr 2-3, s. 123-137
 52. Smakuj literaturę. XIII Opolska Jesień Literacka / Bartosz Suwiński // Bibliotekarz. – 2016, nr 5, s. 19-21
 53. Sumienność i poezja : (o Marku Jodłowskim – w I rocznicę śmierci) / Mieczysław Orski // Trybuna Opolska. – 1993, (z 30 lipca), s. 5
 54. Szczerze, czyli do druku : wywiad / Marek Jodłowski ;  przepr. Marian Buchowski // Trybuna Opolska. – 1986, nr 220, s. 5
 55. Trzy republiki Marka Jodłowskiego / Bogusław Żurakowski. – Zawiera rec. książki: Osad / Marek Jodłowski. – Katowice 1973. – Wydawnictwo „Śląsk” // Trybuna Opolska. – 1974, nr 67, s. 7
 56. W małym Opolu – Młode Opole Literackie / Bogusław Żurakowski // Agora. – 1967, nr 15, s. 11-17
 57. W mroźnym tle. Pamięci Marka Jodłowskiego / Wojciech Kawiński // Śląsk. – 1996, nr 5, s. 51
 58. Wiersze i tłum / Jerzy Pluta. – Zawiera rec. książki: Dowód osobisty. – Katowice 1978, Wydawnictwo „Śląsk” // Tygodnik Kulturalny. – 1979, nr 28, s. 11
 59. Wirydarze liryczne Jodłowskiego / Mieczysław Orski // Odra. – 2008, nr 5, s. 133
 60. Wizerunek III – „Osad” / Kamil Warwas. – Zawiera rec. książki: Osad / Marek Jodłowski. – Katowice 1973, Wydawnictwo Śląsk // Sigma. – 1973/1974, nr 2, s. 26
 61. Wolna sobota z Jodłowskim / Marian Buchowski. – Dot. książki: Dowód osobisty / Marek Jodłowski. – Katowice 1978, Wydawnictwo „Śląsk” // Trybuna Odrzańska. – 1978, nr 257, s. 6
 62. Wspominamy Marka Jodłowskiego / Mieczysław Orski // Odra. – 2017, nr 12, s. 94-95
 63. Wystawa poświęcona Markowi Jodłowskiemu // Odra. – 2002, nr 9, s. 132
 64. Z życia środowiska literackiego Opolszczyzny / Harry Duda // Górnośląski Dariusz Kulturalny. – 1993, nr 9, dod. Dariusz Opolski, s. 15
 65. Zgrzebna rzeczywistość i pokusy pięknego mówienia. O debiutach poetyckich 1973 roku / Jerzy Lesław Ordan // Fakty. – 1974, nr 18, s. 6
 66. Żyć prozą pisząc wiersze : wywiad / Marek Jodłowski ;  przepr. Marian Buchowski // Trybuna Odrzańska. – 1980, nr 100, s. 4

Oprac. Elżbieta Trojan
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu