WYKAZ CZASOPISM

WYKAZ  CZASOPISM  AKTUALNIE  PRENUMEROWANYCH  DOSTĘPNYCH  W  PBW

TYTUŁ CZASOPISMA LATA
1 Alkoholizm i Narkomania 2004 r. –
2 Aura 1974 r. –
3 Biblioteka Centrum Informacji 2013 r. –
4 Biblioteka w Szkole 1991 r. –
5 Bibliotekarz 1945/1946  –
(braki za lata: 1948, 1950-1951)
6 Biologia w Szkole 1948 r. –
7 Biuletyn Historii Sztuki 1950 r. –
8 Biuletyn Informacyjny Akowiec              2015 r. –  
9 Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2009 r. –
(2012-2016 r. pod tytułem Pamięć.pl: biuletyn IPN)
10 Bliżej Przedszkola 2005 r.  –
11 Charaktery 2001 r. –
12 Chemia w Szkole 1995 r. –
13 Chowanna 1937-1938, 1937-1938,
14 Cogito 1999 r. –
15 Czas Kultury 1992 r. –
16 Czasopismo Psychologiczne 1995 r. –
17 Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo 2006 r. –
18 Dialog 1956 r. –
19 Dyrektor Szkoły 1994 r. –
20 Dzieje Najnowsze 1971 r. –
21 Edukacja. Studia – Badania – Innowacje 1983 r. –
22 Edukacja i Dialog 1990 r. –
23 Edukacja Ustawiczna Dorosłych  1999 r. –
24 Edukacja Wczesnoszkolna 2017/2018 – (w latach 1977/1978 pod tytułem Nauczanie Początkowe)
25 Etyka 1966 r. –
26 Fizyka w Szkole 1955 r. –
27 Geografia w Szkole 1948 r. –
28 Głos Nauczycielski 1952 r. –
29 Głos Pedagogiczny 2008 r. –
30 Guliwer 1991 r. –
31 Help             2014 –
32 Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego 2014 r. –
33 Język Polski  1921 r. – (braki  za lata 1923, 1924, 1926, 1928, 1929, 1934, 1937, 1940, 1947)
34 Język Polski w Gimnazjum 1999/2000 r. –
35 Język Polski w Szkole Podstawowej 2017/2018 – (2001/2002 – 2016/2017 pod tytułem Język Polski w Szkole IV-VI)
36 Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2017/2018 –
37 Kalendarz Głubczycki 2002 r. –
38 Karta: niezależny miesięcznik historyczny 1991 r. –
39 Kino 1974 r. –
40 Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1991 r. –
41 Kultura i Edukacja 1992 r. –
42 Kultura i Społeczeństwo 1959 r. –
43 Kwartalnik Historyczny 1929 r. –
44 Kwartalnik Pedagogiczny 1956 r. –
45 Literatura na Świecie 1971 r. –
46 Matematyka 1948 r. –
47 Meritum 2006 r. –
48 Modelowe Nauczanie 2002 r. –
49 Mówią Wieki 1958 r. –
50 Napis 2019 r. –
51 Niebieska Linia 2000 r. –
52 Nowa Dekada Krakowska 2012 r. –
53 Nowa Trybuna Opolska stale
54 Nowe Książki 1953 r. (brak 1954 r.) –
55 Odra 1958 r. –
56 Onomastica 1956 r. –
57 Opolskie Wiadomości Regionalne 2008 r. –
58 Pamiętnik Literacki 1950 r. –
59 Pedagogika Społeczna  2001 r. –
60 Piosenka 2014 r. –
61 Poezja Dzisiaj 2001 r. –
62 Polityka 1958 r. –
63 Polityka Społeczna 1983 r. –
64 Polonistyka 1948 r. –
65 Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny 1991 r. –
66 Poradnik Bibliotekarza 1949 r. –
67 Poradnik Językowy 1909/1910 i od 1948 r. –
68 Praca Socjalna 2003 r. –
69 Probacja 2015 r. –
70 Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1961 r. –
71 Problemy Wczesnej Edukacji 2005 r. –
72 Przegląd Biblioteczny 1929 r, 1936 r, 1946-1947, 1949 r. –
73 Przegląd Historyczno-Oświatowy 1959 r. –
74 Przegląd Humanistyczny 1957 r. –
75 Przegląd Oświatowy 1990 r. –
76 Przegląd Psychologiczny 1952 r., 1960 r. –
77 Przegląd Socjologiczny 1946 r. –
(brak T. 11, 12, 14 i 19)
78 Przyroda Polska 1958 r. –
79 Psychologia w Praktyce 2018 r. (od nr 2/2018) –
80 Psychoterapia 1993 r. –
81 Remedium 1993 r. –
82 Rocznik Biblioteki Narodowej 1965 r. –
83 Rocznik Pedagogiczny 1974 r. –
84 Roczniki Biblioteczne 1957 r. –
85 Ruch Pedagogiczny 1931 r., 1932 r.,, 1935/1936, 1949 r. i 1959 r. –
86 Serwis Informacyjny Uzależnienia 2017 r. –
87 Studia Socjologiczne 1960 r. –
88 Sygnał – magazyn wychowawcy 2014 r. –
89 Szkoła Specjalna 1924/1925,  1931/1932, 1957 r. –
90 Sztuka i Filozofia 1998 r. –
91 Śląsk 1996-1997, 2001-2010, 2019 r. –
92 Świat Problemów 1993 r. –
93 Świetlica w Szkole 2008 r. –
94 Teatr 1947 r., 1949 r, 1951 r. –
95 Teksty Drugie 1990 r. –
96 Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia 2008 r. –
97 Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych 2018 r. –
98 Topos 2001 r., 2003 r. –
99 Twórczość 1962 r. –
100 Tygodnik Powszechny 1945-1954,, 1957-1973, 1975 r., 1979 – 1980, 1982-1995, 1997 r. –
101 Wiadomości Historyczne 1958 r. –
102 Wiek XIX: rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 2008 r. –
103 Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1989 r. –
104 Wychowanie Fizyczne z Edukacją Zdrowotną 2019 r. –
105 Wychowanie Muzyczne (w latach 1967 -2010 pod tytułem Wychowanie Muzyczne w Szkole)
106 Wychowanie w Przedszkolu 1951/52 –
107 Wychowawca 1994 r. –
108 Wyspa 2007 r. –
109 Zeszyty Prasoznawcze 1966 r., 1969 – 2003, 2006 r. –
110 Zielona Planeta 2005 nr 3-6, (brak nr 1-2) –
111 Znak 1946/47 – 1952/53, 1957-1967, 1989 r. –
112 Życie Szkoły 1946 r. –