WYKAZ CZASOPISM

Zapraszamy do korzystania z bogatego zbioru czasopism udostępnianych w CZYTELNI15 699 wol. dotyczących różnych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki i nauk humanistycznych. W zbiorach czasopiśmienniczych znajduje się wiele tytułów wydawanych w okresie przedwojennym.
Bieżąca prenumerata obejmuje ponad 110 tytułów.

 

WYKAZ CZASOPISM PRENUMEROWANYCH PBW W OPOLU

 

WYKAZ WSZYSTKICH CZASOPISM PBW W OPOLU