WYKAZ CZASOPISM

WYKAZ  CZASOPISM  AKTUALNIE  PRENUMEROWANYCH  DOSTĘPNYCH  W  PBW

LP. TYTUŁ CZASOPISMA LATA
1. Alkoholizm i Narkomania 2004 r. –
2. Aura 1974 r. –
3. Biblioteka Centrum Informacji 2013 r. –
4. Biblioteka w Szkole 1991 r. –
5.  

Bibliotekarz

 

1945/1946  –

(braki za lata: 1948, 1950-1951)

6. Biologia w Szkole 1948 r. –
7.  

Biuletyn Historii Sztuki

 

1950 r. –

(brak 1951

i 1952 r.)

8. Biuletyn Informacyjny Akowiec 2015 r. –  
 

9.

 

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

2009 r. –

(2012-2016 r. pod tytułem Pamięć.pl: biuletyn IPN)

10. Bliżej Przedszkola 2005 r.  –
11. Charaktery 2001 r. –
12. Chemia w Szkole 1995 r. –
13. Chowanna 1937-1938,

1946 r., 1957 r. –

14. Cogito 1999 r. –
15. Czas Kultury 1992 r. –
16. Czasopismo Psychologiczne 1995 r. –
17. Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo 2006 r. –
18. Dialog 1956 r. –
19. Dyrektor Szkoły 1994 r. –
20. Dzieje Najnowsze 1971 r. –
21. Edukacja. Studia – Badania – Innowacje 1983 r. –
22. Edukacja i Dialog 1990 r. –
23. Edukacja Ustawiczna Dorosłych  1999 r. –
 

24.

 

Edukacja Wczesnoszkolna

2017/2018 –

(w latach 1977/1978 pod tytułem Nauczanie Początkowe)

25. Etyka 1966 r. –
26. Fizyka w Szkole 1955 r. –
27. Geografia w Szkole 1948 r. –
28. Głos Nauczycielski 1952 r. –
29. Głos Pedagogiczny 2008 r. –
30. Guliwer 1991 r. –
31. Help 2014 –
32. Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego 2014 r. –
 

 

33.

 

 

Język Polski

 1921 r. –

(braki  za lata 1923, 1924, 1926, 1928, 1929, 1934, 1937, 1940, 1947)

34. Język Polski w Gimnazjum 1999/2000 r. –
 

 

35.

 

 

Język Polski w Szkole Podstawowej

2017/2018 –

(2001/2002 – 2016/2017 pod tytułem Język Polski w Szkole IV-VI)

36. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2017/2018 –
37. Kalendarz Głubczycki 2002 r. –
38. Karta: niezależny miesięcznik historyczny 1991 r. –
  39. Kino 1974 r. –
  40. Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1991 r. –
  41. Kultura i Edukacja 1992 r. –
  42. Kultura i Społeczeństwo 1959 r. –
  43. Kwartalnik Historyczny 1929 r. –
  44. Kwartalnik Pedagogiczny 1956 r. –
  45. Literatura na Świecie 1971 r. –
  46. Matematyka 1948 r. –
  47. Meritum 2006 r. –
  48. Modelowe Nauczanie 2002 r. –
  49. Mówią Wieki 1958 r. –
  50. Niebieska Linia 2000 r. –
  51. Nowa Dekada Krakowska 2012 r. –
  52. Nowa Trybuna Opolska stale
  53. Nowe Książki 1953 r.

(brak 1954 r.) –

  54. Nowy Napis W 2018 r. pod nazwą Napis,

od 2019 r. Nowy Napis

  55. Odra 1958 r. –
  56. Onomastica 1956 r. –
  57. Opolskie Wiadomości Regionalne 2008 r. –
  58. Pamiętnik Literacki 1950 r. –
  59. Pedagogika Społeczna  2001 r. –
  60. Piosenka 2014 r. –
  61. Poezja Dzisiaj 2001 r. –
  62. Polityka 1958 r. –
  63. Polityka Społeczna 1983 r. –
  64. Polonistyka 1948 r. –
  65. Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny 1991 r. –
  66. Poradnik Bibliotekarza 1949 r. –
  67. Poradnik Językowy 1909/1910

i od 1948 r. –

  68. Praca Socjalna 2003 r. –
  69. Probacja 2015 r. –
  70. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1961 r. –
  71. Problemy Wczesnej Edukacji 2005 r. –
  72. Przegląd Biblioteczny 1929 r, 1936 r, 1946-1947,

1949 r. –

  73. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1959 r. –
  74. Przegląd Humanistyczny 1957 r. –
  75. Przegląd Oświatowy 1990 r. –
  76. Przegląd Psychologiczny 1952 r., 1960 r. –
  77. Przegląd Socjologiczny 1946 r. –

(brak T. 11, 12, 14 i 19)

  78. Przyroda Polska 1958 r. –
  79. Psychologia w Praktyce 2018 r. (od nr 2/2018) –
  80. Psychoterapia 1993 r. –
  81. Remedium 1993 r. –
  82. Rocznik Biblioteki Narodowej 1965 r. –
  83. Rocznik Pedagogiczny 1974 r. –
  84. Roczniki Biblioteczne 1957 r. –
 

85.

 

Ruch Pedagogiczny

1931 r., 1932 r.,

1935/1936,

1949 r.

i 1959 r. –

  86. Serwis Informacyjny Uzależnienia 2017 r. –
  87. Studia Socjologiczne 1960 r. –
  88. Sygnał – magazyn wychowawcy 2014 r. –
  89. Szkoła Specjalna 1924/1925,  1931/1932,

1957 r. –

  90. Sztuka i Filozofia 1998 r. –
  91. Świat Problemów 1993 r. –
  92. Świetlica w Szkole 2008 r. –
  93. Teatr 1947 r., 1949 r,

1951 r. –

  94. Teksty Drugie 1990 r. –
  95. Terapia. Uzależnienia i Współuzależnienia 2008 r. –
  96. Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych 2018 r. –
  97. Topos 2001 r., 2003 r. –
  98. Twórczość 1962 r. –
  99. Tygodnik Powszechny 1945-1954,

1957-1973, 1975 r., 1979 – 1980,

1982-1995,

1997 r. –

 100. Wczesna Edukacja 2020 r. –
 101. Wiadomości Historyczne 1948-1949, 1951-1953,

1958 r. –

 102. Wiek XIX: rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 2008 r. –
 103. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 1989 r. –
 104. Wychowanie Fizyczne z Edukacją Zdrowotną 2019 r. –
 105. Wychowanie Muzyczne 2011 r. –

(w latach 1967 -2010 pod tytułem Wychowanie Muzyczne w Szkole)

 106. Wychowanie w Przedszkolu 1951/52 –
 107. Wychowawca 1994 r. –
 108. Wyspa 2007 r. –
 109. Zeszyty Prasoznawcze 1966 r., 1969 – 2003,

2006 r. –

 110. Zielona Planeta 2005 nr 3-6

(brak nr 1-2) –

 111. Znak 1946/47 – 1952/53,

1957-1967,

1989 r. –

 112. Życie Szkoły 1946 r. –

 

 

WYKAZ WSZYSTKICH CZASOPISM PBW

Tytuł

Lata

Miejsce

udostępniania

Acta Poloniae Historica 1962, 1964

Wypożyczalnia

Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 1974, 1977, 1979-1982, 1985, 1987, 1990

Wypożyczalnia

Akcent

1990-2010

Czytelnia

Alkoholizm i Narkomania

2004-2015, 2018

Czytelnia

Almanach Polonii

1978-1986, 1988, 1992

Czytelnia P

Almanach Sceny Polskiej

1959/1960-2006/2007

Czytelnia

Almanach Wiedzy Powszechnej

1995/1996, 1996/1997, 1999

Wypożyczalnia

Annales Silesiae

1960, 1967

Wypożyczalnia

Annales Societatis Mathematicae Polonae. Ser. 1, Commentationes Mathematicae

1974-1975 – 1980-1981, 1983- 1991, 1993-2000

Wypożyczalnia

Antropomotoryka

1989-1999, 2001-2002

Czytelnia

Archiwum do Dziejów Literatury
i Oświaty w Polsce

1904

Zbiory Zabytkowe, Czytelnia

Archiwum Ochrony Środowiska

1978-2008

Wypożyczalnia

Argumenty

1958-1989

Czytelnia P

Arka

1999-2002

Czytelnia

Arteterapia

2008-2013

Czytelnia

Ateneum

1876-1879, 1882-1883, 1887, 1893

Czytelnia P

Zbiory Zabytkowe

Athenaeum

1844

Czytelnia P

Zbiory Zabytkowe

Aura

1974-1975, 1979-

Czytelnia

AZ- Journal

1990

Wypożyczalnia

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią

1948-1969

Wypożyczalnia

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B, Biologia

1970-1974

Wypożyczalnia

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B, Botanika

1974-2006

Wypożyczalnia

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A, Geografia Fizyczna

1969-2006

Wypożyczalnia

Badania Oświatowe

1976-1982

Czytelnia

Biblioteczka Repertuarowa Miesięcznika “Kultura i Ty”

1963, 1965-1980

Czytelnia

Biblioteczka Repertuarowa “Inspiracji”

1982-1991

Czytelnia

Biblioteka Centrum Informacji

2013-2018

Czytelnia

Biblioteka: Szkolne Centrum Informacji

2008-2012

Czytelnia

Biblioteka w Szkole

1991-

Czytelnia

Biblioteka Warszawska

1841, 1849, 1855, 1858, 1861, 1868, 1880, 1883-1885, 1893, 1895, 1899

Czytelnia P

Zbiory Zabytkowe

Bibliotekarz

1945/1946, 1947, 1949, 1952-

Czytelnia

Biblioterapeuta

1999-2018

Czytelnia

Biologia w Szkole

1948-1980,

1981-

Czytelnia P

Czytelnia

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej

1963-1964, 1966-1972, 1977, 1981, 1983-1985, 1987, 1989-1990, 1992-1993

Wypożyczalnia

Biuletyn Historii Sztuki

1950, 1953-1956, 1959-1970,

1971-

Czytelnia P

Czytelnia

Biuletyn Historii Wychowania

1998-2003

Czytelnia

Biuletyn Informacyjny Akowiec

2015-

Czytelnia

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej

2009-2011, 2017-

Czytelnia

Biuletyn Nauczyciela Opolskiego

1959-1962

Czytelnia P

Biuletyn Pedagogiczny

1966-1970, 1977-1990

Czytelnia P

Biuletyn Szkolny

1991-1999

Czytelnia

Bliżej Przedszkola

2005-

Czytelnia

Charaktery

2001-

Czytelnia

Chemia w Szkole

1955- 1980

1981-

Czytelnia P

Czytelnia

Chimera

1901, 1904, 1907

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Chowanna

1937-1938,

1946, 1957-1990, 1995-

Czytelnia P

Czytelnia

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

1971- 1990,

1991- 2010

Czytelnia P

i Czytelnia

Cogito

1999-

Czytelnia

Czas Kultury

1992-

Czytelnia

Czasopismo Geograficzne

1955-1992, 1994-2010

Czytelnia P

Czasopismo Psychologiczne

1995-

Czytelnia

Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo

2006 –

Czytelnia

Człowiek i Nauka

1971-1984/1985

Wypożyczalnia

Człowiek i Ruch

2000-2004

Czytelnia

Dekada Literacka

2009-2011

Czytelnia

Dialog

1956-

Czytelnia

Dolnośląskie Ścieżki

2001-2005

Czytelnia

Dom Dziecka

1954-1960

Czytelnia P

Drama

1992-2006

Czytelnia

Dydaktyka Szkoły Wyższej

1968-1991

Czytelnia

Dyrektor Szkoły

1994-

Czytelnia

Dzieci i Wychowawca

1946-1947, 1949-1950

Czytelnia P

Dziecko i Edukacja

1993-1995

Czytelnia

Dziecko Krzywdzone

2002/2003-2013-

Czytelnia

Dzieje Najnowsze

1971-

Czytelnia

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej

1988-2009

Czytelnia

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki

1996-1999

Czytelnia

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty

1955-1966

Czytelnia

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

1967-1972

Czytelnia

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania

1972-1984

Czytelnia

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

1925-1930

Czytelnia P

Dziennik Ustaw RP

1919-1939, 1944-

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Dziś i Jutro

1948-1949, 1953

Czytelnia P

Edukacja : Studia. Badania. Innowacje

1983-

Czytelnia

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa

2003-2012

Czytelnia

Edukacja dla Bezpieczeństwa

2000-2003

Czytelnia

Edukacja Dorosłych

1995-1998

Czytelnia

Edukacja Humanistyczna

1999-2013

Czytelnia

Edukacja i Dialog

1990-

Czytelnia

Edukacja Medialna

1996-2003

Czytelnia

Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej

2001-2008

Czytelnia

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

1999-

Czytelnia

Edukacja Wczesnoszkolna

2017/2018- (w latach 1977/1978 – 2016/2017 pt. Nauczanie Początkowe)

Czytelnia

Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole

2001-2004

Czytelnia

Ekopartner

1995-2010

Czytelnia

Ergonomia

1978-1997

1998-1999

Wypożyczalnia P

Wypożyczalnia

Ethos

1989-2001

2001-2010

Czytelnia P

Czytelnia

Etnografia Polska

1958-1973,

1976-1978, 1980-1990, 1995-2010

Wypożyczalnia

Czytelnia

Etyka

1966-

Czytelnia

Euhemer : Przegląd Religioznawczy

1959-1991

Czytelnia P

Fakty

1973-1987

Czytelnia P

Fakty i Myśli

1958-1972

Czytelnia P

Film

1957-1961, 1964, 1982-1989, 1995-2010

Czytelnia

Fizyka i Chemia

1948-1954

Czytelnia P

Fizyka w Szkole

1955-1980

1981-

Czytelnia P

Czytelnia

Fizyka w Szkole z Astronomią

2012-2018

Czytelnia

Forum

1965-1996

Czytelnia P

Forum Oświatowe

1990-2000, 2004-2008

Czytelnia

Gazeta Szkolna

1999-2001, 2006-2010

Czytelnia

Genealogia

1991-1997, 1999-2006

Czytelnia P

Geografia w Szkole

1948-1980

1981-

Czytelnia P,

Czytelnia

Gestalt

2000-2009

Czytelnia

Gimnazjum

1999-2001

Czytelnia

Głos Nauczycielski

1952-

Czytelnia

Głos Pedagogiczny

2008 –

Czytelnia

Gradient

1995-2001

Czytelnia

Grupa i Zabawa

1995-2002

Czytelnia

Guliwer

1991-2018

Czytelnia

Harcerstwo

1966, 1969, 1971-1997

Czytelnia P

Help

2014 –

Humanitas

1978-1982, 1984-1987

Wypożyczalnia

IT w Edukacji

2015 – 2016

Czytelnia

Indeks

2014 – 2019 –

Czytelnia

Inspiracje

1982-1991

Czytelnia

Inspiracje Polonistyczne

1997-2002

Czytelnia

Jeńcy Wojenni w Niewoli Wermachtu

1972, 1980-1985, 1987-1988

Wypożyczalnia

Język Polski

1921-1922, 1925, 1930-1936, 1938-1939,

1948-

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe,

Czytelnia

Język Polski w Szkole: IV-VIII

1982/1983- 1998/1999

Czytelnia

Język Polski w Szkole: IV-VI

2001/2002-2016/2017

Czytelnia

Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI

1999/2000- 2000/2001

Czytelnia

Język Polski w Gimnazjum

1999/2000-

Czytelnia

Język Polski w Liceum

2002/2003- 2016/2017

Czytelnia

Język Polski w Szkole Podstawowej

2017/2018-

Czytelnia

Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej

2017/2018-

Czytelnia

Język Polski w Szkole Średniej

1986/1987-2000/2001

Czytelnia

Język Rosyjski

1952-1990

Czytelnia P

Języki Obce w Szkole

1957-2012, 2017

Czytelnia

Kalendarz Głubczycki

2002-

Czytelnia P

Kalendarz Nauczycielski

1956/1957-1957/1958, 1963/1964-1981, 1986-1987, 1989-1990, 1992, 2003-2004

Wypożyczalnia

Kamena

1968-1982, 1984-1985

Czytelnia P

Karta

1991-

Czytelnia

Katecheta

2001-2016-

Czytelnia

Kierunki

1958, 1960-1990

Czytelnia P

Kino

1974-1979, 1981, 1984-1997, 1999-

Czytelnia

Klanza w Czasie Wolnym

2003-2006

Czytelnia

Klanza w Edukacji

2007-

Czytelnia

Klanza w Szkole

2003-2006

Czytelnia

Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci

2003-2006

Czytelnia

Klasy Łączone

1958-1959, 1961-1974

Czytelnia P

Kolokwia Psychologiczne

1992-2007

Czytelnia

Konteksty: Polska Sztuka Ludowa

1991-

Czytelnia

Kontynenty

1965-1989

Czytelnia P

Kultura

1985-1990

Czytelnia

Kultura Fizyczna

1956, 1962-1963, 1965-2011

Czytelnia

Kultura i Edukacja

1991-

Czytelnia

Kultura i Społeczeństwo

1959-1980,

1981-

Czytelnia P,

Czytelnia

Kultura i Ty

1962-1963, 1965-1981

Czytelnia P

Kultura i Wychowanie

1933-1939

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Kultura i Życie

1958-1981

Czytelnia P

Kwartalnik Edukacyjny

1999-2006

Czytelnia

Kwartalnik Filozoficzny

1923-1924, 1928-1933,

1948, 1992-1998

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe,

Czytelnia

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

1959-1997

Czytelnia P

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

1962-1969, 1974-1995

Czytelnia P

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej

1977-1993

Czytelnia P

Kwartalnik Historyczny

1887-1939,

1946-1979, 1981-

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe,

Czytelnia

Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego

1963, 1965 -1991

Czytelnia P

Kwartalnik Neofilologiczny

1956-1997

Czytelnia P

Kwartalnik Opolski

1961-1962, 1965, 1967-1970, 1972-1975

Wypożyczalnia

Kwartalnik Pedagogiczny

1955-2014

Czytelnia

Lider

1991-2011

Czytelnia

Literatura

1972-1993, 2000

Czytelnia

Literatura Ludowa

1957-1967/1968, 1972-2016

Czytelnia

Literatura na Świecie

1975-1990

1991-

Czytelnia P

Czytelnia

Litteraria

1969-1972, 1974-2002

Wypożyczalnia

Logopedia

1960-1963, 1968, 1978-1983, 1990-1994, 200-2007

Wypożyczalnia

Lud

1948-2010

Czytelnia P

Magazyn Kulturalny

1975-1983

Czytelnia P

Mały Rocznik Statystyczny

1934-1937, 1939

1958- 1999

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe,

Czytelnia

Mały Rocznik Statystyczny Polski

2000-2008, 2010

Czytelnia

Małżeństwo i Rodzina

2002-2005

Czytelnia

Matematyka

1948-

Czytelnia

Materiały Metodyczne dla Nauczycieli Języka Polskiego w Klasach 1-4

1973/1974-1976/1977

Czytelnia

Materiały Metodyczne dla Nauczycieli Języka Polskiego w Klasach 5-8

1973/1974- 1980/1981

Czytelnia

Meander

1946-1948, 1958, 1962-1996

Czytelnia P

Meritum

2006-

Czytelnia

Miesięcznik Literacki

1966-1990

Czytelnia

Między Nami Polonistami

2005-2007

Czytelnia

Modelowe Nauczanie

2002-2016

Czytelnia

Monitor Europejski

2004-2007

Wypożyczalnia

Mówią Wieki

1958-

Czytelnia

Muzeum

1888, 1928-1930, 1932-1934, 1936-1938

Czytelnia P

Zbiory Zabytkowe

Myśl Wolna

1922-1925/1926

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Nadodrze

1962, 1970-1987

Czytelnia P

Napis

2018

Czytelnia

Nauczanie Początkowe

1977/1978- 2016/2017

Czytelnia

Nauczyciel i Szkoła

1997-1999

Czytelnia

Nauczyciel i Wychowanie

1965-1990

Czytelnia

Nauczyciel z Klasą

2000-2002

Nauczyciele i Matematyka (NiM)

1995-2012

Czytelnia

Nauka

1994-2012

Czytelnia

Nauka Polska

1953-1993

Czytelnia P

Neodidagmata

1970-2012

Wypożyczalnia

Niebieska Linia

2000-

Czytelnia

Niezbędnik pedagoga, psychologa, wychowawcy

2008-2009

Czytelnia

Nowa Dekada Krakowska

2012-2018

Czytelnia

Nowa Edukacja

1999

Czytelnia

Nowa Edukacja Zawodowa

2000-2005

Czytelnia

Nowa Era w Szkole

1998-2001/2002

Czytelnia

Nowa Książka

1935-1939

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Nowa Kultura

1952-1963

Czytelnia P

Nowa Polszczyzna

1998-

Czytelnia

Nowa Res Publica

1992-2007

Czytelnia

Nowa Szkoła

1945-1946, 1948-1949, 1950- 2017

Czytelnia

Nowe Horyzonty Edukacji

2013-2015

Czytelnia

Nowe Książki

1953, 1955 –

Czytelnia

Nowe w Szkole

1997/1998- 2004

Czytelnia

Nowy Biuletyn Szkolny

1999- 2007

Czytelnia

Nowy Napis

2019 –

Czytelnia

Nowy Obywatel

2011-2018

Czytelnia

Nowy Wyraz

1972-1981

Czytelnia P

Nurt

1967-1989

Czytelnia P

Ochrona Przyrody

1926-1932, 1936,

1952-1954, 1957-1958, 1961, 1974-1990

1990- 2001

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe,

Czytelnia P

Czytelnia

Ochrona Zabytków

19953-1955, 1957-1961, 1963, 1965-1995

Czytelnia P

Odra

1967

Czytelnia

Odrodzenie

1945-1950

Czytelnia P

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

1956-2002

Wypożyczalnia

Ojczyzna Polszczyzna

1992-1995, 1997

Czytelnia

Onomastica

1955-2018

Czytelnia

Opcje

1996-2002

Czytelnia

Opieka, Wychowanie, Terapia

1993-2013

Czytelnia

Opole

1970-1993

Czytelnia

Opolski Rocznik Muzealny

1963-2015

Wypożyczalnia

Opolskie Roczniki Ekonomiczne

1968-1969, 1971-1977, 1979-1981, 1985, 1987, 2001

Czytelnia P

Opolskie Wiadomości Regionalne

2008-

Organizacja i Kierowanie

1993- 2009

Czytelnia P

Oświata Dorosłych

1957-1990

Czytelnia

Oświata i Kultura

1946-1947

Czytelnia

Oświata i Wychowanie : dwutygodnik Ministerstwa Oświaty i Wychowania

1974, 1976 – 1989

Czytelnia

Oświata i Wychowanie: czasopismo wydawane nakładem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

1929-1936, 1938-1939

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Pamięć.pl: biuletyn IPN

2012-2016

Czytelnia

Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza

1889-1890

Czytelnia P

Pamiętnik Literacki

1906-1907, 1913, 1921, 1929, 1934,

1946-

Czytelnia P

Zbiory Zabytkowe,

Czytelnia

Pamiętnik Teatralny

1953-1998

Czytelnia

Pamiętnikarstwo Polskie

1972-1977

Czytelnia

Państwo i Prawo

1952-

Czytelnia

Pedagogika Pracy

1975 –

Czytelnia

Pedagogika Społeczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2001-

Czytelnia

Piosenka

2013-

Czytelnia

Pismo Literacko-Artystyczne

1983-1989

Czytelnia

Plastyka w Szkole

1984-1990

Czytelnia

Płomyczek

1957-1962, 1964-1989, 1991-1992, 1994-2003.

2004- 2010

Czytelnia P

Czytelnia

Poezja

1966-1990

Czytelnia

Poezja Dzisiaj

2001, 2005-

Czytelnia

Poezja i Dziecko

2003-2006

Czytelnia

Poglądy

1963-1983

Czytelnia P

Polityka

1958-1979

1980-

Czytelnia P

Czytelnia

Polityka Społeczna

1983-

Czytelnia

Polonista

1931-1936, 1939

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Polonistyka

1948-

Czytelnia

Polska i Świat Współczesny

1948-1953

Czytelnia

Polska Sztuka Ludowa

1949-1950, 1953-1954, 1956-1990

Czytelnia

Polski w Praktyce

2010-2012

Czytelnia

Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny

1991-

Informacja

Poradnik Bibliotekarza

1949-

Czytelnia

Poradnik Językowy

1909-1910, 1952-

Czytelnia

Poznaj Swój Kraj

1958-1980

1981-2010

Czytelnia P

Czytelnia

Poznaj Świat

1956-1985

1986-1989, 2008-2010

Czytelnia P

Czytelnia

Praca Ręczna w Szkole

1927-1933, 1935-1939

Czytelnia P

Praca Socjalna

2003-

Czytelnia

Praca Szkolna

1928-1934,

1945/1946-1946/1947

Czytelnia P

Praca Świetlicowa

1954-1962

Czytelnia

Praca w Klasach Łączonych

1934-1935

Czytelnia P

Prace Filologiczne

1964-1965, 1971

Wypożyczalnia

Prace Germanistyczne

1999, 2004, 2011, 2013-2014

Wypożyczalnia

Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej

2002-2010

Informacja

Prawnik Nauczyciela

2004-2008

Czytelnia

Prawo i Życie

1962-1967, 1969-1991

Czytelnia P

Probacja

2015-2018

Czytelnia

Problemy

1948-1993

Czytelnia P

Problemy Alkoholizmu

1966-1967, 1973-1974, 1976-1988, 1991-2006

Czytelnia

Problemy Humanistyki

1997-2000, 2002

Wypożyczalnia

Problemy Narkomanii

1998-2009

Czytelnia

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

1961-

Czytelnia

Problemy Oświaty na Wsi

1982-1990

Czytelnia

Problemy Polityki Społecznej

1999-2009, 2012-2015

Czytelnia

Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego

1994-2003

Czytelnia

Problemy Rodziny

1974-2001

Czytelnia

Problemy Wczesnej Edukacji

2005-

Czytelnia

Projekt

1976-1991

Czytelnia P

Przedszkolak i Uczeń

2000-2001, 2003

Czytelnia

Przedszkolne ABC

2016-2017

Czytelnia

Przegląd Artystyczny

1950-1973

Czytelnia P

Przegląd Biblioteczny

1929, 1936,

1946-1947, 1949-1951, 1953-

Czytelnia P

Czytelnia

Przegląd Edukacyjny

1994-2012

Czytelnia

Przegląd Filozoficzno-Literacki

2006-2007, 2009-2010

Czytelnia

Przegląd Filozoficzny

1898, 1922, 1925, 1946-1949

Czytelnia P

Przegląd Geograficzny

1952-1997

Czytelnia P

Przegląd Glottodydaktyczny

1978-2007

Wypożyczalnia

Przegląd Historyczno-Oświatowy

1959-

Czytelnia

Przegląd Historyczny

1927, 1937,

1948-1953, 1955-2010

Czytelnia P

Czytelnia

Przegląd Humanistyczny

1957-

Czytelnia

Przegląd Księgarski i Wydawniczy

1963-1988

Czytelnia P

Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych

1950,1952

Czytelnia P

Przegląd Orientalistyczny

1955-1962, 1974-1991

Czytelnia P

Przegląd Oświatowo-Wychowawczy

1974-1990

Czytelnia

Przegląd Oświatowy: miesięcznik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu poświęcony sprawom oświatowym i kulturalnym

1928

Czytelnia P

Przegląd Oświatowy: dwutygodnik Solidarności Pracowników Oświaty
i Wychowania

1990-

Czytelnia

Przegląd Pedagogiczny: organ Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego

1922, 1924, 1932-1936

Czytelnia P

Przegląd Pedagogiczny: biuletyn Instytutu Pedagogiki

1970-1975

Czytelnia

Przegląd Piśmiennictwa o Książce

1963-1965, 1967-1968

Czytelnia P

Przegląd Psychologiczny

1952, 1960, 1962-

Czytelnia

Przegląd Religioznawczy

1992-1998

Czytelnia

Przegląd Socjologiczny

1946-1948, 1958-1964, 1966, 1968-2013,

2014-

Czytelnia P

Czytelnia

Przegląd Statystyczny Śląska Dolnego i Opolskiego

1991-1994, 1996

Czytelnia P

Przegląd Stosunków Międzynarodowych

1974-1991

Czytelnia

Przegląd Tygodniowy

1983-1991

Czytelnia P

Przegląd Warszawski

1921-1925

Czytelnia P

Przegląd Wielkopolski

1947

Czytelnia

Przegląd Wydawnictw Książnicy Polskiej

1920

Czytelnia P

Przegląd Zachodni

1945-1980,

1981-2004

Czytelnia P

Czytelnia

Przekrój

1945/1946,

1947- 1996

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe,

Czytelnia P

Przyjaciel Dziecka

1961-1992, 1994-2001

Czytelnia

Przyroda Polska

1958-

Czytelnia

Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna w Szkole

1996-2000

Czytelnia P

Przysposobienie Obronne w Szkole

1976-2000

Czytelnia P

Psychologia w Szkole

2004-2015

Czytelnia

Psychologia, Edukacja
i Społeczeństwo

2004-2008

Czytelnia

Psychologia w Praktyce

2018-

Czytelnia

Psychologia w Szkole

2004-2015

Czytelnia

Psychologia Wychowawcza

1948-1949, 1958-2000

Czytelnia

Psychoterapia

1993-

Czytelnia

Radar

1966-1987

Czytelnia P

Remedium

1993-

Czytelnia

Res Publica

1987-1992

Czytelnia

Rewalidacja

1997-2012

Czytelnia

Rocznik Biblioteki Narodowej

1965-1993, 1996, 2001-

Czytelnia

Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego

1962-1976

Czytelnia P

Rocznik Historii Sztuki

1956-1962, 1965-1987, 1996-2014

Wypożyczalnia P

Rocznik Instytutu Pedagogiki

1955-1960, 1964

Czytelnia

Rocznik Komisji Historycznoliterackiej

1963, 1965-1973

Wypożyczalnia

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

1961-1972, 1974-1975

Wypożyczalnia

Rocznik Instytutu Pedagogiki

1955-1964

Czytelnia

Rocznik Literacki

1956, 1958/1959/1960, 1961, 1963-1968, 1978-1982

Czytelnia

Rocznik Pedagogiczny

1974-

Czytelnia

Rocznik Statystyczny

1947-1949, 1955-1997

Czytelnia

Rocznik Statystyczny Kultury

1974, 1981

Czytelnia P

Rocznik Statystyczny Miasta Opola

1971

Wypożyczalnia

Rocznik Statystyczny Powiatów

1973

Czytelnia P

Rocznik Statystyczny Szkolnictwa

1944/1945-1978/1979, 1984/1985, 1987/1988

Czytelnia P

Rocznik Statystyczny Województw

1976, 1978-1981,

1997 -2007

Czytelnia P

Czytelnia

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego

1957-1966, 1969-1973, 1976, 1978, 1980-1981, 1986, 1990, 1993

Czytelnia P

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

1998-2010

Czytelnia

Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza

1977-1997, 2000-2003, 2005, 2007

Wypożyczalnia P

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

1983-1984/1985, 1987-2002

Wypożyczalnia

Rocznik Warszawski

1960-1975

Wypożyczalnia

Rocznik Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich

1948,

1970-1976

Wypożyczalnia P

Wypożyczalnia

Roczniki Biblioteczne

1957-1967, 1969-

Czytelnia P

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

1931, 1938, 1947-1992/1995, 1998-2000

Wypożyczalnia

Roczniki Historyczne

1946-1948, 1950-1999

Czytelnia P

Roczniki Naukowe

1960-1962, 1966-1969

Wypożyczalnia

Roczniki Pedagogiki Specjalnej

1993-1995, 1997-2000, 2002

Czytelnia

Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 1

1955-1960

Wypożyczalnia

Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2

1955-2001, 2006

Wypożyczalnia

Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 5

1982-1996, 2000-2006

Wypożyczalnia

Rodzina i Szkoła

1959-1989

Czytelnia P

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu

1972-1975, 1977-1791

Wypożyczalnia P

Rozprawy Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

1963-1977

Wypożyczalnia

Rozprawy z Dziejów Oświaty

1958-1999

Wypożyczalnia P

Ruch Literacki

1960-2016

Czytelnia

Ruch Pedagogiczny

1931-1932, 1934/1935-1935/1936,

1949, 1959-1994, 1998-

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Czytelnia

Rysunek i Praca Ręczna

1954-1960

Czytelnia P

Samorząd Terytorialny

1998-2003

Czytelnia

Scena

1970-1989

Czytelnia P

Scholasticus

1992-1995

Czytelnia

Serwis Informacyjny Narkomania

1998-2000, 2002-2016

Czytelnia

Serwis Informacyjny Uzależnienia

2017-

Czytelnia

Sfinks

1910

Czytelnia P,

Zbiory Zabytkowe

Silesia Antiqua

1959-1969, 1972

Wypożyczalnia

Skamander

1925, 1935-1936, 1938-1939

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Slavia Orientalis

1965-1988,

1989-1997

Czytelnia P,

Czytelnia

Sobótka

1946-1955

Czytelnia

Socjolingwistyka

1977-2006

Wypożyczalnia

Społeczeństwo Otwarte

1990-1998

Czytelnia

Sport Wyczynowy

1998-2013

Czytelnia

Spółdzielczość w Szkole

1965-1968, 1975-1982, 1988

Czytelnia P

Sprawy Międzynarodowe

1959-2010

Czytelnia P

Sprawy Szkolne

1932, 1936, 1939

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Stolica

1954-1989

Czytelnia P

Strażnica Zachodnia

1929, 1933 (zeszyt specjalny)

Czytelnia P

Zbiory Zabytkowe

Strony

1994-2002, 2009-2012

Czytelnia P

Studia Bibliologiczne

1983-2015

Czytelnia

Studia Demograficzne

1963-1999

Wypożyczalnia

Studia do Dziejów Wawelu

1960, 1968

Wypożyczalnia

Studia Estetyczne

1964-1990

Czytelnia P

Studia Filozoficzne

1957-1990

Czytelnia

Studia Gramatyczne

1977-1978, 1981-1995

Wypożyczalnia

Studia Historyczne

1969, 1972-1993, 1995-2001

Czytelnia

Studia i Materiały z Dziejów Śląska

1957-1971, 1983

Wypożyczalnia

Studia i Szkice Slawistyczne

2002-2003, 2005-2016

Wypożyczalnia

Studia Miejskie

2010-2015

Wypożyczalnia

Studia nad Faszyzmem
i Zbrodniami Hitlerowskimi

1987

Wypożyczalnia

Studia Nauk Politycznych

1973-1990

Czytelnia P

Studia o Książce

1970-1993

Czytelnia,

Wypożyczalnia

Studia o Sztuce dla Dziecka

1987-1995

Czytelnia

Studia Pedagogiczne

1961-1997

Czytelnia,

Wypożyczalnia P

Studia Psychologiczne

1956-2011

Czytelnia

Studia Religioznawcze

1969-1970, 1973-1979, 1983-1991

Wypożyczalnia

Studia Semiotyczne

1970-1994,

Wypożyczalnia

Studia Slavica

2002-2004, 2006, 2008-2010, 2012-2017

Wypożyczalnia

Studia Socjologiczne

1960-

Czytelnia

Studia Społeczno-Ekonomiczne

1968-1989

Czytelnia P

Studia Śląskie. Seria Nowa

1958-2018

Czytelnia,

Czytelnia P,

Wypożyczalnia

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

1992-2002

Wypożyczalnia

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej

1967-1991

Wypożyczalnia

Studia z Dziejów Kościoła Katolickiego

1960-1967

Wypożyczalnia

Stylistyka

1992-2017

Wypożyczalnia

Sygnał

2014-

Czytelnia

Szkoła i Dom

1950, 1952-1958

Czytelnia P

Szkoła Specjalna

1924-1932,

1957-

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe,

Czytelnia

Szkoła Zawodowa

1952-1957, 1959, 1961-2000

Czytelnia

Sztuka

1974-1981, 1985-1989, 1993, 1996

Czytelnia

Sztuka dla Dziecka

1990

Czytelnia

Sztuka i Filozofia

1998-

Czytelnia

Sztuki Piękne

1924-1934

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Ślady

2006-2008

Czytelnia

Śląsk

1996-1997, 2001-2010, 2019-

Czytelnia

Śląsk Literacki

1952-1955

Czytelnia P

Śląsk Opolski

1991-2008, 2010

Czytelnia

Śląski Kwartalnik Historyczny zob. Sobótka

1956-2003

Czytelnia

Śląskie Miscellanea

1980-2006

Wypożyczalnia

Śląskie Prace Etnograficzne

1990-1993

Czytelnia

Śpiew w Szkole

1957-1966

Czytelnia P

Świat: dwutygodnik ilustrowany

1888

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane

1922

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Świat Nauki

1991-2010

Czytelnia

Świat Problemów

1993-

Czytelnia

Świat w Przekroju

1959-1973

Czytelnia P

Świerszczyk

1956-1989, 1991-1992, 1994-1996

Czytelnia P

Świetlica

1957-1958

Czytelnia P

Świetlica w Szkole

2008-

Czytelnia

Tak i Nie

1984-1989

Czytelnia P

Teatr

1947, 1949, 1951-1963, 1965-1995,

1996-

Czytelnia P

Czytelnia

Teatr Ludowy

1960-1969

Czytelnia P

Teatr w Szkole

1936/1937, 1938/1939

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe

Teksty

1972-1981

Czytelnia

Teksty Drugie

1990-

Czytelnia

Terapia Specjalna

2018-

Czytelnia

Terapia. Uzależnienia
i Współuzależnienia

2008-2010, 2012-

Czytelnia

TIK w Edukacji

2016-2017

Czytelnia

Topos

2001, 2003-

Czytelnia

Trybuna Literacka

1957-1958

Czytelnia P

Tu i Teraz

1983-1985

Czytelnia P

Twoje Dziecko

1958, 1974-1989

Czytelnia P

Twórcza Szkoła

2003-2005

Czytelnia

Twórczość

1945-

Czytelnia

Tygodnik Kulturalny

1963-1979,

1980-1990

Czytelnia P

Czytelnia

Tygodnik Powszechny

1946-1954, 1957-1973, 1975, 1979-1980, 1982-1995, 1997-

Czytelnia

Tygodnik Solidarność

1981, 1989, 1991-1995

Czytelnia P

Uważam Rze

2011-2012

Czytelnia

Warsztaty Polonistyczne

1993-2001

Czytelnia

Wczesna Edukacja

2020 –

Czytelnia

Wczoraj. Dzisiaj. Jutro

1967-1999

Czytelnia P

Wiadomości Ekologiczne

1993-1998

Czytelnia P

Wiadomości Historyczne

1948-1949, 1951-1953, 1958-

Czytelnia

Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne

1934-1939

Czytelnia P

Zbiory Zabytkowe

Wiadomości Kulturalne

1995

Czytelnia

Wiadomości Matematyczne

2009-2011

Wypożyczalnia

Wiadomości Przedszkolaka

1995-2011

Czytelnia

Wiedza i Życie

1949-1979,

1980-1982, 1984-2005

Czytelnia P

Czytelnia

Wierchy

1923, 1929-1935, 1937-1938,

1947-1951, 1954-1955, 1957-1968,

1973

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe,

Wypożyczalnia

Czytelnia P

Więź

1961-1967, 1974, 1990,

1991-2010

Czytelnia P

Czytelnia

Wojskowy Przegląd Historyczny

1957-1964, 1966-1996

Czytelnia P

Wprost

2008-2010

Czytelnia

Współczesność

1961-1971

Czytelnia

Wszechświat

1948-1962, 1964-1990

1991-2010

Czytelnia P

Czytelnia

Wszystko dla Szkoły

1996-2012

Czytelnia

Wychowanie

1960-1962, 1964-1973

Czytelnia

Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna

1961-1988

Czytelnia P

Wychowanie Fizyczne i Sport

1974-1992, 1994-2015

Czytelnia

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

1989-

Czytelnia

Wychowanie Fizyczne w Szkole

1954-1960

Czytelnia

Wychowanie Komunikacyjne

1999-2006

Czytelnia

Wychowanie Muzyczne

2011-

Czytelnia

Wychowanie Muzyczne w Szkole

1967-2010

Czytelnia

Wychowanie na co Dzień

1993, 1995-2018

Czytelnia

Wychowanie Obywatelskie

1967-1989

Czytelnia P

Wychowanie Techniczne w Szkole

1991-2006

Czytelnia

Wychowanie Techniczne w Szkole:

z wkładką Plastyka w Szkole

1961-1988

Czytelnia

Wychowanie w Przedszkolu

1951/1952-

Czytelnia

Wychowawca

1994-

Czytelnia

Wyspa: kwartalnik literacki

2007-

Czytelnia

Z Otchłani Wieków

1946, 1948-1950, 1952, 1958-1988

Czytelnia P

Zagadnienia Informacji Naukowej

1996-2010

Informacja

Zagadnienia Naukoznawstwa

1965-1966, 1968-1969, 1971-1994, 1996-1998

Czytelnia P

Zagadnienia Rodzajów Literackich

1958-1992

Czytelnia P

Zagadnienia Wychowawcze

a Zdrowie Psychiczne

1974-1989

Czytelnia P

Zagadnienia Wychowawcze

w Aspekcie Zdrowia Psychicznego

1970

Czytelnia P

Zaranie Śląskie

1946-1948, 1957-1991

Czytelnia P

Zbiorcza Szkoła Gminna

1974-1982

Czytelnia P

Zbiór Dokumentów : dodatek do “Polityki Narodów”

1976-1984, 1988

Czytelnia P

Zdanie

1978-1990

Czytelnia P

Zdrowie Psychiczne

1970-1990

Czytelnia P

Zeszyt Pedagogiczny. Z badań oświatowych na Warmii i Mazurach

1976-1999

Wypożyczalnia

Zeszyty Historyczne

1962-2010

Czytelnia

Zeszyty Komiksowe

2006, 2008, 2015-2017

Wypożyczalnia

Zeszyty Literackie

1990-2018

Czytelnia

Zeszyty Majdanka

1965 -1980

Wypożyczalnia

Zeszyty Metodyczne

1976-1988

Czytelnia P

Zeszyty Naukowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

2019-

Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

1973-1981

1982-1985, 1987, 1990

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia P

Zeszyty Naukowe Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

1972, 1979

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Instytutu Śląskiego w Opolu. Ruch robotniczy na Opolszczyźnie

1966-1973

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie

1961, 1963, 1965, 1968

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczno-Pedagogiczne

1957

1964-1968

Wypożyczalnia P

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Ekonomia

1994-1996, 1998-2004

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Angielska

1995, 1998-2003

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Germańska

1996

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Polska

1995-1997, 1999

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Rosyjska

1994-1996, 1998

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Fizyka

1997

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Historia

1994, 1996, 1998

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Językoznawstwo

1996, 1998

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Nauki Społeczno-Polityczne

1994-1995, 1998

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Nauki Techniczne

1995-1996

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Pedagogika

1994-1997

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Psychologia

1995

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Slawistyka

1997

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Filologia Polska. Językoznawstwo. Literaturoznawstwo.

1999- 2001

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Mechanika

1996

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Fizyka

1958, 1960, 1962

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Chemia

1974-1993

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Dydaktyka

1969-1984

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ekonomia

1965-1993

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Angielska

1986-1994

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Germańska

1993

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Polska

1975-1994

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska

1962-1994

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Fizyka

1963-1994

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Historia

1960-1994

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Historia Literatury

1957-1974

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Historia Śląska

1966

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo

1957-1994

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Matematyka

1956-1992

Wypożyczalnia P

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Nauki Społeczno-Polityczne

1985-1994

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Nauki Techniczne

1975-1993

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Neofilologia

1984

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pedagogika

1956

1961-1972

1973-1993

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Prace Eksperymentalne Dydaktyczno-Językowe

1965, 1972

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Psychologia

1979-1994

Wypożyczalnia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Slawistyka

1994

Wypożyczalnia

Zeszyty Prasoznawcze

1966, 1969-1980,

1981-

Czytelnia P

Czytelnia

Zeszyty Szkolne: edukacja humanistyczna

2005-2007

Czytelnia

Zeszyty Szkoły Wyższej

Zielona Planeta

2005-2009, 2011-2014, 2017-

Czytelnia

Znak

1946/1947-1952/1953, 1957-1967, 1989- 1990,

1991-

Czytelnia P

Czytelnia

Życie Gospodarcze

1961, 1969-1993

Czytelnia P

Życie i Myśl

1959-1981, 1984-1989,

1990-1991

Czytelnia P

Czytelnia

Życie Literackie

1952-1990

Czytelnia

Życie Nauki

1950, 1952

Czytelnia P

Życie Szkolne

1931-1932

Czytelnia

Życie Szkoły

1946-1947, 1950-

Czytelnia

Życie Szkoły Wyższej

1954, 1956-1991

Czytelnia P

Legenda:

Czytelnia – zbiory znajdują się na miejscu w czytelni;

Czytelnia P – zbiory czytelni znajdujące się w magazynie na

ul. Piastowskiej; będą dostępne w czytelni w kolejnym dniu od złożenia zamówienia.

Czytelnia P Zbiory Zabytkowe – zbiory czytelni znajdujące się w Saloniku (pokój nr 4, parter budynku głównego biblioteki), dostępne w czytelni po złożeniu zamówienia, bez możliwości kserowania.

Wypożyczalnia – zbiory znajdują się w magazynie wypożyczalni;

Wypożyczalnia P – zbiory wypożyczalni znajdujące się w magazynie

na ul. Piastowskiej; będą dostępne do wypożyczenia w kolejnym dniu od złożenia zamówienia

Informacja zbiory znajdują się w Informacji; dostępne w czytelni po złożeniu zamówienia.