WYKAZ CZASOPISM

Zapraszamy do korzystania z bogatego zbioru czasopism udostępnianych w CZYTELNI15 702 wol. dotyczących różnych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki i nauk humanistycznych. W zbiorach czasopiśmienniczych znajduje się wiele tytułów wydawanych w okresie przedwojennym.
Bieżąca prenumerata obejmuje 117 tytułów.

WYKAZ CZASOPISM PRENUMEROWANYCH

WYKAZ WSZYSTKICH CZASOPISM PBW