KLUCZBORK

Wychować człowieka z poczuciem własnej wartości

„W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego
bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach
niż szacunek, którym darzy on samego siebie”.
Nathaniel Branden

 23 marca 2023 r. w Filii PBW w Kluczborku odbyły się warsztaty czytelnicze z elementami biblioterapii pt. „Polubić siebie” z cyklu „Bajeczne mikstury na różne …

Uprzejme dziecko

22 marca 2023 r. w Filii PBW w Kluczborku w warsztatach czytelniczych z elementami biblioterapii pt. „Czarodziejskie imiona” wzięła udział grupa przedszkolna 6-latków z Publicznego Przedszkola nr 5 w Kluczborku.  Dzieci podczas zajęć poznawały i ćwiczyły zasady savoir-vivre’u, uczyły się zachowania w różnych miejscach i sytuacjach i stosowania „czarodziejskich” słów. …

Wystawa z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji w PBW filii w Kluczborku przygotowana została wystawa książek poświęcona temu zagadnieniu. Zapraszamy do odwiedzania wystawy w godzinach pracy biblioteki.…

Spotkanie z eko-bajką

20 marca 2022 r. w Filii PBW w Kluczborku odbyły się zajęcia czytelnicze pt. ”Spotkanie z eko-bajką”, w których udział wzięły 6-latki z Publicznego Przedszkola nr 5 w Kluczborku.  Dzieci podczas warsztatów obejrzały krótką inscenizację oraz wysłuchały utworów literackich, poprzez które uczyły się właściwego postępowania z odpadami, a także …

Kultura stroju, języka, zachowania

16 marca 2023 r. w Filii PBW w Kluczborku uczniowie kl. I A z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Korczaka wzięli udział w warsztatach czytelniczych z elementami biblioterapii pt. „Uprzejmość jest zawsze na miejscu”. Podczas warsztatów dzieci starały się odpowiedzieć na pytania czemu służą dobre maniery i dlaczego …

Inny, a jednak taki sam

15 marca 2023 r. w Filii PBW w Kluczborku odbyły się warsztaty czytelnicze z elementami biblioterapii poświęcone szacunkowi, tolerancji i akceptacji odmienności pt. „Inny, a jednak taki sam” z cyklu „Na wszystko jest sposób”. W zajęciach udział wzięli uczniowie kl. III SP STO w Kluczborku.

Dzieci podczas warsztatów uczyły się …

Aleksander hr. Fredro (1793-1876) – WYSTAWA

Od 15 marca 2023 r. do  30 kwietnia 2023 r. w Filii Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kluczborku można oglądać wystawę przygotowaną z okazji Roku Aleksandra Fredry.  Główną część ekspozycji stanowią plansze udostępnione przez Fundację Rodu Szeptyckich, za co serdecznie dziękujemy, zwłaszcza Panu Maciejowi  Szeptyckiemu Prezesowi Fundacji i jednocześnie …

Sposoby na złość

10 marca 2023 r. kluczborską filię PBW odwiedziły po raz pierwszy dzieci z kl. I z Publicznej Szkoły Podstawowej z OP im. M. Kopernika w Kujakowicach Dolnych i wzięły udział w zajęciach czytelniczych z elementami biblioterapii z cyklu „Bajeczne mikstury na różne problemy”. Podczas warsztatów uczyły się akceptacji i zagospodarowania …

Grzeczność jest zawsze na miejscu, czyli rzecz o dobrych manierach

8 marca 2023 r. w Filii PBW w Kluczborku odbyły się kolejne zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii z udziałem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Konopnickiej w Kluczborku. Warsztaty pt. „Grzeczność jest zawsze na miejscu” poświęcone były zasadom savoir-vivre’u. Dzieci uczyły się i przypominały sobie zasady zachowania w różnych miejscach …

Kluczborskie legendy na warsztacie

7 marca 2023 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Kluczborku odbyły się warsztaty czytelnicze poświęcone kluczborskim legendom. Uczniowie kl. II A z Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Dzierżona w Kluczborku poznawali legendy związane z Kluczborkiem, a następnie tworzyli własną „książkę na kolanach”, czyli lapbooka.  Dzieci dowiedziały się o niektórych faktach historycznych …