KLUCZBORK

„Kultura Na Widoku”

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Kluczborku po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskim projekcie Fundacji Legalna Kultura – „Kultura na Widoku”, którego celem jest promowanie świadomego uczestnictwa w kulturze i wyrabianie nawyku korzystania z jej legalnych źródeł.

Projekt sprzyja niwelowaniu barier w dostępie do …

Podsumowanie ogólnopolskiej akcji czytelniczej “Mirabelka – kiełkująca historia”

“Mirabelka – kiełkująca historia” – czytelnicze zajęcia warsztatowe, na podstawie książki “Mirabelka” Cezarego Harasimowicza, zrealizowane w ramach ogólnopolskiej akcji czytelniczej “Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”. Organizator akcji: Barbara Maria Morawiec (Lustro Biblioteki). Realizator warsztatów: RZPWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Kluczborku we współpracy z PSP nr 1 im. Jana …

Wernisaż wystawy – LOGOSFERA – „Myśląc Ojczyzna…”

7 listopada 2018 r. uroczystym otwarciem wystawy z udziałem dyrektorów szkół, nauczycieli-bibliotekarzy oraz uczniów został zakończony międzyszkolny projekt pt. LOGOSFERA – „Myśląc Ojczyzna…”, mający na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Inicjatorem projektu był Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Kluczborku, a …

Otwarcie Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w RZPWE PBW Filii w Kluczborku

26 października 2018 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu a Instytutem Goethego w Krakowie, dotyczącej powołania Małego Centrum Bibliotecznego w Filii RZPWE Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kluczborku. W ramach porozumienia Instytut Goethego w Krakowie poprzez Bibliotekę Pedagogiczną w Kluczborku będzie udostępniał …

Projekt – LOGOSFERA – „Myśląc ojczyzna…”

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (…)
Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.”              

                                                                                                                          Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

 

Z okazji 100-rocznicy

Międzynarodowy Dzień Kropki 2018

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Kropki, we współpracy z PSP nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku, odbyły się pod hasłem „Kropka tu i Kropka tam…”. W piątek 14 września br. uczniowie klas: Ia, Id, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVd, IVe, IVf wraz z nauczycielami i rodzicami, głośnym śpiewem rozpoczęli

Notatka – Narodowe Czytanie 2018

W piątek 21 września 2018 roku odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii

w Kluczborku. Tegoroczna odsłona ogólnopolskiej akcji głośnego publicznego czytania rozpoczęła się

uroczystym powitaniem zaproszonych Gości oraz odczytaniem listu Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej.

Fragmenty “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego głośno przeczytali:…

Narodowe Czytanie 2018 RZPWE PBW Filia w Kluczborku

RZPWE PBW Filia w Kluczborku serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania “Przedwiośnia”, która odbędzie się 21 września 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Biblioteki. Tegoroczna odsłona głośnego, publicznego czytania rozpocznie się odczytaniem listu Prezydenta RP oraz przedstawieniem istoty akcji i jej przesłania. Fragmenty “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

Działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W ramach rozpowszechniania idei czytelnictwa Filia RZPWE Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kluczborku organizowała w roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich poziomów kształcenia zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, spotkania z autorami książek, warsztaty czytelnicze i biblioterapeutyczne. Zaproponowała uczniom i nauczycielom wiele nowych tematów oraz form pracy, podczas których zawsze na najważniejszym miejscu była …