WYDAWNICTWA WŁASNE

Konserwacja i renowacja 14 starodruków ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu / opracowanie Alicja Kisała i Monika Matkowska.  – Opole : Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, 2023.

 

 

 

 

 


Człowiek, dzieło, historia : wyklady otwarte w roku 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu ; Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu / redakcja Rafał Rippel.  – Opole : Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, 2023.

 

 

 

 

 


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu 1951-2021 : historia, działalność, zasoby, ludzie / pod redakcją Anny Zacłony ; Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.  – Opole : Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, 2021.

 

 

 

 

 

 


 

Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu : katalog wystawy / opracowanie Alicja Kisała ; Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu.  – Opole : Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, 2021.

 

 

 

 

 


 

Oświata na Śląsku Opolskim : bibliografia w wyborze za lata 2011-2015 / opracowały Iwona Kowalska i Anna Zacłona ; Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. – Opole : Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu,  2021.

 

 

 

 

 


 

Oświata na Śląsku Opolskim : bibliografia w wyborze za lata 2000-2004 / opracowały: Iwona Kowalska i Anna Zacłona ; Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. – Opole : Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2018.

 

 

 

 

 


 

Oświata na Śląsku Opolskim : bibliografia w wyborze za lata 2005-2010 / opracowały: Iwona Kowalska i Anna Zacłona ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. Wydział Informacji i Promocji. – Opole : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2011.

 

 

 

 

 

 


 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu : historia i współczesność (1951-2011) / [red. Anna Zacłona]. – Opole: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2011.

 

 

 

 

 

 


 

Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu : katalog / wstęp i opracowanie Aleksandra Paszkowska. – Opole : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2009.

 

 

 

 

 

 


 

Strony : czasopismo społeczno-kulturalne / red. nacz. Jan Feusette/ nr 3-4, 2011.

 

 

 

 

 

 


 

Strony : czasopismo społeczno-kulturalne / red. nacz. Jan Feusette / nr 1-2, 2009.

 

 

 

 

 

 


Strony : czasopismo społeczno-kulturalne / red. nacz. Jan Feusette / nr 3, 2009.