Wizualizacja w radzeniu sobie z negatywnym stresem przez uczniów w młodszym wieku szkolnym

Wizualizacja w radzeniu sobie z negatywnym stresem przez uczniów w młodszym wieku szkolnym : technika “Cudowne biurko” /Małgorzata Ganczarska.  Opole : Uniwersytet Opolski, 2021.

Książka posiada charakter metodyczny i jest zbudowana z siedmiu rozdziałów, w których przedstawiono kwestię uczniowskiego stresu, pojęcie wizualizacji, specyfikę przeprowadzania wizualizacji, łączenie wizualizacji z innymi działaniami,  stosowanie relaksacji i wizualizacji w pedagogice, przegląd wyników badań nad wizualizację nie tylko w pedagogice, „cudowne biurko” – propozycję wizualizacji do codziennego stosowania w edukacji wczesnoszkolnej. Publikacja  adresowana jest głównie do nauczycieli wczesnej edukacji, a także do studentów kształcenia wczesnoszkolnego oraz osób zainteresowanych tematyką wizualizacji i relaksacji.