Konsultacje on-line

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje czytelnicze dotyczące terapii książką online. Biblioterapia to pomaganie przez czytanie. Odpowiednio dobrany tekst literacki może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów psychologicznych, wychowawczych i społecznych. Osoby potrzebujące wparcia, wskazówek dotyczących literatury, pracy z tekstem literackim w ujęciu terapeutycznym zachęcamy do kontaktu. Porad biblioterapeutycznych udziela Justyna Jurasz – nauczyciel, bibliotekarz, biblioterapeuta we współpracy z Agnieszką Juszczyk – psychologiem, pedagogiem i dr Elżbietą Zubrzycką – psychologiem, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  Rozmowy odbywać się będą przez e-mail: j.jurasz@pedagogiczna.pl oraz przez komunikator messenger na Facebooku Pracownia Biblioterapii RZPWE https://www.facebook.com/pracownia.biblioterapiirzpwe.3