BIBLIOTEKI A COVID-19

 

Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 9 października 2020 roku. Biblioteka Narodowa przedstawia zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
Wypożyczalnie i czytelnie
Dodatkowe obostrzenia
Wolny dostęp do księgozbioru
Dostęp do zbiorów on-line
Wypożyczenia międzybiblioteczne
Kwarantanna dla zbiorów
Organizacja imprez, spotkań i zebrań
Pomoc dla bibliotekarzy
Wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii rekomendacje ulegną zmianie.

UWAGA: Wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii rekomendacje ulegną zmianie.


Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. Poradnik zawiera wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym.

Co MEN proponuje bibliotekom w poradniku dotyczącym funkcjonowania szkoły w czasie pandemii? Komentarz “Biblioteki w Szkole”.


Rekomendacje BN dotyczące funkcjonowania bibliotek podczas epidemii, stan na 8 sierpnia 2020 roku. Biblioteka Narodowa przedstawia zbiór zaktualizowanych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników. Rekomendacje uwzględniają:

Ogólne zasady bezpieczeństwa
Wypożyczalnie i czytelnie
Dodatkowe obostrzenia dla bibliotek w wybranych powiatach
Dostęp do zbiorów on-line
Wypożyczenia międzybiblioteczne
Kwarantanna dla zbiorów
Organizacja imprez, spotkań i zebrań
Pomoc dla bibliotekarzy
UWAGA: Wraz ze zmianą sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii rekomendacje ulegną zmianie.


Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych do zapoznania się z wytycznymi i procedurami, których przestrzeganie umożliwi zorganizowanie bezpieczniejszej pracy biblioteki szkolnej po powrocie do szkół uczniów i nauczycieli.

Wskazówki dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach szkolnych w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa. 11.05.2020

Rekomendacja TNBSP.

Opracowanie stanowi propozycję do dalszej modyfikacji i dostosowania ich do wymogów organizacyjnych biblioteki szkolnej. Materiał został podzielony na trzy części:

  1. Wytyczne i rekomendacje instytucji nadrzędnych.
  2. Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej.
  3. Propozycje zapisów organizacyjnych i praktyczne rozwiązania.

Powyższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową. Materiał został przygotowany przez nauczycieli bibliotekarzy województwa śląskiego z inicjatywy dr Agaty Arkabus – Przewodniczącej Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz Aliny Grabnej – Prezesa Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w  Częstochowie.


W celu zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażeniem pracowników i użytkowników bibliotek Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 roku  opublikowało wytyczne obejmujące procedury dotyczące: zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom/ obsłudze; zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie; procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce   


Biblioteka Narodowa 16 kwietnia 2020 r. wydała rekomendacje dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej 

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej