BIBLIOTEKI A COVID-19

 

Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych do zapoznania się z wytycznymi i procedurami, których przestrzeganie umożliwi zorganizowanie bezpieczniejszej pracy biblioteki szkolnej po powrocie do szkół uczniów i nauczycieli.


Wskazówki dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach szkolnych w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii koronawirusa. 11.05.2020

Rekomendacja TNBSP.

Opracowanie stanowi propozycję do dalszej modyfikacji i dostosowania ich do wymogów organizacyjnych biblioteki szkolnej. Materiał został podzielony na trzy części:

  1. Wytyczne i rekomendacje instytucji nadrzędnych.
  2. Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej.
  3. Propozycje zapisów organizacyjnych i praktyczne rozwiązania.

Powyższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową. Materiał został przygotowany przez nauczycieli bibliotekarzy województwa śląskiego z inicjatywy dr Agaty Arkabus – Przewodniczącej Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz Aliny Grabnej – Prezesa Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w  Częstochowie.


W celu zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażeniem pracowników i użytkowników bibliotek Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020 roku  opublikowało wytyczne obejmujące procedury dotyczące: zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom/ obsłudze; zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie; procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce   


Biblioteka Narodowa 16 kwietnia 2020 r. wydała rekomendacje dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej 

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dla bibliotek po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej