70 LAT PBW

Uroczystość jubileuszowa – 25.10.2021 r.

Szybkimi krokami zbliża się koniec roku. Zgodnie z naszymi zapowiedziami, bieżący rok jest wyjątkowym dla naszej biblioteki. W ciągu ostatnich miesięcy, pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, zaproponowaliśmy wiele przedsięwzięć o charakterze jubileuszowym. Zwieńczeniem tego czasu chcemy uczynić uroczystość jubileuszową pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego z udziałem zaproszonych gości, byłych …

Stempel pamiątkowy

Z okazji jubileuszu 70-lecia PBW w Opolu został wydany pamiątkowy stempel, którego część graficzną stanowi nagrodzona w konkursie na Ekslibris z okazji 70-lecia PBW w Opolu praca Aleksandry Taratuty, uczennicy Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Cybisa w Opolu. Pamiątkowym stemplem będą znakowane nabywane książki oraz wydawnictwa własne biblioteki.…

Plener malarski

4 maja 2021 roku odbył się w naszej bibliotece plener malarski, w którym wzięli udział uczniowie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu pod opieką nauczyciela rysunku i malarstwa – Joanny Preuhs. Okazją dla tego wydarzenia stał się obchodzony w tym roku jubileusz 70-lecia PBW w Opolu …

Pocztówka jubileuszowa

Z okazji jubileuszu 70-lecia naszej biblioteki została wydana okolicznościowa pocztówka. Na pierwszej stronie znajduje się widok budynku PBW w Opolu oraz wybrane detale architektoniczne. Na drugiej opis siedziby biblioteki. Pocztówkę otrzymają czytelnicy naszej biblioteki w podziękowaniu za korzystanie z naszych zbiorów i udział w przygotowywanych przez nas imprezach czytelniczych.…

KONKURS NA EKSLIBRIS

W roku jubileuszowym zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie na projekt Ekslibrisu, tematycznie i graficznie związanego z przypadającym w tym roku jubileuszem 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Zwycięski projekt zostanie wykorzystany do wykonania pamiątkowego stempla, którym będą znakowane nabywane książki oraz wydawnictwa własne biblioteki. W załączeniu …

Kamila Wartanowicz. Pierwsza dyrektorka PBW w Opolu

W naszym jubileuszowym cyklu prezentujemy sylwetkę Kamili Wartanowicz, pierwszej dyrektorki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. W ubiegłym roku minęła 20 rocznica śmierci tej zasłużonej dla rozwoju opolskiego bibliotekarstwa postaci. Z tej okazji w „Bibliotekarzu Opolskim” ukazał się tekst poświęcony Kamili Wartanowicz pióra Anny Zacłony, kierownika Wydziału Informacji, Bibliografii i Udostępniania …

Publikacje jubileuszowe

Kolejne rocznice funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu zawsze wiązały się z publikowaniem pamiątkowych wydawnictw. Z okazji 50 i 60-lecia PBW w Opolu wydane zostały, opracowane z dużym znawstwem problematyki, wzbogacone obfitym materiałem fotograficznym, obszerne publikacje książkowe. Są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych w zasobach Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zachęcamy …

„Człowiek, dzieło, historia”. Wykłady otwarte

W roku jubileuszowym zapraszamy Państwa do udziału w cyklu wykładów otwartych pt. „Człowiek, dzieło, historia”, poświęconych postaciom i wydarzeniom patronującym rokowi 2021 a ustanowionych uchwałami Sejmu i Senatu RP. W pierwszej połowie roku zaplanowaliśmy dla Państwa wykłady poświęcone Cyprianowi Norwidowi, Mironowi Białoszewskiemu, Polskiej Tradycji Konstytucyjnej oraz Powstaniom Śląskim. Wykłady poprowadzą …

Nasza siedziba

Budynek, w którym mieści się obecnie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu został wybudowany w latach 1894-1899 w stylu neogotyku jako siedziba żeńskiego gimnazjum ewangelickiego (od strony ul. Kościuszki). Rozbudowany w latach 1912-1913 w stylu uproszczonego, zgeometryzowanego neogotyku oraz w latach 1925-1926 w stylu modernizmu. Na elewacji od strony ul. Reymonta …

70 lat minęło…

Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu!

W tym roku nasza biblioteka obchodzi 70-lecie swojego istnienia, swojej służby dla całego środowiska oświatowego regionu, dla mieszkańców Opolszczyzny, dla wszystkich którym drogie jest słowo zamknięte na kartach książek. Świadomi wyjątkowości najbliższych miesięcy pragniemy tą radością dzielić się z wszystkimi, których …