Uroczystość jubileuszowa – 25.10.2021 r.

Szybkimi krokami zbliża się koniec roku. Zgodnie z naszymi zapowiedziami, bieżący rok jest wyjątkowym dla naszej biblioteki. W ciągu ostatnich miesięcy, pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, zaproponowaliśmy wiele przedsięwzięć o charakterze jubileuszowym. Zwieńczeniem tego czasu chcemy uczynić uroczystość jubileuszową pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego z udziałem zaproszonych gości, byłych i obecnych pracowników biblioteki w dniu 25 października 2021 roku w Filharmonii Opolskiej. Mamy nadzieję, że to spotkanie dojdzie do skutku i będziemy mieć okazję zarówno powspominać lata minione, jak i pomyśleć nad przyszłością. W trakcie tego okolicznościowego spotkania planujemy trochę wspomnień, trochę aktualności, mini wykład, część oficjalną z uhonorowaniem zasłużonych dla biblioteki osób, prezentację przygotowanych specjalnie na tę okazję wydawnictw, i oczywiście, część artystyczną. Imprezie będą też towarzyszyć trzy wystawy: retrospektywna, pokazująca historię PBW oraz dwie wystawy poświęcone naszym starodrukom. Jedna z nich będzie miała charakter plenerowy i zostanie pokazana publiczności na opolskim rynku.

Plakat- do wydruku