SCANPRESS

DOSTĘP TYLKO NA TERENIE BIBLIOTEKI

Pedagogiczny System Czasopism jest to nowatorskie przedsięwzięcie wdrażane od 2013 roku przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu. Celem projektu jest digitalizacja oraz elektroniczna archiwizacja bogatych, liczących kilkaset tytułów zbiorów czasopiśmienniczych oraz zapewnienie powszechnego dostępu do tego zbioru. Obecnie biblioteka prenumeruje 116 tytułów czasopism, które dostępne są dla wszystkich zainteresowanych w Czytelni (p. 16).

PBW w Opolu rozpoczęła digitalizację swoich zbiorów czasopiśmienniczych od sporządzenia cyfrowych kopii artykułów z 97 tytułów czasopism odnotowywanych w tworzonej w bibliotece bazie bibliograficznej OMNIBUS. Są to przede wszystkim czasopisma pedagogiczne, metodyczne oraz społeczno-kulturalne. W bazie znajdują się również pojedyncze skany artykułów z różnych czasopism, stanowiące dodatkowy, aczkolwiek niekompletny zasób. Kolekcja będzie stale powiększana o kolejne tytuły i roczniki czasopism. Ponadto z 7 tytułów czasopism literackich digitalizowany jest spis treści.

Pedagogiczny System Czasopism jest bazą pełnotekstową (z dostępem do pełnych tekstów artykułów z czasopism). Dostęp do niej możliwy jest lokalnie na wszystkich stanowiskach komputerowych znajdujących się w Sali katalogowej (p. 14), jak również we wszystkich filiach PBW (w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie) w godzinach otwarcia poszczególnych agend biblioteki. Wszelkich informacji o korzystaniu z bazy udziela dyżurujący bibliotekarz.

Zapraszamy do lektury.

DOSTĘP TYLKO NA TERENIE BIBLIOTEKI