„Człowiek, dzieło, historia”. Wykłady otwarte

W roku jubileuszowym zapraszamy Państwa do udziału w cyklu wykładów otwartych pt. „Człowiek, dzieło, historia”, poświęconych postaciom i wydarzeniom patronującym rokowi 2021 a ustanowionych uchwałami Sejmu i Senatu RP. W pierwszej połowie roku zaplanowaliśmy dla Państwa wykłady poświęcone Cyprianowi Norwidowi, Mironowi Białoszewskiemu, Polskiej Tradycji Konstytucyjnej oraz Powstaniom Śląskim. Wykłady poprowadzą wybitni znawcy problematyki, badacze historii i kultury, literaturoznawcy, pracownicy naukowi opolskich uczelni. Wzbogaceniem cyklu będą ponadto spotkania autorskie i wykłady poświęcone aktualnym zagadnieniom kultury, również z udziałem zaproszonych gości z kraju. Wykładom będą towarzyszyć wystawy oraz przygotowywane i udostępniane Państwu materiały związane tematycznie z bohaterem wybranego spotkania. Całość chcielibyśmy zwieńczyć publikacją w roku 2022. Wszelkie informacje dotyczące wykładów i spotkań znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, w newsletterze oraz w mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Program wykładów otwartych

17 marca 2021 r., godz. 17.00 – dr hab. Marek Dybizbański, prof. UO, „Norwid na mapie polskiego romantyzmu”

23 marca 2021 r., godz. 17.00 – prof. dr hab. Mirosław Lenart, (Uniwersytet Opolski), „Jan Kochanowski. Padewczyk niezapomniany”

9 kwietnia 2021 r., godz. 16.00 – dr hab. Adrian Gleń, prof. UO, „Codzienność to artystka. Rewolucje twórcze Mirona Białoszewskiego”

20 kwietnia 2021 r., godz. 16.00 – dr hab. Marek Pąkciński, (Instytut Badań Literackich PAN), „Lem jako pisarz paradoksów wiedzy i wyobraźni”

12 maja 2021 r., godz. 16.00 – dr hab. Marek Białokur, prof. UO, „Polskie konstytucje wiosną stanowione, czyli rzecz o niedocenionej roli fenologii w historii i nie tylko”

13 maja 2021 r., godz. 16.00 – dr hab. Adriana Dawid, prof. UO, „Polsko-niemiecki spór o Śląsk w świetle pamiętników i wspomnień”

28 maja 2021 r., godz. 16.00 – prof. dr hab. Dorota Heck (Uniwersytet Wrocławski), „Nowoczesność Różewicza”

10 czerwca 2021, godz. 17.00 – ks. prof. dr hab. Marek Lis (Uniwersytet Opolski), „Ekranowe portrety Kardynała Wyszyńskiego”

9 września 2021, godz. 17.00 – dr Hanna Kryńska (KUL, Niepubliczne Liceum im. Mieszka I w Lublinie), “Katastrofa i nadzieja w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”