Publikacje jubileuszowe

Kolejne rocznice funkcjonowania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu zawsze wiązały się z publikowaniem pamiątkowych wydawnictw. Z okazji 50 i 60-lecia PBW w Opolu wydane zostały, opracowane z dużym znawstwem problematyki, wzbogacone obfitym materiałem fotograficznym, obszerne publikacje książkowe. Są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych w zasobach Opolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zachęcamy bardzo serdecznie do zapoznania się z tymi materiałami. Również z okazji 70-lecia biblioteki przygotowujemy wydawnictwo jubileuszowe, które w przyszłości znajdzie się w otwartych zasobach cyfrowych.