KONKURS NA EKSLIBRIS

W roku jubileuszowym zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie na projekt Ekslibrisu, tematycznie i graficznie związanego z przypadającym w tym roku jubileuszem 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Zwycięski projekt zostanie wykorzystany do wykonania pamiątkowego stempla, którym będą znakowane nabywane książki oraz wydawnictwa własne biblioteki. W załączeniu regulamin konkursu wraz z załącznikami.

REGULAMIN KONKURSU
Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wzór metryczki;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.


Rozstrzygnięcie konkursu na „Ekslibris z okazji 70-lecia PBW w Opolu”

W dniu 19 kwietnia 2021 roku jury konkursu na „Ekslibris z okazji 70-lecia PBW w Opolu”  w składzie: Rafał Rippel – wicedyrektor ds. bibliotecznych, Alicja Kisała – kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Czytelnictwa oraz Jerzy Kamiński – artysta malarz, szef opolskiej sekcji malarskiej AKWARELE, dokonało wyboru laureatów konkursu. Jury postanowiło przyznać I miejsce Aleksandrze Taratucie (Publiczne Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Cybisa w Opolu), natomiast II miejsce – Nataszy Mroczek (Zespół Państwowych Placówek Kształcenia plastycznego w Opolu). Jury postanowiło nie przyznawać III miejsca w konkursie. Serdecznie gratulujemy laureatkom konkursu. Autorki nagrodzonych prac zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i sposobie wręczenia nagród. Zwycięski projekt zostanie wykorzystany do wykonania pamiątkowego stempla, którym będą znakowane nabywane książki oraz wydawnictwa własne biblioteki.


Stempel pamiątkowy

Z okazji jubileuszu 70-lecia PBW w Opolu został wydany pamiątkowy stempel, którego część graficzną stanowi nagrodzona w konkursie na Ekslibris z okazji 70-lecia PBW w Opolu praca Aleksandry Taratuty, uczennicy Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Cybisa w Opolu. Pamiątkowym stemplem będą znakowane nabywane książki oraz wydawnictwa własne biblioteki.