Kamila Wartanowicz. Pierwsza dyrektorka PBW w Opolu

W naszym jubileuszowym cyklu prezentujemy sylwetkę Kamili Wartanowicz, pierwszej dyrektorki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. W ubiegłym roku minęła 20 rocznica śmierci tej zasłużonej dla rozwoju opolskiego bibliotekarstwa postaci. Z tej okazji w „Bibliotekarzu Opolskim” ukazał się tekst poświęcony Kamili Wartanowicz pióra Anny Zacłony, kierownika Wydziału Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów PBW w Opolu pt. Kamila Wartanowicz (1911-2000): 20. rocznica śmierci pierwszej dyrektorki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. O wszystkich dotychczasowych dyrektorach naszej biblioteki będzie można przeczytać w przygotowywanej publikacji jubileuszowej.