Kryminologia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze „Kryminologia” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010 – 2020 i obejmuje 48 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Wydawnictwa zwarte:
1. Dobro dziecka w procesie resocjalizacji : aspekty pedagogiczne i prawne / Justyna Kusztal. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. – 388, [2] s. ; 24 cm.
M 65101 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 218214 (Opole)

2. Dzieciobójstwo : aspekty prawne i etyczne / Joanna Brzezińska. – Stan prawny na 1 lutego 2013 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. – 463, [1] s. ; 21 cm. – (Monografie – Wolters Kluwer Polska, : ISSN 1897-4392)
C 067123 (Nysa), C 210622 M 210662 M 210663 (Opole)

3. Filozofia wychowania a kryminologia / Maciej Kasprzyk, Kamil Gorzka. – Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015. – 135 s. ; 21 cm.

4. Grooming : wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne / Marta Dąbrowska. – Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018. – 137 s. : wykr. ; 22 cm. – (Biblioteka RPD)
C 054691 (Brzeg), M 65014 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054988 (Kluczbork), M 068865 (Nysa),
M 217575 (Opole)

5. Kryminalistyka i kryminologia : najnowsze doniesienia / redakcja: Monika Maciąg, Kamil Maciąg. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2019. – 203 s. : fot., il. ; 24 cm.

6. Kryminologia / Brunon Hołyst. – Wyd. 11. – Warszawa: Wolters Kluwer, 2016. – 1290, [1] s. : il. ; 25 cm.

7. Kryminologia / Kamil Bułat. – Wyd. 3. – Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013. – 172, [3] s. ; 24 cm.

8. Kryminologia / Małgorzata Kuć. – Wyd. 3, uaktualnione i zm. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. – X, [4], 233 s. ; 24 cm. – (Skrypty Becka)
M 054643 M 054644 (Brzeg)

9. Kryminologia / redakcja naukowa Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski. – Warszawa : Difin, 2020. – 253, [1] s. : wykr. ; 23 cm.
C 069992 (Nysa)

10. Kryminologia – zarys wykładu : podręcznik dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne / Dariusz Jagiełło. – Skierniewice : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. – 133 s. : il. ; 24 cm.

11. Kryminologia: stan i perspektywy rozwoju : z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 / Emil W. Pływaczewski, Sławomir Redo, Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Wojciech Filipkowski, Ewa Glińska, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Magdalena Perkowska. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. – 1005 s., [1] karta tablic złożona : fot., il., wykr. ; 25 cm.

12. Kryminologia : współczesne aspekty / Jerzy Wojciech Wójcik. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. – 383 s. : il. ; 24 cm.

13. Kryminologia: wybrane zagadnienia / Jacek Dworzecki, Jarosław Szymczyk. – Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości ; Pszczyna : Oficyna Drukarska Z. Spyra, 2010. – 297 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

14. Kryminologia w historycznej i filozoficznej perspektywie poznawczej = Criminology in the historical point of view and in the philosophical perspective / Maciej Kasprzyk, Przemysław Laszczkowski. – Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014. – 96 s. ; 24 cm.

15. Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych / pod red. Grażyny Kędzierskiej, Wiesława Pływaczewskiego. – Olsztyn : Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, [2010]. – 174 s. : il. ; 24 cm.

16. Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych / pod red. nauk. Moniki Kotowskiej, Wiesława Pływaczewskiego. – Olsztyn : Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2011. – 220 s. : il. ; 24 cm.

17. “Kryminologiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy i zatrudnienia w Polsce” / [red. Janusz Jerzy Gołąb] ; Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. – Warszawa : Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 2014. – 68 s. : il. ; 21 cm.

18. Media i przestępczość / Yvonne Jewkes ; przekł. Ewa Magiera. – Tyt. oryg.: Media and crime, 2004. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – XI, [3], 244, [1] s. ; 23 cm. – (Media)
M204752 M 204753 (Opole)

19. Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych / pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego, Macieja Dudy ; [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie]. – Olsztyn : Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : Fundacja Forum Dialogu Publicznego, 2017. – 205 s. ; 24 cm. – (Kryminologia Wobec Współczesnych Form i Technik Przestępczych)

20. Policyjne meandry nauki : bezpieczeństwo, kryminologia, kryminalistyka : studia interdyscyplinarne i szkice edukacyjne / pod redakcją Mariusza Gizowskiego, Jarosława Jędrzejczyka. – Gdynia : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ; [Gdańsk] : [Marcin Welz], 2018. – 181, [1] s. : il., fot. ; 24 cm.

21. Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym / Diana Dajnowicz-Piesiecka. – Toruń : “Adam Marszałek”, 2017. – 388 s. : il. ; 23 cm.
M 217982 (Opole)

22. Pozbawienie wolności – funkcje i koszty : księga jubileuszowa profesora Teodora Szymanowskiego / red. nauk. Andrzej Rzepliński [et al.]. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. – 1299, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
M 210711 (Opole)

23. Probacja : teoria i metodyka / Bartłomiej Skowroński. – Warszawa : Difin, 2018. – 483 s. : rys. ; 23 cm.
M 055703 (Kluczbork)

24. Problematyka przestępczości zorganizowanej w Polsce : bezpieczeństwo, kryminologia, kryminalistyka / pod redakcją Mariusza Gizowskiego, Wojciecha Woska. – Gdynia : Zakład Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa Wewnętrznego Katedry Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni ; [Gdańsk] : [Marcin Welz], 2019. – 223, [1] s. : il., wykr. ; 24 cm. – (Policyjne Meandry Nauki ; t. 2)

25. Przemoc seksualna wobec dziecka : studium pedagogiczno-kryminologiczne / Krystyna Marzec-Holka. – Wyd. 2 rozsz. – Kraków : “Impuls”, 2011. – 321 s. ; 24 cm.
M 054673 (Brzeg), C 206433 M 206521 (Opole)

26. Przemoc stosowana przez kobiety : studium kryminologiczne / Marian Cabalski. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017. – 579 s. : il. ; 25 cm.
M 069084 (Nysa)

27. Przestępczość kobiet : wybrane aspekty / redakcja naukowa Joanna Brzezińska. – Stan prawny na 1 października 2017 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. – 400 s. : wykr. ; 21 cm. – (Monografie : ISSN 1897-4392)
M 069085 (Nysa)

28. Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej / Barbara Toroń. – Kraków : “Impuls”, 2013. – 391 s. : il. ; 24 cm.
M 211149 (Opole)

29. Psychologia penitencjarna / redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. – Wyd. 1 – dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – 600 s. : il. ; 25 cm.
C 055004 (Brzeg)

30. Rozbój : uwarunkowania psychospołeczne, motywacja i racjonalość sprawców / Przemysław Piotrowski. – Warszawa : “Żak”, 2011. – 353 s. : il. ; 21 cm.
C 051174 (Brzeg), C 066963 (Nysa), M 205722 (Opole)

31. Suicydologia / Brunon Hołyst. – Wyd. 2, zm. i rozsz. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze “LexisNexis”, 2012. – 1364, [4] s. : il. ; 24 cm.
C 067107 (Nysa)

32. Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności / Agata Matysiak-Błaszczyk. – Kraków : “Impuls”, 2010. – 262 s. : il. ; 24 cm.
M 61668 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 207891 (Opole)

33. Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego : współczesne zagrożenia / red. nauk. Marek Z. Kulisz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. – Społeczny wymiar bezpieczeństwa. – Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2018. – 403 s. : il. ; 24 cm.
M 055089 M 055090 (Brzeg), M 65085 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 057043 M 057044 (Kluczbork), M 069248 M 069249 M 069250 (Nysa), M 219695 M 219696 (Opole)

34. Zabójstwo dziecka w literaturze i kulturze europejskiej. 2 / redakcja naukowa Kazimierz Ilski, Zbigniew Kopeć, Ewa Kraskowska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015. – 179 s. : il. ; 24 cm. – (Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, : ISSN 1895-376X ;, nr 40)
M 214791/II (Opole)

Artykuły z czasopism:
35. Darwin na tropach zbrodni / Kasper Kalinowski // Tygodnik Powszechny. – 2018, nr 4, s. 52-54

36. Desperaci, chuligani i inni / Przemysław Piotrowski // Charaktery. – 2014, nr 5, s. 66-69

37. Dowody w woni / Tomasz Bednarek // Charaktery. – 2011, nr 2, s. 96-101

38. Galerianki” – badania i refleksje / Elżbieta Bielecka // Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 2, s. 116-132

39. Ewolucja systemów oddziaływań resocjalizacyjnych : od instytucjonalnej izolacji w kierunku oddziaływań wolnościowych / Katarzyna Gucwa-Porębska . – Bibliogr. // Probacja. – 2015, nr 3, s. 65-80

40. Kryzys kary pozbawienia wolności / Zbigniew St. Iwański . – Bibliogr. // Probacja. – 2015, nr 1, s. 87-124

41. Motywacyjna rola systemu programowego oddziaływania w rozwiązywaniu problemów alkoholowych osób odbywających karę pozbawienia wolności / Aldona Nawój-Śleszyński // Świat Problemów. – 2010, nr 11, s. 32-37

42. Penalizacyjna pułapka wadliwej polityki społecznej / Kazimierz Pospiszyl // Praca Socjalna. – 2017, nr 1, s. 199-205

43. Przejawy patologii i przestępczości w środowisku mieszkańców lokali socjalnych / Zygmunt Kukuła, Bożena Dudziak // Praca Socjalna. – 2013, nr 4, s. 122-137

44. Sami sobie / Filip Gańczak // Polityka. – 2018, nr 4, s. 47-49

45. Uzależnienie od narkotyków wśród młodzieży gimnazjalnej w świetle wybranych regulacji prawnokarnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii / Marek Paprocki // Probacja. – 2015, nr 2, s. 85-102

46. Wiktymizacyjny wymiar zabójstw – warunki predestynujące do roli ofiary / Małgorzata H. Kowalczyk . – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2014, nr 3, s. 132-151

47. Wszędzie ściana / Marek Rabij // Tygodnik Powszechny. – 2017, nr 50, s. 14-17

48. Wybrane zagadnienia bezdomności w aspekcie kryminalistycznym / Daniel Przygoda. – Bibliogr. // Praca Socjalna. – 2020, nr 1, s. 154-167

Oprac. Ewa Sojka
RZPWE PBW Filia w Kędzierzynie-Koźlu
8.12.2021