Opole – Oferta biblioterapii

W  Pracowni Biblioterapii PBW w Opolu prowadzone są zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii  przez biblioterapeutki Justynę Jurasz i Barbarę Pająk. Zgłoszenia na zajęcia prosimy zgłaszać e-mailem lub telefonicznie:  j.jurasz@pedagogiczna.pl, tel. 774536692 wew. 110.

Czas trwania zajęć: od 45  min do 90 min.

 

Oferta zajęć biblioterapeutycznych na rok szkolny 2019/2020

 

Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii i arteterapii (dzieci przedszkolne 4-6 latki) 

 • Strach ma TYLKO wielkie oczy.

Cykl pięciu zajęć  dotyczący różnego rodzaju lęków (przed porzuceniem, odrzuceniem, lęki nocne i inne).

 

 • Bajki – pomagajki na smutki i przemoknięte butki

Cykl pięciu zajęć poświęcony trzem obszarom: myśli, słów i czynów. Celem warsztatów jest wspomaganie prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka, kształtowanie kompetencji społecznych i empatii. W szczególności poświęcone problemom: agresji, złości, kradzieży, zazdrości, wykluczenia.

Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii  i terapii pedagogicznej (dzieci szkolne 7-9 lat)

 • Bajka pomagajka na DOBRY dzień w szkole

Zajęcia skierowane do  wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z problemami w nauce czytania i pisania. Głównym celem zajęć będzie pomoc w przezwyciężaniu niechęci do nauki, braku motywacji i pozytywnego nastawienia. Spotkania również służyć będą: kształceniu odporności emocjonalnej, rozwijaniu motywacji do nauki, kształceniu właściwego poziomu umiejętności społecznych, rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności czytania, doskonaleniu umiejętności poprawnego mówienia. Podczas  zajęć stosowane są typowo biblioterapeutyczne formy pracy: zajęcia integrujące, relaksujące, aktywizujące, ukierunkowane czytanie wybranych tekstów terapeutycznych, elementy dramy, muzykoterapii i arteterapii.

 • Dobre maniery czyli codzienny bon ton- zajęcia dotyczące dobrych manier, kształtowania kultury osobistej i rozwijające kompetencje społeczne.
 • Podróż do świata wartości – cykl pięciu do dziesięciu spotkań o wartościach: przyjaźni, miłości, szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, sprawiedliwości, empatii, życzliwości (do 90 min.)
 •  Jestem kimś wyjątkowym, mam swoją wartość – cykl zajęć mających na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości (o pozytywnym stosunku do samego siebie, o sukcesie i  magii słów).
 • Co mi w duszy gra? – cykl sześciu zajęć wykorzystujących techniki wizualizacji i relaksacji przeznaczone dla dzieci nadpobudliwych ruchowo (grupa max. 6 dzieci, 90 min.)
 • Plasterki na zranioną duszę i rozbite kolano –  zajęcia dotyczące problemów: kradzieży, agresji, kłamstwa, barku zasad, nietolerancji, odrzucenia.
 • Moje nastroje, czyżby nas dwoje? –  projekt poświęcony emocjom: złości, wstydu, radości, smutku, zazdrości,strachu (do 90 min). Warsztaty oparte są na serii książek o uczuciach Wojciecha Kołyszki i Jovanki Tomaszewskiej.

Zajęcia biblioterapeutyczne z elementami doradztwa zawodowego ( uczniowie klas VI-VII)

Celem zajęć jest rozbudzenie myślenia o swojej przyszłości zawodowej, w szczególności zwrócenie uwagi uczniów na trafne podejmowanie decyzji oraz aktywne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: kim jestem i kim chcę być?

 • Moje miejsce na ziemio ważnych decyzjach życiowych – projekt dotyczący rozwoju kompetencji interpersonalnych, społecznych i obywatelskich.
 •  Drogowskazy – wychowanie do  wartości- cykl od pięciu do dziesięciu zajęć dotyczący wartości. Scenariusze spotkań oparte na tekstach opowiadań Małgorzaty Strzałkowskiej, Pawła Beresewicza, Barbary Kosmowskiej, Elżbiety Zubrzyckiej, Katarzyny Ryrych, Andrzeja Meleszki i Wojciecha Cesarza.

 

Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii i arteterapii  (uczniowie szkół ponadpodstawowych)

 • Pudełko szczęścia

Warsztatowe zajęcia dotyczące wyrażania siebie i własnych emocji, budowania swojego ja i wzmacniania poczucia wartości. Zajęcia z elementami arteterapii (techniki plastyczne).

 • Słowa mają moc – warsztaty z poezjoterapii

Warsztatowe zajęcia tworzenia poezji, wyrażania siebie, swoich emocji i przeżyć za pomocą pracy z wierszem. Zajęcia zawierają elementy arteterapii.