Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna, start szkolny

Zestawienie bibliograficzne „Dojrzałość szkolna. Gotowość szkolna. Start szkolny” gromadzi piśmiennictwo z lat 1990-2019 i zawiera 239 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Badanie gotowości szkolnej : karty do diagnozowania / Hanna Derewlana [et al.]. – Warszawa : Nowa Era, 2011. – 96 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm. – (Entliczek Pentliczek)

2. Badanie gotowości szkolnej : materiały dla nauczyciela / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. – [Wyd. 4]. – Warszawa : “Nowa Era”, 2013. – 56 s. ; 28 cm.
C 210825 M 210859 M 210860 (Opole)

3. Bliźniacze słowa : test przesiewowy do badania dojrzałości szkolnej w zakresie percepcji i wymowy dzieci wielojęzycznych / Liliana Madelska. – Lublin : Polonijne Centrum Nauczycielskie : Wydawnictwo Polihymnia, 2010. – 32 s., [54] k. tabl. luzem : il. ; 30 cm.

4. Co kryje się pod pojęciem gotowości społeczno-emocjonalnej dzieci sześcioletnich do rozpoczęcia edukacji szkolnej? / Ewa Sosnowska-Bielicz. – Bibliogr. // W : Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – S. 211-223
C 068170 (Nysa), M 214071 M 214069 M 214070 (Opole)

5. Czy mogę już iść do szkoły? : diagnoza gotowości szkolnej dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Z. nr 1, Kwestionariusz do badania gotowości do nauki czytania i pisania / Katarzyna Bieńkowska. – Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, [2012]. – 29 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

6. Czy mogę już iść do szkoły? : diagnoza gotowości szkolnej dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Z. nr 2, Kwestionariusz do badania gotowości do uczenia się matematyki / Katarzyna Bieńkowska. – Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, [2012]. – 51 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

7. Czy mogę już iść do szkoły? : diagnoza gotowości szkolnej dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Z. nr 3, Sprawność językowa dziecka z uszkodzonym narządem słuchu rozpoczynającego naukę szkolną / Katarzyna Bieńkowska. – Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, [2012]. – 15 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

8. Czy mogę już iść do szkoły? : diagnoza gotowości szkolnej dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Z. nr 4, Kwestionariusz obrazkowy do badania artykulacji / Katarzyna Bieńkowska. – Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, [2012]. – 119 s. : il. kolor. ; 30 cm.

9. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne testy / Frauke Meinders-Lücking, Susanne Loy ; [przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009. – 87 s. ; 19 cm.

10. Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki? / Wojciech Brejnak. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006. – 202 s. : il., faks. ; 21m.
M 064702 (Nysa), M 194747 (Opole)

11. Deficyty gotowości szkolnej przedszkolaka : od zintegrowanej diagnozy do skutecznego wspierania rozwoju dziecka / Jolanta Suchodolska // W : Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 10, Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017. – S. 239-255
M 64393 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 054776/X (Kluczbork), C 066173/X (Nysa), C 205652/X M 205662/X M 208806/X (Opole)

12. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. – Wyd. 3. – Kraków : “Impuls”, 2013. – 308, [3] s. : il. ; 24 cm.
C 053118 (Kluczbork), M 211278 M 211279 M 211280 (Opole)

13. Diagnoza dojrzałości szkolnej : karty / [autor Agnieszka Biela]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2018. – 36, [7] s. : il. ; 29 cm.
M 218067 M 218068 (Opole)

14. Diagnoza dojrzałości szkolnej : karty pracy : roczne przygotowanie przedszkolne / [autor Agnieszka Biela ; projekt gragiczny Wojciech Chełchowski]. – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017. – 80 stron : ilustracje ; 29 cm.

15. Diagnoza dojrzałości szkolnej : przewodnik metodyczny / [autor Agnieszka Biela]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2018. – 15 stron ; 29 cm.

16. Diagnoza dojrzałości szkolnej : przewodnik metodyczny : roczne przygotowanie przedszkolne / [autor Agnieszka Biela]. – Warszawa : copyright Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017. – 64 strony ; 29 cm.17. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej [Zbiory ilustracyjne] / oprac. Iwona Rokicińska. – Warszawa : “Harmonia” 2010. – teczka 31 kart : kolor ; 24 x 30 cm. + Kwestionariusz.
GF 000776 (Opole)

18. Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7- letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno ; [il. Agata Półtorak]. – [Wyd. 3]. – Gdańsk : “Harmonia”, 2008. – Teka (14, [1] s. ; [6] z. arkuszy badania ; [10] k. tabl. kolor.) : il. ; 31 cm.
C 052358 (Kluczbork), C 205876 (Opole)

19. Diagnoza gotowości do nauki czytania i pisania dzieci mających rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Patrycja Sibiga. – Bibliogr. // W : Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – S. 143-156
C 068170 (Nysa), M 214071 M 214069 M 214070 (Opole)

20. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. – 71, [1] s. : 24 cm + 1 dysk optyczny (CD).

21. Diagnoza gotowości szkolnej u progu klasy 1 : karty pracy / [red. merytoryczna Alina Namiecińska ; il. Elżbieta Śmietanka-Combik, Elżbieta Kacprzak]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011. – 24 s. wiele liczb. : il. kolor. ; 30 cm.- (Edukompas)

22. Diagnoza nauczycielska krok po kroku : materiały do diagnozy wstępnej w klasie 1 / [aut. Anna Godlewska, Elżbieta Gyzińska, Magdalena Wójcicka]. – Warszawa : Nowa Era, cop. 2013. – 43 s. : il. ; 28 cm.

23. Diagnoza pedagogiczna przeznaczona do badania wstępnego uczniów rozpoczynających naukę w klasie 1 : poradnik metodyczny. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2010. – 20 s., IV s. tabl. : il. ; 29 cm.

24. Diagnoza pedagogiczna przeznaczona do badania wstępnego uczniów rozpoczynających naukę w klasie 1 : test dla uczniów. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, [2010]. – 6, [1] s. : il. ; 29 cm.

25. Diagnoza przedszkolna / [zespół red. Łukaszewska Anna [et al.] ; Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli]. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2011. – 38 s. : il. ; 24 cm.

26. Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. – Gdańsk : “Harmonia”, 2011. – Teka (2 broszury, 24 k. tabl.) : il. ; 31 cm.

27. Diagnoza przedszkolna : karty pracy / [aut. Agnieszka Biela]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2014. – [1], 27 k., [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.

28. Diagnoza przedszkolna : przewodnik metodyczny / [aut. Bożena Janiszewska, Agnieszka Biela, Bogumiła Mazur]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014. – 80, [1] s. : il. ; 29 cm + 1 dysk optyczny (DVD).

29. Diagnoza przedszkolna : przewodnik metodyczny / [oprac. merytoryczne i red. Joanna Dziejowska] ; Ośrodek Diagnostyki Edukacyjnej. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011. – 24 s. ; 30 cm. – (Edukompas)

30. Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. – Gdańsk : “Harmonia”, 2014. – 65, [2] s. ; 24 cm.
C 009618 “B” (Opole)

31. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka / Aldona Kopik // W : Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod red. nauk. Joanny Skibskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017. – S. 217-227
M 64797 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 216963 (Opole)

32. Dobry start w szkole : wskazówki dla nauczycieli i rodziców / Małgorzata Molenda // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 287-295
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 216548 M 216729 M 216547 C 216696 (Opole)

33. Dojrzałość do nauki czytania i pisania / Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak. – Bibliogr. // W : Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – S. 101-126
C 068170 (Nysa), M 214071 M 214069 M 214070 (Opole)

34. Dojrzałość neuropsychologiczna do szkolnego uczenia się dzieci sześcio- i siedmioletnich / Celestyna Grzywniak. – Kraków : Wydawnictwo “Scriptum” Tomasz Sekunda, 2013. – 188 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm
M 64354 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 215770 M 215771 M 215772 (Opole)

35. Dojrzałość szkolna a przyspieszenie edukacji szkolnej : badania empiryczne / Sabina Lucyna Zalewska // W : Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2014. – S. 222-234
M 63290 (Kędzierzyn-Koźle), M 212613 M 212614 M 212615 (Opole)

36. Dojrzałość szkolna a sukces edukacyjny z perspektywy psychologii rozwoju dziecka / Magdalena Giers, Marcin Giers // W : W trosce o edukację dziecka / pod red. Katarzyny Bocheńskiej-Włostowskiej, Ewy Kopeć. – Warszawa : Wydawnictwo B&G, 2015. – S. 79-91

37. Dojrzałość szkolna dzieci z niepełnosprawnością wzroku / Kinga Kotrasińska // W : Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku : w kręgu diagnozy i terapii / pod red. Kornelii Czerwińskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2015. – S. 196-213

38. Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna – granice pojęć / Aldona Kopik // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 15-19
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 216548 M 216729 M 216547 C 216696 (Opole)

39. Dojrzałość szkolna jako przejaw wieloaspektowego przekraczania progów edukacyjnych przez dziecko / Barbara Górecka-Mostowicz // W : Transgresje w edukacji. T. 1 / pod red. nauk. Wiktora Żłobickiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2014. – S. 173-180

40. Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu “Badanie gotowości szkolnej sześciolatków” zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. – 7 z. (62, 4, [2] ; 48 ; 52 ; 68 ; 52 ; 48 ; 40 s.) : il. ; 27 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
M 051771 C 051770 (Kluczbork), M 60522 M 60521 (Kędzierzyn-Koźle), M 066134 C 066133 (Nysa), M 197780 C 197779 (Opole)

41. Dylematy rodziców dzieci sześcioletnich związane z rozpoczęciem obowiązku szkolnego / Gabriela Piechaczek-Ogierman // W : Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Cieszyn : Kraków : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017. – S. 205-215
M 64394 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 054777/XI (Kluczbork), C 066173/XI (Nysa), C 205652/XI M 205662/XI M 208806/XI (Opole)

42. Działania rodziców i specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju w procesie osiągania gotowości szkolnej przez dziecko z wadą słuchu / Agata Tańska // W : Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły / redakcja naukowa Anna Jakoniuk-Diallo. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – S. 57-68
M 217465 (Opole)

43. Dziecko sześcioletnie w szkole – dobry start / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Lidia Czarnecka. – Gdańsk : “Harmonia”, 2014. – 121 s. ; 24 cm.
M 212678 M 212679 M 212680 (Opole)

44. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. – Kraków : “Impuls”, 2013. – 194 s. ; 24 cm.
C 054030 (Brzeg), M 62768 (Kędzierzyn-Koźle), M 053265 (Kluczbork), M 210664 M 210665 (Opole)

45. Dziecko u progu szkoły w świetle ustawodawstwa polskiego / Małgorzata Chojak // W : Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – S. 39-60
C 068170 (Nysa), M 214071 M 214069 M 214070 (Opole)

46. Dziecko-uczeń a wczesna edukacja / red. nauk. Irena Adamek, Zuzanna Zbróg ; [aut. Józefa Bałachowicz et al.] ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, 2011. – 285, [2] s. : il. ; 24 cm.

47. Dziecko z bliska idzie w świat : rodzina, szkoła, relacje / Agnieszka Stein. – Warszawa : Grupa Wydawnicza Relacja, 2014. – 363, [1] s. : il. ; 21 cm.
M 212585 M 212586 (Opole)

48. Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kazimierza Zabłockiego i Wojciecha Brejnaka. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. – 228 s. : il. ; 21 cm.

49. Gotowi do szkoły? Start! / Lynn Jenkins ; [przekład Aleksandra Gietka-Ostrowska, Jerzy Malinowski]. – Warszawa : Buchmann – Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2015. – 214 s. : il. ; 21 cm.
M 054325 (Brzeg), M 214037 M 214038 (Opole)

50. Gotowość do nauki czytania i pisania : założenia programowe, sposoby diagnozowania / Renata Stawinoga, Zofia Maleszyk. – Bibliogr. // W : Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – S. 127-142
C 068170 (Nysa), M 214071 M 214069 M 214070 (Opole)

51. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. – Warszawa : “Żak”, 2003. – 115 s. : il. ; 21 cm.
M 050840 (Brzeg), M 208788 M 208975 M 209093 (Opole)

52. Gotowość szkolna dziecka z wadą słuchu / Katarzyna Bieńkowska // W : Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły / redakcja naukowa Anna Jakoniuk-Diallo. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – S. 69-83
M 217465 (Opole)

53. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki : rozwojowe testy przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; il. Luca Papp ; tł. Magdalena Macińska. – Wyd. 2, popr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. – 130 s. : il. ; 24 cm.
M 213952 (Opole)

54. Karty diagnostyczne : badanie gotowości szkolnej / Sławomira Załęska ; ilustracje Julia Burkacka-Mielcarz, Elżbieta Śmietanka-Combik. – Wyd. 3 zmien. – Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017. – 64 s., [1] karta tablic : il. kolor. ; 28 cm.
C 218189 M 218205 M 218206 (Opole)

55. Karty diagnostyczne : ocena gotowości szkolnej dziecka. Cz. 1 / Agnieszka Gąstoł, Aneta Jegier ; [rys. Aleksandra Makowska]. – Warszawa : Wydawnictwo Juka-91, 2010. – 40 s., [4] k. tabl. : il. kolor. ; 30 cm.

56. Karty diagnostyczne : ocena gotowości szkolnej dziecka. Cz. 2 / Agnieszka Gąstoł, Aneta Jegier ; [rys. Aleksandra Makowska]. – Warszawa : Wydawnictwo Juka-91, 2010. – 40 s., [4] k. tabl. : il. kolor. ; 30 cm.

57. Karty do diagnozowania gotowości szkolnej / Hanna Derewlana, Barbara Michalska, Joanna Świątek, Beata Wosińska. – Warszawa : Nowa Era, cop. 2014. – 64 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.

58. Karty do diagnozowania gotowości szkolnej / [aut. Sławomira Załęska ; il. Julia Burkacka-Mielcarz, Elżbieta Śmietanka-Combik]. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2013. – 51 s., [2] k. tabl. : il. kolor. ; 29 cm.
C 210883 M 210912 M 210913 (Opole)

59. Kompetencja fonologiczna a dojrzałość szkolna dziecka dwujęzycznego w Polsce : (porównawcze studium przypadku) / Barbara Kyrc // W : Bilingwizm polsko-obcy dziś : od teorii i metodologii badań do studiów przypadków : monografia zbiorowa / pod redakcją Roberta Dębskiego i Władysława T. Miodunki. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. – S. 133-147

60. Metoda Dobrego Startu jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość szkolną dzieci sześcioletnich / Barbara Olszewska. – Łódź : “Wing”, 2001. – 37, [2] s. ; 20 cm. – ( Biblioteczka Kreatywnego Pedagoga)

61. Metody diagnozy na pierwszym etapie edukacyjnym : narzędzia diagnostyczne Instytutu Badań Edukacyjnych / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski, Krzysztof Rzeńca, Kamil Sijko (red.) ; [aut. rozdz. Paula Domańska, Magdalena Dziadura, Dorota Dziedziewicz, Michał Feder, Karolina Gorbacka, Justyna Iwańska, Radosław Kaczan, Maciej Karwowski, Sylwia Kiełbowicz, Izabela Krejtz, Barbara Paterek-Feder, Witold Pawliczuk, Piotr Rycielski, Klara Rydzewska, Krzysztof Rzeńca, Grzegorz Sędek, Kamil Sijko, Adam Sobolewski, Jacek Stanaszek, Adrianna Szatecka, Karolina Szary, Weronika Świerta, Gabriela Uberna]. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 278 s. : il. kolor. ; 24 cm.

62. Między przedszkolem a szkołą : rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Danuta Waloszek. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. – 394, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 63197 (Kędzierzyn-Koźle), M 212174 M 212175 (Opole)

63. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011. – 115 s. : il. ; 25 cm.
M 211119 M 211120 (Opole)

64. Nowa Podstawa Programowa a dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich / Joanna Juszczyk-Rygałło // W : Sześciolatek w szkole / red. nauk. Anida Szafrańska. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. – S. 75-88
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 216548 M 216729 M 216547 C 216696 (Opole)

65. O blaszanym smoku i czekoladowej wróżce / Ewa Rosolska ; ilustrowała Anna Nowocińska-Kwiatkowska. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. – [4], 24, [3] s. : il. ; 27 cm. – (Bajeczki babeczki : sprawdzian gotowości szkolnej / Ewa Rosolska ; 3)
M 068669/III (Nysa)

66. O mądrej żabce, boćku Klekocie i upartej zimie / Ewa Rosolska ; il. Anna Nowocińska-Kwiatkowska. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. – [4], 35, [4] s. : il. ; 27 cm. – (Bajeczki babeczki : sprawdzian gotowości szkolnej / Ewa Rosolska ; 2)
M 068669/II (Nysa)

67. O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. – 437 s. : il. ; 25 cm.

68. Oblicza gotowości szkolnej / redakcja naukowa: Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – 238 s. : il. ; 24 cm.
C 068170 (Nysa), M 214069 M 214070 M 214071 (Opole)

69. Obraz szkoły w wyobrażeniach dzieci pięcioletnich / Beata Bednarczuk, Ewelina Sobczuk. – Bibliogr. // W : Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – S. 225-238
C 068170 (Nysa), M 214071 M 214069 M 214070 (Opole)

70. Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Bożena Janiszewska. – Warszawa : “Seventh Sea”, cop. 2012. – 40, [6] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
M 053299 M 053300 (Kluczbork), C 212660 M 212706 M 212761 M 212762 (Opole)

71. Pierwszy krok : test do badania gotowości przedszkolnej dzieci sześcioletnich / Renata Lutosławska & Magdalena Rębacz. – Łódź : Eon, 2009. – Teka (15 s., [5] k. tabl.) : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.

72. Poziom gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich uczęszczających do wybranych przedszkoli / Stanisława Nazaruk, Joanna Marchel. – Siedlce : Wydawnictwo Akka, cop. 2015. – 132 s. : il. ; 25 cm.

73. Przed progiem : jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? / Małgorzata Skura, Michał Lisicki, Dorota Sumińska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. – 75 s. ; 24 cm.
M 63493 (Kędzierzyn-Koźle), M 053511 (Kluczbork), M 067405 (Nysa), M 212563 (Opole)

74. Przedszkolak idzie do szkoły / Barbara Zakrzewska. – Gdańsk : “Harmonia”, 2015. – 119, [8] s. : il. ; 30 cm.
M 214299 M 214300 (Opole)

75. Przewodnik : diagnoza gotowości szkolnej u progu klasy 1 / [oprac. merytoryczne i red. Alina Namiecińska (red. merytoryczny), Agnieszka Więckowska (red. cyklu)]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2011. – 72 s. : il. ; 30 cm. – (Edukompas)

76. Przygotowanie dziecka z wadą słuchu w zakresie sprawności językowej do podjęcia nauki szkolnej / Anna Michalczyk // W : Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły / redakcja naukowa Anna Jakoniuk-Diallo. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – S. 85-93
M 217465 (Opole)

77. Psychologiczna użyteczność oceny poziomu rozwoju funkcji wykonawczych u dzieci przedszkolnych w kontekście przewidywania powodzenia szkolnego / Sara Filipiak. – Bibliogr. // W : Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – S. 193-209
C 068170 (Nysa), M 214071 M 214069 M 214070 (Opole)

78. Psychologiczne aspekty gotowości szkolnej / Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis. – Bibliogr. // W : Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – S. 83-97
C 068170 (Nysa), M 214071 M 214069 M 214070 (Opole)

79. Psychologiczno-pedagogiczne kryteria dojrzałości szkolnej : poradnik dla rodziców, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych oraz studentów psychologii i pedagogiki / Wojciech Brejnak. – Łódź : Moje Bambino, 2011. – 48 s. ; 24 cm
80. Ratuj maluchy! / Karolina i Tomasz Elbanowscy. – Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2015. – 284, [12] s., [20] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
M 214471 (Opole)

81. Rodzice a gotowość szkolna dzieci / Małgorzata Chojak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – 211 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 216924 M 216925 (Opole)

82. Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli / Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyńska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 77, [3], 4 s. : il., rys. ; 25 cm.
C 62025 M 62023 M 62024 (Kędzierzyn-Koźle), M 053054 M 053055 M 053056 (Kluczbork), C 066403 M 066402 (Nysa), C 207293 M 207388 M 207389 M 208984 (Opole)

83. Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna : kwestionariusz diagnostyczny / Grażyna Billewicz, Beata Nowak. – Gdańsk : “Harmonia”, 2015. – 52 s. ; 24 cm + Teka (31 k. tabl.).
M 214478 M 214479 (Opole)

84. Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut.: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Jan Amos Jelinek]. – Kraków : CEBP 24.12, 2014. — 419 s. : il. kolor. ; 25 cm.
M 63524 M 63804 (Kędzierzyn-Koźle), M 212722 (Opole)

85. Start „pierwsza klasa” : społeczno-ekologiczna teoria rozwoju człowieka a proces adaptacji ucznia w pierwszej klasie / Agnieszka Olechowska // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 20-26
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 216548 M 216729 M 216547 C 216696 (Opole)

86. Sześciolatek: przedszkolak czy uczeń? : dylematy w kształceniu i wychowaniu dzieci najmłodszych / pod red. Ireny Polewczyk. – Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2011. – 230, [1] s. : il. ; 23 cm.

87. Sześciolatki w szkole, czyli kłopoty z reformą / Krystyna Kusiak. – Bibliogr. // W : Oblicza gotowości szkolnej / red. nauk. Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2015. – S. 61-81
C 068170 (Nysa), M 214071 M 214069 M 214070 (Opole)

88. Sześciolatki w szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013. – 58, [1] s. : il. kolor. ; 18×25 cm.
M 63560 (Kędzierzyn-Koźle), M 211353 M 211354 (Opole)

89. Szkolny start dziecka : przygotuj siebie i dziecko do szkolnej przygody! / Małgorzata Wiśniewska-Koszela. – Gliwice : Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, cop. 2008. – 110 s. ; 21 cm.

90. Terapeutyczne implikacje profilu gotowości szkolnej określonego u dzieci pięcio- i sześcioletnich na podstawie Baterii 5/6 / Magdalena Łuszkiewicz // W : Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – S. 15-30
M 64380 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054362 (Kluczbork), M 068429 M 068430 (Nysa), M 215935 M 215937 M 215936 (Opole)

91. Test dojrzałości szkolnej dziecka z wadą słuchu / Urszula Eckert. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. – Wyd. 2 uzup., 2001. – 78 s. : il. ; 13 x 18 cm.
M 192505 M 192506 (Opole)

92. Tuż przed zmianą : obowiązek szkolny w świetle debaty publicznej i badań naukowych / red. nauk. Aldona Kopik, Barbara Walasek-Jarosz. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013. – 293 s. : il. ; 24 cm

93. W trosce o udany start : ocena gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. – Kielce : MAC Edukacja – Grupa Edukacyjna, cop. 2008. – 40 s., [24] s. tabl. : il. ; 28 cm.

94. Wielopłaszczyznowość przemian we współczesnej przestrzeni edukacyjnej małego dziecka / Joanna Skibska. – Bibliogr. // W : Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia. T. 2 / pod. red. Ewy Musiał i Małgorzaty Bednarskiej. – Kraków : “Impuls”, 2013. – S. 97-105
C 054071/II (Brzeg), M 211760/II M 211762/II (Opole)

95. Wspomaganie procesu adaptacji społeczno-emocjonalnej dzieci sześcio-siedmioletnich do środowiska szkolnego : program adaptacyjno-socjoterapeutyczny “Moja szkoła – mój drugi dom” / Ewa Kochanowska. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. – 126 s. : il. (w tym. kolor.) ; 24 cm.

96. Zdrowotna gotowość szkolna dzieci miejskich i wiejskich / Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor. – Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2011. – 92 s. : il. ; 24 cm.

97. Znikające kropki / Ewa Rosolska ; il. Anna Nowocińska-Kwiatkowska. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. – [4], 36, [3] s. : il. ; 27 cm. – (Bajeczki babeczki : sprawdzian gotowości szkolnej / Ewa Rosolska ; 1)
M 068669/I (Nysa)

 

Artykuły w czasopismach:

98. Badanie dojrzałości neuropsychologicznej do szkolnego uczenia się : doniesienia z badań / Celestyna Grzywniak // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2015, nr 2, s. 67-83

99. Badanie gotowości szkolnej / Beata Marzęda-Przybysz // Życie Szkoły. – 2001, nr 6, s. 362-365

100. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 3, s. 11-15

101. Cele, założenia i korzyści wynikające z rozpoczynania edukacji w szkole przez dzieci sześcioletnie – z perspektywy rodziców / Barbara Kurowska // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 1, s. 7-19

102. Czarowanie na zawołanie : gry i zabawy służące kształtowaniu gotowości szkolnej w zakresie nauki czytania i pisania / Grażyna Iwona Grzesik // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 5, s. 80-81

103. Czy dziecko 6-letnie jest gotowe do podjęcia nauki szkolnej? / Anna Klim-Klimaszewska // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. – R. 5 (2009), s. 11-26

104. Czy posłać do szkoły sześciolatka? / Magdalena Bochenek, Ewa Maksymowska // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 3, s. 54-56

105. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 4-5, s. 19-24
* Przykłady ćwiczeń stymulujących rozwój dziecka

106. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 5, s. 346-357

107. Diagnoza pedagogiczna w aspekcie jednego z wyznaczników dojrzałości szkolnej dzieci sześcio-siedmioletnich : (informacje wstępne o opracowywanej technice) / Anna Nosorowska-Mohyluk // Test. – 1997, nr 1, s. 56-61

108. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w świetle nowej rzeczywistości edukacyjnej / Katarzyna Bieńkowska // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 3, s. 174-183

109. Dlaczego wcześniej do szkoły / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 12, s. 21-23

110. Dobry start – czyli o trudnej adaptacji szkolnej / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. – 2012, nr 8, s. 32-34

111. Dobry start dziecka w szkole : zabawy edukacyjne usprawniające rozwój psychoruchowy dzieci 5- i 6-letnich / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 1/2, dod. “Wkładka Metodyczna” nr 1/2, s. I-IV

112. Dojrzałość emocjonalna a dojrzałość szkolna / Elżbieta Uchmanowicz // Wychowawca. – 2012, nr 1, s. 10-11

113. Dojrzałość emocjonalno-społeczna sześciolatka a wymagania szkolne / Sławomira Załęska // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 6, s. 12-15

114. Dojrzałość i gotowość dzieci sześcioletnich do czytania, pisania i wypowiedzi w kontekście obowiązku szkolnego : wybrane obszary rozwoju dziecka, pracy przedszkola i szkoły / Elżbieta Wieczór // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika. – Z. 31 (2015), s. 133-158

115. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Kozak // Wychowawca. – 2008, nr 7/8, s. 14-15

116. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 5-11

117. Dojrzałość szkolna czy dojrzałość szkoły – dylematy “progu szkolnego” / Barbara Wilgocka-Okoń // Edukacja. – 1999, nr 1, s. 30-39

118. Dojrzałość szkolna dziecka / Iwona Machnik // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 5, s. 42-47

119. Dojrzałość szkolna dzieci a ich dalsza kariera szkolna / Dorota Kowalczyk // Edukacja. – 1995, nr 3, s. 43-47

120. Dojrzałość szkolna dziecka w świadomości rodziców i nauczycieli / Patrycja Huget // Państwo i Społeczeństwo. – R. 5, nr 3 (2005), s. 75-82

121. Dojrzałość szkolna i wspomaganie jej rozwoju / Bożena Harchut, Dorota Kaławaj // Kwartalnik Edukacyjny. – 2004, nr 1, s. 51-57

122. Dojrzałość szkolna dziecka – kiedy ją osiąga i jakie mogą wystąpić trudności? / Dorota Zając // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 92, s. 54-57

123. Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna – granice pojęć / Aldona Kopik // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 1, s. 7-15

124. Dojrzałość szkolna wobec przemian współczesnej edukacji / Beata Uchto // Zeszyty Naukowe. Seria Nauki Humanistyczne / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. – Nr 3 (2010), s. 143-151

125. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożenna Przybylak // Praca Socjalna. – 2004, nr 7, s. 2-5

126. “Doniesienie z pola walki” : doświadczenia z diagnozowania gotowości szkolnej dzieci / Magdalena Christ // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2014, nr 3, s. 89-103

127. Dylematy przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej : nie doceniana rola przedszkola / Beata Łukomska // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. – 2002, nr 1, s. 144-152

128. Dzieci gotowe do szkoły / Kaja Chojnacka. – Bibliogr. // Remedium. – 2019, nr 3, s. 19-21

129. Dziecko a dojrzałość szkolna / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 1, s. 50-51

130. Dziecko o rok młodsze w systemie szkolnym : kilka uwag dyrektora szkoły na podstawie doświadczeń własnych / Jolanta Gajewska // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 1, s. 56-63

131. Dziecko sześcioletnie a reforma szkolna / Ewa Nowicka // Nauczyciel i Szkoła. – 2010, nr 3, s. 105-110

132. Dziecko sześcioletnie w szkole : przygotowanie i dobry start : analiza teoretyczno-praktyczna / Marta Myszkowska-Litwa // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 68 (2015), s. 5-11

133. Dzień pierwszoklasisty / Alina Kasperkiewicz, Beata Rotny // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 1, s. 75-81

134. Ekspresja twórcza dzieci sześcioletnich a poziom gotowości szkolnej na podstawie badań / Jolanta Chowaniak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – Z. 5 (2010), s. 133-145

135. Emocjonalne abecadło / Agnieszka Wentrych // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 6, s. 24-27

136. Głos psychologa dziecięcego w sprawie edukacji szkolnej 6-latka / Ewa Czownicka // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 6, s. 44-46

137. Gotowi do szkoły / Anna Meslin // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 2, s. 58-61

138. Gotowość czy dojrzałość szkolna? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Młgorzata Chojak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 20-23

139. Gotowość dzieci czy gotowość szkoły? : kilka refleksji na marginesie dyskusji o 6-latkach / Małgorzata Żytko // Meritum. – 2013, nr 2, s. 2-7

140. Gotowość dziecka czy gotowość szkoły? / Anna Izabela Brzezińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 9, s. 5-9

141. Gotowość sześciolatków do rozpoczęcia nauki w szkole / Paweł Prusak, Jadwiga Sala // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 2, s. 50-55

142. Gotowość szkolna / Jadwiga Kaczmarzyk // Przedszkolak i Uczeń. – 2000, nr 2, s. 2-3

143. Gotowość szkolna dzieci do uczenia się matematyki / Maria Kiłyk // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 11, s. 58-61

144. Gotowość szkolna dzieci 5-letnich do podjęcia edukacji matematycznej / Urszula Oszwa, Edyta Gajownik // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 34, z. 2 (2015), s. 167-175

145. Gotowość szkolna dzieci 5- i 6-letnich w zakresie kompetencji matematycznych : analiza porównawcza / Katarzyna Szewczuk // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2014, nr 3, s. 25-48

146. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej / Marzena Buchnat // Studia Edukacyjne. – Nr 25 (2013), s. 115-136

147. Gotowość szkolna – studium diagnozy gotowości uczniów w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu / Aneta Jakubowska, Aneta Kalbarczyk // Meritum. – 2013, nr 2, s. 57-60

148. Gotowość szkolna sześciolatka / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. – 2013, nr 7, s. 4-6

149. Gotowość szkolna sześciolatków jako instrument rynkowej polityki oświatowej / Bogusław Śliwerski // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2014, nr 4, s. 53-69

150. Gotowość szkolna w aspekcie rozwoju ruchowego dzieci / Agata Jopkiewicz, Magdalena Lelonek. – Bibliogr. // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2017/2018, nr 2, s. 27-38

151. GrajMY z Emocjami : o roli gier w pracy wychowawcy nad uzyskaniem dojrzałości szkolnej dziecka / Marcin Dębiński // Meritum. – 2016, nr 1, s. 39-41

152. Gry i zabawy na start edukacyjny : przegląd artykułów z amerykańskiego czasopisma “Scholastic Instructor” / Anny Szkolak // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2014, nr 1, s. 177-183

153. Indywidualność dziecka w obliczu obowiązku szkolnego / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 11, nr 2 (2016), s. 25-40

154. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 10, s. 14-19

155. Jak doskonalić percepcję słuchową na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. – 2012, nr 1, s. 29-34

156. Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? / Agnieszka Sieradzka-Słyk // Nowa Szkoła. – 2007, nr 1, s. 18-19

157. Jak pomóc przedszkolakom w łagodnym przejściu do szkoły? / Agnieszka Boszko-Szczęśniak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 1, s. 51-52

158. Jak uczyć sześciolatka? / Bożena Janiszewska // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 8, s. 62-64

159. Jak wspierać sprawność manualną na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. – 2011, nr 9, s. 54-62

160. Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole / Michał Ziarko, Bernadeta Bogdanowska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 7, s. 26-28

161 . Kiedy dziecko jest gotowe do szkoły? / Joanna Goc // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 1, s. 19-21

162. Kontrolować emocje?! / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 14, s. 16

163. Kształtowanie gotowości dziecka do szkoły / Klaudia Paszkiewicz [ et al.] // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 1, s. 50-53

164. Lęk przed szkołą / Beata Krzywda // Remedium. – 2004, nr 9, s. 1-3

165. Maluchy się ratują / Joanna Cieśla // Polityka. – 2013, nr 45, s. 26-28
* Dzieci sześcioletnie w szkole

166. Mama ma kota / Ewa Wilk // Polityka. – 2014, nr 18, s. 18-21
* Zawiera test gotowości szkolnej

167. Metody aktywizujące jako narzędzie wspierające przygotowanie dzieci do nauki szkolnej – metody zabawowe. Cz. 2 / Janusz Rusaczyk. – Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 5, s. 34-38

168. Metody aktywizujące, które wspomagają gotowość szkolną dziecka sześcioletniego. Cz. 1 / Janusz Rusaczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 4, s. 36-41

169. Metody pracy z sześciolatkiem / Sławomira Załęska // Bliżej Przedszkola. – 2016, nr 4, s. 10-13

170. Motoryka ogólna i manualna jako czynnik gotowości dziecka do nauki szkolnej / Anna Świderek // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 10, s. 30-32

171. Mózg w drodze do dojrzałości // Sygnał. – 2016, nr 6, dod. “Sygnał. Magazyn Wychowawcy”, s. 3-18

172. Na dobry początek. Cz. 1 / Karolina Appelt // Remedium. – 2018, nr 9, s. 8-9
* Początek roku szkolnego a gotowość szkolna dziecka

173. Na dobry początek. Cz. 2 / Karolina Appelt // Remedium. – 2018, nr 10, s. 5-7
* Rozpoczęcie nauki w szkole. Role nauczyciela

174. Nie straszmy szkołą / Anna I. Brzezińska ; rozm. przepr. Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 10, s. 3-10

175. Niedoceniana psychomotoryka w diagnozie gotowości szkolnej : komunikat z badań / Agata Nowak, Anna Romanowska-Tołłoczko // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 6, s. 26-28

176. O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 8, s. 46-51

177. O tym się mówi : czy mój sześciolatek może pójść do szkoły? / Urszula Hudaszek // Pedagogika Badania, Dyskusje, Otwarcia. – Z. 4 (2014), s. 39-46

178. Obowiązek szkolny sześciolatków jako problem i wyzwanie / Magdalena Grochowalska // Konspekt. – 2014, nr 4, s. 25-27

179. Ocena dojrzałości szkolnej dzieci z wadą słuchu : kontrowersje i wyzwania związane z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną / Anna Jakoniuk-Diallo // Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. – 2016, nr 15, s. 79-91

180. Oczami praktyka : sześciolatek w szkolnej ławce / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz // Życie Szkoły. – 2014, nr 2, s. 14-16

181. Opinie nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej na temat uwarunkowań diagnozy dojrzałości szkolnej : doniesienia z badań / Jonna Skibska // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2018, nr 1, s. 155-166

182. Pierwsze dni w szkole / Krzysztof Pilch // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 7-8, s. 42-43

183. Początek nauki w szkole – przejście rozwojowe i edukacyjne : przegląd badań / Anna Kienig // Edukacja. – 2009, nr 3, s. 89-95

184. Pomaganie starszym przedszkolakom w radosnym podejmowaniu roli małego ucznia / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 7-8, dod. “Sześciolatki w przedszkolu : jak rozwijać ich umysły i należycie przygotować do szkoły? : autorski program edukacyjny i szkice metodyczne / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, s. 209-213

185. Problem dojrzałości szkolnej w świetle auksologii / Napoleon Wolański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 2, s. 14-20

186. Procedury diagnozowania gotowości szkolnej dzieci w opiniach nauczycieli wychowania przedszkolnego : doniesienia z badań porównawczych w Polsce i w Republice Czeskiej / Ewa Kochanowska. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 9, s. 43-53

187. Przyczyny odroczenia obowiązku szkolnego / Marta Nakonieczna, Elżbieta Rodzeń // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 10, s. 50-52

188. Przygotowanie do szkoły / Dorota Smoleń // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 6, s. 12-15

189. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej / Elżbieta Wojda. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 148-153

190. Przygotowanie dziecka sześcioletniego do roli ucznia : (teoretyczny zarys tematu) / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. – 2007, nr 1/2, s. 45-58

191. Rewolucja na trzech frontach / Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 1, s. 52-58
* Dziecko sześcioletnie w szkole

192. Rola muzyki w rozwoju gotowości szkolnej / Anna Skibicka, Zuzanna Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 2, s. 52-55

193. Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, dod. “Wkładka Metodyczna” nr 6, s. VII-VIII

194. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym : gotowość do podjęcia nauki w szkole / Halina Zadworna, Krystyna Pożoga // Modelowe Nauczanie. – 2005, nr 11, s. 7-8

195. Rozwój mowy sześciolatka a dojrzałość szkolna / Krystyna Rachwał-Łyżwa // Przegląd Edukacyjny. – 2000, nr 3, s. 6-7

196. Rozwój psychiczny i motoryczny dzieci 6- i 7-letnich jako kryterium wieku rozpoczynania nauki w szkole / Agnieszka Surynt. – Tab. – Bibliogr. // Człowiek i Ruch. – 2003, nr 1, s. 82-91

197. Różnice w poziomie gotowości szkolnej 6-letnich dziewczynek i chłopców ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : komunikat z badań / Marzena Buchnat, Iwona Chmura-Rutkowska // Studia Edukacyjne. – Nr 26 (2013), s. 237-261

198. Samodzielny sześciolatek w szkole / Karolina Morawska // Życie Szkoły. – 2014, nr 7, s. 12-14

199. Społeczno-ekonomiczne podstawy obniżenia wieku obowiązku szkolnego a dojrzałość szkolna sześciolatków w Polsce / Agnieszka Kolek, Dominika Fluksik // Zeszyty Naukowe – Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. – Nr 36 (2012), s. 57-76

200. Sposoby diagnozowania gotowości społeczno-emocjonalnej dziecka sześcioletniego / Hewilia Hetmańczyk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – Z. 3 (2008), s. 91-104

201. Spór o gotowość szkolną, czyli o edukacji sześciolatków / Beata Maja Uchto // Zeszyty Naukowe. Seria Nauki Humanistyczne / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. – Nr 2 (2009), s. 141-149

202. Sprawność fizyczna dzieci w wieku 6 i 7 lat jako element dojrzałości szkolnej / Agnieszka Surynt, Agnieszka Wójcik-Grzyb // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. – Z. 54 (2005), s. 137-148

203. Start szkolny dzieci sześcioletnich i siedmioletnich a ich kompetencje docelowe w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej / Małgorzata Mnich // Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH. – Nr 5 (2015), s. 83-98

204. Start szkolny w perspektywie historycznej / Elwira Jolanta Kryńska // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2013, nr 3-4, s. 98-110

205. Studium przypadku w służbie diagnozy sześciolatka / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 9, s. 56-60

206. Sześciolatek na starcie – jaki jest i jak z nim pracować / Bożena Janiszewska // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 7, s. 17-20

207. Sześciolatek na starcie. Cz. 2 / Bożena Janiszewska // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 8, s. 19-21

208. Sześciolatek przychodzi do szkoły / Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 4, s. 23-29

209. Sześciolatek w szkole – zadania rodziny i szkoły. Cz. 1 / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. – 2012, nr 11, s. 4-5

210. Sześciolatek w szkole – zadania rodziny i szkoły. Cz. 2 / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. – 2012, nr 12, s. 4-5

211. Sześciolatek wchodzi w rolę ucznia / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska, Dominika Szymańska // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 6, s. 48-52

212. Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 10, s. 52-56

213. Sześciolatki i siedmiolatki w klasie : jak z nimi pracować, aby odniosły sukces? / Sylwia Marona // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 1, s. 64-74

214. Sześciolatki na start / Barbara Wilgocka-Okoń // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 3, s. 131-135

215. Sześciolatki w przedszkolu : jak rozwijać ich umysły i należycie przygotować do szkoły? : autorski program edukacyjny i szkice metodyczne / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 11, dod.”Sześciolatki w przedszkolu”

216. Sześciolatki w przedszkolu : jak rozwijać ich umysły i należycie przygotować do szkoły? : autorski program edukacyjny i szkice metodyczne / Marta Kotarba // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 10, dod., s. 89-97

217. 6-latki [Sześciolatki] ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na starcie szkolnym : studium różnicy płci w kontekście reformy oświaty / Marzena Buchnat, Iwona Chmura-Rutkowska // Studia Edukacyjne. – Nr 27 (2013), s. 185-218

218. Test umiejętności na starcie szkolnym : charakterystyka narzędzia i jego wykorzystanie w ramach PT IBE / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski, Krzysztof Rzeńca // Psychologia Wychowawcza. – 2017, nr 11, s. 132-143

219. Trudności z adaptacją szkolną uczniów / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016, nr 7, s. 18-21

220. Ukryte w języku aspekty przygotowania dzieci do szkoły / Grażyna Szyling. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2017, nr 2, s. 41-54

221. Uwarunkowania decyzji rodziców posłania sześciolatka do pierwszej klasy / Magdalena Czub, Joann Matejczuk // Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 2, s. 61-73

222. Wcześniejszy start szkolny wyzwaniem dla edukacji / Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska // Życie Szkoły. – 2009, nr 7, s. 63-65

223. Wiedza dzieci 6-letnich o szkole / Joanna Sikorska // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2008, nr 1, s. 73-82

224. Wiek rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej a poziom rozwoju mowy pisanej u uczniów klas 1-3 : analiza porównawcza / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka // Edukacja. – 2015, nr 1, s. 7-19

225. Wiek startu szkolnego a osiągnięcia w nauce w okresie wczesnoszkolnym / Krzysztof Konarzewski // Edukacja. – 2013, nr 4, s. 5-19

226. Wpływ wybranych czynników systemu rodzinnego na osiągnięcie dojrzałości szkolnej przez dziecko sześcioletnie / Jan Mirucki // Test. – 1996, nr 2, s. 86-93

227. Wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej / Danuta Krzywoń // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – Z. 3 (2008), s. 105-117

228. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik // Edukacja. – 2012, nr 1, s. 7-22

229. Wybrane problemy dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 5, s. 46-51

230. Zabawy i gry dydaktyczne w procesie osiągania gotowości szkolnej / Małgorzata Narożnik // Przedszkolne ABC. – 2016, nr 7, s. 30-32

231. Zadaniowa wrażliwość edukacyjna uczniów z uszkodzonym słuchem / Magdalena Olempska-Wysocka // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 4, s. 262-276

232. Zasoby komunikacyjne uczniów z zespołem Aspergera jako (nie)konieczne kompotenty gotowości do podjęcia nauki w szkole / Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2019, nr 1, s. 19-30

234. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące reformy obniżającej wiek szkolny / Urszula Moszczyńska // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 3, s. 49-52

235. (Zdolny) sześciolatek w szkole – dlaczego czasem to nie wypala? / Anna Kałuba-Korczak // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 16, s. 25-28

236. Zdrowotna gotowość szkolna dzieci z nadwagą i otyłością na tle grupy rówieśniczej / Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor // Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism. – T. 14, nr 3 (2008), s. 193-198

237. Zdrowotna gotowość szkolna niskorosłych dzieci miejskich i wiejskich na tle grupy rówieśniczej / Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor // Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism. – T. 13, nr 4 (2007), s. 201-205

238. Zmiana sposobu funkcjonowania dziecka a gotowość szkolna : analiza w kontekście koncepcji Lwa S. Wygotskiego / Błażej Smykowski // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – T. 18, nr 3 (2015), s. 39-58

239. Znaczenie diagnozy gotowości szkolnej w zakresie matematyki w kontekście diagnozy umiejętności matematycznych po klasie I / Magdalena Marekwia, Irena Polewczyk. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2018), s. 131-148

 

Zob. też: Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów, PBW w Opolu
Aktualizacja: 09.08.2019 r.