Alkoholizm

ALKOHOLIZM

Alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa – zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Spożywanie zazwyczaj w dużych dawkach alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym; nie podlega jego woli, jednak możliwe jest jego powstrzymanie i utrzymanie abstynencji. Mechanizm powstawania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony i nie ma bezpośredniego związku z nadużywaniem alkoholu, choć w końcu do niego prowadzi. Ryzykownie nadużywa alkoholu około 16% polskiego społeczeństwa.

Zestawienie bibliograficzne pt. “Alkoholizm: wybór za lata 2004-2014” powstało na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz 4 bibliotek filialnych. Niektóre opisy zaczerpnięto ponadto z baz Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zestawienie zawiera 220 jednostek bibliograficznych (wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism oraz filmy). Sygnatury poprzedzone symbolem “M” – oznaczają magazyn wypożyczalni,”C” natomiast zbiory czytelni.

Wydawnictwa zwarte:

1)  Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej :wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik.-Toruń : Wydawnictwo Akapit ,2009.-178 s. : il. ;24 cm PBW Opole M 203907, M 203908, M 210518; Filia Brzeg C 050878, M 050877

2)  Alkohol / Iwona Niewiadomska, Marta Sikorska-Głodowicz.- Lublin : Wydawnictwo Gaudium, 2004.-216 s. : il., portr., rys. ; 17 cm.

3)  Alkohol a człowiek / Peter Anderson, Ben Baumberg.- Warszawa : Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2007.-72 s. : il. kolor. ; 25 cm

4)  Alkohol a młodzież / Peter Anderson i Ben Baumberg .- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2007.- 48 s. : il. kolor. ; 25 cm

5)  Alkohol a przemoc w rodzinie / [oprac. Katarzyna Michalska] .- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, [2009].-[16] s. : il. kolor. ; 15×15 cm.

6)  Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.-Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia , 2004.-223, [1] s. : wykr. ; 24 cm

7)  Alkohol, alkoholizm i przemoc.- Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2004. -188 s. ; 17 cm

8)  Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych / wstęp Bogusław Prajsner.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2004.-173 s. : wykr. ; 23 cm PBW Opole M 196468, M 208254; Filia Kędzierzyn – Koźle M 60546

9)  Alkohol i kierowca / [oprac. przez zespół pracowników Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ].-Wyd. 4, popr.- Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2006.-20 s. : il. kolor. ; 21 cm

10) Alkohol i jego tajemnice: co musisz wiedzieć, zanim dorośniesz / Elżbieta Zubrzycka.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Elżbieta Zubrzycka, 2011.-98, [6] s. : il. ; 24 cm

11) Alkohol i muzy:wódka w życiu polskich artystów / Sławomir Koper.-Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2013.- 336 s. ; 23 cm

12) Alkohol świadome ryzyko: materiał o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym / Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności.-Warszawa : [Ministerstwo Obrony Narodowej], 2009.- Teka (broszura, 9 folii, płyta CD) ; 30 cm

13) Alkohol w Europie: raport z perspektywy zdrowia publicznego przedłożony Komisji Europejskiej / Peter Anderson, Ben Baumberg ; [tł. Krzysztof Mazurek].- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2007.-332, [2] s. : il. ; 30 cm

14) Alkohol w Europie: wnioski i zalecenia / Peter Anderson i Ben Baumberg ; [tł. Krzysztof Mazurek].
Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2007.- 47 s. ; 25 cm

15) Alkoholizm : grzech czy choroba ? / Wiktor Osiatyński .-Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2005.- 142,[2] s. ; 20 cm PBW Opole M 192977

16) Alkoholizm : i grzech, i choroba, i… / Wiktor Osiatyński. -Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2007.- 112, [4] s. ; 20 cm.

17) Alkoholizm, narkomania – nie jestem obojętny / pod red. Mariana Piotra Krysiaka.- Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej ; Warszawa : Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. -184 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm

18) Alkoholizm zobowiązuje : nie tylko dla alkoholików gawędy o trzeźwym myśleniu, odpowiedzialności i rozwoju osobistym / Meszuge.- Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2012.- 223, [1] s. ; 21 cm

19) Alkoholik :instrukcja obsługi / Jolanta Reisch-Klose, Ewelina Głowacz.- Warszawa : Druga Strona : Wydawnictwo IPS, 2013.- 271 s. ; 21 cm PBW Opole M 212371

20) Bierność społeczna : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Alicja Keplinger.-Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008.- 518, [2] s. : il. ; 24 cm Filia Brzeg M 050425; Filia Kędzierzyn – Koźle M 61156; Filia Nysa C 066926

21) Biologiczne podstawy psychologii / James W. Kalat ; red. nauk., Jan Kaiser ; tł. Marek Binder ; tł.[z ang.], Anna Jarmocik ; tł. Michał Kuniecki .-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.- XXIII,[1], 606,[2] s. : il., fot., rys., wykr. ;29 cm Filia Kluczbork C 052310; 2006 Filia Brzeg C 049782

22) Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej / Jan Śledzianowski, Sylwester Bębas.-Kielce : Wydawnictwo Jedność , 2013.-391 s. :il. ;24 cm PBW Opole M 211276

23) Ciąża i alkohol : w trosce o Twoje dziecko /Małgorzata Klecka.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia , 2007.- 41, [2] : il. ;17 cm. Filia Nysa M 065186

24) Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych /red.Jarosław Klebaniuk.- Wrocław: Wydawnictwo Atut, 2006.- 444 s. ; 24 cm PBW Opole M 193311; Filia Brzeg C 049691; Filia Kluczbork M 051641

25) Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski .- Kraków : Wydawnictwo Impuls, 2004.-142,[2] s. ;24 cm PBW Opole C 189099; Filia Kędzierzyn – Koźle M 59830

26) Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska.- Warszawa: “Scholar”, 2011.- 217 s. : il. ;21 cm  PBW Opole M 206348, M 206349; Filia Kędzierzyn – Koźle M 62039

27) Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu /Małgorzata Dragan.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008.- 178 s. ; 21 cm  PBW Opole M 208314 M 20031

28) Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przeł. Jadwiga Węgrodzka.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.- 205 s. ; 21 cm PBW Opole M 191300, M 191577; Filia Kędzierzyn – Koźle M 59834

29) Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy : [pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym] .- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Wydawnictwo Edukacyjne Parpa, 2006.-146 s. : rys. ;24 cm PBW Opole M 208245, C 196254; Filia Kędzierzyn – Koźle M 60544

30) Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk.-Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009.- 256, [1] s. : il. ;25 cm PBW Opole M 202411, M 209026 ; Filia Nysa C 065480

31) Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku /Antoni Zieliński.-Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpa, 2006.-88 s. :il. ;24 cm PBW Opole M 208255; Filia Kędzierzyn – Koźle M 60554

32) Gdzie się podziało moje dzieciństwo: o dorosłych dzieciach alkoholików / red. Piotr Żak .-Kielce : Wydawnictwo Charaktery, 2006.-115 s. ; 21 cm PBW Opole M 192731

33) Ile możesz wypić?: o nałogach i ich leczeniu / Johannes Lindenmeyer ; przekł. i oprac. Jan Chodkiewicz ; wstęp do wyd. pol. Ewa Woydyłło.-Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2010.- 285 s. : il. ;24 cm PBW Opole M 203759, Filia Kędzierzyn – Koźle M 62748

34) Interpersonalna trauma: mechanizmy i konsekwencje / red. nauk. Agnieszka Wider-Wysoczyńska, Alicja Kuczyńska.-Warszawa :WydawnictwoDifin, 2011.- 456 s. : il. ;23 cm Filia Kędzierzyn – Koźle M 62717

35) Jak pomagać dobrą radą : poradnik / Eugene Kennedy, Sara C. Charles ; przekł. Jakub Kołacz.-Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010.- 511 s. ; 24 cm Filia Brzeg M 051064

36) Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek.- Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2011.- 118 s :il. ;23 cm  PBW Opole M 206974

37) Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo.-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.- 287, [1] s. : il. ; 21 cm Filia Nysa C 065032

38) Jak wychować dziecko, które mówi NIE!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes ; przekł.[z ang.], Liliana Okupniak.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.- 184 s. ; 21 cm PBW Opole M 191376; Filia Brzeg M 050152; Filia Kluczbork C 051405

39) Jakość życia współczesnego człowieka :wybrane problemy / pod red. nauk. Agnieszki Gawor i Alicji Głębockiej.- Kraków : Wydawnictwo Impuls, 2008.- 165 s. : il. ;24 cm PBW Opole M 198882, Filia Kędzierzyn – Koźle M 61713; Filia Kluczbork M 052084

40) Kiedy mózg pracuje inaczej /Allen D. Bragdon , David Gamon.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.- 118 s. :il., rys., fot.; 21 cm PBW Opole M 209814, C 191171, M 190962; Filia Kędzierzyn – Koźle M 59866; rok wyd 2003 Filia Brzeg M 049316, M 049242, M 049241; Filia Nysa M 062909

41) Konsekwencje związku z osobą uzależnioną od alkoholu : współuzależnienie / Joanna Mikuła.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006.- 26, [1] s. ; 17 cm Filia Nysa M 065185

42) Kryminologia / Brunon Hołyst .- Warszawa :Wydawnictwo Prawnicze “LexisNexis”, 2004.-1403, [1] s. : ; ryc., tabl. ; 24 cm Filia Brzeg C 049021, M 049022

43) Kulturowa historia alkoholu /Iain Gately ; przeł. Anna Kunicka.- Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, cop. 2011.- 594 s. ; 21 cm PBW Opole M 207932

44) Leczenie alkoholików i członków ich rodzin : perspektywa badawcza i praktyczna / red. nauk. Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz ; Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji.- Kielce : Wydawnictwo Jedność , 2010.- 424, [2] s. ; 24 cm PBW Opole M 209109

45) Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności :szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora.-Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.-448, [3] s.:il. ;23 cm PBW Opole M 199943; Filia Brzeg C 050219

46) Menele :subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. Kraków : Wydawnictwo Impuls , cop. 2009.-154 s. :tab. ;24 cm PBW Opole M 202329, M 208465 ; Filia Brzeg M 050844 C 050715

47) Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne /pod red. Ireny Pufal-Struzik.-Kielce :Wszechnica Świętokrzyska, 2011.-194 s. :il. ;24 cm PBW Opole M 207366

48) Nasze dzieci i alkohol / Mirosława Wieczorek-Stachowicz.-Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,2007.-29, [2] s. ; 17 cm Filia Nysa M 065187

49) Nauka o uzależnieniach :od neurobiologii do skutecznych metod leczenia / Carlton K. Erickson ; przeł. Jerzy Vetulani.-Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,cop. 2010.-299 s. :il.;24 cm PBW Opole M 206232, C 206157; Filia Kędzierzyn – Koźle M 62055

50) Noe: program profilaktyczny dla młodzieży. Cz. 1-2 / Krzysztof Wojcieszek ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.- Warszawa :Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,2006.-136 s. :il., fot., rys., wykr. ;30 cm PBW Opole M 208256 C 196643; Filia Kędzierzyn – Koźle M 60541

51) Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak.-Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009.-184 s. ; 24 cm PBW Opole M 204438

52) Nowoczesna profilaktyka uzależnień / Marek Dziewiecki .-Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2005.- 219 s. ; 21 cm PBW Opole M 191015

53) Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.-Poznań :Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008.-268 s. :il. ;24 cm Filia Brzeg C 050226; Filia Kędzierzyn – Koźle C 60994

54) Obyczaje polskie : wiek XX w krótkich hasłach / pod red. Małgorzaty Szpakowskiej ; aut. haseł Agata Chałupnik [et al.].-Warszawa :Wydawnictwo W.A.B., 2008.- 502, [2] s. : il. ;21 cm Filia Brzeg C 50373

55) Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych : pedagogiczne implikacje grupowych interwencji krótkoterminowych / Krzysztof Andrzej Wojcieszek.-Kraków: Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, Katarzyna Król, 2013.- 409 s. : il. ; 24 cm PBW Opole M 212337

56) Patologie społeczne / Irena Pospiszyl.-Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.-362, [1] s. ;24 cm PBW Opole C 208999 ; 2009 PBW Opole M 208955, Filia Brzeg M 051340; Filia Kędzierzyn – Koźle M 62495; Filia Kluczbork M 052331 ; rok wyd. 2008 PBW Opole M 198631, M 198632, M 208268, M 208415, C 198584, C 198584; Filia Brzeg C 050154; Filia Kędzierzyn – Koźle C 60886; Filia Kluczbork M 052332, C 052037, Filia Nysa M 064744, M 064743, M 066912, C 064742

57) Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak .- Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2007.-264 s. :il. ;23 cm PBW Opole M 212282 M 208086, C 197894; Filia Brzeg C 050023; Filia Kędzierzyn – KoźleM 62640 ; Filia Kluczbork C 052567 ; Filia Nysa C 065045

58) Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson , J. Lyn Rhoden.- Warszawa: Wydawnictwo PARPA, 2005.-275,[2] s. ; 21 cm PBW Opole C 196255; Filia Kędzierzyn – Koźle M 60569

59) Pomóż uzależnionym!: integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski.- Kraków : Wydawnictwo Impuls, 2009.-160 s. ;24 cm PBW Opole M 209640, M 208757 ; 2006. Filia Kędzierzyn – Koźle M 60346

60) Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami projekt IATPAD / [tł. Monika Swadowska].-Warszawa :Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009.- 159, [1] s. :il. ;24 cm PBW Opole M 205330, M 205331, M 209126; Filia Kędzierzyn – Koźle M 61931; Filia Kluczbork M 052773; Filia Nysa C 066229

61) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w samorządach lokalnych w 2003 i 2004 roku / Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Wydawnictwo PARPA, cop.2006.- 104 s. ; 21 x 3 PBW Opole M 196686; Filia Kędzierzyn – Koźle M 60540

62) Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnmazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska , Izabela Pełszyńska .- Rzeszów: Wydawnictwo Fosze , [2004].- 95 s. ; 24 cm PBW Opole C 189730; Filia Kędzierzyn – Koźle M 60839

63) Profilaktyka zagrożeń w praktyce / Zbigniew Klimek.- Jelenia Góra :Nakł. Autora, 2008.- 110 s. :il. ; 25 cm PBW Opole M 199398, M 199399, M 199400

64) Profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwa. K.1,[Alkohol zabija 2,5 miliona ludzi rocznie] [Dokument ikonograficzny].-Katowice :Wydawnictwo FHU “Igom” Piotr Mielcarz,[2010].-1 rys. (komiks): 44×60 cm  PBW Opole GF 000780

65) Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej / red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz ; [aut. Anna Andruszkiewicz et al.].-Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.- VIII, [4], 416, [1] s. :il. ;24 cm PBW Opole M 207922/II

66) Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.].-Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.-526, [1] s. :rys., tab. ;24 cm PBW Opole M 209151 ; 2007 Filia Brzeg C 050690 ;2005 Filia Nysa C 064191

67) Psychologia kliniczna.T. 2 / red. nauk. Helena Sęk.-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.-359, [2] s. : ryc., tab 24 cm Filia Brzeg C 049368/II

68) Psychologia środowiskowa / Jacek Formański.-Warszawa :Wydawnictwo Lekarskie PZWL,cop. 2004.- 320, [1] s. : il. ; 21 cm PBW Opole M 208631; Filia Kluczbork C 052263; Filia Nysa C 063722

69) Psychologia uzależnień – alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko.- Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.-488 s. : il. ;24 cm PBW Opole M 203356, M 203355, M 208092, M 209114, C 203285; Filia Brzeg M 051250, C 050860; Filia Nysa M 066283 C 065766

70) Psychologia zaburzeń.Vol. 1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka ; przekł.[Włodzimierz Dietrich [et al.].-Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.- 616 s. : il. ;25 cm PBW Opole M 208536/I,M 208176/I; Filia Kluczbork C 051452/I; Filia Nysa C 063002/I rok wyd. 2003 PBW Opole M 185639/I,   M 191216/I, C 185637/I; Filia Brzeg M 051082/I, C 048878/I ;Filia Nysa M 065953/I

71) Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz .- Kraków : Wydawnictwo Impuls , 2005.-121, [1] s. ; 24 cm PBW Opole C 189109

72) sychoterapia dorosłych dzieci alkoholików : strategie, procedury i opisy przypadków pracy psychoterapeutycznej / Zofia Sobolewska-Mellibruda.- Warszawa : Wydawnictwo Zielone Drzewo : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2011.-160 s. :il. ; 24 cm PBW Opole M 211349

73) Rak duszy:o alkoholizmie /Ewa Woydyłło.-Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009.- 268, [1] s. ; 20 cm PBW Opole M 208094, M 208803; Filia Nysa M 065767

74) Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban ; red. nauk. Jan M. Stanik.-Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.- 269, [1] s. : ; il. ; 24 cm PBW Opole M 201749/II, Filia Brzeg M 050241/II, Filia Kluczbork M 052580/II, M 052581/II Filia Nysa M 064771/II, M 064964/II

75) Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / AndrzejMargasiński.- Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2011.- 302 s.:il.;24 cm Filia Nysa C 066199; rok wyd. 2010 PBW Opole M 202933, M 205229, M 208061; Filia Brzeg C 050863; Filia Kędzierzyn – Koź le M 61665; Filia Kluczbork M 052683

76) Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików / Maria Ryś .-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.- 238 s. ;25 cm PBW Opole M 197446 M 197445 M 197444

77) Rozpoznawanie problemów alkoholowych i krótkie interwencje:wytyczne kliniczne dla podstawowej opieki zdrowotnej / [oprac. skróconej wersji dokumentu, koment. red., przypisy, bibliogr. oraz zał. Jadwiga Fudała ; tł. Krzysztof Pacholik].-Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia :, 2009.-61 s. ; 21 cm

78) Różne spojrzenia na przemoc /red. nauk. Ranata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak.-Łódź :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.-282,[2] s. ;21 cm PBW Opole M 200045

79) Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS /Danuta Hryniewicz.-Warszawa :Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia :cop. 2007.-55 s. :il.;24 cm. Filia Nysa C 065183

80) Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; wstęp Ovide Fontaine ; przeł. Agata Tomaszewska.-Warszawa :Instytut Wydawniczy Pax,2007.-287,[1] s. ;22 cm PBW Opole M 197346, M 197345, M 200284,M 200282, M 200283, M 208699 Filia Brzeg M 050626, M 050736, Filia Kędzierzyn – Koźle M 60847, Filia Kluczbork M 051938

81) Strategie dla zdrowia :kształtowanie zachowań zdrowotnych poprzez środowisko /Barbara Jacennik.-Warszawa :Vizja Press & IT, 2008.-233, [1] s. :il. ;25 cm PBW Opole M 200499

82) Strategie rozwiązywania problemów uzależnień /red. Sylwia Badora ; red., Irena Mudrecka.-Opole :Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,2006.-338 s. :wykr. ;24 cm PBW Opole M 193621, 192813; Filia Brzeg M 049675, Filia Kędzierzyn – Koźle C 60270

83) Suicydologia /Brunon Hołyst.-Warszawa :Wydawnictwo Prawnicze “LexisNexis”,2012.-1364, [4] s. :il. ;24 cm Filia Nysa C 067107

84) Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych / pod red. Ireny Pospiszyl.-Kielce:Wszechnica Świętokrzyska, 2009.-267 s. ;24 cm PBW Opole M 201865

85) Terapia poznawcza uzależnień / Aron T. Beck [et al.]; tł. Jan Chodkiewicz, Joanna Witkowska.-Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.-XII, 362 s. :il.,23 cm PBW Opole M 198029 C 197996

86) Trudna nadzieja /Anna Dodziuk.-Warszawa :Wydawnictwo Edukacyjne PARPA,2005.-64 s. ;21 cm PBW Opole M 196466, M 208246; Filia Kędzierzyn – Koźle M 60564

87) Trudne tematy: propozycje godzin wychowawczych /Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka.-Gdańsk :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2005.-64 s. :rys. ;21 cm PBW Opole M 191109 M 191456; Filia Nysa C 063047

88) Uzależnienia / Maree Tesson , Louisa Degenhardt , Wayne Hall .- Warszawa: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2005.-140 s. ; 24 cm PBW Opole M 191462; Filia Brzeg C 049278; Filia Brzeg C 049278; Filia Kędzierzyn – Koźle M 59974; Filia Nysa C 063052

89) Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz .- Poznań; Warszawa: Media Rodzina ;Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009.- 628 s, [1] tabl. złoż.luzem ; 25 cm PBW Opole M 208024, C 201652, M 201813,M 201814 ; Filia Kędzierzyn – Koźle C 61248; Filia Kluczbork C 052350;Filia Nysa M 065996, C 065995

90) Uzależnienia : przyczyny i terapia / Heinz-Peter Röhr ; przeł. Łukasz Masny.- Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów “W drodze”, 2013.-233, [7] s. ;21 cm

91) Uzależnienie od alkoholu / Jadwiga Fudała, Kama Dąbrowska, Katarzyna Łukowska .- Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, [2013].-134 s. :il. kolor. ;25 cm PBW Opole M 210407, M 210408, M 210409, C 210351; Filia Kędzierzyn – Koźle M 62651, M 62652; Filia Kluczbork M 053161; Filia Nysa M 067074,C 067073

92) Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów – kandydatów na nauczycieli : raport z badań / red. nauk. Jan A. Malinowski ; przy współpr. Grzegorza Kasprzyckiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studium Pedagogiczne, Urząd Marszałkowski w Toruniu. Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS.- Toruń : Wydawnictwo Akapit, 2005.-223 s. ; 24 cm PBW Opole C 200967, Filia Brzeg C 050630

93) Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński , Beata Badziukiewicz.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,[2005].-224 s. ;24 cm PBW Opole M 208151; Filia Brzeg C 049410; Filia Nysa M 061185, M 063054, C 061110

94) Wezwani do działania : zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych / red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział nauk Społecznych. Wydział Teologii.-Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010.-435 s. :il. ;24 cm PBW Opole M 203441

95) Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna / Henryk Machel.-Gdańsk: Wydawnictwo Arche, 2006.-367s. :il.; 24 cm PBW Opole M 209817

96) Wiktymologia / Brunon Hołyst .-Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze “LexisNexis”,2006.-1271, [1] s. : ;tab., wykr. ;25 cm Filia Brzeg C 049487; Filia Kluczbork C 052058

97) Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu : studium z zakresu medycyny i socjologii / Piotr Wacław Gorczyca.- Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”,2009.- 224 s. :il. ;24 cm + dysk optyczny (CD-ROM) PBW Opole M 201489, M 201490

98) Wprowadzenie do psychologii klinicznej / Helena Sęk.-Warszawa :Wydawnictwo Scholar, cop. 2007.- 340,[4] s. :il. ;24 cm PBW Opole M 208025, M 201882; 2005 PBW Opole M 191472 M 191841 M 208153; Filia Brzeg C 049416; Filia Kędzierzyn – Koźle M 59978; Filia Kluczbork C 051506; Filia Nysa C 063060

99) Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipopotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia / Tommy Hellsten ; przeł. z fiń., Andrzej Niewinny-Dobrowolski ; przeł. z fiń., Beata Niewinna .- Łódź : Wydawnictwo Ravi ,2005.- 188 s. ; 21 cm PBW Opole M 193475

100) Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i niechemicznych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ; Fundacja Pedagogium, Akademia Humanistyczna im.Aleksandra Gieysztora.-Pułtusk ;Warszawa :Fundacja Pedagogium Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2009.-166 s. :tab., wykr. ; 24 cm PBW Opole M 203959

101) Wszystko się jeszcze ułoży… : jak pokonać życiowe trudności / Agnès Auschitzka ; [tł. Teresa Korduba].-Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010.- 250 s. ;21 cm Filia Brzeg M 051135

102) Wybrane aspekty przemocy :diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla.-Toruń : Wydawnictwo Akapit,2009.-182 s. :il.;24 cm PBW Opole M 204502, M 204503

103) Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / [red.] Jan Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior.- Warszawa :”Difin”,2013.-223 s. :il. ;23 cm PBW Opole M 211208, M 211207; Filia Nysa C 067113

104) Zachowania ryzykowne / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Ireneusza Siudema.- Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.- 267 s. ; 24 cm PBW Opole M 212156

105) Zagrożone człowieczeństwo.T. 1,Zagrożenia w obszarze rodziny, dzieciństwa i okresu dorastania / pod red. nauk. Katarzyny Białobrzeskiej i Cezarego Kurkowskiego.- Kraków:Wydawnictwo Impuls, 2012.- 316 s. :il. ; 24 cm PBW Opole M 212068/I

106) Zakuci w kajdany / Katarzyna Bosowska.-Kraków :Wydawnictwo WAM, 2010.-189, [2] s. ; 21 cm Filia Kędzierzyn – Koźle M 61430

107) Zanim będzie za późno :przemoc i kontrola w rodzinie /Robert J. Ackerman , Susan E. Pickering ; przekł. Monika Gajdzińska .-Gdańsk :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.-158 s. ;21 cm PBW Opole M 191493, M 208159; Filia Kędzierzyn – Koźle C 59995

108) Zdrowie publiczne /Marian Sygit.-Warszawa :Wolters Kluwer Polska, 2010.-631, [1] s. :il. ;24 cm Filia Nysa C 065999

 

Filmy i dokumenty elektroniczne

1) Alkohol i uzależnienia [Film].-Poznań : Wydawnictwo Forum, 2007.-1 dysk optyczny (DVD) (11 min) : dźw., kolor; 12 cm. + DT : 50 s. ;18 cm. PBW Opole NE 000640, NE 001114; Filia Kędzierzyn – Koźle NE 15; Filia Nysa NE 000022, NE 000157

2) Dziękuje …nie piję![Film] / scen., reż. Kuba Snochowski, Marcin Wołkowicz.- Kraków: “Rubikon”, 2005.-1 dysk optyczny (DVD)(20 min) :dźw., kolor ; 12 cm. + DT : 20 s. ; 18 cm PBW Opole NE 000692

3) Obietnica[Film] / adapt.TV, reż., muzyka Dariusz Regucki.- Kraków :Wydawnictwo Rafael,2006.-1 dysk optyczny DVD (ok. 30 min.) :dźw., kolor ;12 cm. + DTPBW Opole NE 000270

4) Profilaktyka uzależnień : środki psychoaktywne.CD 1 [Dokument elektroniczny] : Niezbędnik nauczyciela : materiały dydaktyczne / konsult. psycholog. Elżbieta Sołtys, Aleksandra Stuła ; oprac. graf. Jan Jasiński, Magdalena Lewicka [et al.].-Katowice : Wydawnictwo FHU “Igom” Piotr Mielcarz, [2010].-1 dysk optyczny (CD-ROM) ;12 cm. PBW Opole NE 000995

 

Artykuły z czasopism:

1)  ABC programów profilaktycznych / Agnieszka Górecka // Remedium.- 2013, nr 1, s. 16-17

2)  Abstynencja i redukcja szkód jako cele leczenia osób uzależnionych od alkoholu / Jadwiga Fudała //Serwis Informacyjny Narkomania.- 2014, nr 1, s. 15-20

3)  Alkohol, alkoholizm i organizm człowieka / Wojciech Fronczyk // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa.- 2012, nr 3, s. 58-66

4)  Alkohol a zdrowie człowieka / Agnieszka Kamińska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa.-2012, nr 4, s. 77-83

5)  Alkohol i młodzież: czym skorupka za młodu nasiąknie …/ EwaWoydyłło .-Remedium.- 2013, nr 9, s. 1-7

6)  Alkohol i przemoc – gra bez zwycięzców / Ireneusz Marciniec // Niebieska Linia.- 2012, nr 4, s.20-23

7)  Alkohol w rodzinie / Kinga Kaczmarek // Remedium.- 2013, nr 12, s. 14-15

8)  Alkoholizm kobiet na przykładzie doświadczeń pracowników Miejskiego Ośrodka / Ewa Włodarczyk // Praca Socjalna.-2014, nr 5, s. 76-90

9)  Alkoholowy stereotyp / Piotr Antoniak // Niebieska Linia .-2012, nr 4, s. 23-25

10) Analizy kosztów i korzyści polityki wobec alkoholu / Peter Anderson //Alkoholizm i Narkomania.- 2012, nr 1, s. 9-22

11) Babiniec. Jak wspierają się uzależnione kobiety ? / Barbara Wojewódzka // Świat Problemów.- 2014, nr 3, s. 14-17

12) Bezdomni uzależnieni / Aleksander Czop // Świat Problemów.- 2014, nr 3, s. 23-26

13) Błędy w kampaniach dotyczących profilaktyki problemów alkoholowych / Magdalena Pietruszka – Pandey // Świat Problemów.- 2013 , nr 12, s. 14 – 17

14) Brat bratu wilkiem / Ewa Woydyłło // Dialog.- 2012, nr 5, s. 24-27

15) Co po podstawowej terapii uzależnień ? / Leszek A. Kapler // Świat Problemów.-2011, nr 3, s. 29-32

16) Co warto wiedzieć o alkoholu ? / Anna Klimkiewicz // Świat Problemów.- 2011, nr 9, s. 5-9

17) Co zrobić, żeby pomóc alkoholikowi ? / Elżbieta Kalinowska // Świat Problemów.- 2012, nr 1,
      s. 28-30

18) Czy wychowanie ma sens? : czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia od alkoholu / Robert Modrzyński // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2014, nr 3, s. 42-46

19) Czy syty głodnego zrozumie ? Czy głodny zrozumie sytego ? O głodzie alkoholowym / Michał Melonowski // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2014, nr 1,     s. 47-50

20) Czynniki leczące w psychoterapii uzależnienia od alkoholu/ Robert Modrzyński // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2012, nr 3, s. 29-33

21) Dorosłe Dziecko Alkoholika: zaburzenia lękpowe czy już zespół stresu pourazowego / Katarzyna R.Petrikowska // Świat Problemów.- 2012, nr 2, s. 23-26

22) Dzieci z syndromem FAS / Urszula Kot // Wychowanie w Przedszkolu.- 2012, nr 3, s. 60-61

23) Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS) – wybór bibliografii / Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 4, s. 63-64

24) Dziecko we mgle: praca z uczniem z rodziny z problemem alkoholowym/ Alicja Strzelecka-Lemiech .- Głos Pedagogiczny .- 2013, nr 45, s. 13-15

25) Dziecko z rodziny z problemem alkoholowym w szkole / Agnieszka Skowrońska – Pućka // Remedium.- 2014, nr 4, s. 10-12

26) Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym: szansa na rozwój czy droga ku destrukcji / Barbara Maciejewska // Nowa Szkoła.- 2013, nr 8, s. 48-53

27) Eksperymenty badawcze z zastosowaniem alkoholu etylowego u ludzi : amerykańskie rekomendacje bioetyczne jako przyczynek do opracowania polskich standardów  / Tomasz Adamowski, Bogusław Habrat // Alkoholizm i Narkomania. T. 27, nr 2 (2014), s. 195-206

28) Epidemiologia FAS. Cz. 1/ Beata Skwarczek // Remedium.- 2014, nr 2, s. 23-25

29) Funkcjonowanie dzieci alkoholików w dorosłym życiu / Anna Wantuła // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2014, nr 5, s. 15-17

30) Gdy uzależnienie spycha na margines / Piotr Szczukiewicz // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2014, nr 5, s. 21-24

31) Głód alkoholu – czym jest, jak się go tłumaczy i bada / Jan Chodkiewicz // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2014, nr 1, 2, s. 5-9

32) Historia z wódką / Krzysztof Zamorski // Znak.- 2014, nr 3, s. 68-73

33) Identyfikacja dzieci z rodzin alkoholowych; kwestionariusz wywiadu / Anna Biernacka // Głos Pedagogiczny.- 2013, nr 52, s. 25

34) Ja, alkoholik / Jarosław Banaszak // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2013, nr 2,s. 23-24

35) Jak uwolnić się od destrukcyjnych przekazów rodzinnych? / Krzysztof Gąsior // Świat Problemów.- 2011, nr 5, s. 21-25

36) Kiedy pije kobieta / Emilia Rutkowska.- Charaktery .- 2013, nr 1, s. 82 -85

37) Kiedy liczy się tylko wódka / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski.- 2014, nr 12, s. 13

38) Kobiety, alkohol i środki odurzające : powstawanie problemów. Cz. 1 / Krzysztof Gąsior // Świat Problemów.- 2014, nr 3, s. 5-9

39) Kobiety, alkohol i środki odurzające : pomoc i terapia. Cz. 2 / Krzysztof Gąsior // Świat Problemów.- 2014, nr 5, s. 33-36

40) Kobiety i alkohol; jak piją kobiety ?/ Jadwiga Fudała // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2012, nr 6, s. 27-30

41) Kryzys w rodzinie – pierwszy krok ku trzeźwości / JoannaWawerska-Kus // Świat Problemów.- 2012, nr 7, s. 17-21

42) Leczenie rodziny ze współwystępowaniem uzależnienia od alkoholu i narkotyków / Idalia Jednorowska-Król // Świat Problemów.- 2013, nr 4, s. 29-33

43) Leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce w 2013 r. / Jadwiga Fudała // Terapia: Uzależnienia i Współuzależnienia .- 2014 , nr 5, s. 17 – 20

44) Lekarstwo na alkoholizm / Ryszard Romaniuk // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2014, nr 3, s. 22-25

45) Lęk w chorobie alkoholowej kobiet / Adrianna Majka // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2012, nr 2, s. 12-14

46) Małe piwo ? / Katarzyna Girczys-Połedniok // Charaktery.- 2013, nr 10, s. 44-47

47) Matki alkoholików / Halina Ginowicz // Świat Problemów.- 2011, nr 5, s. 11-13

48) Mechanizmy oraz terapia uzależnień kobiet i mężczyzn / Monika Frąckowiak – Sochańska // Wychowanie na co Dzień.- 2011, nr 10-11, s. 32-38

49) Miłość współuzależniona: postawy wobec miłości Dorosłych Dzieci Alkoholików // Anna Chańko // Opieka, Wychowanie, Terapia.- 2000, nr 2, s. 23-27

50) Motywowanie do zmiany w pracy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu / Anna Kurzeja // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2014, nr 4, s.            s. 5-30

51) Możemy pomagać skuteczniej / Jadwiga Fudała // Świat Problemów.- 2011, nr 12, s. 28-32

52) Na nowej drodze: początki terapii osób z problemem alkoholowym / Piotr Antoniak //Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2012, nr 1, s. 4-8

53) Naukowcy o psychologii alkoholizmu / Ewa Woydyłło-Osiatyńska // Alkoholizm i Narkomania.- 2013, nr 4, s. 417-419 (T. 26)

54) Neurobiologiczne źródła uzależnień – perspektywa ewolucyjna i kliniczna / Edward J. Gorzelańczyk // Alkoholizm i Narkomania.- 2011, nr 3, s. 235-249

55) Nowe wyzwanie dla systemu lecznictwa uzależnień : zastosowanie internetu do pomocy osobom z problemem alkoholowym / Robert Modrzyński, Justyna Malinowska // Alkoholizm i Narkomania.-2014, nr 1, s. 67-75

56) O współuzależnieniu i wychodzeniu z uwikłania / Ewa Jasik-Wardalińska // Świat Problemów.-2012, nr 2, s. 9-14

57) Ocena jakości życia alkoholików przed i po terapii odwykowej / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania.- 2012, nr 2, s. 133-150

58) Pejzaż niechciany / Inga Iwasiów // Tygodnik Powszechny.- 2014, nr 3, s. 30-31

59) Picie alkoholu przez młodzież w kontekście okresu dojrzewania / Joanna Sadowska – Mazuryk // Alkoholizm i Narkomania.- 2013, nr 2, s. 167-185

60) Picie się kończy – zaczynają się inne problemy / Joanna Wawerska-Kus // Świat Problemów.- 2014, nr 7, s. 10-15

61) Pijecie, bo pijecie / Wojciech Smarzowski // Polityka.- 2014, nr 3, s. 74-76

62) Poczucie sensu życia u soób uzależnionych od alkoholu / Dariusz Zwierzchowski // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2012, nr 2, s. 21-23

63) Pod Mocnym Aniołem / Bartosz Żurawiecki // Kino.- 2014, nr 1, s. 74-75

64) Polakom gratulujemy picia / Przemysław Wilczyński,Tygodnik Powszechny.-2013, nr 34, s. 3-4

65) Polska bada FAS / Magdalena Borkowska // Świat Problemów.- 2013, nr 1, s. 44-46

66) Polskie lecznictwo odwykowe w liczbach / // Świat Problemów.- 2012, nr 11, s. 5-9

67) Pokarani z winy rodziców…/ Martyna Figurska // Charaktery .- 2013 , nr 3, s. 54-57

68) Poradzić sobie z przeszłością – historie życia dorosłych dzieci alkoholików / Małgorzata Stalewicz // Problemy Wczesnej Edukacji.-2013, nr 2, s. 124-140

69) Poszerzenie celów i strategii w leczeniu uzależnienia od alkoholu // Bogusław Habrat // Alkoholizm i Narkomania.-2013, nr 1, s. 27-36

70) Problem alkoholowy z przemocą w tle / Izabela Dmitrowicz // Świat Problemów.-2013, nr 3, s. 25-27

71) Problemy w tworzeniu bliskich związków u DDA / Honorata Skrętowska // Świat Problemów.-2012, nr 2, s. 27-30

72) Przemoc pomiędzy partnerami i zachowania ryzykowne u osób uzależnionych / Piotr Serafin // Alkoholizm i Narkomania.-2012, nr 3, s. 289-305

73) Przemoc wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym – wybrane problemy / Dorota Górecka // Świat Problemów.-2014, nr 4, s. 36-39

74) Redukcja szkód jako cel leczenia osób uzależnionych od alkoholu / Świat Problemów.-2014, nr 5, s. 9-15

75) Relacje przywiązania u osób uzależnionych od alkoholu / Ewa Wyrzykowska, Karolina Głogowska, Kinga Mickiewicz // Alkoholizm i Narkomania. T. 27, nr 2 (2014), s.127-131 

76) Rodzina a terapia uzaleznionych od alkoholu / Piotr Szczukiewicz // Świat Problemów.- 2012, nr 3, s. 10-14

77) Rodzina dysfunkcyjna a wczesna edukacja jej dziecka / Lucyna Kuśmierczyk // Nauczanie Początkowe.-2013/2014, nr 4, s. 50-69

78) Rodzina z problemem alkoholowym / Monika Wysota // Sygnał.-2014, nr 5, s. 46-49

79) Rodzina z problemem alkoholowym w pracy socjalnej / Iwona Grzegorzewska // Praca Socjalna.- 2012, nr 3, s. 18-25

80) Role jako forma adaptacji w rodzinach alkoholowych / Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.-2013, nr 12, s. 13

81) Samowyleczenia: proces przezwyciężania uzależnienia od alkoholu / Justyna Klingemann // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.-2013, nr 5, s. 5-8

82) Skażone rodzicielstwo / Marzenna Kucińska / Charaktery.-2011, nr 6, s. 74-77

83) Społeczne następstwa deficytów rozwojowych dzieci z FAS. Cz. 2 / Beata Skwarczek // Remedium .- 2014, nr 4 , s. 7-9

84) Spożywanie alkoholu jako element sytuacji pracy kobiet / Izabela Ślęzak // Alkoholizm i Narkomania.-2012, nr 4, s. 383-404

85) Strategia redukcji szkód jako dodatkowa forma pomocy osobom uzależnionym / Jolanta Celebucka // Świat Problemów.-2014, nr 5, s. 16-19

86) Stygmat społeczny osoby współuzależnionej / Anna Chańko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2011, nr 9, s. 25-32

87) System pomocy rodzinom z problemem alkoholowym / Agnieszka Czerkawska // Świat Problemów.- 2012, nr 3, s. 34-38

88) Ten ostatni kieliszek…/ Sarah Allen Benton // Charaktery .- 2011 , nr 1, s. 74 – 78

89) Terapia alkoholików sprawców przemocy domowej / Dorota Dyjakon / Świat Problemów.- 2011, nr 8, s. 24-28

90) Terapia par w placówce leczenia uzależnień / Iwona Kołodziejczyk // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.-2014, nr 1, 2, s. 42-44

91) Terapia systemowa w pomaganiu rodzinom z problemem alkoholowym / Edyta Biaduń – Korulczyk // Świat Problemów.- 2014, nr 7, s. 5-10

92) Transgresja a psychoterapia mężczyzn uzależnionych od alkoholu / Sławomir Śląski // Psychoterapia.- 2013, nr 2, s. 83-98

93) Typologie uzależnienia od alkoholu jako ważny wykładnik pracy terapeutów / Katarzyna Iwanicka // Świat Problemów.- 2014, nr 2, s. 41-44

94) Uzależnienie od alkoholu a reklama / Sławomir Śląski // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2013, nr 2, s. 32-34

95) Wołanie o pomoc / Tadeusz Perzanowski // Wychowawca.- 2012, nr 5, s. 10-15

96) Wpływ alkoholu na układ odpornościowy – przegląd badań / Maciej M. Jankowski // Alkoholizm i Narkomania.- 2013, nr 1, s. 37 – 53

97) Wpływ doświadczeń DDA na tworzenie rodziny i związków w dorosłym życiu / Anna Hebenstreit- Maruszewska // Świat Problemów.- 2014, nr 7, s. 16-19

98) Wybrane przekonania i doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem / Beata Hintze //Alkoholizm i Narkomania.- 2011, nr 4, s. 297-314

99) Współuzależnienie / Karolina Kmiecik-Jusięga // Remedium.- 2012, nr 2, s. 26-27

100) Współuzależnienie – objawy i przyczyny / Lidia Cierpiałkowska // Świat Problemów.- 2012, nr 2, s. 5-9

101) Współuzależnione / Anna Biernacka // Głos Pedagogiczny.- 2013, nr 52, s. 15-17

102) Wzory picia alkoholowego wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową / Beata Hintze //Alkoholizm i Narkomania.- 2011, nr 2, s. 99-115

103) Z flaszką w plecaku / Janusz Sierosławski // Głos Nauczycielski.- 2012, nr 9, s. 13

104) Zagrożenia wynikające z używania alkoholu i narkotyków / Jadwiga Fudała // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2012, nr 1, s. 22-23

105) Zagrożona młodzież / Monika Barden // Świat Problemów.- 2013, nr 1, s. 36-37

106) Zagrożone dzieciństwo. Cz. 2 / Aleksandra Karasowska // Świat Problemów.- 2011, nr 5, s. 36-39

107) Znaczenie impulsywności dla stopnia zaangażowania młodych mężczyzn w picie alkoholu / Ryszard Poprawa // Alkoholizm i Narkomania.- T. 27, nr 1 (2014), s. 31-54

108) Związani z przeszłością / Martyna Figurska // Charaktery.- 2011, nr 7, s. 82 -85