Agresja i przemoc w szkole

Agresję definiuje się najczęściej jako świadome, zamierzone działanie mające na celu wyrządzenie komuś szeroko rozumianej szkody fizycznej, psychicznej i materialnej. Jej charakterystyczną cechą jest używanie przez kogoś siły fizycznej lub psychicznej wobec osoby o zbliżonych możliwościach, mającej zdolność skutecznej obrony. Agresja jest często, lecz nie zawsze spsosbem wyrażania złości. W szczególnych warunkach agresja może przerodzić się w przemoc.

Przemoc to wykorzystywanie swojej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, emocjonalnej, społecznej i duchowej). Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy osoba słabsza (ofiara) poddana jest dłuższy czas negatywnym działaniom osoby lub grupy osób silniejszych (sprawcy przemocy). Konsekwencje przemocy ponoszą wszyscy uczestnicy takich sytuacji. Ofiary przeżywają trudne emocje – poczucie poniżenia i upokorzenia, wstyd, lęk, rozpacz i smutek. Długofalowe skutki dla ofiar to obniżona samoocena i problemy społeczne – trudności w nawiązywaniu kontaktów i skłonność do izolacji.

 

Zestawienie bibliograficzne pt. “Agresja i przemoc w szkole” zawiera 170 publikacji, stanowi wybór literatury za lata 2000- 2015. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz 4 bibliotek filialnych.  Niektóre opisy zaczerpnięto ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie z podziałem na książki, artykuły z czasopism i filmy. Sygnatury poprzedzone symbolem “M” oznaczają zbiory wypożyczalni, “C” czytelni. 

KSIĄŻKI

1) A można inaczej… : konspekty, scenariusze, inscenizacje – profilaktyka / [red. prowadzący Teresa Król ; rys. Marzena Astramowicz].-Kraków: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, cop. 2006.-133 s. :il. ; 24 cm Filia Kędzierzyn – Koźle M 60539

2) Agresja i przemoc w szkole : konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole / Jakub Kołodziejczyk.-Kraków :”Sophia”,2004.-118 s. : ; il. ;23 cm Filia Nysa C 063208

3) Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007.-95 s. : il. ;21 cm  PBW Opole M 208828, M 210449, C 201161; Filia Brzeg M 050076

4) Agresja w szkole :diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska.-Warszawa :”Difin”, 2008.- 271 s. :il. ; 23 cm PBW Opole M 198946, M 198947, M 210450, C 198937, M 198945; Filia Kluczbork C 052064; Filia Nysa C 065001

5) Agresja w szkole : przyczyny, profilaktyka, interwencje / Grażyna Poraj.- Wyd. 2.- Lódź: “Edukator”, 2004.- 128 s.: rys ; 24 cm

6) Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.- Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP, 2004.- 218 s. : rys. ; 24 cm

7) Bez zgody na przemoc – w szkole i pracy : słowa klucze – prześladowanie, mobbing, bullying, dyskryminacja, nękanie, przemoc, terroryzm psychiczny, narcystyczne zboczenie / Krystyna Kmiecik-Baran, Wojciech Cieślak.- Gdańsk : Instytut Promocji Nauczycieli “Solidarność”, 2001.- 173 s. ; 21 cm

8) Bezpieczeństwo uczelni, bezpieczeństwo szkoły / pod red. Jerzego Koniecznego.- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2005.- 163 s.: il.; 21 cm

9) Biała edukacja : wybrane zagadnienia antystresowej koncepcji ochrony zdrowia w praktyce edukacyjnej / Józef Dytfeld ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.- Kalisz : Wydawnictwo ODN, 2012 .- 161 s. : il. ; 24 cm

10) Biblioterapia w szkole podstawowej: pomoce metodyczne do zajęć biblioterapeutycznych : scenariusze dla klas I-III […], scenariusze dla klas IV-VI […] / Lidia Ippoldt.- Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012.- 32 s. : il. ; 30 cm

11) Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher.-Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,cop. 2010.-237, [1] s. :il. ;23 cm PBW Opole M 205396; Filia Kluczbork; 052824; Filia Nysa C 066437

12) Człowiek w systemie pomocy : konteksty i rozwiązania edukacyjne : monografia zbiorowa / red. nauk. Adela Kożyczkowska, Maria Szczepska-Pustkowska.-Gdańsk :Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2010.-379, [1] s. :il. (w tym kolor.), err. ;24 cm PBW Opole M 209607; Filia Brzeg C 050833

13) Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka; [il. Andrzej Fonfara].-Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.- 45 s. : il. Kolor. ;26 cm PBW Opole M 211062

14) Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy / red. nauk. Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska.-Warszawa :”Scholar”,2004.-198 s. :il. ;24 cm Filia Nysa C 062525

15) Edukacja w społeczeństwie “ryzyka” : bezpieczeństwo jako wartość. 1 / Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Andrzej Zduniak (red. Nauk.).- Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006.- 418 s. : il. ; 24 cm

16) Edukacja zdrowotna :podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska.-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,2013.-608 s. :il., wykr. ;24 cm Filia Kędzierzyn– Koźle M 63113

17) Filmowe obrazy szkoły :pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem / Ewelina Konieczna.-Kraków :”Impuls” ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011.-281 s. ;24 cm PBW Opole M 206114, C 206104; Filia Nysa M 066975

18) Gnębiciel ze szkolnego boiska / Kim Zarzour ; przeł. Michał Jóźwiak // Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006.- 259 s. ; 21 cm

19) Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk.: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk.-Warszawa : Difin, cop. 2011.-330, [2] s. :il. ;23 cm Filia Kędzierzyn – Koźle C 62123

20) Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców / Sarah Lawson ; [tł. Zofia Barczewska-Zabroń].-Kielce :”Jedność”,2006.- 128, [1] s. ;21 cm Filia Kędzierzyn – Koźle M 61111

21) Jak radzić sobie z przemocą emocjonalną :przetrwać i wyzdrowieć / Susan Elliot-Wright ; [tł. Michał Filipczuk].-Kielce :Jedność,cop. 2008.- 135 s. ; 22 cm PBW Opole M 208031; Filia Brzeg M 050764, M 051149,M 050355

22) Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares i Dianne Schilling ; [il. Jan Stone ; tł. z ang. Krystyna Sip].-Warszawa :”Fraszka Edukacyjna”, 2007.-80 s. :il. ;29 cm PBW Opole M 198965,M 198966, M 198967; Filia Brzeg M 050765; Filia Kluczbork M 052132

23) Jak uchronić dziecko przed przemocą : poradnik dla rodziców / Grace Ketterman ; przekł. z ang. Paweł Kaźmierczak.-Kraków : Wydawnictwo WAM, 2004.-163, [1] s. ; 21 cm PBW Opole M 190396

24) Jaka może być szkoła ? / Hubertus von Schoenebeck ; tł. i słowo wstępne Andrzej Murzyn.-Kraków :”Impuls”,2009.-109, [6] s. ;24 cm PBW Opole M 203848,M 203849

25) Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w przezwyciężaniu agresji i przemocy środowiska szkolnego / Lech Kacprzak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2006.- 75 s. ; 24 cm PBW Opole M 204578

26) Kryzys w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła.- Kraków :”Rubikon”, 2009.- 221 s. ;19 cm PBW Opole C 201345; Filia Kędzierzyn – Koźle M 61168

27) Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / red. nauk., Bożena Grochmal-Bach ; red. nauk., Anna Knobloch-Gala ; red. nauk., Bożena Grochmal Bach ; red. nauk., Anna Knobloch Gala ; , Instytut Psychologii Stosowanej. Uniwersytet Jagielloński.- Kraków :”Impuls”,2005.-203, [1] s. : ;il. ;24 cm Filia Nysa C 063897

28) Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą :poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec .-Kielce :”Jedność”,2003.-183 s. :fot.,rys. ;20 cm PBW OpoleM 209428, M 185447, Filia Brzeg M 048707;Filia Kędzierzyn – Koźle M 58897; Filia Nysa M 061227

29) Między swobodą a przemocą w wychowaniu /Jadwiga Bińczycka.-Kraków :”Impuls”,2005.-68, [4] s. : ;rys. ;21 cm Filia Brzeg M 050776

30) Młodzież a patologie i zagrożenia społeczne / pod red. Ireny Pufal-Struzik.-Kielce :Wszechnica Świętokrzyska,2011.-194 s. :il. ;24 cm PBW Opole M 207366

31) Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? / Dan Olweus ; przeł. Daniel Jastrun ; zil. Bohdan Butenko.- Warszawa : Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, 2007.- 142, [1] s. : rys. ; 20 cm PBW Opole M 195821,M 208222, M 208278, M 210446, M 195820; Filia Brzeg C 049910; Filia Kędzierzyn – Koźle M 60701

32) Mobbing w szkole / Karl Gebauer ; przeł. [z niem.] Anna Malinow.-Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2007.- 142, [2] s. ; 20 cm PBW Opole M 210445, M 213567, C 197473,M 197514; Filia Brzeg M 050687

33) Mobbing w szkole :jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach, przekł. Aleksandra Ubertowska.-Gdańsk :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.-104 s. : il. ;21 cm  PBW Opole M 208419; Filia Brzeg C 050151 ;2003 PBW Opole M 193651, 208525; Filia Brzeg M 050777; Filia Kędzierzyn – Koźle M 60305, 59889, C 59282; Kluczbork C 15608; Nysa 61227

34) Najpierw pomyśl: trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych / Jim Larson ; [tłumaczenie: Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki “Spójrz Inaczej”].-Warszawa :”Fraszka Edukacyjna”,2012.-209 s. :il. ; 24 cm PBW Opole M 211204, M 211205

35) Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki.-Kielce :”Jedność”,2013.-237 s. :il. ; 24 cm PBW Opole M 211745 , Filia Brzeg M 053999

36) Nauczycielskie poniżanie :szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz.-Warszawa : Difin,2011.-192 s. ;24 cm PBW Opole M 205616, M 205617; Filia Kędzierzyn – Koźle M 61822; Filia Kluczbork M 052883; Filia Nysa C 066185

37) Nie wolno mnie gnębić! :pierwsza rozmowa o… przemocy rówieśniczej / Maria Trojanowicz-Kasprzak ; [il. Barbara Nowaczyk-Docz].-Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.-32 s. :il. kolor. ;17×24 cm PBW Opole M 211122

38) Krzyczeć, bić, niszczyć :agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf ; przekł. Maria Bacdorf .- Gdańsk :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2003.-86 s. :il. ; 21 cm Filia Brzeg M 048899

39) Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli O środkach dyscyplinujących w szkole / Lucyna Bojarska.-Warszawa :Wolters Kluwer Polska, 2009.-249, [2] s. ;21 cm PBW Opole M 211923,M 201044, M 208696

40) Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach ; przekł. [z niem.] Olga i Wojciech Kubińscy.-Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.- 103 s. :il. ; 21 cm PBW Opole M 198903, M 207846; Filia Kędzierzyn – Koźle M 61143

41) Opresja w szkole / Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek.-Warszawa :Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014.-323 s. :il. ;24 cm PBW Opole M 212336, M 212335 , Filia Kędzierzyn – Koźle M 63213

42) Pedagogika / red. Eleonora Sapia-Drewniak ; Uniwersytet Opolski.- Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,2003.-144 s. ;24 cm PBW Opole M 07792 “P

43) Pedagogika : podręcznik akademicki.[T.] 2 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski.-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.- 415, [1] s. ; 24 cm PBW Opole M 199951/II, M 199955/II, M 199957/II, M 199953/II; Filia Brzeg M 050278/II, Filia Nysa M 065334/II, PBW Opole M 198441/II; Filia Brzeg M 049958/II; Filia Kluczbork M 051978/II, M 051977/II; rok wyd 2006 Filia Kluczbork M 051976/II, M 051532/II, M 051535/II; C 051843/II

44) Pedagogika społeczna :dokonania- aktualność – perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula .-Toruń :Adam Marszałek, 2004.-669 s. :il. ;24 cm Filia Brzeg M 049349, C 049246

45) Porozmawiajmy o problemach… ; scenariusze lekcji wychowawczych – szkoła podstawowa / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska.- Kielce :Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011.-168 s. :il. ;24 cm PBW Opole M 21141, M 21140

46) Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała .-Warszawa :”Fraszka Edukacyjna” ,2006.-111 s. :il., rys. ;24 cm PBW Opole C 196879; Filia Kędzierzyn – Koźle M 60838; Filia Kluczbork M 052144

47) Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnmazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska , Izabela Pełszyńska .-Rzeszów : “Fosze”, [2004].-95 s. ;24 cm PBW Opole C 189730, Filia Kędzierzyn – Koźle M 60839

48) Profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwa.K.6, [Ponad 80 % nastolatków w 2010 r. doświadczyło przemocy] [Dokument ikonograficzny].- Katowice :FHU “Igom” Piotr Mielcarz,[2010].-1 rys. (komiks): 44×60 cm  PBW Opole GF 000785

49) Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego / pod red. Marzeny Binczyckiej – Anholcer; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej .- Warszawa: Polskie Towarzystwa Higieny Psychicznej, 2005.- 495, [1] s. : il. ; 25 cm

50) Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. nauk. pol. wyd. Małgorzata Gamian-Wilk; tł. Małgorzata Guzowska .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.-276 s. : il. ;24 cm PBW Opole M 21277

51) Przemoc i prześladowanie w szkole :skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Henness [i. e. Hennessy] ; przekł. Jarosław Rybski.-Gdańsk :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.-75 s. ; 21 cm PBW Opole M 208459; Filia Kędzierzyn – Koźle M 62752; 2004 PBW Opole M 191404, Filia Brzeg M 049273, M 049362, rok wyd. 2003 Filia Nysa M 063584, C 062982

52) Przemoc : konteksty społeczno- kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc.- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007.- 292 s. : il. ; 24 cm

53) Przemoc w szkole i cyberprzemoc :definicje, wyjaśnienia, procedury działania / koncepcja książki, realizacja i wybór materiałów Leszek Jurek.-Rybnik : Lexdruk – Śląskie Centrum Wydawniczo-Handlowe, 2013.-155, [3] s. :il. ;24 cm +dysk optyczny (CD-ROM) PBW Opole M 211482, M 211483

54) Przemoc w szkole: jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby ; przekł. Robert Mitoraj.- Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,cop. 2010.- XIV, 246, [1] s. :il. ; 23 cm PBW Opole M 205442; Filia Kluczbork M 052836; Filia Nysa C 066466

55) Przemoc w szkole: metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka [et al.].- Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012.- 146 s. :il. ;30 cm PBW Opole C 207651

56) Przemoc wobec dziecka w rodzinie i szkole /Anna Śniegulska .- Przemyśl :Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003.-147,[1] s. ; 24 cm PBW Opole M 187107,C 186526

57) Przemoc wśród dzieci : uchwycić sedno / Rosemarie Portman [! ; przekł. Magdalena Rykowska].-Kielce :”Jedność”,2007.-56 s. ;21 cm Filia Brzeg M 051171; Filia Kędzierzyn – Koźle M 60714

58) Psychologia społeczna / Elliot Aronson , Timothy D. Wilson , Robin M. Akert ; tł. Joanna Gilewicz .-Poznań :”Zysk i S-ka”,cop. 2006.-510 s. :ryc., tab. ;28 cm PBW Opole M 202588, M 202587, M 202585,M 202589; Filia Kędzierzyn – Koźle C 60841; Filia Kluczbork C 051857

59) Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz.-Kraków :”Impuls”,2010.-155, [1] s. : il. ;25 cm PBW Opole M 205738

60) Rodzina i szkoła wobec przemocy / red. nauk. Tadeusz Sakowicz; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.-Kielce: Wydawnictwo Jedność [etc.], 2004.- 665 s. :il.; 24 cm

61) Rola biblioterapii w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole: refleksje przed ipozajęciowe / Iwona Bukowska; Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile // Poradnik Bibliotekarza.- 2015, nr 6, s. 40-41

62) Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej.-Warszawa :Wolters Kluwer Polska,2010.-231 s. :tab. ; 24 cm PBW Opole M 202507, M 209062, C 202379; Filia Brzeg C 050865; Filia Nysa C 065770

63) Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Ranata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.- 282,[2] s. ; 21 cm PBW Opole M 200045

64) Słup soli: jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka; il. Anna Ładecka.- Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.-[48] s. : il. kolor. ; 24 cm

65) Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak ; [aut. publ. Jan Maciejewski et al.].-Łódź :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.-318, [2] s. :il. ;21 cm Filia Kędzierzyn – Koźle M 63267, Filia Kluczbork C 052303

66) Szkoła bez agresji :od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak.-Warszawa :”Difin”,2013.-286 s. ;23 cm PBW Opole M 210743, M 210742, M 210744 ; Filia Nysa C 067138

67) Szkoła wolna od dyskryminacji :materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych / [aut. Kamila Raczyńska, Alina Synakiewicz].- Warszawa :Wiedza i Praktyka,2013.-160 s. ; 24 cm PBW Opole C 211427, M 211489; Filia Kędzierzyn – Koźle M 63089

68) Środowiskowe, społeczne i behawioralne uwarunkowania urazów i przemocy wśród młodzieży szkolnej w Polsce i wybranych krajach: raport końcowy z projektu badawczego 3 PO5D 007 24 realizowanych w latach 2003-2005 / pod red. Joanny Mazur; [aut. Joanna Mazur et al.]; Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.- Warszawa: Zakład Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka, 2005.- 184 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm

69) Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz.-Warszawa :”Difin”,2013.-246, [2] s. ;23 cm PBW Opole   M 211175, M 211176; Filia Kędzierzyn – Koźle M 63278 ; Filia Nysa C 067110

70) Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia = Contemporary education space : genesis, transformation, new meanings. T. 2 / pod red. nauk. Ewy Musiał i Małgorzaty Bednarskiej.-Kraków :”Impuls”, 2013.- 496 s. ; 24 cm   PBW Opole M 211760/II, M 211762/II; Filia w Brzegu C 054071/II

71) Wychowanie bez przemocy : zabawy i działania służące rozwiązywaniu konfliktów / Lea Regine Koll ; przeł. z niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka.- Kielce :”Jedność”,2006.-104, [4] s. ;21 cm Filia Brzeg C 050635

72) Wychowanie w klasie szkolnej :scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpostawowych / Urszula Dudziak.-Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002.-148 s. ; 24 cm PBW OpoleM 208649, C 184764; Filia Brzeg M 049425, C 049282

73) Zachowania agresywne w szkole :badania porównawcze 1997 i 2003 / Krystyna Ostrowska, Janusz Surzykiewicz.-Warszawa :Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN,2005.-190,[1] s. ;24 cm PBW Opole M 199128

74) Zagrożona młodzież i rodzina w środowisku lokalnym / red. nauk. Krzysztof Gąsior, Mirosław Jamrożek ; Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego.- Kielce : Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [etc.], 2009.- 261 s. ; 24 cm

75) Zastraszanie i przemoc szkolna : profilaktyka : podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski ; Europejski Międzypaństwowy Program “Daphne”.-Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.-222 s. :il. (w tym kolor.) ; 23 cm PBW Opole M 205479, M 205480; Filia Kluczbork M 052897

76) Zjawisko przemocy we współczesnym świecie :wybrane aspekty / pod red. Justyny Maciaszek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Instytut Socjologii.- Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2010.- 132 s. ;21 cm  Filia Kędzierzyn – Koźle M 63306

 

FILMY:

77) Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne [Film] :podręcznik metodyczny /redakcja Jacek Pyżalski i Erling Roland Łódż :Wyższa Szkoła Pedagogiczna,2010.-4 dyski optyczne (101 min) :dźw., kolor ; 12 cm PBW Opole NE 001017

78) Fala, czyli pierwsze dni w szkole [Film].-Poznań :”Forum”,2007.-1 dysk optyczny (DVD) (10 min) :dźw., kolor;12 cm. + DT : 41 s. ;18 cm PBW Opole NE 000649, NE 001118; Filia Kędzierzyn – Koźle NE 17; Filia Kluczbork NE 000054, NE 000155, NE 000019, NE 000152

79) Oni [Film] / Adapt. TV, reż. muzyka Dariusz Regucki.- Kraków :”Rafael”,2006.-1 dysk optyczny (ok.21 min.) :dźw., kolor ;12 cm. + DT PBW Opole NE 000273

80) Powstrzymać agresję [Film] / scen., realiz. Marcin Wołkowicz ; realiz. Kuba Snochowski.-Kraków : “Rubikon”,2009.- 1 dysk optyczny (DVD)(25 min) :dźw., kolor ;12 cm PBW Opole NE 000694

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 

81) Agresja i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna / Jakub Kołodziejczyk // Ruch Pedagogiczny.- 2015, nr 1, s. 35-47

82) Agresja wśród młodzieży / Bożena Pilczuk // Poradnik Bibliotekarza.- 2011, nr 9, s. 3-8

83) Agresja i przemoc w środowisku szkolnym w świetle badań pedagogicznych / Edmund Kurowski // Wychowawca.- 2015, nr 2, s. 10-17

84) Agresja w szkole – obraz sprawcy i ofiary / Krzysztof Kruszko // Problemy Narkomanii.- 2008, nr 1, s. 13-21

85) Agresja i przemoc / Paula Pilarska// Psychologia w Szkole.- 2012, nr 2, s. 61-67

86) Agresja w szkole jako przejaw patologii instytucji / Katarzyna Gazicka // Problemy Narkomanii.- 2009, nr 2, s. 80-94

87) Agresja w szkole – przyczyny i przejawy / Paweł Podolski // Remedium .- 2012, nr 5, s. 1-3

88) Agresja w szkole- jak sobie z nią poradzić ? / Konrad Kudłacik // Wszystko dla Szkoły.- 2012, nr 4, s. 10-12

89) Bądź bezpieczny/ Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski.- 2009, nr 41, s. 12

90) Bezpieczny uczeń / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski.- 2014, nr 27, s. 16

91) Bo on nas zaczepia !/ Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski.- 2015, nr 19, s. 12

92) Brzydula: sektakl poświęcony kwestii przemocy i tolerancji / Justyna Czernicka // Biblioteka w Szkole.- 2015, nr 2, s. 30-33

93) Bullying – chrakterystyka zjawiska i uwarunkowania / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Remedium.- 2010, nr 9, s. 1-3

94) Bullying i mobbing w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła .- 2012, nr 1, s. 119-129

95) Bullying – osaczanie w szkole / Maria Brudnik-Dąbrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.-2014, nr 8, s. 27-33

96) Bullying wśród uczniów – charakterystyka zjawiska i jego skutki / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska.- Opieka Wychowanie Terapia .- 2004 , nr 1/2, s. 40 -41

97) Co może zrobić szkoła, gdy dziecku dzieje się krzywda? / Jolanta Zozula // Szkoła Specjalna.- 2011, nr 5, s. 377-386

98) Codzienna szkolna przemoc / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole.-2012, nr 2, s. 55-60

99) Co zrobić w szkole a agresywnym uczniem? / Ewa Kosińska // Gazeta Szkolna. – 2008, nr 23-24,s. 33-34

100) Czy szkoła może być toksyczna – wprowadzenie do toksykologii edukacyjnej / Tomasz Kołodziejczyk // Niezbędnik pedagoga, psychologa, wychowawcy.- 2009, nr 1, s. 11-15
101) Czy to ja, czy nie ja – agresywni są wśród nas / Joanna Bawoł // Wychowanie na co Dzień .- 2009, nr 7-8, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. V-VII

102) Czym skorupka za młodu nasiąknie… sprawcy przemocy rówieśniczej / Magdalena Goetz // Niebieska Linia.- 2014, nr 10, s. 11-13

103) Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą ? / Bogusław Kruk // Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 18-28

104) Dręczenie i przemoc w szkole – scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska // Biblioterapeuta.- 2015, nr 1, s. 24-29

105) Emocje to zły doradca / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski.-2014, nr 16, s. 11

106) Gnojki / Marcin Kołodziejczyk // Polityka.- 2012, nr 43, s. 26-28

107) Gdy dziecko jest ofiarą / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski.- 2014, nr 9, s. 12

108) Gdy uczeń uczniowi jest prześladowcą /Adam Krasnosielski // Psychologia w Szkole.- 2014, nr 3, s. 13-20

109) Gnębiciel w klasie / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski.- 2014, nr 3, s. 12

110) Interwencja kryzysowa w szkole. Kurs I / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole.- 2009, nr 4, s. 56-67

111) Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog .- 2009, nr 6, s. 62 – 64

112) Jak przeciwdziałać agresji ? / Ewa Wędzina // Świetlica w Szkole.- 2009, nr 1, s. 19-20

113) Klasowy outsider / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny.- 2012, nr 44, s. 50-52

114) Kolega gej, koleżanka lesbijka / Marzanna Pogorzelska // Głos Pedagogiczny.- 2013 , nr 47, s. 48 -51

115) Kozioł ofiarny / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski.- 2014, nr 1, s. 12

116) Lepiej zapobiegać niż leczyć / Anna Wojciechowska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 5-13

117) Mobbing w środowisku szkolnym – ofiary, sprawcy, skutki / Adam Krasnosielski // Dyrektor Szkoły.- 2011, nr 5, s. 60-62

118) Mediacja w szkole jako instytucja oraz metoda przeciwdziałania agresji / Arleta Suchorska //Modelowe Nauczanie.- 2014, nr 2-3, s. 19-26

119) Mobbing. Cz. 2 / Magda Mastalerz // Remedium. – 2010, nr 6, s. 22-23

120) Mobbing w szkole / Maria Brudnik-Dąbrowska // Życie Szkoły.- 2014, nr 9, s. 27-30

121) Mobbing w szkole – interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 49-60

122) Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny.- 2014, nr 64, s. 52-56

123) Mobbing elektroniczny: analiza rozwiązań rozwiązań profilaktycznych i interwencyjny / Kamila Knol // Dziecko Krzywdzone // 2011, nr 1, s. 68 – 82

124) “Nim będzie za późno” – zapobieganie powstawaniu zjawiska przemocy w szkole / Adam Krasnosielski // Wychowanie na co Dzień .- 2012, nr 3, s. 29 -31

125) Nieagresywne o agresji / Urszula Sajewicz-Radtke // Psychologia w Szkole.- 2012, nr 4, s. 55-62

126) Nierównowaga sił: praca z uczniem upokorzonym przez nauczyciela / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny.- 2012, nr 37, s. 54-56

127) Niezauważalni / Beata Banasiak // Sygnał.- 2015, nr 1, s. 39-41

128) O językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI.- 2009/2010, nr 4, s. 39-41

129) Ofiary przemocy szkolnej / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły.- 2013, nr 3, s. 38-40

130) Pod kontrolą / Małgorzata Łoskot // Biologia w Szkole z Przyrodą .- 2015, nr 3 [1], s. 41-46

131) Podkultury młodzieżowe w szkole : o konieczności działąń profilaktycznych / Aneta Baranowska //Nowa Szkoła.- 2013, nr 3, s. 21-28

132) Poniżające nazwania – szkolna przemoc wobec dziewcząt / Lucyna Kopciewicz // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2010, nr 4, s. 107-127

133) Preludium do “dorosłej ” przemocy? / Bożena Borowska // Gazeta Szkolna.- 2009, nr 36, s. 6-7 Przeciw zastraszaniu / Urszula Sajewicz-Radtke // Psychologia w Szkole.- 2012, nr 3, s. 103-111

134) Przemoc i agresja w szkole (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Ewelina Czajkowska //Wychowawca.- 2015, nr 2, s. 27

135) Przemoc rówieśnicza: wyniki ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy / Joanna Włodarczyk // Dziecko Krzywdzone.- 2013, nr 3, s. 63 -81

136) Przemoc w szkole / Małgorzata Grzesiak // Sygnał- 2015, nr 1, s. 7-12

137) Przemoc w szkole: raport z badań / Jolanta Matkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2012, nr 7, s. 31 -36

138) Przemoc w szkole: powinniśmy wiedzieć więcej / Ewa Rutkowska // Głos Nauczycielski.- 2015, nr 1-2, s. 16

139) Przemoc w szkole / Iwona Bożena Bukrejewska // Wychowawca.- 2012, nr 5, s. 20-23

140) Przemoc w polskiej szkole / Małgorzata Nowotka // Wychowawca.- 2009, nr 7-8, s. 42-43

141) Przekonania normatywne gimnazjalistów dotyczące dręczenia szkolnego / Aleksandra Tłuściak – Deliowska // Szkoła Specjalna.- 2014, nr 1, s. 18-29

142) Przemoc w szkole : różne punkty widzenia, jeden cel / Paulina Ilska // Sygnał.- 2015, nr 1, s. 13-16

143) Przyczyny agresji w środowisku szkolnym / Małgorzata Stępień-Kęsik //Wychowawca.- 2015, nr 2, s. 8-9

144) Reakcje uczniów – świadków przemocy wobec nieakceptowanych kolegów / Agnieszka Konieczna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2015, nr 4, s. 41- 48

145) Rola biblioterapii w przeciwdziałaniu agresji i przewdziałaniu agresji i przemocy w szkole – refleksje / Iwona Bukowska // Poradnik Bibliotekarza.- 2015, nr 6, s. 40-41

146) Siedmiu Wspaniałych – dręczenie i przemoc w szkole: sceariusz zajęć biblioteraputycznych / Iwona Bukowska // Poradnik Bibliotekarza.- 2015, nr 6, s. 41-43

147) Skąd tyle agresji w szkle ? / Mariusz Wilk // Dyrektor Szkoły.- 2013, nr 10, s. 72-74

148) Sposoby na niedobre myśli i czyny / Magdalena Dziedziak-Wawro // Psychologia w Szkole.- 2012, nr 4, s. 63-72

149) Sprawcy przemocy szkolnej / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły.- 2013, nr 4, s. 22-24

150) System reagowania w szkole na ujawnienei cyberprzemocy / Anna Borkowska // Dziecko Krzywdzone.- 2009, nr 1, s. 131-140

151) Szkolne zasady a agresja i przemoc / Agnieszka Milczarek // Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy.- 2008, nr 4, s. 18-28

152) Szkoła jako instytucja totalna / Jarosław Rokicki // Psychologia w Szkole.- 2011, nr 4, s. 70-75

153) Szkoła jako czynnik nieprzystosowania społęcznego uczniów / Małgorzata Kiedrowska // Wychowanie na co Dzień.- 2009, nr 4-5, s. 12-18

154) Traumatyczne skutki krzywdzenia “za szkolną bramą” / Anna Piekarska // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2011, nr 4, s. 203-214

155) Trening Pewności Siebie / Agnieszka Milczarek // Psychologia w Szkole.- 2013, nr 1, s. 47-55

156) “Ty lesbo”, “ty cioto” / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski.- 2013, nr 3, s. 11

157) Ukryte krzywdy dziecka / Marta Melka // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 68-74

158) Uwarunkowania agresjii wśród młodzieży gimnazjalnej / Józef Pełczyński // Wychowanie na co Dzień.- 2009, nr 12, s. 19-21

159) W roli kozła, w masce błazna / Katarzyna Siemieniuch // Psychologia w Szkole.- 2014, nr 3, s. 5-12

160) “Witamy w Akademii Heltona” czyli o mobbingu w szkole / Justyna Fiedorczuk // Wszystko dla Szkoły.- 2008, nr 11, s. 14-16

161) Zaangażowanie gimnazjalistów w przemoc rówieśniczą / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Wychowanie na co Dzień.- 2013, nr 6, s. 3-7

162) Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 3, s. 13-22

163) Zastosowanie programu ART w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną / Jolanta Godawa //Chowanna.- T. 1 (2009), s. 55-71

164) Zjawisko agresji w szkole / Julita Błasik // Meritum.- 2010, nr 4, s. 50-54

165) Zjawisko przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych z małego miasta / Tomasz Biernat // Wychowanie na co Dzień.- 2013, nr 9, s. 3-8

166) Zły dotyk w szkole. Cz. 4 / Magdalena Goetz / Głos Nauczycielski.- 2012, nr 45, s. 14-15

167) Zły dotyk w szkole / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski.- 2012, nr 44, s. 12-13

168) Zły dotyk w szkole: problem przemocy seksualnej w szkole dotyczy nie tylko / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski.- 2012, nr 43, s. 14

169) Zły dotyk w szkole / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski.- 2012, nr 42, s. 15

170) Życie w szkole oczami uczniów / Anna Borucka // Remedium.- 2013, nr 11, s. 4-5

Opracowanie: Anna Nowakowska

PBW- Filia w Brzegu