70. rocznica powstania warszawskiego. Materiały metodyczne dla nauczycieli

Zestawienie bibliograficzne “70. rocznica powstania warszawskiego- materiały metodyczne dla nauczycieli”, zostało sporządzone na podstawie zawartości katalogów elektronicznych Biblioteki Narodowej i innych bibliotek zgrupowanych w KARO, a także baz danych sieci PBW w Opolu.

 

Materiał bibliograficzny został podzielony na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Wydawnictwa zwarte, dostępne w PBW w Opolu i filiach, zostały oznaczone syngaturami.

 

Książki:

 

1. 63 dni nadziei i poświęcenia : Powstanie Warszawskie w literaturze wspomnieniowej / Barbara Kubis ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Historii w Toruniu. Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział, 2004.- 48 s. ; 21 cm.

2. A to historia! scenariusze lekcji historii i społeczeństwa – wskazówki dla nauczycieli. Cz. 2 Klasa 6/ aut. Tomasz Merta. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2002.- 48 s.; 29 cm.
M 063694 Nysa

3. Bliżej historii : gimnazjum : klasa 3 : poradnik nauczyciela / Anita Plumińska-Mieloch. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013. 63, [1] s. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

4.Człowiek i historia. Cz.4, Czasy nowe i najnowsze (XIX i XX wiek): kształcenie w zakresie rozszerzonym: poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Katarzyna Błachowska. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004.- 174,[1] s.; 24 cm.
C 187492 Opole

5. Historia : burzliwy wiek XX : poradnik dla nauczyciela historii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : klasa III / Robert Śniegocki. Poznań : “Arka” ; Warszawa : nakł. “Nowej Ery”, 2004. 261, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.

6. Historia i społeczeństwo: poradnik dla nauczyciela: szkoła podstawowa 6 / Ewa Marciniak. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001.- 48 s.; 24 cm.
M 183532, M 182502, C 182481 Opole

7. Historia i społeczeństwo : szkoła podstawowa VI : poradnik dydaktyczny : materiały pomocnicze dla nauczycieli historii i społeczeństwa w szkole podstawowej – kl. VI / Barbara Bleja-Sosna. Toruń : “Bea-Bleja”, 2001.- 92 s. : il., mapy ; 21 cm.

8. Historia i wiedza o społeczeństwie : poradnik dla nauczyciela historii w zasadniczej szkole zawodowej / Stanisław Zając ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Toruń : SOP. Oddział, 2002. 64 s. ; 21 cm.

9. Lekcje historii z tekstem źródłowym : konspekty zajęć dla nauczycieli gimnazjów I-III (przeznaczone do wykorzystania na lekcjach) / Piotr Mulkowski. Toruń : “Bea-Bleja”, [2000].- 78, [2] s. ; 21 cm.

10. Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje : poradnik dla nauczyciela i program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym. Cz. 1 i 2 / [red. merytoryczni Danuta Rogowska i Elżbieta Zarzycka].Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. 135, [1] s. ; 24 cm.

11. Moje otoczenie : przewodnik metodyczny dla nauczycieli historii i społeczeństwa w klasie 6. Cz. 2 / Elżbieta Pachowicz, Barbara Walkowicz. Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2003.-112 s. : il., mapy ; 20 cm.

12. Na głos ojczyzny… : montaże poetycko-muzyczne, inscenizacje, konkurs z okazji 200 rocznicy powstania kościuszkowskiego oraz 50 rocznicy powstania warszawskiego i śmierci K.K. Baczyńskiego / Elżbieta Gałczyńska, Zofia Garczyk, Elżbieta Szczepańska. Płock: Zakład Wydawniczo-Usługowy Marian Gałczyński, 1993.- 49 s.; 21 cm.
M 047683, C 047656 Kluczbork

13. Naród polski w okresie II wojny światowej / Józef Bolesław Garas , Tadeusz Tarnogrodzki Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.- 78,[1] s.; 21 cm.
M 058091, M 058934 Opole,M 011109, M 011110, M 011108 Nysa

14. Nauczanie historii w klasie VIII: poradnik metodyczny / Grzegorz Wojciechowski. Poznań: “Arka”, 1997.- 174, [1] s.; 24 cm.
M 058915 Nysa

15. Nauczanie historii w klasie ósmej: poradnik metodyczny/ Andrzej Leszek Szcześniak. Warszawa: “Bellona”, 1995.- 314,[1] s.: il.kolor.; 24 cm.
M 174060, M 174081 Opole, M 047350 Brzeg, M 55180 Kędzierzyn-Koźle, M 048473 Kluczbork, M 057263, M 057264, C 057265 Nysa

16. Nauczanie historii w klasie trzeciej gimnazjum : poradnik metodyczny / Andrzej Leszek Szcześniak. Radom: Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2001. Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2001.- 293 s. ; 25 cm.

17. Pamiętnik z powstania warszawskiego – Miron Białoszewski / oprac. Ryszard Żurawski.[Kołobrzeg] : “Sema”, [1999].-
31 s. ; 15 cm.

18. Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego / [oprac. Andrzej Jankowski]. Warszawa : Wydawnictwo Suplement, [1991].- 15, [1] s. ; 20 cm.

19. Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego / oprac. Danuta Polańczyk. Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005.- 45, [3] s. ; 17 cm.

20. Plan kierunkowy i wynikowy nauczania historii : propozycja metodyczna dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : [zakres podstawowy] / Stanisław Zając ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Historii w Toruniu. Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2006.- 40 s. ; 21 cm.

21. Podróż przez wieki : testy z historii dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Beata Dudziak-Tomaszek. [Puck] : Wydawnictwo “Tales”, 2010.- 65, [15] s. : il. ; 28 cm.

22. Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną / Jolanta Zabielska. Kraków: “Impuls”, 2010.-200 s. ; 24 cm
M 203417 Opole

23. Poradnik dla nauczyciela historii i społeczeństwa w szkole podstawowej : klasa 6 / [aut. Ewa Koclejda et al.].
Warszawa : Nowa Era, cop. 2008.- 52 s. : il. ; 24 cm.

24. Poradnik dla nauczyciela i program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie w zakres[ie] podstawowy [m] część 1 i 2 / [red. merytoryczni Danuta Rogowska i Elżbieta Zarzycka].
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.- 135, [1] s. ; 24 cm.

25. Powstanie Warszawskie – dni Polski niepodległej / [dobór materiałów i oprac. Małgorzata Żaryn, Karol Mazur, Łukasz Michalski ; konsult. nauk. Piotr M. Majewski]. Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, [2006].- Teka (160 s. ;
LV k. tabl. luzem) : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.

26. Powstanie warszawskie 1944 : materiał pomocniczy do kształcenia obywatelskiego / Tadeusz Krząstek ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Stosunków Społecznych. Warszawa: “Czasopisma Wojskowe”, 1994.- 24, [8] s.: mapy, pl.; 31 cm.

27. Poznać przeszłość : wiek XX : książka nauczyciela : materiały dydaktyczne do historii: zakres podstawowy : szkoły ponadgimnazjalne / [red. merytoryczna Elżbieta Paprocka, Arkadiusz Wasilewski, Magdalena Zimerman]. Warszawa : Nowa Era, cop. 2012.- Segregator (8 zeszytów) : il. (w tym kolor.) ; 32 cm.

28. Poznajemy przeszłość od 1939 roku do czasów współczesnych : poradnik dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego : zakres rozszerzony / Stanisław Zając ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Historii w Toruniu. Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział, 2008.- 68 s.: il.; 21 cm.

29. Poznajemy świat wokół nas: poradnik dla nauczyciela klasy szóstej szkoły podstawowej/ Katarzyna Błachowska. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.- 92 s.; 24 cm.
C 186821 Opole

30. Przewodnik dydaktyczny do nauczania historii w klasie VIII szkoły podstawowej / Barbara Bleja. Toruń : “Bea-Bleja”, cop. 1997.- 122, [1] s. : mapy ; 20 cm.

31. Przewodnik metodyczny do historii i społeczeństwa : szkoła podstawowa VI / Józef Ratajczak, Grzegorz Roszak.
Gdańsk : Wydaw. M. Rożak, cop. 2001. 95, [1] s. : il. ; 24 cm.

32. Scenariusze lekcji o Powstaniu Warszawskim dla szkół ponadpodstawowych / [red. Karol Mazur ; aut. Michał Komuda et al.]. Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, 2006.- 287 s. : il. ; 21 cm.

33. Śladami przeszłości 3 : książka nauczyciela : materiały przydatne w codziennej pracy nauczyciela / red. merytoryczna Stefan Horak, Elżbieta Paprocka. Warszawa : Nowa Era, cop. 2011.- 120 s. : il. kolor. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

34. Testy z historii sprawdzające osiągnięcia ucznia : gimnazjum : klasa III / Elżbieta Bałatka, Zbigniew Puchalski, Juliusz Sieradzon. Płock : “Korepetytor” M. Gałczyński, 2002.- 198 s. : il. ; 21×30 cm.

35. Uczę historii w klasie trzeciej gimnazjum : poradnik dla nauczyciela / Katarzyna Błachowska-Krupa.
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. 144 s. ; 24 cm.

36. “Warszawa trwa!” : materiały repertuarowe poświęcone Powstaniu Warszawskiemu / oprac. Stanisław Piekarski, Zygmunt Walkowski.Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Domu Wojska Polskiego, 1995.- 96 s. : fot., nuty ; 20 cm.

37. Warszawskie Dzieci – młodzież w służbie Polskiego Państwa Podziemnego / [dobór materiałów i oprac. Maciej Podbielkowski, Karol Mazur]. Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, [2008]. Teka (199, [1] s., L k. tabl. luz.):
il. (także kolor.) ; 31 cm.

38. Z archiwum Klio: teksty źródłowe z ćwiczeniami dla liceum i technikum. T. 3, XIX i XX w. / Dariusz Ostapowicz, Sławomir Suchodolski, Dariusz Szymikowski. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008.- 183 s.: il.; 24 cm.
M 065571/III Nysa

39. Ze świata do Polski przez Europę : historia : poradnik metodyczny do programu nauczania historii / Andrzej Polański [et al.]. Warszawa : Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, 2002.- 64 s. ; 24 cm.

40. Zrozumieć historię: praca ze źródłem: poradnik dla nauczyciela / Barbara Kubis, Teresa Maresz. – Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011.- 104 s.: il., faks., fot., rys.; 29 cm.
M 206291 (Opole)

 

 

Artykuły z czasopism:

 

41. 63 dni nierównej walki czyli rzecz o Powstaniu Warszawskim : scenariusze lekcji historii / Piotr Ulatowski // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 41, s. 17

42. Anny Świrszczyńskiej poetycki diariusz z powstania warszawskiego: szkic interpretacyjno- metodyczny / Barbara Myrdzik// Ojczyzna Polszczyzna.- 1994. – nr 2, s. 33-38

43. “Burza” w Rozembarku, czyli trudna lekcja historii / Tomasz Bohajedyn // Przekrój. – 2012, nr 37, s. 22-23

44. Chwała pokonanym: warsztaty dla gimnazjalistów / Jolanta Pytel// Biblioteka w Szkole. – 2014 nr 5, s. 16

45. Cywilne oblicze powstania warszawskiego: “Kamienne niebo” Jerzego Krzysztonia / Jerzy Speina // Ruch Literacki. – 2003, z. 4, s. [429]-443.

46. Czesław Miłosz wobec powstania warszawskiego / Stefan Chwin // Teksty Drugie. – 2011, nr 5, s. 62-85.

47. Encyklopedia multimedialna na lekcjach historii / Teresa Maresz // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 7, s. 20-24.

48. Godzina W : inscenizacja z okazji 60. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego / Elżbieta Gałczyńska // Korepetytor. – 2004, nr 2, s. 11-16

49. I iść będziemy w ogień-… / Wiesław Maślanka [i in.] // Czuwaj. – 2004, nr 7-8.

50. Interpretacja porównawcza “Mogiły nieznanego mieszkańca Warszawy” Antoniego Słonimskiego i fragmentu “Pamiętnika z Powstania Warszawskiego” Mirona Białoszewskiego / Agnieszka Fedorowicz // Cogito. – 2004, nr 15, s. 106-108

51. “Jak to było naprawdę…” : sześćdziesiąt lat temu, 1 sierpnia 1944 / Tadeusz Wojciechowski // Oświata i Wychowanie. – 2004, nr 6, s. 2-8

52. Język polski mówiony w szkole / Tomasz Mika // Polonistyka. – 2002, nr 6, s. 359-366

53. Kobieca ironia? Anna Swirszczyńskiej opis powstania / Beata Przymuszała // Polonistyka. – 2011, nr 1, s. 18- 23

54. Konspekt lekcji historii w klasie humanistycznej liceum ogólnokształcącego. Temat: spór o powstanie warszawskie / Zofia Teresa Kozłowska // Wiadonmości historyczne. – 1994, nr 4, s. 161- 162

55. Konspekt lekcji historii w IV klasie szkoły podstawowej. Temat: Powstanie Warszawskie/ Anna Rutkowska-Malentowa// Wiadomości Historyczne. – 1994, nr 3, s. 163- 164.

56. Legendotwórczy charakter biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Stefan Zabierowski// Prace Polonistyczne. – T. 43 (1987), s.235-263

57. Mali bohaterowie / Józef Zbigniew Białek // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1994, nr 3, s. 15-18

58. Mam 19 lat i pseudonim “Niuśka”/ Artur Maciak // Cogito. – 2011, nr 15, s. 9- 11

59. Mapa w nauczaniu historii w klasach IV- VI / Anna Gieruła // Wiadomości Historyczne. – 2006, nr 3, s. 56- 60

60. Materiały bibliograficzne do nauczania nowowprowadzonych zagadnień w programie historii w klasach III i IV liceum ogólnokształcącego / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. – poz. 875. – 28/1982

61. Materiały bibliograficzne do zmodyfikowanego programu nauczania historii w technikach i liceach zawodowych / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. – poz. 371. – 27/1872

62. Materiały repertuarowe na różne uroczystości. Rocznice dotyczące wybitnych postaci / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie. – 41/1975

63. Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne / Pedagogiczna Bilioteka Wojewódzka w Opolu. – 54/1978

64. Metodyka nauczania historii: (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2004) / oprac. Anna Zacłona. – poz. 260. – 21/2004

65. Mit powstańczy Baczyńskiego i romantyczna “siła fatalna”/ Ewa Łubniewska // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1994, nr 3, s. 19-25

66. Na barykadzie / Maria Stypułkowska- Chojecka ; rozm. przepr. Krzysztof Lubczyński // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 31, s. 7

67. Na pierwszą lekcję / Liliana Olchowik- Adamowska// Głos Nauczycielski. – 2005, nr 33, s. 9

68. Najwyższa wartość – wolność / Janina Kulesza-Kurowska ; rozm. przepr. Marta Frankowska // Wychowawca . – 2005, nr 7/8, s. 24-26

69. Na rocznicę powstania warszawskiego. Montaż poetycko- muzyczny / Mieczysław Badura // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 6, s. 31-33

70. “Niech płynie piosenka z barykad…” / Jędrzej Dmowski // Myśl Polska. – 2001, nr 32, s. 4

71. Nieletni częstochowianie- powstańcy warszawscy w niewoli Wehrmachtu / Damian Toczyk // Zeszyty Historyczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – 1996, Z. 3, s. 145- 159

72. O powstaniu warszawskim- wieloaspektowo : poszukujemy, porządkujemy i wykorzystujemy wiadomości z różnych źródeł informacji : projekt miedzyprzedmiotowy / Anna Madej // Zeszyty Szkolne. – 2002, nr 1, s. 25- 29

73. O powstaniu warszawskim z dziećmi / Barbara Szczepaniak // Biblioteka 2012, nr 4, s. 22- 23

74. O wojnie i wierszach dla dzieci / Elżbieta Ostrowska ; rozm. przepr. Stanisław Grabowski // Poezja i Dziecko. – 2004, nr 3, s. 54- 59.

75. Odeszli z różą w sercu / Anna Gaj// Wychowawca. – 2012, nr 7- 8, s. 40- 41

76. Opisać powstanie po latach (Miron Białoszewski “Pamiętnik z powstania warszawskiego”- Anna Świrczyńska “Budowałam barykadę”) / Renata Rędziak / Ruch Literacki.- 2000, nr 3, s. 305-324

77. Patriotyzm osób starszych w DPS / Anna Piluś // Arteterapia. – 2013, nr 2, s. 31- 39

78. Podejmowanie decyzji: Powstanie Warszawskie / Krzysztof Bauer // Głos Nauczycielski. – 1995, nr 33, s. 3

79. Poeci pokolenia Kolumbów: poranek poetycki / Małgorzata Ratyna // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 7-8, s. 24-25

80. Powstanie warszawskie- scenariusz widowiska/ Jolanta Błaszczyk // Biblioteka w Szkole. – 1997, nr 6, s. 19

81. Powstanie warszawskie w komiksie / Dorota Suchocka // Guliwer. – 2009, nr 2, s. 22-25

82. Powstanie warszawskie w niemieckich podręcznikach historii / Adam Suchoński // Wiadomości Historyczne. – 1994, nr 4, s. 212-217

83. Powstanie warszawskie w publikacjach dla młodego czytelnika / Anna Maria Krajewska // Guliwer. – 2007, nr 3, s. 5-16

84. Powstanie warszawskie w relacji pamiętnikarskiej Mirona Białoszewskiego / Halina Machulska // Drama. – 1996, nr 18, s. 17-18

85. Powstanie warszawskie w tekstach kultury // Cogito. – 2004, nr 19, s. 116-118

86. Powstanie wyśpiewane : Mateusz Pospieszalski, Miron Białoszewski “Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” / Urszula Ciołkiewicz-Latek // Przegląd Powszechny. – 2009, nr 10, s. 135-137

87. Powstańcy Warszawy / Katarzyna Frączek // Wychowawca. – 2009, nr 7-8, s. 39-41

88. Późna mowa wojenna: Białoszewski, Wojdowski, Odojewski / Mieczysław Dąbrowski // Przegląd Humanistyczny. – 2010, nr 4,s. 19-31

89. Próby przełamania stereotypu literackiego w opisie doświadczeń czasów wojny w “Pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego / Henryk Odrożek // Język Polski w Szkole Średniej. – 1989/1990, z. 3-4, s. 308-316

90. Scenariusz lekcji historii w klasie VIII / Maria Kujawska // Edukacja Medialna. – 1996, nr 2, s .34- 35

91. Tradycja jako wartość na lekcjach języka polskiego (projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych)/ Iwona Morawska // Język Polski w Gimnazjum. – R. 8, nr 1 (2006/ 2007), s. 70- 76

92. Umieranie miasta. Propozycja interpretacyjno- metodyczna na podstawie fragmentów “Pamiętnika powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego / Bogumiła Marek // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1994, nr 2, s. 25-32

93. W niewoli / Tadeusz Wojciechowski // Oświata i Wychowanie. – 2005, nr 7, s. 9-15

94. W służbie ludziom, nauce i Uniwersytetowi Warszawskiemu: Anna Przecławska (1929- 2010) / Anna Wiłkomirska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2010, nr 3, s. [5]-12

95. Warszawa walczy: scenariusz uroczystości z okazji 61. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego / Róża Kruczała // Wychowawca. – 2005, nr 7-8, s. 27-28

96. Warszawskie dzieci… / Joanna Papuzińska // Guliwer. – 2009, nr 2, s. 35- 39

97. Warszawskie podziemne miasto / Aldona Szpejn // Gazeta Szkolna: aktualności. – 2009, nr 27/ 33, s. 8- 10

98. Warszawo ma! / Magdalena Dyniewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 8, s. 34- 36

99. Wędrówka z ojcem po walczącej Warszawie / Krystyna Heska- Kwaśniewicz // Guliwer. – 2013, nr 3, s. 72- 73

100. Wspaniały tata pani Joanny / Katzrzyna Kotowska // Nowe Książki. – 2013, nr 12, s. 88- 89

101. Wstępny projekt podstawy programowej z historii dla liceum profilowanego / Bożena Anusiewicz-Działak // Wiadomości Historyczne. – 2000, nr 2/3, s. 84-85

102. Złote Ci niebo otworzę: montaż słowno- muzyczny poświęcony bohaterskiej walce powstańców warszawskich w 1944 r./ Anna Poniatowska // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 10

103. “Ziele na kraterze” Melchiora Wańkowicza książką nie tylko o własnym domu / Anna Marzec // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1988/1989, nr 3-4, s. 350-359

104. Żołnierz, poeta, czasu kurz: montaż poetycko-muzyczny o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Teresa Tomczak, Joanna Kular // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 1, s. 11-12

 

 

Oprac. Jarosław Janyk

PBW filia Kędzierzyn- Koźle