“Wiedza o książce” w szkole

“Wiedza o książce” w szkole
(propozycje rozwiązań metodycznych
w ramach edukacji czytelniczej i medialnej – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015).

Zestawienie adresowane jest głównie do nauczycieli-bibliotekarzy. Pragnie wspomóc praktykę edukacyjną na różnych etapach nauczania oraz realizację zagadnień edukacji czytelniczo-medialnej w ramach zajęć w bibliotece szkolnej (a także na innych przedmiotach w ramach integracji międzyprzedmiotowej – języku polskim, historii, plastyce/sztuce). Gromadzi opisy bibliograficzne scenariuszy i konspektów lekcji (rzadziej innych form działań edukacyjnych, a także kilka programów i rozkładów nauczania oraz projektów edukacyjnych) na różnych poziomach nauczania, autorstwa nauczycieli-praktyków, jakie ukazywały się na przestrzeni ostatnich piętnastu lat w polskich czasopismach pedagogicznych. Tematycznie wybrany materiał dotyczy przede wszystkim podstawowego dla bibliotekoznawstwa (także „szkolnego”) zagadnienia wiedza o książce, istotnej części szeroko pojętej bibliologii – w praktyce szkolnej, mimo dynamicznych zmian programowych, przedstawianego w ostatnich latach w rozległym kontekście wprowadzenia uczniów w świat mediów (dlatego w wyborze znalazły się też programy i projekty, prowadzące do ukazania uczniom miejsca książki w systemie medialnym). Oprócz propozycji realizacji w szkole takich zagadnień, jak np. historia pisma i książki, jej produkcja czy morfologia, znalazły się także wybrane, a wprowadzające ucznia w rozległy świat książki i jej wielorakich funkcji – dotyczące wiedzy o bibliotece, piśmiennictwa, popularyzacji czytelnictwa czy warsztatu informacyjnego.
Opisy uporządkowane zostały w czterech działach, wyróżniających etapy nauczania (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) w kolejności chronologicznej . Na końcu zestawienia znajduje się indeks rzeczowy, który powinien ułatwić orientację co do zawartości zestawienia oraz wyszukiwanie potrzebnych materiałów.
Wybór oparto na zasobach bazy OBP03 PBW w Opolu i uzupełnieniach z autopsji. Wszystkie zaprezentowane propozycje dostępne są w PBW w Opolu.

p r z e d s z k o l e

1. “Budowa książki” – scenariusz lekcji bibliotecznej / Lucyna Benesiewicz // Wiadomości Przedszkolaka. – 2003, nr 6, s. 18-19

2. Jak powstaje papier? / Natalia Łasocha // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 2, s. 61-63
* Scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich

3. Prosty sposób na dobrą zabawę, czyli stare gazety w roli głównej : zajęcia biblioteczne dla młodszych dzieci / Justyna Bździuch // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 5, s. 38-39
* Dla dzieci w wieku 5-7 lat

s z k o ł a p od s t a w o w a

4. Książka moim przyjacielem : konspekt zajęć zintegrowanych w klasie drugiej / Jolanta Gawryś // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 10-11

5. Poznajemy budowę książki : konspekt lekcji dla klasy III / Violetta Kurzaj // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7-8, s. 4

6. Co wiemy o bibliotece szkolnej i jej zbiorach? : podsumowanie wiadomości w klasie VI / Violetta Kurzaj // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7-8, s. 6
* Sprawdzian wiadomości.

7. Poznajemy gazety i czasopisma : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Alina Borowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 3, s. 58-62

8. A jednak warto czytać : cykl lekcji integrujący nauczanie języka polskiego, historii i społeczeństwa oraz sztuki : (propozycja metodyczna do klasy IV) / Bogna Dobrakowska, Krzysztof Gierszal // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 4, s. 28-37
* Konspekty lekcji : 1. Stanisław Grochowiak – “Telewizor” ; 2. Książka to jest to! – Edward Szymański “Książka” ; 3. Tę książkę warto i przeczytać, i obejrzeć – prezentacja wybranych lektur ; 4. Jak powstawały księgi rękopiśmienne?

9. O gazecie na poważnie i wesoło : (propozycja metodyczna do klasy IV) / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 4, s. 38-40
* Zabawy i ćwiczenia w oparciu o koncepcję edukacji muzycznej Karla Orffa

10. Edukacja czytelnicza i medialna w klasach IV-VI szkoły podstawowej : rozkład materiału nauczania, propozycje rozwiązań dydaktycznych / Urszula Sławek, Małgorzata Dąbrowska-Duda. – Tab. // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 4
* Zawiera konspekty lekcji: w kl IV – Czasopisma uczą i bawią; w kl. V – Od kamienia do kodeksu czyli historia książki rękopiśmiennej; Czytam, słucham, oglądam, czyli media źródłem informacji; w kl. VI – Media pomagają, czy szkodzą?

11. Turniej wiedzy o książce i bibliotece dla klasy VI / Wiesława Łukaszewska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 7-8, s. 12-13

12. Biblioteczka domowa : konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla kl. VI / Mariola Antczak, Izabela Wolska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 11, s. 8-9

13. Książka czy komputer? Scenariusz audycji przez radiowęzeł z cyklu “Spotkanie z książką” / Ewa Śmiech // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 4, s. 32-33

14. Edukacja czytelnicza i medialna / Dorota Wieczorek. – Tab. // Życie Szkoły. – 2003, nr 5, s. 275-281
* Zawiera rozkład materiału oraz scenariusz zajęć zintegrowanych z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy I i II szkoły podstawowej.

15. Czytam, więc jestem : program naprawczy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla klas IV-VI / Agata Nowak, Barbara Korol-Adamczyk. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 3, s. 1-2

16. Droga książki [od autora do czytelnika] : projekt edukacyjny / Agata Nowak, Barbara Korol-Adamczyk // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 3, s. 2
* Dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

17. Jak powstała książka? : konspekt zajęć otwartych z edukacji czytelniczej i medialnej / Ewa Procka // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 4, s. 20
* Zajęcia w szkole podstawowej

18. Od węzełka do litery : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie szóstej / Małgorzata Dąbrowska-Duda, Elżbieta Zakrzewska // Klanza w Szkole. – 2004, nr 1, s. 14-21

19. Zaproszenie do udziału w konkursie na ekslibris szkolnej biblioteki / Anna Stańczyk, Emil M. Wiktorowski // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7-8, s. 6-9
* Scenariusz zajęć integrujących treści edukacji czytelniczo-medialnej z edukacją plastyczną w klasie VI.

20. Lekcja otwarta – blok humanistyczny (składający się z trzech jednostek przedmiotowych) / Agnieszka Kowalewska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 5, s. 6-11
* Dla klasy V szkoły podstawowej. Temat przewodni: Książka. Lekcja biblioteczna: Wszystko ma swój początek, czyli książka też ma swoją historię. Lekcja języka polskiego: Książka – rzecz cenna?. Lekcja plastyki: Projekt okładki do książki wykonany techniką kolażu.

21. Czytaj książki codziennie – koniecznie! Propozycja lekcji bibliotecznej dla klas IV-VI / Dorota Bielawska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 11

22. W niezwykłym świecie książek : działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 12, s. 16-18
* Projekt edukacyjny dla klasy II-III szkoły podstawowej, uwzględniający wiele zagadnień wiedzy o książce

23. Książka ma swoją historię / Grażyna Chrząstowska, Lidia Kubot // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 2, s. 37-40
* Lekcja biblioteczna, na której uczniowie poznają historię pisma od czasów prehistorycznych do współczesnych.

24. Jak to z książką było : montaż słowno-muzyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / Anna Białas, Beata Jankowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 25-27

25. Poznaj edytorską stronę książki : zajęcia dla uczniów klas IV-VI z wykorzystaniem elektronicznych źródeł informacji / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 6, s. 20-21

26. Od glinianej tabliczki do komputera : projekt edukacyjny z zakresu ścieżki czytelniczo-medialnej w szkole podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 12-13

27. Edukacja czytelnicza i medialna. Innowacja pedagogiczna / Joanna Mańka // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 10, s. 6-9
* Program autorski zawierający również treści dotyczące historii książki. Dla klasy VI.

28. Droga książki od pisarza do bibliotekarza : konspekt lekcji dla klasy III szkoły podstawowej / Beata Jarosz // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 5, s. 34-35

29. Aparat informacyjny książki : scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Elżbieta Klicka // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 3, s. 17-18

30. Piękne książki, piękny papier. Scenariusz warsztatów [plastycznych] / Anna Chrościcka // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 7-8, s. 18-19
* Dot. również historii książki i papieru.

31. W świecie mediów starych i nowych : lekcja biblioteczna : / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka . – 2008, nr 6, s. 14-19
* Z doświadczeń Biblioteki Pedagogicznej K-PCEN we Włocławku: wyszukiwanie informacji internetowych na temat „starych” mediów; adresy www dot. zagadnień historii książki; zastosowanie Windows Movie Maker. Dla klasy VI szkoły podstawowej lub gimnazjum.

32. Album o patronie / Marianna Nowicka // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 6, s. 21-23
* Projekt edukacyjny w klasach IV-VI szkoły podstawowej

33. Poznajemy warsztat dziennikarza prasowego : lekcja biblioteczna / Danuta Binkiewicz-Kołodziej // Biblioteka. – 2009, nr 2, s. 13-17
* Dla klasy VI szkoły podstawowej. Temat: Wydajemy jednodniówkę z okazji Roku Juliusza Słowackiego

34. Od papirusu do edytora tekstu : konkurs z historii książki i pisma / Anna Bidzińska-Kristof, Elżbieta Kulisz // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 5, s. 34-37
* Dla uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum

35. W poszukiwaniu książki : lekcja biblioteczna / Mariola Sitarz // Biblioteka. – 2010, nr 1, s. 12-13
* Dla klasy IV szkoły podstawowej.

36. Historia i rozwój pisma : scenariusz zajęć bibliotecznych / Edyta Dobek, Edyta Magdalena Lachowska, Iwona Mickiewicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 3, s. 42-43

37. Co wiem o książce i bibliotece? Gry i zabawy dydaktyczne Joanna Polaszczyk // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 6, s. 13-15
* Scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej

38. Opowieści o książce – skąd, dla kogo, po co? / Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 4, s. 31-33
* Zajęcia dla dzieci dot. historii książki oraz znaczenia słowa pisanego i drukowanego w dziejach ludzkości

39. Wskazówki dla młodego redaktora – historia prasy : scenariusz lekcji bibliotecznej dla szkół podstawowych oraz gimnazjum / Joanna Stawińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 4, s. 39-42

40. Biblioteka skarbcem kultury : konspekt lekcji bibliotecznej / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 3, s. 20-21
* Scenariusz dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej

41. Sensacyjny komiks : pomysł na zajęcia biblioteczne / Waldemar Malak // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 10, s. 22-23
* Dla uczniów szkoły podstawowej

g i m n a z j u m

42. Dlaczego warto czytać książki? : lekcja biblioteczna przeznaczona dla klasy I gimnazjum / Henryka Kościelniak // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2000, nr 4, s. 60-67
* Konspekt zawiera opowiadanie z ukrytymi tytułami książek dla dzieci i młodzieży oraz quiz

43. Prasa i czasopismo jako źródła różnorodnej wiedzy. Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w gimnazjum / Barbara Tymszan // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 12, s. 24

44. Exlibris – znak właściciela książki : projekt lekcji w bibliotece dla klas I i II gimnazjum / Lidia Leksowska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 5, s. 11

45. Czytać, nie czytać? – oto jest pytanie / Marzenna Daszkowska, Grażyna Kasprowicz // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 12, s. 12
* Scenariusz lekcji nie tylko bibliotecznej w gimnazjum.

46. Mass media, ich rodzaje i rola we współczesnym świecie : edukacja czytelnicza i medialna w klasie I gimnazjum / Aleksandra Smoleńska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7-8, s. 3-4
* Konspekt lekcji.

47. Na początku był obrazek… – o komiksie : integracja międzyprzedmiotowa w gimnazjum. Propozycja ścieżki edukacyjnej w klasie I o profilu humanistyczno-lingwistycznym / Aleksandra Górna. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 72-75

48. W gąszczu mass mediów, czyli rodzaje środków masowego przekazu : scenariusz zajęć w ramach ścieżki : Edukacja czytelniczo-medialna / Mariola Krzeczkowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7-8, s. 3
* Dla uczniów gimnazjum

49. Dlaczego warto czytać książki? : propozycja metodyczna dla klasy II gimnazjum (edukacja czytelnicza i medialna) / Danuta Kaziniec // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7-8, s. 7-8

50. Biblioteki gromadzą bogactwa wieków i pokoleń : projekt lekcji w bibliotece dla klasy I gimnazjum / Jadwiga Ratajczak // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2003, nr 3, s. 43-48

51. Ekslibris – znak własnościowy książki : konspekt lekcji w gimnazjum / Banet Agata // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 4, s. 36

52. Bazy Biblioteki Narodowej w internecie : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy III gimnazjum / Zofia Stepan // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 11, s. 8

53. Dzieje książki i innych mediów: propozycja lekcji bibliotecznej dla klasy II gimnazjum / Joanna Falborska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 12, s. 3

54. Od tabliczki glinianej do książki drukowanej – krótki zarys historii książki : scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum / Ewa Żaczek // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 16

55. Książka tradycyjna czy multimedialna? / Barbara Michałek // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 12, s. 15-16
* Scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum lub w klasie I LO

56. Wydawnictwa informacyjne : lekcja biblioteczna / Iwona Włodarska // Biblioteka. – 2008, nr 4, s. 17-19
* Dla uczniów gimnazjum

57. Polowanie na kruki : scenariusz zajęć bibliotecznych / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 22-23
* Dla uczniów gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej

58. Biblioteka cyfrowa, czyli jaka? : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy III gimnazjum / Paulina Bartosik // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 2, s. 45-46

59. “Oswoić” słowniki – scenariusz lekcji bibliotecznej / Agnieszka Pejkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 11, s. 36-40
* Dla uczniów gimnazjum

60. Książka – towarzysz, przyjaciel, domownik. Scenariusz zajęć zachęcających do czytania / Patrycja Siedlecka // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 3, s. 11
* Dla uczniów klasy III gimnazjum

61. Książka? Czytanie? Po co to komu? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Małgorzata Sobol // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 4, s. 11
* Dla młodzieży gimnazjalnej

62. Czy w bibliotekach są skarby? : propozycja lekcji wychowawczo-bibliotecznej / Joanna Prokop // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 3, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. I-IV
* Zawiera konspekt lekcji wychowawczej w bibliotece dla klas I-III gimnazjum: Kryminalna zagadka w bibliotece

Zob. też poz.: 24, 31, 34, 39

sz k o ł a p o n a d g i m n a z j al n a

63. Biblioteki w starożytności : konspekt lekcji bibliotecznej dla pierwszej klasy liceum / Anna Zeler. – Rys. // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 11, s. 12-13

64. Scenariusze zajęć edukacji czytelniczej w klasie I liceum technicznego / Monika Bis // Edukacja Medialna. – 2000, nr 1, s. 47-50
* Temat: Rodzaje piśmiennictwa niebeletrystycznego i jego funkcje.

65. Książka źródłem informacji. Konspekt lekcji bibliotecznej (szkoła średnia) / Grażyna Szpulak // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 12, s. 13

66. Czasopisma wokół nas : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadpodstawowej / Anna Grochowska-Piróg // Wychowawca. – 2001, nr 3, s. 12

67. Katalog ciekawych książek / Małgorzata Hamada // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 2, s. 29-30
* Zajęcia biblioteczne dla uczniów liceum / technikum z wykorzystaniem metod aktywizujących

68. W powodzi informacji – jak korzystać z różnych źródeł informacji : scenariusz zajęć z języka polskiego i z edukacji czytelniczej i medialnej przeprowadzonych w klasie pierwszej technikum / Iwona Drozd, Wiesława Tarasińska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 11, s. 14-15

69. Biblioteka mikromodelem kultury: scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Bernardyna Banaś // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 6, s. 21-22.

70. Książka – biblioteka – informacja. Międzyszkolny konkurs biblioteczny / Małgorzata Pilipiec, Agnieszka Runewicz // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 18-20
* Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

71. Tradycyjne i nowoczesne formy przekazu treści : konspekt zajęć z wykorzystaniem ICIM dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 22-23

72. Słownik – droga do zrozumienia, zanalizowania i poprawnego zapisania / Anna Kowara // Biblioteka. – 2008, nr 5, s. 16-21
* Lekcja biblioteczna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem “Współczesnego słownika języka polskiego” pod red. B. Dunaja

73. Biblioteki cyfrowe – prezentacja przykładowa, ale nie wzorcowa / Renata Wójtowicz // Biblioteka. – 2009, nr 3, s. 11-13
* Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

74. Muzeum Książki Artystycznej – ukryte piękno / Elżbieta Simińska // Przegląd Edukacyjny. – 2010, nr 4, s. 18-19
* WebQuest dla uczniów klas I-III liceum

75. Ekslibris – małe dzieło sztuki / Marta Kleniewska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 7-8, s. 20-22
* Cykl zajęć bibliotecznych w szkole ponadgimnazjalnej z zakresu historii książki i wiedzy o kulturze

76. Historia książki i praw autorskich. Projekt uroczystości bibliotecznej / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 2, s. 12-13
* Dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

77. Miejsce książki w życiu współczesnego człowieka / Bernardyna Banaś // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, s. 14
* Scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej

78. Książka i jej rola w życiu współczesnego człowieka : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej / Bernardyna Banaś // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 5, s. 42-43

Zob. też poz.: 57

Indeks
audycja 13

biblioteka 6, 11, 19, 28, 35, 37, 40, 50, 52, 57, 62, 67, 69, 70

– cyfrowa 58, 73

– domowa 11

– uroczystość 76

bibliofilstwo 11, 19, 44, 51

biblioterapia 61

czasopismo 7, 10, 43, 66

czytelnictwo 4, 8, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 42, 45, 49, 60, 61, 77, 78

– popularyzacja 4, 8, 13, 15, 20, 21, 22, 42, 45, 49, 60, 61, 62

dziennikarstwo 33, 39

e-book 55

edukacja

– muzyczna 10

– plastyczna 19, 20, 30, 32,

edukacja czytelnicza i medialna

rozkład materiału 10, 14

program nauczania

– autorski 27

ścieżka edukacyjna 8, 20, 47, 48

edytorstwo 16, 25, 28, 74

ekslibris 19, 44, 51, 75

gazeta 3, 7, 9

– jednodniówka 33

gry i zabawy 3, 9, 37, 41, 57, 62

historia i społeczeństwo (przedmiot szkolny) 8

informacja 10, 25, 29, 35, 25, 31, 43, 52, 56, 57, 59, 64, 65, 67, 68, 70, 71

innowacja pedagogiczna 27

integracja międzyprzedmiotowa 8, 20, 47, 48

internet 31, 25, 52, 74

jednodniówka 33

język polski (przedmiot szkolny) 8, 9, 10, 20

katalog biblioteczny 67

komiks 41, 47

komputer 13, 26, 34

konkurs 11, 19, 34, 42, 70

książka 4, 8, 11, 13, 16, 20, 22, 31, 35, 37, 55, 60, 65, 67

– a kultura 40, 50, 69

– artystyczna 30, 74

– budowa 1, 5, 20, 25, 29

– funkcja 29, 38, 77, 78

– historia 8, 10, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 36, 38, 47, 50, 53, 54, 76

– multimedialna 55

– produkcja 16, 28

– rękopiśmienna 8, 10

– sztuka 30, 47, 74, 75

kultura 40, 50, 69

lekcja wychowawcza 62

media 10, 31, 26

– elektroniczne 25, 26, 31, 71

– historia 53

– masowe 46, 48

– „stare” 31, 71

montaż słowno-muzyczny 24

muzyka 10

Orff, Karl 10

papier 2, 3, 9, 30

papiernictwo 2

patron szkoły 32

pisarstwo 16, 28

pismo

historia 4, 10, 18, 21, 23, 26, 36

piśmiennictwo

– rodzaje 7, 9, 10, 47, 56, 64, 68, 7241, 33,

plastyka 19, 20, 30, 32

prasa 33, 43

– historia 39

prawo autorskie 76

program

– autorski 27

– nauczania 27

– komputerowy 31

projekt edukacyjny 8, 15, 16, 20, 22, 32

radiowęzeł szkolny 13

rozkład materiału 14

słownik 59, 72

sprawdzian wiadomości 6

sztuka (przedmiot szkolny) 8, 20

ścieżka edukacyjna

– międzyprzedmiotowa 8, 20, 47, 48

twórczość plastyczna 19, 20, 30, 32

uroczystość biblioteczna 76

warsztat informacyjny ucznia 25, 29, 31, 32, 35, 57, 59, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 73

zabawa 3, 9, 37, 41

Oprac. Aleksandra Paszkowska-Witkowska
Wydział Opracowania Zbiorów
PBW w Opolu