ABC bibliotekarza

Bibliografia „ABC bibliotekarza” ujmuje wybór najnowszych publikacji – wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, które mogą okazać się przydatne bibliotekarzom wszystkich typów bibliotek, a przede wszystkim bibliotekarzom szkolnym w codziennej pracy bibliotekarskiej. Bibliografia zawiera 170 opisów bibliograficznych i podejmuje między innymi zagadnienia dotyczące prawa bibliotecznego, gromadzenia, ewidencji, selekcji zbiorów bibliotecznych, skontrum, dokumentacji bibliotecznej, statystyki, opracowania formalnego i rzeczowego, komputeryzacji, udostępniania i promocji zbiorów, warsztatu informacyjnego, form pracy z czytelnikiem, organizacji i zarządzania biblioteką. Opracowana została na podstawie elektronicznej baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Biblioteki Narodowej. Wydawnictwa zwarte, które znajdują się w zbiorach Pedagogicznej biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i jej filii uzupełnione zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Asertywność w bibliotece : jak odkryć siłę swojej profesji? : poradnik / Lidia Teresa Nowak. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2012. – 175, [1] s. ;21 cm. (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; 17)

M 211053 (Opole)

2. Aspekty prawne działalności bibliotek / Rafał Golat. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. – 199, [1] s. ; 24 cm.

M 215738 – M 215739 (Opole)

3. Audiobooki w kraju i na świecie : poradnik / Bogdan Klukowski. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 64 s. ; 21 cm

M 212372 (Opole)

4. Biblioblog w pigułce : poradnik dla bibliotekarzy / Barbara Maria Morawiec. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.114, [2] s. : il. ; 21 cm. (Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza” ; nr 22)

C 213240, M 213259  (Opole)

5. Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze :praca zbiorowa / red. Dariusz Grygrowski, Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2005. – 214, [2] s. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 76)

M 189391 (Opole)

6. Biblioteczna wartość naddana / Jacek Wojciechowski. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 138 s. ; 24 cm.

C 195913 (Opole)

7. Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą / Marlena Gęborska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018. – 280 s. : il. ; 24 cm.

M 069320 (Nysa), M 218407, M 218641 (Opole)

8. Biblioteka i informacja w systemie edukacji : praca zbiorowa / red. Marcin Drzewiecki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 1993. – 202, [2] s. : 1 rys.,wykr.,err. ; 21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 1)

C 167480, I 167482 (Opole), M 055094, M 053941, M 055095 (Kędzierzyn-Koźle), C 047515 (Kluczbork), C 055847, M 055848 (Nysa)

9. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły / Marcin Drzewiecki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2001. – 233,[2] s. : fot. kolor., 1 portr. ; 22 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 50)

C 183700 (Opole)

10. Biblioteka szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012. – 283, [1] s. : il. ; 25 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 128)

C 207251, M 207252 (Opole)

11. Biblioteka w komunikacji publicznej / Jacek Wojciechowski. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. – 270, [1] s. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 118)

C 203894, M 203895 (Opole)

12. Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa / red. Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2000. – 161,[1] s. ; 21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 40)

C 057357 (Kędzierzyn-Koźle), M 181653, M 182406 – 182407 (Opole)

13. Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Małgorzata Kisilowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. – 175, [1] s. ;21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 115)

C 203380, M 203654-5, M 204313-14 (Opole)

14. Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 /Grzegorz Gmiterek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 259, [1] s. : il. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 136)

C 207424, M 207425 (Opole)

15. Bibliotekarstwo / pod red. Anny Tokarskiej. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 727, [1] s. : il. ; 25 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 144)

C 211419, M 211420, M 211433-211434

16. Bibliotekarstwo : kontynuacje i zmiany / Jacek Wojciechowski. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.- 125, [2] s. ; 21 cm.

M 200312 (Opole), Wyd. 1 C 180987, M 189615 (Opole)

17. Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 1, Organizacja biblioteki / Jadwiga Andrzejewska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : SBP, 1996. – 252,[1] s. : il. ; 21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 16)

C 055816/I (Kędzierzyn-Koźle), C 057402/I (Nysa), C 175701/I, I 175702/I, M 175704-6/I (Opole)

18. Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 2, Praca pedagogiczna biblioteki / Jadwiga Andrzejewska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : SBP, 1996. – 212, [1] s. : il., wykr. ; 21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 17)

C 055816/II (Kędzierzyn-Koźle), C 057402/II (Nysa), C 175701/II, I 175702/II, M 175704- 6/II (Opole)

19. Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010. – 233, [11] s. ; 21 cm.

C 206579 (Opole)

20. Biblioteki cyfrowe :praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 548 s. : il. ; 25 cm +1 dysk optyczny (CD-ROM). (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 135)

C 207421, M 207422 (Opole)

21. Biblioteki i książki w życiu nastolatków /red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa ; Łódź :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 235, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 158)

C 213718, M 213719 (Opole)

22. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa /pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013. – 215 s. : il. ; 24 cm.

C 209752, M 209753 (Opole)

23. Biblioteki w nowym otoczeniu / Jacek Wojciechowski. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. – 303, [1] s. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 153)

C 212656, M 212657, M 212670 (Opole)

24. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece / Paweł Pioterek. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2008 – .46, [2] s. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 74)

C 199576 (Opole)

25. Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa /pod red. Justyny Jasiewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. – 368 s. : il. ; 25 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 152)

C 212142, M 212144 (Opole)

26. Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / pod red. Mai Wojciechowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. – 461, [1] s. : il. ;24 cm. (Propozycje i Materiały ; 90)

C 213369, M 213371 (Opole)

27. Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy :tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej /redakcja naukowa Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła ; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS. Biblioteka Główna UMCS. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 367 s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 217204 (Opole)

28. Czytelnik o specyficznych potrzebach w bibliotece : materiały z sympozjum dyrektorów bibliotek państwowych wyższych szkół zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, 5-6.09.2012 /pod red. Kazimierza Stąpora ; Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. – Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2012. – 152 s. : il. kolor. ; 21 cm.

M 214529 (Opole)

29. Digitalizacja dla początkujących /Aleksander Trembowiecki. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. – 281 s. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały ; 89)

C 212871, M 212878-79, M 212923-24 (Opole)

30. Dziecko dyslektyczne w bibliotece : karty pracy oparte na serii książek o Tomku Wilmowskim / Agata Michalska.- Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. – 32 s. : il. ; 30 cm.

C 211519, M 211560 (Opole)

31. E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Elbląg, 23-24 września 2009 r. /[red. tomu Bożena Boryczka]. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009.161 s. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 79)

C 202564 (Opole)

32. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego / Krystyna Sanetra ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2003. – 222 s. ; 24 cm.

I 196514, O 196517 (Opole)

33. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki / oprac. zespół pod red. Kamili Grzędzińskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Nukat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. – Wyd. 3 zm. i popr. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Skoroszyt (wiele liczb.) ; 26 cm.

34. Format MARC 21 rekordu zasobu /Ewa Chrzan, Andrzej Padziński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2001. – 114 s. ; 24 cm.

I 196516, ) 196519 (Opole)

35. Gwarna Biblioteka : zajęcia czytelnicze wspomagane storytellingiem /Mariusz Malinowski. -Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018. – 67 s. : il. ; 24 cm.

M 057404 – M 057406 (Kluczbork), M 069626 – M 069628 (Nysa)

36. Hasło osobowe, korporatywne i tytułowe. Zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych / red. Anna Paluszkiewicz, Maria Lenartowicz. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,1999. – 134, [3] s. ; 24 cm.

C 059019 (Nysa)

37. Hasło osobowe : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej /oprac. Maria Janowska. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1998. – 58 s. ; 21 cm.

M 056431 (Kędzierzyn-Koźle), C 049308 (Kluczbork), C 058514 (Nysa), I 006627 „B” (Opole)

38. Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia /redakcja naukowa Mariola Antczak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Łódź :Warszawa :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Wydawnictwo SBP, 2017. – 239, [1] s. :faks., fot., wykr. ; 24 cm.

M 054790 (Brzeg), M 054872 (Kluczbork), M 217673 – M 217674 (Opole)

39. Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży :od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal ; [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich]. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. – 161, [1] s. : il. ; 21 cm. (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ;12)

M 204325 (Opole)

40. Jak komputeryzować bibliotekę : poradnik /Aleksander Radwański ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2000. – 128, [2] s. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały / Komitet Redakcyjny ; 37)

41. Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece? /Marta Tyszkowska. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2015. – 99, [1] s. :il. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 91)

C 213975, M 213976 (Opole)

42. Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym :praca zbiorowa /pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 109)

C 202583 (Opole)

43. Jakość w działalności bibliotek : oceny, pomiary, narzędzia / Elżbieta Barbara Zybert ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie. – Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2007. – 155, [1] s. : il. ; 25 cm.

44. Katalogowanie alfabetyczne zbiorów bibliotecznych : zarys problematyki / Dorota Grabowska ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. – Warszawa : CEBID, 2003. – 182, [6] s. : tab., wykr. ; 24 cm.

45. Katalogowanie książek w bibliotece szkolnej : poradnik metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy / Halina Kołodziejczyk, Aneta Głowacka ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. – Lublin :Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2007. – 102, [1] s. ; 24 cm.

C 197713 (Opole)

46. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Korycińskiej-Huras i Małgorzaty Janiak. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2014. – 463, [1] s.il. ; 25 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka  ;157)

C 213370, M 213372 (Opole)

47. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki / Marek Nahotko ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010. – 283, [1] s. :il. (w tym kolor.) ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 112)

C 202814 (Opole)

48. Konkursy i turnieje w bibliotece / Gabriela Bonk. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2013. – 32 s. : il. ; 30 cm.

C 211520, M 211561 (Opole)

49. Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2008. – 278, [2] s. :il. kolor. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 104)

C 200663 (Opole)

50. Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe idee w zarządzaniu biblioteką / Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2004. – 247,[1] s. : fot. ; 21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 69)

C 187462 (Opole)

51. Marketing wewnętrzny w bibliotece / Joanna Kamińska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. – 122, [2] s. : il. ; 24 cm

52. Mam 6 lat i gonię świat :poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami /Agata Arkabus. – Warszawa :Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. – 85, [1] s. :il. (gł. kolor.) ; 21 cm. (Biblioteczka “Poradnika Bibliotekarza” ; 21)

M 212210-212213 (Opole)

53. Megabiblioteki : wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym / pod red. Doroty Pietrzkiewicz, Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – 178, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 161)

C 213716, M 213717 (Opole)

54. Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji / pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Wandy Dudek, Anny Piotrowskiej. – Kraków :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – 139,[1] s. ; 24 cm.

M 212271-212272 (Opole)

55. Multibibliotekarstwo : praca zbiorowa /pod redakcją Mai Wojciechowskiej. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2018. – 206, [2] s. : il. ; 24 cm.

M 069055 (Nysa), M 217956 (Opole)

56. Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty ; przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. – 359, [1] s. : il. ;24 cm. (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 7 ; Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 154)

C 212922, M 212296 (Opole)

57. Nietypowi użytkownicy bibliotek :poradnik psychologiczny / Bożena Karzewska. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2018.94, [2] s. ; 21 cm.

M 055691 (Kluczbork), M 218315 – M 218316 (Opole)

58. Nowe przestrzenie i nowe technologie – dlaczego warto modernizować biblioteki :(na przykładzie województwa lubuskiego) /Andrzej Buck, Monika Simonejetz, Dawid Kotlarek. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2018. – 135 s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 218810 – M 218811 (Opole)

59. Nowoczesna biblioteka : materiały z ogólnopolskiej, przedzjazdowej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Konstancin-Jeziorna, 29-30 maja 2009 r. / [red. tomu Marcin Drzewiecki]. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009. – 178, [2] s. :il. (w tym kolor.) ; 24 cm. (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 78 )

C 202556 (Opole)

60. Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014.- 472 s. : il. ; 25 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ;151)

C 212921, M 212925 (Opole)

61. Podręczny słownik bibliotekarza / oprac. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka ; przy współpr. Hanny Tadeusiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Łódzki. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. – 612 s. : il. ; 25 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 119)

C 207240, M 207241 (Opole), C 062729 (Kędzierzyn-Koźle)

62. Poradnik nauczyciela bibliotekarza / Urszula Juhanowicz, Teresa Wejcht, Wojciech Witecki ; red. Bohdan Orłowski. – Wyd. 3 – Stan prawny 1.X.2006 r. – Warszawa ; Konstancin-Jeziorna : Programowanie Komputerów, 2006.S. 3-122 ; 30 cm.

C 196232, M 196280-196282 (Opole)

63. Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy / Bożena Boryczka. – Bydgoszcz ; Warszawa :”Branta”, 2004. – 196 s. : il. ; 24 cm +CD-ROM.

I 185560, M 189002 (Opole)

64. Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012. – 375, [1] s. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 131)

C 207249, I 207250 (Opole)

65. Prawo biblioteczne na co dzień / Lucjan Biliński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2006. – 330, [2] s. ; 24 cm.

C 049811 (Brzeg), C 060407 (Kędzierzyn-Koźle), C 051743 (Kluczbork), C 063733 (Nysa), C 194112, M 194113-14 (Opole)

66. Projekty edukacyjne w bibliotece /Anna Dobraczyńska. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2013. – 32 s. : il. ; 30 cm.

C 211521, M 211562 (Opole)

67. Przepisy katalogowania książek. Cz.1, Opis bibliograficzny / oprac. Maria Lenartowicz ; Polska Akademia Nauk – Biblioteka w Warszawie. – Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, [2008]. – XXVI, 115 s. ; 24 cm

68. Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela / Małgorzata Pietrzak ; [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich]. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. – 159, [1] s. : il. ; 24 cm. ( Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza” ; 10)

69. Rozumienie świata : o warsztatach pracy z książką i czytelnikami / Elżbieta Hornowska, Małgorzata Karasińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, Magdalena Sowik, Beata Świderek, Marta Todys, Grażyna Walczewska-Klimczak ; Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017. – 339, [1] s. :il. kolor. ; 22 cm +dysk optyczny CD.

M 055583 (Kluczbork), C 068943 (Nysa), C 217914, M 217891 (Opole)

70. Scenariusze wystaw / Celina Markowiak-Luty. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. – 79,[1] s.,[24] s.tabl. : faks.,fot.,portr. ; 24 cm. (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; 1)

C 185722 (Opole)

71. Selekcja materiałów bibliotecznych / Lucjan Biliński ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : SBP, 2004.- 41 s. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 61)

C 060291 (Kędzierzyn-Koźle), C 062105 (Nysa), G 187455 (Opole)

72. Selekcja materiałów bibliotecznych : przekazywanie druków zbędnych / Lucjan Biliński. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. – 49,[2] s. ; 21 cm. (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 69)

G 197227 (Opole)

73. Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu / Jerzy Maj ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2007. – 188, [3] s. : wykr. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 89)

C 198079 (Opole)

74. Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek /Maja Wojciechowska. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – 338 s. : il. ; 25 cm.

M 214749 (Opole)

75. Sześciolatek w bibliotece /Anna Dobraczyńska. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012. – 32 s.  :il. ; 30 cm

C 211522, M 211563 (Opole)

76. Ściąga dla bibliotekarzy : strony www bibliotek, instytucji kultury, fundacji, serwisów informacyjnych, blogów, i inne adresy przydatne w codziennej pracy bibliotekarza / Grażyna Bilska. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.- 52 s. ; 21 cm

77. Teatr w bibliotece : doświadczenia i praktyka / pod red. Małgorzaty Pietrzak. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – 122, [2] s. ; 21 cm. (Biblioteczka “Poradnika Bibliotekarza” ; nr 24 )

M 214091-92 (Opole)

78. UKD [Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna] w środowisku komputerowym : praca zbiorowa /red. Barbara Sosińska-Kalata ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2004. – 171,[1] s. : rys. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 72)

0 189139 (Opole)

79. Ustawa o bibliotekach : komentarz /Jan Ciechorski. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 193, [1] s. ; 24 cm. (Propozycje i Materiały ; 85)

C 207413, M 207418 (Opole)

80. Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza : systemy dla bibliotek szkolnych i kryteria ich oceny / Mirosława Bogacz, Władysław Marek Kolasa. – Warszawa : „Sukurs”, 2005. – 144 s. ; 21 cm.

C 064093 (Nysa), I 196257, M 190003, M 196261-63, M 196287-89 (Opole)

81. Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska ; współpr. Mirosława Bogacz, Bożena Boryczka, Krystyna Wijaczka. – Warszawa : Agencja Sukurs, 2011. – 261, [1] s. ; 21 cm.

M 062246 (Kędzierzyn-Koźle)

82. W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży /redakcja nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 215, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 163)

C 213722, M 213723 (Opole)

83. Zarządzanie jakością w bibliotece : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. -Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2017. – 473, [3] s. : il. ; 24 cm.

M 054688 (Brzeg), M 064500 (Kędzierzyn-Koźle), M 068537 (Nysa), M 216954 – M 216956 (Opole)

84. Zarządzanie kadrami w bibliotece :praca zbiorowa / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Wyd. 2. popr. – Warszawa :Wydawnictwo SBP, 2011. – 158, [2] s. : il. ; 21 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 97)

C 206593 (Opole)

85. Zarządzanie marketingowe biblioteką / [aut. Wiesław Babik et al.]. – Poznań :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2008. – 220 s. : il., err. ; 24 cm.

M 200985 (Opole)

86. Zarządzanie zmianami w bibliotece / Maja Wojciechowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2006. – 301,[1] s. : rys.,wykr. ; 24 cm. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 83)

C 194111 (Opole)

87. Zbiory specjalne – nieksiążkowe w bibliotekach : poradnik metodyczny / Lucyna Gołębiewska. – Warszawa :Agencja “Sukurs”, 2008. – 155 s. ; 21 cm.

C 050489 (Brzeg), C 061130 (Kędzierzyn-Koźle), C 052206 (Kluczbork), C 065076 (Nysa), C 200360, M 200671 (Opole)

Artykuły z czasopism :

88. Archiwizowanie zasobów audiowizualnych : kaprys czy konieczność? /Katarzyna Janczewska-Sołomko // Bibliotekarz. – 2015, nr 10, s. 32-36

89. Aranżacja lokalu a jego funkcjonalność /Urszula Juhanowicz // Biblioteka. – 2008, nr 1, s. 4-9

90. Aspekty czasowe ewidencji materiałów bibliotecznych /Rafał Golat // Bibliotekarz. – 2013, nr 10, s. 37-38

91. Audiobook – książka towarzysząca /Barbara Maria Morawiec // Bibliotekarz. – 2015, nr 6, s. 12-14

92. Bibliografia a katalog biblioteczny / Jadwiga Woźniak-Kasperek // Przegląd Biblioteczny. – 2015, z 4, s. 517-532

93. Biblioteczne rozliczenia / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 12, s. 9-13

94. Biblioteka jako element doskonalenia /Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 5, s. 82-84

95. Biblioteka szkolna w zapisach statusu szkolnego /Agata Arkabus // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 2, s. 7-12

96. Biblioteka – szkolne centrum projektów kulturalnych /Andrzej Szewczyk // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 1, s. 6-9

97. Bibliotekarz muzealny, czyli hybryda w świecie kultury / Magdalena Skrejko, Katarzyna Žák-Caplot // Bibliotekarz. – 2020, nr 2, s. 16-20

98. Biblioteki a czytelnik niepełnosprawny ruchowo /Magdalena Kokosińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 10, s. 12-14

99. Biblioteki, ich problemy podatkowe, a także o wymianie międzybibliotecznej / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. – 2014, nr 1, s. 40-44

100. Biblioteki pedagogiczne w nowej rzeczywistości /Marzena Kowalczuk // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 2, s. 6-8

101. Blogi biblioteczne – wirtualne miejsce kultury, wiedzy i rozrywki / Barbara Maria Morawiec // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 4, s. 4-6

102. Dekoracja wnętrza jako element marketingu bibliotecznego / Mateusz Paradowski // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, s. 5-7

103. Dokumenty w bibliotece i terminy przechowywania / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 6, s. 4-6

104. Co daje komputeryzacja? / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 12, dod. “Komputeryzacja biblioteki szkolnej”, s. 2-8

105. Czy w Polsce może powstać jednolity system opracowania (rzeczowego) zbiorów bibliotecznych? /Anna Nasiłowska // Rocznik Biblioteki Narodowej. – T. [48] 2017, s. 27-41

106. Dziennik biblioteki szkolnej w praktyce /Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 4-8

107. Finansowanie zakupów w bibliotece na co dzień / Małgorzata Wojtyś // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 10

108. Format MARC 21 dla niewtajemniczonych /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2009, nr 3, s. 4-10

109. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego. Cz. 1 /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2011, nr 1, s. 26-37

110. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego. Cz. 2 /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2011, nr 2, s. 30-36

111. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla filmu. Cz. 1 /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2010, nr 2, s. 34-41

112. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla filmu. Cz. 2 /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2010, nr 5, s. 32-42

113. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki. Cz.1 /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2009, nr 5, s. 26-34

114. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki. Cz. 2 /Agata Kozioł // Biblioteka. – 2009, nr 6, s. 34-37

115. Internet jako pomoc w pracy z niepełnosprawnym odbiorcą usług bibliotecznych /Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 4, s. 37-38

116. Jak bezpiecznie i mądrze udostępniać dane osobowe /Sylwia Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. – 2015, nr 5, s. 45-48

117. Jak napisać dobry plan biblioteki szkolnej? /Anna Puścińska. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 9, s. 13-17

118. Kartoteka Wzorcowa Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej online w Bibliotece Narodowej /Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska // Bibliotekarz. – 2012, nr 5, s. 4-6

119. Katalogowanie czasopism i artykułów / Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 10, s. 6-15

120. Katalogowanie książki jednotomowej / Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 2, s. 12-15

121. Katalogowanie książki wielotomowej / Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 10, s. 17-23

122. Katalogowanie prac współwydanych /Irena Gruchała // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 9, s. 20-24

123. Katalogowanie wydawnictw ciągłych nie jest łatwe (jak sobie radzić w trudnych przypadkach) / Magdalena Ruszkowska // Bibliotekarz. – 2010, nr 12, s. 17-21

124. Komputeryzacja okiem praktyka /Krystyna Gontarz // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 12, dod. “Komputeryzacja biblioteki szkolnej”, s. 12-13

125. Komputeryzowanie zbiorów biblioteki : od czego zacząć? /Maria // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 5

126. Księgowość i rozliczenia – wybrane problemy / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 2, s. 8-11

127. Literatura popularna w zasobach bibliotek gimnazjalnych / Piotr Kalwiński // Edukacja. – 2015, nr 3, s. 114-122

128. MAK : Małe Automatyczne Katalogi /Aleksander Radwański // Bibliotekarz. – 2013, nr 11, s. 4-12

129. Materialna odpowiedzialność pracowników za mienie biblioteki / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. – 2015, nr 9, s. 43-47

130. Metody komputeryzacji zbiorów /Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 12, dod. „Komputeryzacja biblioteki szkolnej”, s. 9-11

131. Metodyka postępowania z publikacjami nie pochodzącymi z zakupu / Grażyna Ruta-Balińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 10, s. 33-35

132. Nie ma wątpliwości: skontrum! / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 2, s. 20

133. Nowe technologie w bibliotekach /Grzegorz Gmiterek // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 12, s. 4-7

134. Odwrócony biblioteczny escape room /Anna Załęska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 6, s. 20-21

135. Paradygmat gromadzenia zbiorów w czasach transformacji cyfrowej : między informacją a pamięcią / Krystyna Hudzik. – Bibliogr. // Przegląd Biblioteczny. – 2019, z. 4, s. 465-482

136. Po co bibliotekom jakość? /Elżbieta Barbara Zybert // Przegląd Biblioteczny. – 2015, z. 2, s. 181-192

137. Podręcznik w bibliotece // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 6, dod. „Podręczniki w Bibliotece”, s. 3-24

138. Podręczniki – problemy z rozliczaniem /Danuta Majkusik // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 4, s. 18-20

139. Podziały wspólne czasu oraz symbole wyrażające ujęcie historyczne w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej /Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 5, s. 9-12

140. Porządek w bibliotece – jak poradzić sobie z odkurzaniem książek? / Maria Nierzwicka-Drożak // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7-8, s. 19

141. Prawo autorskie w kontekście bibliotek tradycyjnych i cyfrowych /Jacek Włodarski // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 5, s. 32-35

142. Prawo autorskie w szkole, czyli… zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów przez biblioteki (tzw. przywilej biblioteczny) / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, s. 10-12

143. Promocja we współczesnej bibliotece. Ogólne zagadnienia promocji bibliotek, prezentacja wybranych form promocji biblioteki /Katarzyna Hak // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 7-8, s. 4-11

144. Promocja zbiorów i usług /Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka // Biblioteka. – 2009, nr 2, s. 32-36

145. Protokół czy notatka? Częste sytuacje w bibliotece / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 5, s. 8-10

146. Przekazywanie biblioteki /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2008, nr 4, s. 24-28

147. Refleksje bibliotekarza prawnika : o własnym użytku osobistym / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. – 2015, nr 5, s. 43-47

148. Regulamin biblioteczny – zbędny formalizm, czy porządkowa konieczność? /Joanna Erenc, Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2009, nr 3, s. 28-32

149. Regulamin przetwarzania danych osobowych w bibliotece / Sylwia Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. – 2014, nr 7-8, s. 59-63

150. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych // Dziennik Ustaw. – 2008, nr 205, poz. 1283

151. Selekcja książek / E. Grabowska // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 4, s. 18-19

152. Selekcja zbiorów /Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 2, s. 10-12

153. Selektywnie o selekcji / Izabela Tumas // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 6, s. 19-20

154. Skanowanie zbiorów bibliotecznych / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. – 2013, nr 11, s. 46-47

155. Skontrum, a nie spis z natury /Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, s. 3-4

156. Skontrum i po skontrum, czyli ciąg dalszy rozważań o odpowiedzialności materialnej bibliotekarza /Bolesław Howorka // Bibliotekarz. – 2016, nr 3, s. 36-41

157. Skontrum : przebieg, procedury, praktyczne rady / Danuta Majkusiak. – Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 4, s. 10-14

158. Skontrum w Excelu krok po kroku /Barbara Milewska // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 2, s. 10-12

159. Skontrum zbiorów bibliotecznych : warsztatowe co i jak /[oprac. red.] // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 3, s. 7-8

160. Sprawozdania / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 1, s. 4-6

161. Status biblioteki szkolnej / Danuta Saniewska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 11, s. 9-11

162. Statystyka biblioteczna / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 11, s. 5-7

163. Udostępnianie filmów, audiobooków, e-booków przez biblioteki szkolne / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, s. 20-23

164. Warsztat informacyjny bibliotek szkolnych /Jolanta Przybylska // Biblioteka. – 2011, nr 2, s. 24-29

165. Warsztatowe co i jak : czyli pytania i odpowiedzi z życia wzięte : (ubytkowanie zbiorów bibliotecznych) // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, s. 5-6

166. Wypożyczenia międzybiblioteczne /Agata Kyzioł // Biblioteka. – 2009, nr 1, s. 28-32

167. „Zakodować” czytelnika, czyli o QR kodach w bibliotece /Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 3-6

168. Zakup książek, depozyty, zamówienia publiczne /Lucjan Biliński // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 2, s. 3-5

169. Zapisanie czytelnika do biblioteki w kontekście ochrony danych osobowych /Sylwia Czub-Kiełczyńska // Bibliotekarz. – 2014, nr 12, s. 47-48

170. Zarządzam skontrum zbiorów… /Grażyna Bilska // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 10, s. 37-39

Oprac. Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : czerwiec 2020 r.