Agresja u dziecka

Agresja często, lecz nie zawsze, jest sposobem wyrażania złości. Jest to każde zamierzone działanie – w formie fizycznej lub słownej – mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty, bólu.
Agresja u dzieci to zjawisko, z którym spotykamy się nierzadko.
Może ona mieć bardzo różne źródła. Niekiedy przyczyną jest temperament dziecka. Często agresję wywołuje brak poczucia bezpieczeństwa i żal odczuwany z powodu braku uwagi rodziców. Niektóre agresywne dzieci wzorce do naśladowania czerpią z telewizji, oglądając brutalne bajki albo pełne przemocy filmy dla dorosłych.

Zestawienie bibliograficzne „Agresja u dziecka” zawiera 45 opisów za lata 2010 – 2019.
Bibliografia została sporządzona na podstawie zasobów baz Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Zestawienie zostało uporządkowane alfabetycznie z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism.

Wydawnictwa zwarte:

1. Agresja – nowe tabu? : dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? / Jesper Juul ; [przekł. Dariusz Syska]. – Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, cop. 2013. – 142, [2] s. ; 21 cm.

2. Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. – 343 strony : ilustracje ; 24 cm.

3. Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze – i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010. – 182 s. ; 24 cm.

4. Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / redakcja naukowa Barbara Winczura.- Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017. – 280 stron : ilustracje ; 24 cm.

5. Jak postępować z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : dziecko przejawiające zachowania agresywne w grupie przedszkolnej / [aut. Sabina Müller]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. – 60 s. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).

6. Nie ma rodziców doskonałych / Isabelle Filliozat ; tłumaczenie Adriana Celińska. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2016. – 275 s. ; 21cm.

7. Nowe gry i zabawy rozładowujące złość / Petra Stamer-Brandt ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013. – 109 s. : il. ; 23 cm.

8. Pedagogiczne uwarunkowania agresji dzieci i młodzieży : rodzina, szkoła, cyberprzestrzeń, uzależnienia / Małgorzata Dubis. – Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2016. – 151 stron ; 24 cm.

9. Po co się złościć? / Elżbieta Zubrzycka ; [ilustracje i opracowanie graficzne Andrzej Fonfara]. – Wyd.3.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 52, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.

10. Podaj rękę : sposoby rozwiązywania konfliktów wśród dzieci / Katarzyna Bayer, Natalia Wnuk-Walasińska. – Bełchatów : Wydawnictwo Małe Jeżyki, 2013. – 63 s. : il. kolor. ; 23 cm + 1 dysk optyczny (CD).

11. Problemy wychowawcze w przedszkolu / [autorki: Ewa Błaszczyńska, Beata Krysiak, Magdalena Satkowska, Grażyna Szeplewicz, Krystyna Zielińska ; nadzór merytoryczny: Anna Przybył]. – Poznań : Forum Media Polska , cop. 2016. – 52 s. : il. ; 21 cm.

12. Przedszkolaki a agresja w programach telewizyjnych dla dzieci / Hanna Kubiak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – 221 stron : wykresy ; 21 cm.

13. Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka / red. nauk. Krystyna Barłóg, Ewa Tłuczek-Tadla, Maria Żak ; [aut. Bajorek Anna et al.]. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2013. – 310 s. : il. kolor. ; 24 cm.

14. Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 182 s. : il. ; 24 cm.

15. Trudne emocje u dzieci : jak wspólnie rozwiązywać problemy w domu i w szkole / Ross W. Greene ; przełożył Michał Konewka. – Warszawa : Edgard, 2014. – 216 stron ; 21 cm.

16. Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży : poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów / Chris Taylor ; przekł. Lucyna Wierzbowska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. – 252 s. : il. ; 24 cm.

17. Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / (red. naukowa) Artur Kołakowski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. – 688 stron : ilustracje ; 24 cm.

18. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. – Warszawa : Difin, 2013. – 372 s. : il. ; 24 cm.

19. Zachowania agresywno – przemocowe dzieci wobec rodziców – napięcia, interakcje, (re)interpretacje działań (zarys problematyki) / Jolanta Karbowniczek, Augustyn Okoński. – Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2018. – 318 stron : wykresy ; 24 cm.

20. Zgodne rodzeństwo : jak wspierać dzieci w budowaniu trwałej więzi / Natalia Minge i Krzysztof Minge. – Warszawa : Edgard, 2015. – 208 stron ; 21 cm.

21. Złość i agresja u dzieci / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow ; przekład Agnieszka Cioch. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017. – 182, [1] s. : il. ; 21 cm.

Artykuły z czasopism:

22. Agresja a agresywność u dzieci i młodzieży : przegląd wybranych teorii psychologicznych / Elżbieta Januszewska // Cywilizacja : o religii, nauce, moralności i sztuce. – 2018, nr 66 s. 101-112

23. Agresja : dlaczego dzieci ranią i jak możemy temu przeciwdziałać? / Danuta Borecka-Biernat // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – R. 7, nr 1 (2014), s. 283-305

24. Agresja dzieci w świetle teorii społeczno-poznawczej / Alicja Fronczak Adrianna // Resocjalizacja Polska. – Nr 13 (2017), s. 73-85

25. Agresja jako wyraz słabości / Bogdan Czupryn // Cywilizacja : o religii, nauce, moralności i sztuce. – 2018, nr 66 s. 9-18

26. Agresja na placu zabaw / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 2, s. 12

27. Agresja u dzieci i młodzieży a postawy rodzicielskie / Elżbieta Januszewska, Izabella Jasik // Cywilizacja : o religii, nauce, moralności i sztuce. – 2018, nr 66 s. 124-137

28. Agresja wśród dzieci i młodzieży : nowe wymiary starego problemu / Marian Zając // Katecheta : dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom nauczania religii. – R. 59, nr 12 (2015), s. 17- 26

29. Dziecięca agresja a umiejętność mentalizowania / Joanna Kossewska // Edukacja (Warszawa). – 2014, nr 2, s. 21-36

30. Emocjonalność rodziców a natężenie zachowań agresywnych u dzieci / Michalina Sołtys, Izabela Grzankowska // Polskie Forum Psychologiczne. – T. 20, nr 2 (2015), s. 201-215

31. Gry komputerowe a agresywność i agresja/zachowania agresywne dzieci i młodzieży : przyczynek do psychopedagogicznej analizy problemu / Zbigniew Małysz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – R. 59, nr 4 (2019), s. 39-51

32. Idea leseferyzmu a poziom natężenia agresji u dzieci w wieku 6 lat : raport z badań / Justyna Siemionow // Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – 2016, nr 3, s. 155-164

33. Modne niekoniecznie znaczy dobre / Przemysław Bąbel ; Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 3, s. 83-87

34. Mój złośnik : o nauce gospodarowania dziecięcą złością / Aneta Jegier, Agnieszka Gąstoł // W: Małe dziecko : troska, akceptacja, bezpieczeństwo, uczenie/pod red. Radosława Piotrowicza. – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – s. 208-223

35. Pokolenie buntu i agresji / Andrzej Zwoliński // Wychowawca (Kraków). – 2017, nr 9, s. 5-7

36. Psychospołeczne korelaty i predyktory zachowań agresywnych dzieci i młodzieży / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – R. 53, nr 3 (2013), s. 20-26

37. Radzenie sobie ze złością jako ważna umiejętność społeczna w przedszkolu i szkole / Aneta Jegier // Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja. – R. 3 (2015), s. 16-28

38. Retrospektywna ocena doświadczania kar fizycznych w dzieciństwie a wzorce gotowości do agresji u młodych dorosłych / Monika Dominiak-Kochanek, Adam Frączek // Psychologia Rozwojowa. – T. 19, nr 3 (2014), s. 69-84

39. Rozwój agresji u dzieci i oddziaływania profilaktyczne w rodzinie / Krzysztof Biel // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli. – 2014, nr 4, s. 71-87

40. Samoocena a zachowania agresywne u dzieci 10-12-letnich trenujących rekreacyjnie sztuki walki / Karolina Kostorz, Anna Gniezińska // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – [T.] 52 (2016), s. 50-59

41. Wpływ mediów na poziom oraz rodzaj agresji u dzieci i młodzieży / Magdalena Giers, Marcin Giers // W : Wyzwania współczesnej pedagogiki/ red. nauk. Daria Becker- Pestka, Elżbieta Kowalik. – Warszawa CeDeWu, 2015. – s. 141-154

42. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : ujęcie kliniczno-rozwojowe / Iwona Grzegorzewska // Polskie Forum Psychologiczne. – T. 20, nr 4 (2015), s. 484-498

43. Zachowania agresywne w świetle badań psychologicznych / Elżbieta Lebieżyńska // Wychowawca (Kraków). – 2012, nr 5, s. 8-9

44. Zaufanie dzieci do rówieśników / Waldemar Kozłowski // Psychologia Wychowawcza : dawniej Polskie Archiwum Psychologii. – 2017, nr 11, s. 98-112

45. Z doświadczeń w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi przejawiającymi zachowania agresywne i autoagresywne / Marta Korporowicz // Psychologia Wychowawcza. – 2018, nr 14, s. 273-282

Oprac. Teresa Ptasińska
RZPWE PBW w Opolu Filia w Nysie