I Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na I Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze Czytelnictwo a kształtowanie tożsamości człowieka, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku online na platformie MS Teams.

Program:
9.00-9.10 Powitanie gości – Lesław Tomczak, Dyrektor RZPWE
9.10-9.40 Człowiek w zwierciadle przemian kultury–wyzwanie dla ludzi zatrwożonych – dr hab. Edward Nycz, prof. UO, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski
9.45-10.15 Od czytania bez zamiaru do czytania bez umiaru – czy to możliwe? – dr Dagmara Kawoń-Noga, RZPWE PBW w Opolu, Członek Krajowej Rady Bibliotecznej
10.20-10.50 Dziecięce doświadczenia literackie w kształtowaniu tożsamości człowieka – dr Iwona Konopnicka, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski
10.55-11.25 Kto ma książkę jest bogaty. Rola i znaczenie czytelnictwa dla polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej (1939-1945), dr Violetta Rezler-Wasielewska, Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

11.25-11.40 Przerwa
11.40-12.20 Życie bez morału, czyli o otwartości odbioru tekstu literackiego – Mateusz Świstak, zawodowy opowiadacz, performer i edukator, autor bloga basnienawarsztacie.pl, laureat nagrody specjalnej IV Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren za najlepszą współczesną książkę dla dzieci i młodzieży
12.25-13.40 Wychowanie przez czytanie i wartości strategią na trudne czasy – Irena Koźmińska, założycielka i prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, współautorka książek „Z dzieckiem w świat wartości”, „Wychowanie przez czytanie”, inicjatorka kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, której celem jest promocja czytania dzieciom – 20 minut dziennie. Codziennie! – przez rodziców i wychowawców
13.40-14.00 IBUK Libra – platforma książek elektronicznych. Nowoczesna technologia dla czytelnika – Anna Radoszewska, Menadżer ds. kluczowych klientów IBUK Libra, Wydawnictwo Naukowe PWN.

14.00-14.15 Przerwa
14.15-15.15 Warsztaty
• Czytaj dużo, będziesz wielki – dr Iwona Konopnicka, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski
• Moc w Twoim głosie – Andrzej Skiba, trener emisji głosu, aktor, reżyser teatralny
• Spotkania (nie)możliwe! – Anna Wieczorek, aktorka Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

Organizatorzy: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1945

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału oraz miesięczny bezpłatny dostęp do Internetowej Czytelni IBUK Libra.

Koszt 80 PLN. Wpłaty za konferencję  prosimy dokonywać przelewem na konto.

Bank Millennium S.A. O/Opole
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
koniecznie z numerem formy doskonalenia
12/Konf/PBW/20

INFORMACJA O WARSZTATACH

dr Iwona Konopnicka, Czytaj dużo, będziesz wielki…
Współczesna edukacja czytelnicza to wyzwalanie u czytelników chęci działania, to konieczność poszukiwania nowych, różnorodnych rozwiązań, aktywizowanie myślenia, wyzwalanie inwencji i ekspresji twórczej oraz mobilizowanie do zastanawiania się, zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi. Dlatego na warsztacie „Czytaj dużo, będziesz wielki…” będziemy wspólnie czytać głośno, cicho, szeptem, półgłosem, na role, trochę poważnie ale i zabawnie, oraz intermedialnie teksty należące do różnych obiegów czytelniczych. Snuć będziemy narracyjną opowieść o bohaterach, superbohaterach odbywając wycieczkę do świata własnej wyobraźni. W edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży będziemy na warsztatach mniej nauczać a więcej dzielić się swymi odczuciami oraz kłaść nacisk na uzewnętrznianie własnych stanów emocjonalnych.

Andrzej Skiba, Moc w Twoim głosie
Warsztat obejmuje pracę z zakresu dykcji, interpretacji i prawidłowej emisji głosu jako elementu struktury psychofizycznej człowieka.

Anna Wieczorek, Spotkania (nie)możliwe.
Warsztaty skupione na analizie postaci literackich z najbardziej znanych powieści w oparciu o wybrane techniki teatralne. Stworzenie „spotkania niemożliwego” bohaterów z różnych opowieści tego samego uniwersum. Celem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności kreacyjnych w uczestnikach, a ponadto doskonalenie rzeczowego formułowania poglądów i opinii na temat bohaterów literackich, wypowiadania konstruktywnych uwag, prowadzenia rzeczowej dyskusji oraz formułowania własnych wniosków i opinii.