X Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych

20 października 2023 r. odbyła się X edycja Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „Czytam i wiem”. Jak zawsze sesja stała się okazją do spotkania przedstawicieli środowiska bibliotekarzy, nauczycieli i naukowców, których uwaga koncentruje się wokół problematyki związanej z czytelnictwem dzieci i młodzieży.
Podczas sesji uczestnicy wysłuchali wykładów:

dr Dagmary Kawoń-Nogi (OCE PBW w Opolu, Członek Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Naukowej przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, redaktor „Bibliotekarza Opolskiego”), pt. Czytelnictwo uczniów i studentów w świetle badań Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu prezentujący wyniki badań czytelniczych opracowane przez Zespół ds. badań czytelniczych (działający od 2020 r. w PBW w Opolu). W 2022 r. podczas IX sesji przedstawiona została I cz. badań dot. czytelnictwa nauczycieli pt. Po co badać czytelnictwo nauczycieli?

Beaty Gamrowskiej (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, trener w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich – specjalistka do spraw komunikacji i social media, graficzka, copywriterka i ilustratorka, jako absolwentka Studium menedżerskiego Mini MBA prowadzi szkolenia w zakresie efektywnego komunikowania się, zarządzania zespołem oraz Design Thinking), pt. Bibliotekarz kreatorem poruszający istotne kwestie dotyczące ciągłych wyzwań, z którymi zmagają się na co dzień bibliotekarze; jak generować nowe pomysły, gdzie poszukiwać inspiracji i jakie korzyści niesie praca zespołowa.

Wiesławy Jędrzejczykowej, red. naczelnej Wydawnictwa Literatura pt. Moc opowieści: literatura dla dzieci i młodzieży jako narzędzie edukacyjne.

Iwony Kowalskiej i Anny Zacłony (OCE PBW w Opolu), które zaprezentowały unikatową i największą w skali kraju bazę bibliograficzną Motywy literackie, motywy w kulturze poświęconą  motywom literackim, teatralnym filmowym oraz motywom w sztuce oraz Bibliograficzne Centrum Informacji Pedagogicznej dokumentujące piśmiennictwo pod kątem  jego przydatność dla osób związanych z oświatą – znajdziemy tu bibliografie osobowe, materiały repertuarowe, omówienia lektur szkolnych i scenariusze zajęć.

Warsztaty prowadziły:
Beata Gamrowska – Bibliotekarz kreatorem. Praca w bibliotece to ciągłe wyzwania, generowanie nowych pomysłów, twórcze myślenie, poszukiwanie inspiracji. Kreatywność to umiejętność, której można się nauczyć, którą można rozwijać i ćwiczyć. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak kreować nową rzeczywistość w bibliotece, uruchomić twórcze myślenie i gdzie szukać inspiracji, jak wykorzystać potencjał pracy zespołowej oraz stworzyć strategię przyszłych działań promujących bibliotekę.

Krystyna Dąbek (OCE RCRE)wieloletni nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pasjonatka bliskiej dzieciom kultury czytelnictwa, terapeuta pedagogiczny, arteterapeuta, autorka książek metodycznych dla nauczycieli w tym cyklu, „ Z Jackiem w świat” „Czytam, piszę, rozumiem: pomoc dla nauczycieli przedszkoli i wychowania początkowego”, „Matematyka dla dzieci”. Tytuł warsztatów: Niekonwencjonalna książka w edukacji.

Justyna Weigt (OCE PBW w Opolu) – Wykorzystanie technik improwizacji w omawianiu lektur szkolnych. Jest wiele korzyści płynących z improwizacji: improwizacja rozwija kreatywność, sprzyja zapamiętywaniu, pozytywnie wpływa na współpracę. Na warsztatach nauczyciele otrzymali  propozycje narzędzi do wykorzystania na lekcji, by aktywnie zaangażować uczniów w proces dydaktyczny.

Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem  Marszałka Województwa Opolskiego. Partnerem spotkania było Wydawnictwo Literatura.