KONFERENCJE

VI Konferencja filmowa pt. „Literatura i film”

W imieniu organizatorów – Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Filmoteki Narodowej zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w VI Konferencji filmowej pt. „Literatura i film”. Konferencja jest adresowana do nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką edukacji filmowej w szkole. Organizowane po …

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej, III edycji opolskiej ,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”

14 i 15 listopada  2017r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, III edycja opolska ,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”. Uświetniła obchody 20-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Głównym celem konferencji była popularyzacja czytelnictwa, promowanie biblioterapii jako skutecznej metody w wychowaniu i modelowaniu szczęśliwego człowieka. Wśród prelegentów znaleźli się najwybitniejsi specjaliści …

IV Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „Czytam i działam”

27 września 2017 r. odbyła się kolejna IV edycja Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. „Czytam i działam”. Jak zawsze  sesja stała się okazją  do spotkania przedstawicieli środowiska bibliotekarzy, nauczycieli i naukowców, których uwaga koncentruje się wokół problematyki związanej z czytelnictwem dzieci i młodzieży.  Nasze zaproszenie przyjęło ok. …

Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, III edycja opolska -,, Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”- zaproszenie

14 – 15 listopada 2017 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, III edycja opolska ,,Książka kluczem do zrozumienia siebie i innych”. Konferencja będzie miała charakter warsztatowo – szkoleniowy. Uświetni obchody 20-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Głównymi organizatorami konferencji jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz …

“Czytam i działam” IV Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych – zaproszenie

27 września 2017 zapraszamy na kolejną edycję Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych i nauczycieli. Celem konferencji jest promocja czytelnictwa, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy z uczniami, realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dyskusja na temat wybranych elementów kultury literackiej dzieci i …

“Czytam i rozumiem” III Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych

to jest to
   

  Sesja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z czytelnictwem dzieci i młodzieży, wymianie doświadczeń w zakresie form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą, działań nauczycieli i bibliotek szkolnych na rzecz inicjowania i rozwoju kultury czytelniczej, metod i form pracy z młodym czytelnikiem oraz realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Priorytet …

“Czytam, więc jestem” II Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zapraszają na II OPOLSKĄ SESJĘ NAUCZYCIELI BIBLIOTEK SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH pt. „Czytam, więc jestem”

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z czytelnictwem dzieci i młodzieży, m.in. rządowemu programowi – Książki naszych marzeń, pracy metodą projektu oraz prezentacji dobrych praktyk …

II Opolska Konferencja Biblioterapeutyczna – zaproszenie

 image001

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu zaprasza nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, nauczycieli polonistów, opiekunów świetlic, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów szkolnych, psychologów, terapeutów, studentów na II Opolską Konferencję Biblioterapeutyczną „Książka lekiem na niepokoje codzienności”.

Termin: 28 kwietnia 2015 r.
Czas: 9.30 – 14.00
Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, …