VII Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. “Bibliotekarz w pracy zdalnej”

7 października zapraszamy na kolejną edycję Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych. Celem konferencji jest promocja czytelnictwa, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy bibliotekarzy w czasie pandemii oraz realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Część warsztatowa podzielona jest na dwie grupy poświęcone narzędziom, które mogą być wykorzystane w pracy zdalnej.  Trzecia grupa warsztatowa poświęcona jest realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

UWAGA. SESJA MA FORMĘ ZDALNĄ – Microsoft Teams

Każdy z uczestników zarejestrowanych w SOK (System Obsługi Kursów) otrzyma link rejestracyjny oraz linki do 3 grup warsztatowych (należy wybrać jedną).

PROGRAM

8.50-9.00 Rejestracja
9.00-9.10 Otwarcie konferencji – Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE
9.10-9.40 “Zdalni, ale bliscy. Po co czytelnikowi bibliotekarz w pandemii?”– Tomasz Grzyb, Uniwersytet SWPS
9.45-10.05 „Nasze książki nie gryzą! Nowości w Wydawnictwie Literatura” – Wiesława Jędrzejczyk, redaktor naczelna Wydawnictwa
10.10–10.30 „Bibliotekarz w pracy zdalnej” – Alicja Kisała, PBW w Opolu
10.30-10.50 „PBW on-line” – Justyna Jurasz, Monika Matkowska, PBW w Opolu
10.45–11.00 Przerwa techniczna

11.00-12.00 – WARSZTATY
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Robert Gwóźdź, Kuratorium Oświaty w Opolu
„Gromadzimy, porządkujemy i udostępniamy wykorzystując Wakelet” – Bronisława Niespor, RZPWE w Opolu
„Zapoznanie z edukacją zdalną (Microsoft Teams)” – Roland Zimek, Wojciech Błaszczyk, RZPWE w Opolu

Uczestnicy konferencji otrzymają pakiety Wydawnictwa Literatura

Dodatkowe informacje:

Koszt 40 zł. Wpłat za uczestnictwo prosimy dokonywać przelewem na konto Bank Millennium S.A. O/Opole
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 (koniecznie podając nr formy doskonalenia) 68/Konf/PBW/20