I Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze „Czytelnictwo a kształtowanie tożsamości człowieka”

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zapraszają 2 kwietnia 2020 roku na I Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze “Czytelnictwo a kształtowanie tożsamości człowieka”.

Program

9.00 – 9.10 Powitanie gości – Lesław Tomczak, Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji
9.10 – 9.40 Tożsamość człowieka we współczesnej myśli pedagogicznej
prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych,
Uniwersytet Opolski
9.40 – 10.10 Od czytania bez zamiaru do czytania bez umiaru – czy to możliwe? –
dr Dagmara Kawoń-Noga, RZPWE PBW w Opolu, pedagog, wykładowca akademicki, Członek Krajowej Rady Bibliotecznej, Rady Naukowej przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, redaktor „Bibliotekarza Opolskiego”
10.10 – 10.40 Dziecięce doświadczenia literackie w kształtowaniu tożsamości człowieka
dr Iwona Konopnicka, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski
10.40 – 11.10 Kto ma książkę jest bogaty. Rola i znaczenie czytelnictwa dla polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej (1939-1945), dr Violetta Rezler-Wasielewska, Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
11.10 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 – 12.00 Życie bez morału, czyli o otwartości odbioru tekstu literackiego
Mateusz Świstak, zawodowy opowiadacz, performer i edukator, autor bloga basnienawarsztacie.pl, laureat nagrody specjalnej
IV Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren za najlepszą współczesną książkę dla dzieci i młodzieży
12.00 – 13.45 Wychowanie przez czytanie i wartości strategią na trudne czasy – Irena Koźmińska,
założycielka i prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, współautorka książek
„Z dzieckiem w świat wartości”, „Wychowanie przez czytanie”, inicjatorka kampanii społecznej
„Cała Polska czyta dzieciom”, której celem jest promocja czytania dzieciom – 20 minut dziennie.
Codziennie! – przez rodziców i wychowawców
13.45 – 14.15 Przerwa na obiad

14.15 – 15.45 Warsztaty
Czytaj dużo, będziesz wielkidr Iwona Konopnicka, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski
Moc w Twoim głosieAndrzej Skiba, trener emisji głosu, aktor, reżyser teatralny
Spotkania (nie)możliwe! –
Anna Wieczorek, aktorka Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
Jak opowiadać baśnie…i wszystkie inne historie. O storytellingu w edukacjiMateusz Świstak, zawodowy opowiadacz, performer
i edukator.

Organizatorzy: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
Miejsce: PBW w Opolu, ul. Kościuszki 14; II piętro: Aula Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1945

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału.

Koszt 80 PLN. Wpłaty za konferencję  prosimy dokonywać przelewem na konto.

Bank Millennium S.A. O/Opole
22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
koniecznie z numerem formy doskonalenia
12/Konf/PBW/20

INFORMACJA O WARSZTATACH

dr Iwona Konopnicka, Czytaj dużo, będziesz wielki…
Współczesna edukacja czytelnicza to wyzwalanie u czytelników chęci działania, to konieczność poszukiwania nowych, różnorodnych rozwiązań, aktywizowanie myślenia, wyzwalanie inwencji i ekspresji twórczej oraz mobilizowanie do zastanawiania się, zadawania pytań
i udzielania na nie odpowiedzi. Dlatego na warsztacie „Czytaj dużo, będziesz wielki…” będziemy wspólnie czytać głośno, cicho, szeptem, półgłosem, na role, trochę poważnie ale i zabawnie, oraz intermedialnie teksty należące do różnych obiegów czytelniczych. Snuć będziemy narracyjną opowieść o bohaterach, superbohaterach odbywając wycieczkę do świata własnej wyobraźni. W edukacji czytelniczej dzieci
i młodzieży będziemy na warsztatach mniej nauczać a więcej dzielić się swymi odczuciami oraz kłaść nacisk na uzewnętrznianie własnych stanów emocjonalnych.

Andrzej Skiba, Moc w Twoim głosie
Warsztat obejmuje pracę z zakresu dykcji, interpretacji i prawidłowej emisji głosu jako elementu struktury psychofizycznej człowieka.

Mateusz Świstak, Jak opowiadać baśnie…i wszystkie inne historie. O storytellingu w edukacji.
W serii prostych ćwiczeń opartych na sztuce opowieści uczestnicy spróbują odnaleźć własny rytm snucia opowieści. Praca ze słowem żywym, dzięki której można zobaczyć, w jaki sposób ucieczka do świata wyobraźni może pomóc zakorzenić się w rzeczywistości. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami prowadzenia narracji i wykorzystywania pojawiających się podczas opowiadania rozpraszaczy, dowiedzą jak radzić sobie z niesforną publicznością i jak tworzyć atmosferę sprzyjającą opowiadaniu historii.  Warsztaty nawet dla tych, którzy nie czują się opowiadaczami.

Anna Wieczorek, Spotkania (nie)możliwe.
Warsztaty skupione na analizie postaci literackich z najbardziej znanych powieści w oparciu o wybrane techniki teatralne. Stworzenie “spotkania niemożliwego” bohaterów z różnych opowieści tego samego uniwersum. Celem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności kreacyjnych w uczestnikach, a ponadto doskonalenie rzeczowego formułowania poglądów i opinii na temat bohaterów literackich, wypowiadania konstruktywnych uwag, prowadzenia rzeczowej dyskusji oraz formułowania własnych wniosków i opinii.