AKTUALNOŚCI

VII Opolska Sesja Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych pt. “Bibliotekarz w pracy zdalnej”

7 października zapraszamy na kolejną edycję Opolskiej Sesji Nauczycieli Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych. Zapraszamy bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych. Celem konferencji jest promocja czytelnictwa, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnych form pracy bibliotekarzy w czasie pandemii oraz realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Część warsztatowa podzielona jest na …

IV Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna – konferencja on-line

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, terapeutów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych stosowaniem biblioterapii w swojej codziennej pracy zawodowej na IV Ogólnopolską Konferencję Biblioterapeutyczną, VI edycję opolską pt. ,,Biblioterapia w aktywizacji i integracji społecznej”, która odbędzie się 5-6 listopada 2020 r. w systemie on-line. Utrzymujący się stan pandemii wywołanej Covid-19 wymusza przeniesienie …

Konkurs fotograficzny “Przyłapani na czytaniu” 2020 – UWAGA, ZMIANA TERMINU NADSYŁANIA PRAC

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu po raz kolejny (IX edycja) ogłasza konkurs fotograficzny “Przyłapani na czytaniu”.
Konkurs kierowany jest do mieszkańców miasta i regionu. Tematem ocenianych fotografii jest czytanie, a dokładniej osoba „przyłapana” na czytaniu. Fotografie należy przesłać w wersji elektronicznej (w plikach JPEG). Termin …

Narodowe Czytanie 2020

18 września 2020 roku w RZPWE PBW w Opolu miała miejsce 9. edycja Narodowego Czytania. Spotkaliśmy się by wspólnie z zaproszonymi gośćmi czytać Balladynę Juliusza Słowackiego.
Tegoroczne czytanie uświetnili swoją obecnością: Beata Kowal z Referatu Organizacji i Rozwoju Oświaty Miasta Opola, Elżbieta Kluba z Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO, …

Zostań bibliotekarzem. Studia podyplomowe

Informujemy, że Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu ogłosiła nabór na dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych (także licencjackich) dowolnego kierunku pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy w zawodzie bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza oraz pracownika informacji.
Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne …

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w województwie opolskim w 2020 r.

W związku z podpisaniem 29 czerwca 2020 r. umów na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2020 r. informujemy o zasadach realizacji programu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju …

“Balladyna”. Wystawa on-line

Z okazji 9 edycji Narodowego Czytania zapraszamy do obejrzenia afiszy teatralnych z kolekcji Biblioteki Narodowej oraz ilustracji autorstwa Jana Marcina Szancera do dramatu Juliusza Słowackiego ze zbiorów PBW w Opolu.
Afisz –zaliczamy do akcydensów informacyjnych. Jest to druk jednostronny, raczej dużego formatu, o charakterze informacyjnym, propagandowym lub reklamowym, służący do …

Zasady funkcjonowania PBW od 1 września 2020 r.

Informujemy, że od 1 września 2020 roku PBW wraz z filiami będzie funkcjonować prawie we wszystkich obszarach swojej działalności tak jak w okresie przed pandemią. W związku z obecną cały czas sytuacją zagrożenia epidemicznego zmienione zostały jednak niektóre zasady działania wybranych form działalności biblioteki oraz korzystania z jej zasobów. Prosimy …

Narodowe Czytanie 2020

W trakcie dziewiątej odsłony Narodowego Czytania, planowanej na 5 września 2020 roku, czytany będzie dramat Juliusza Słowackiego – wybitne dzieło polskiego romantyzmu.

Balladyna, a raczej Balladina – bo tak zatytułowany został pierwotnie autograf najpopularniejszego dzieła Juliusza Słowackiego, ukończona została w grudniu 1834 roku, a wydana pięć lat później w