O bibliotece

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu powstała w 1951 r. Obecnie sieć bibliotek pedagogicznych na Opolszczyźnie tworzy biblioteka główna z siedzibą w Opolu oraz cztery biblioteki filialne: w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. Od 1 września 2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu wchodzi w skład Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. Biblioteki pedagogiczne stanowiąc lokalne ośrodki informacji naukowej, służą użytkownikom cennymi zbiorami i pomocą wyspecjalizowanych pracowników, stając się miejscem pracy samokształceniowej mieszkańców województwa. PBW w Opolu jest biblioteką specjalną o uniwersalnym księgozbiorze. Działalność biblioteki i profil jej zbiorów ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb osób związanych zawodowo z oświatą i kształcących się. Ze zbiorów biblioteki głównej i filii korzystają nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, pracownicy placówek oświatowych i wychowawczych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczyciele akademiccy, uczniowie szkół wszystkich typów, słuchacze szkół pomaturalnych oraz studenci opolskich uczelni. Od początku istnienia biblioteki jej głównym zadaniem jest nie tylko udostępnianie zbiorów, ale również ich gromadzenie, opracowywanie, działalność informacyjno-bibliograficzna i wydawnicza, prowadzenie działalności popularyzatorskiej i dydaktycznej dla nauczycieli, studentów i uczniów oraz współpraca ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia zawodowego. W placówce działa jedyna w województwie Pracownia Biblioterapii, w której organizowane są zajęcia czytelnicze dla uczniów. Organizując konferencje metodyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych, wystawy, spotkania autorskie, konkursy, otwarte zajęcia edukacyjne, zajęcia czytelnicze itp., biblioteki pedagogiczne pełnią rolę nie tylko „przechowalni” księgozbioru, ale są ośrodkami życia umysłowego i kulturalnego.