ILIADA / Homer

Książki:

1. Antyczne obrazy wojny w literaturze modernistycznej : (przykład Zbigniewa Herberta) / Jakub Jurkowski // W : Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. 2, Poszukiwania formy / pod red. Anny M. Szczepan i Agaty Mikołajko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, 2018. – S. 135-158

2. Etyczna konstrukcja Iliady / Kazimierz Korus // W : From antiquity to modern times : classical poetry and its modern reception : essays in honour of Stanisław Stabryła / ed. by Jerzy Styka. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. – S. 79-92

3. Funkcja kompozycyjna porównań Homera / Henryk Wójtowicz. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1971. – 175, [1] s. ; 24 cm. – (Studia Helleńskie ; z. 3)
M 087341 (Opole)

4. Homer i epoka heroiczna / John Victor Luce ; przeł. z ang. Elżbieta Skrzypczak. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987. – 349, [3] s. : il., fot., mapy, portr., rys. ; 16 cm. – (Archeologia)
M 060095 (Kluczbork), M 056942 (Nysa), M 154442 M 154557 (Opole)

5. Homer i jego świat / Romuald Turasiewicz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 33, [2] s. ; 19 cm. – ( Nauka dla Wszystkich ; nr 139)
M 20279 (Kędzierzyn-Koźle), M 016813 M 016814 M 016042 (Nysa), M 073167 (Opole)

6. Homer „Iliada” / oprac. Wiesław Solecki. – Warszawa : „Jota”, 1990. – 47, [1] s. ; 15 cm. – (Przewodnik po Lekturach, 22)
M 52057 (Kędzierzyn-Koźle), M 045927 M 045928 (Kluczbork)

7. Homer Iliada i Odyseja : biografia / Alberto Manguel ; przeł. Hanna Jankowska. – Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2010. – 261, [3] s. ; 20 cm.

8. „Iliada” Homera / [oprac. Andrzej Jankowski]. – Warszawa : Suplement, [ok. 1993]. – 15 s. ; 20 cm. – (Lektury do Matury : inspiracje ; 3)
M 53210 (Kędzierzyn-Koźle)

9. Iliada Homera / oprac. Danuta Polańczyk. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1995. – 31, [1]s. ; 17 cm. – (Biblioteczka Opracowań ; Z. 4)

10. Iliada i jej tradycja epicka : studium z zakresu greckiej tradycji oralnej / Karol Zieliński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – 558, [2] s. : il. ; 24 cm.

11. Kim są homeryccy władcy? / Anna Ceglarska // W : Historia, polityka, prawo : filozoficzne refleksje nad tym, co społeczne / red. Krzysztof Bałękowski, Przemysław Wiatr, Dorota Litwin-Lewandowska. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016. – S. 35-47

12. Kobiece ofiary wojny w oralnej epice greckiej : przyczynek do kwestii humanitaryzmu Homera / Karol Zieliński // W : Wojna – pokój : humanistyka wobec wyzwań współczesności / [red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły]. – Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho, 2017. – S. 393-417

13. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 1], Od starożytności do oświecenia / Teresa Nowacka. – Warszawa : „NRT”, 1993. – S. 20-31 : Homer „Iliada”
C 168257/I M 168265/I (Opole)

14. Mojra i wolność w świecie przedstawionym „Iliady” i „Odysei” / Kazimierz Korus // W : Mojry : początek – trwanie – koniec / pod red. Marii Cieśli-Korytowskiej, Magdaleny Siwiec. – Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2018. – S. 21-30

15. Obraz matki w „Iliadzie” : studium słowa i gestu / Ilona Chruściak // W : Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej / pod red. Anny Marchewki. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. – S. 11-25

16. Piękno bezruchu, piękno poruszenia : o początku oraz o aporetycznościach pisma i umierania na przykładzie „Iliady” Homera / Mieszko Wandowicz // W : Rzecz piękna, mądra, dobra… T. 3, Wszystkim jest jedno : oryginalna polifonia filozofii / red. Sławomir Barć, Paweł Korobczak, Andrzej Lorczyk. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum : nakładem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. – S. 35-55

17. Rola najstarszych tłumaczeń „Iliady” i „Odysei” Homera oraz „Eneidy” Wergiliusza w kształtowaniu słowiańskich języków literackich / Tadeusz Lewaszkiewicz // W : Dialog z tradycją. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś / pod red. naukową Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab. – Kraków : Collegium Columbinu, cop. 2020. – S. 209-221

18. Scenariusze z języka polskiego : od antyku do oświecenia : I klasa liceum : karty pracy, prezentacje, sprawdziany, powtórzenia do matury / Agnieszka Nagalska. – Warszawa : „Difin”, 2019. – S. 54-59 : Homer – Przesłania
M 220182 (Opole)

19. Władca w Iliadzie : próba typologii / Krzysztof Gębura // W : W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego / pod kier. Wiesława Kaczanowicza ; red. Agaty A. Kluczek, Norberta Rogosza, Agnieszki Bartnik. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – S. 37-56

20. Ze wszystkich śmiertelnych najokrutniejsi : „Iliada” dziś / Czesław Karkowski. – Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2007. – 110 s. : il. kolor. ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

21. Achilleida : (cykl lekcji o „Iliadze” Homera) / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 1, s. 25-40

22. Charakter i funkcje snu Agamemnona w II księdze „Iliady” / Agnieszka Gomułka // Roczniki Humanistyczne. – T. 53, z. 3 (2005), s. 73-88
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1953791 [dostęp: 28.08.2023 r.]

23. Czas w poematach Homerowych / Michał Bzinkowski // Nowy Filomata. – R. 14, nr 1 (2010), s. 3-26

24. Czytanie Homera… / Krzysztof Wiatr // Nowa Polszczyzna. – 2003, nr 26-31
* Homer na lekcjach języka polskiego

25. Dwie wizje „Iliady” / Christopher Benfey // Kwartalnik Literacki. – 2003, nr 4, s. 138-145

26. Gest Achillesa / Jan Kordys // Teksty Drugie. – 2004, nr 6, s. 121-143
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/53491/WA248_69055_P-I-2524_kordys-gest.pdf [dostęp: 28.08.2023 r.]

27. Homer i historia – ku przestrodze / Marek Węcowski // Mówią Wieki. – 2005, nr 6, s. 16-21

28. Homer i metafizyka, czyli o starożytnych odczytaniach Odysei i Iliady / Andrzej Wypustek, Anna Krzyszowska-Wypustek // Literatura na Świecie. – 1996, nr 8-9, s. 327-354

29. Horacjuszowa interpretacja „Iliady” / Zofia Głombiowska // Meander. – 1988, nr 4-5, s. 197-212

30. Ideał rycerski w „Iliadzie” Homera i „Tirancie Białym” Joanota Martorella / Rozalya Kośmider-Sasor // Źródła Humanistyki Europejskiej. – T. 2 (2009), s. 183-198
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/62078/sasor_ideal_rycerski_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 28.08.2023 r.]

31. „Iliada”, czy poemat o sile / Simone Weil // Res Publica Nowa. – 1997, nr 6, s. 56-66

32. „Iliada” i „Odyseja” podstawą teoretycznych założeń epopeji w estetyce romantyzmu (A. Mickiewicz, G. W. F. Hegel) / Alicja Stępniewska // Meander. – 1995, nr 3/4, s. 127-132

33. Iliada i Odyseja : teksty kultury // Cogito. – 2005, nr 17, s. 78-83

34. Iliada-Odyseja : dwa wzorce starożytnego męstwa / Jarosław Górski // Wyspa. – 2011, nr 2, s. 58-69

35. „Iliada” – pierwszy europejski dokument o charakterze medycznym / Małgorzata Mysona // Studia nad Kulturą Antyczną. – 2002, [t.] 2, s. 7-14

36. Iliada – poetyzowana historia wojny domowej / Nikos Chadzinikolau // Scripta Neophilologica Posnaniensia. – T. 8 (2006), s. 249-256

37. Jabłko niezgody i koń trojański – początek i koniec wojny trojańskiej // Cogito. – 2002, nr 14, dod. „Język polski w liceum”, nr 3, s. 26-29

38. Konspekt lekcji języka polskiego w szkole średniej. Temat: Czy Achilles lub Hektor może być dla mnie ideałem? (fragment „Iliady” Homera – „Pojedynek Achillesa z Hektorem”) / Czesława Piętka // Drama. – 1994, nr 12, s. 21-22

39. Krew i kurzawa w greckiej historiografii klasycznej, albo O zmarginalizowanych elementach Homerowego opisu pola bitwy / Lucyna Kostuch // Studia Europaea Gnesnensia. – [Nr] 23 (2021), s. 9-31
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2046302 [dostęp: 28.08.2023 r.]

40. Metafora i piękno w „Iliadzie” Homera / Wacław Grzybowski // Nurt SVD. – R. 51, z. 1 (2017), s. 309-324
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/480784 [dostęp: 28.08.2023 r.]

41. Męstwo i odwaga : u źródeł etosu rycerskiego / Anna Działyńska // Polonistyka. – 2000, nr 8, s. 474-479
* Propozycje lekcji języka polskiego

42. Motyw miłości małżeńskiej w najwcześniejszej literaturze greckiej / Kazimierz Korus // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny. – 2015, nr 1, s. 9-18

43. Motyw winy Heleny w tradycji epickiej i w dyskursie „Iliady” / Karol Zieliński // Collectanea Philologica. – [T.] 24 (2021), s. 5-31
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/collectanea/article/view/11814 [dostęp: 28.08.2023 r.]

44. Na ubitej ziemi / Jerzy Besala // Polityka. – 2009, nr 14, s. 74-76
* Historia pojedynków

45. O polskich przekładach „Iliady” / Andrzej Jankowski // Meander. – 1992, nr 5-6, s. 251-264

46. Perswazyjna funkcja gestu ujmowania pod kolana w „Iliadzie” Homera / Ilona Chruściak // Załącznik Kulturoznawczy. – Nr 5 (2018), s. 143-156
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1186780 [dostęp: 28.08.2023 r.]

47. Płonące rzeki, czyli kto wymyślił ognie piekielne / Paweł Janiszewski // Mówią Wieki. – 2004, nr 1, s. 26-32

48. Pojęcie przeznaczenia i problem wolności w poematach Homera i wierzeniach orfickich / Joanna Szulińska // Etyka. – 1996, nr 29, s. 109-112
* Dostępne w Internecie: https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/635 [dostęp: 28.08.2023 r.]

49. Problem nieskuteczności rytuałów w „Iliadzie” / Karol Zieliński // Studia Classica et Neolatina. – [T.] 17 (2019), s. 9-19

50. Ptaki „Iliady” i „Odysei’ / Krzysztof Krukowski // Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia. – Nr 18 (1995), s. 5-22

51. Statystyka i klasyfikacja porównań w Iliadzie / Henryk Wójtowicz // Roczniki Humanistyczne. – T. 12, z. 3 (1964), s. 9-22

52. Świat przyrody i jego funkcje w scenach batalistycznych w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza oraz w „Iliadzie” Homera / Joanna Podolska // Nowy Filomata. – R. 21, nr 1 (2017), s. 52-64

53. „Thalamos” Odysa / Wiesław Juszczak // Konteksty. – 2011, nr 2-3, s. 232-239
* Motyw thalamos – najbardziej ukrytej części domu, sypialni Odyseusza i Penelopy

54. Theomachoi : herosi dawnych czasów w świecie herosów „Iliady” i „Odysei” / Katarzyna Kostecka // Meander. – R. 77 (2022), s. 7-31
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/Content/125512/PDF/2022-MNDR-02.pdf [dostęp: 28.08.2023 r.]

55. Wielka narracja Homera i pamięć zbiorowa społeczeństwa heroicznego / Gerson Schade ; tł. Katarzyna Kostecka // Meander. – R. 70 (2015), s. 19-34
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/publication/118448/edition/103039/meander-vol-70-2015-wielka-narracja-homera-i-pamiec-zbiorowa-spoleczenstwa-heroicznego-gerson-schade?language=pl [dostęp: 28.08.2023 r.]

56. Wojna czy pokój? : nowy świat wartości w dziełach Homera / Anna Ceglarska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. – Vol. 66, [z.] 2 (2019), s. 7-19
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/609174 [dostęp: 28.08.2023 r.]

Zob. też hasło: Antyk / Motywy literackie, motywy w kulturze

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu