analiza dzieła literackiego

FRASZKI / Jan Kochanowski

Książki:

 

1. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Michał Orczyk, Andrzej Tadus. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, copyright 2004. – S. 118-121 : Pochwała „złotej mierności”. IdeaŁ szlachcica-ziemianina – na podstawie „Żywota człowieka poczciwego” …

ŚWITEZIANKA / Adam Mickiewicz

Książki:

1. Adam Mickiewicz w szkole : próba umiaru / Henryk Gradkowski. – Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1998. – S. 29-41 : „Ballady i romanse”
C 179270 M 179271 M 186730 (Opole)

2. „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza / Magdalena Cykowska. – Gdańsk: Wydawnictwo Marek Rożak, 1994. – S. …

REDUTA ORDONA / Adam Mickiewicz

Książki:

 

1. Adam Mickiewicz : Reduta Ordona : opowiadanie adiutanta : antologia interpretacji / opracowanie i wprowadzenie do antologii Magdalena Woźniewska-Działak. – Kielce : Pewne Wydawnictwo, 2023. – 334, [2] s. : faksym., il., portr. ; 22 cm.

2. Adam Mickiewicz w szkole : próba umiaru / Henryk Gradkowski. …

BALLADYNA / Juliusz Słowacki

Książki:

 

1. Balladyna / Juliusz Słowacki ; red. Mieczysław Inglot. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. – 242,[1] s. ; 21 cm.
M 181121 (Opole)

2. „Balladyna” Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 135, [4] s. …

BAJKI / Ignacy Krasicki

Książki:

 

1. Bajki i Satyry Ignacego Krasickiego / [oprac. Andrzej Jankowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Suplement, [1991]. – 15, [1] s. ; 21 cm

2. „Bajki” Ignacego Krasickiego, czyli Klasyka w szkole bliżej ucznia / Michalina Gwiżdż, Paulina Marszałek / red. Anna Janus-Sitarz ; współpraca redakcyjna Marianna Szumal // …

WYBRANE WIERSZE Z ROMANTYCZNEJ LITERATURY EUROPEJSKIEJ

Książki:

 

1. Angielscy poeci jezior : [poezje] / W. Wordsworth, S. T. Coleridge, R. Southey ; wybrał, przeł. [z ang.], wstępem i objaśn. opatrzył Stanisław Kryński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. – LXXIX, [1], 428 s.
M 005090 (Brzeg), M 12847 M 18158 (Kędzierzyn-Koźle), C 009000

GARGANTUA I PANTAGRUEL / François Rabelais

Książki:

 

1. Przekład komizmu słownego na podstawie przekładu Gargantui i Pantagruela Franciszka Rabelais’go / Barbara Walkiewicz // W : Świat humoru / red. Stanisław Gajda, Dorota Brzozowska. – Opole Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. – S. 591-600
M 189231 (Opole)

2. Słownictwo seksualistyczne w „Gargantui i Pantagruelu” Franciszka Rabelais’go w …

WYBRANE ESEJE / Jerzy Stempowski

Książki:

 

1. Arkadia i małe ojczyzny : Vincenz, Stempowski, Wittlin, Miłosz / Józef Olejniczak. – Kraków : Oficyna Literacka, 1992. – S. 162-188 : Brak Arkadii? Szkic o twórczości Jerzego Stempowskiego i Józefa Wittlina
055239 (Nysa), M 166264 M 166265 (Opole)

2. Doświadczyć końca – stać się sobą : …