analiza dzieła literackiego

WYBRANE UTWORY / Horacy

Książki:

1. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Dariusz Chętkowski, Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – S. 48-50 : Poeta zapewnia sobie nieśmiertelność. Lektura “Pieśni” Horacego ; S. …

TRENY / Jan Kochanowski

Książki:

1. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Dariusz Chętkowski, Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – S. 129-131 : Tren firmowy i niefirmowy : dlaczego powstają podrabiane utwory? …

BOGURODZICA

Książki:

1. „Bogurodzica” / Ewa Ostrowska // W : Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 1 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. – Kraków : „Universitas”, 1992. – S. 7-35
C 047882/I M 062204/I (Kluczbork), 055742/I M 055741/I (Nysa), C 167820/I M 167835/I (Opole)

2. „Bogurodzica” i hymn …

PAMIĘTNIKI / Jan Chryzostom Pasek

Książki:

1. Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki” / oprac. Wiesław Solecki. – Warszawa : „Jota”, 1991. – 44, [3] s. ; 14 cm. – (Przewodnik po Lekturach ; 32)
M 55023 (Kędzierzyn-Koźle), M 046496 M 046497 (Kluczbork)

2. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 1], Od starożytności do oświecenia / …

BOSKA KOMEDIA / Dante Alighieri

Książki:

1. Dante romantyków : recepcja Boskiej Komedii u Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida / Agnieszka Kuciak. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. – 252, [1] s. ; 21 cm.

2. „Dantego któż się odważy tłumaczyć ?” : studia o recepcji Dantego w Polsce / Andrzej Litwornia // Warszawa …

LEGENDA O ŚW. ALEKSYM

Książki:

1. Barwy epok : kultura i literatura, nauka o języku : scenariusze lekcji : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum. 1 / Dariusz Chętkowski, Michał Orczyk, Andrzej Tadus. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – S. 86-89 : „Taki mały, taki duży może świętym być”. O „Legendzie …

POETYKA / Arystoteles

Książki:

1. Arystoteles : poetyka Arystotelesa / Kenneth McLeish ; przekł. Jacek Hołówka. – Warszawa : Amber, cop. 1997. – 78, [2] s.

2. Dynamika formy w „Poetyce” Arystotelesa / Magdalena Saganiak // W : Seminaria bielańskie : prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej / / red. Tomasz Chachulski, Dorota Kielak, …

ILIADA / Homer

Książki:

1. Antyczne obrazy wojny w literaturze modernistycznej : (przykład Zbigniewa Herberta) / Jakub Jurkowski // W : Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni. 2, Poszukiwania formy / pod red. Anny M. Szczepan i Agaty Mikołajko. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, 2018. – S. 135-158

2. Etyczna konstrukcja …

MARTWE DUSZE / Mikołaj Gogol

1. Dymkowe pantalony i wąsy na czole, czyli o grotesce w sposobie opisu pozazdarzeniowych elementów narracji w „Martwych duszach” Mikołaja Gogola / Katarzyna Mazur-Lejman // Tekstualia. – 2012, nr 2, s. 59-66
* Dostępne w Internecie: https://tekstualia.pl/files/d8687a0b/katarzyna_mazur_lejman_dymkowe_pantalony_i_wasy_na_czole_czyli_o_grotesce_w_sposobie_opisu_pozazdarzeniowych_elementow_narracji_w_martwych_duszach_mikolaja_gogola.pdf [dostęp: 18.08.2023 r.]

2. „Martwe dusze” Mikołaja Gogola a polska powieść satyryczna XIX …