PAN TADEUSZ / Adam Mickiewicz

Książki:

1. Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” / oprac. Jan Z. Brudnicki. – Warszawa : „Jota”, 1991. – 52, [4] s. ; 15 cm. – (Przewodnik po Lekturach / Kuncewicz Piotr ; 2)
M 53220 (Kędzierzyn-Koźle), M 163537 M 163538 (Opole)

2. Adam Mickiewicz w szkole : próba umiaru / Henryk Gradkowski. – Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1998. – S. 159-182 : O „światach” i postaciach w „Panu Tadeuszu”
C 179270 M 179271 M 186730 (Opole)

3. „Arcydzieło polszczyzny, epos narodowy”, tylko? / Jarosław Ławski // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 167-183

4. Badania statystyczne nad słownictwem : (na materiale „Pana Tadeusza”) / Jadwiga Sambor ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969. – 163, [1] s. : il. 24 cm. – (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej ; t. 12)
M 063507 (Opole)

5. Bajronizm, czyli ukryte oblicze „Pana Tadeusza” / Bogusław Dopart // W : W świecie myśli i wartości : prace z historii literatury i kultury ofiarowane Profesorowi Julianowi Maślance / pod red. Romana Dąbrowskiego i Andrzeja Waśko. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010. – S. 109-121
M 207214 (Opole)

6. Bez kompleksów : filmowy Pan Tadeusz czytany inaczej / Agnieszka Morstin // W : Od Mickiewicza do Masłowskiej : adaptacje filmowe literatury polskiej / pod red. Tadeusza Lubelskiego. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015. – S. 18-43

7. Bez twarzy : romantyczny motyw odwróconych / Marta Stusek // W : Oddźwięki – odbicia – odcienie : wiek XIX wobec sztuki / red. Alina Borkowska-Rychlewska, Radosław Okulicz-Kozaryn ; pomysł tomu i współred. Arkadiusz Krawczyk, Karolina Karpińska ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Komisja Filologiczna i Komisja Muzykologiczna. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2020. – S. 147-160

8. Brama na wciąż otwarta… : ćwiczenia na podstawie fragmentów Pana Tadeusza / Aneta Zarzycka, Danuta Lemoyne. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. – 64 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.

9. Co robi Żyd w narodowej epopei? : Jankiel i konteksty / Jerzy Fiećko // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 285-304

10. Cypriana Kamila Norwida impresja krytyczna o „Panu Tadeuszu” / Zbigniew Lisowski // W : Od Słowackiego do Reymonta : interpretacje / Zbigniew Lisowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2009. – S. 55-59

11. Czy w inwokacji „Pana Tadeusza” Mickiewicz użył rymów częstochowskich? / Marek Piechota // W : O etosie książki : studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej / pod red. Teresy Wilkoń. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 508-520
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/11541/1/Piechota_Czy_w_inwokacji_Pana_Tadeusza_Mickiewicz_uzyl_rymow_czestochowskich.pdf [dostęp: 21.12.2023 r.]

12. Czy w inwokacji „Pana Tadeusza” Mickiewicz użył rymów częstochowskich? : kilka dopowiedzeń z klamrą liryczną / Marek Piechota // W : Liryka Mickiewicza : uczucia, świadectwa, ekspresje / red. nauk. Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – S. 250-264

13. Dlaczego Czombrów? : o tropieniu wątków „Pana Tadeusza” w ocalałym dworskim archiwum / Joanna Puchalska // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 333-343

14. „Dusze w czyśćcu bolejące…” : obraz dusz czyśćcowych w poezji Adama Mickiewicza („Ballady…”, „Dziady”, „Pan Tadeusz”) / Lidia Banowska // W : Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. T. 2, Świat oczyma duszy / pod red. Magdaleny Kapełuś, Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 35-48

15. Dwie lekcje przyrody : poetyckie wykłady w „Drodze do Rosji” (III część Dziadów) i w „Mateczniku” (Pan Tadeusz) / Jerzy Borowczyk, Krzysztof Skibski // W : Mickiewicz wieszcz i przewodnik / red. nauk. Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019. – S. 84-95
M 221155 (Opole)

16. Dwie podróże do krajów i czasów dzieciństwa : „Godzina myśli” Juliusza Słowackiego i „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza / Marta Dziedzicka, Tomasz Jędrzejewski // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 317-332

17. Dylematy romantycznego regionalizmu : woków recepcji „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza / Danuta Dąbrowska // W : Georomantyzm : literatura, miejsce, środowisko / red. Elżbieta Dąbrowicz, Marcin Lul, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Danuta Zawadzka. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. – 578-592

18. Fatalna topografia Polaków : o „Panu Tadeuszu” Mickiewicza / Michał Kuziak // W : Georomantyzm : literatura, miejsce, środowisko / red. Elżbieta Dąbrowicz, Marcin Lul, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Danuta Zawadzka. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. – S. 35-51
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11667/1/M_Kuziak_Fatalna_topografia_Polakow.pdf [dostęp: 21.12.2023 r.]

19. Fonetyczne i fleksyjne cechy języka Pana Tadeusza Adama Mickiewicza na tle normy językowej XIX wieku / Monika Szpiczakowska. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 2001. – 176 s. ; 24 cm.

20. Głos w sprawie przysłów w „Panu Tadeuszu” / Natalia Szydłowska // W : Światło w dolinie : prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej / pod red. Krzysztofa Korotkicha, Jarosława Ławskiego, Danuty Zawadzkiej. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2007. – S. [651]-657

21. Gospodarstwo soplicowskie : rolnictwo w „Panu Tadeuszu” / Marian Wachowski. – Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. – 99 [1] s. ; 21 cm.

22. Gwiazdozbiór „Pana Tadeusza” : o lirykach wokół poematu / Jan Tomkowski // W : Liryka Mickiewicza : uczucia, świadectwa, ekspresje / red. nauk. Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – S. 265-277

23. „Hajże na Soplicę!” / Bogdan Zakrzewski. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990. – 321, [2] s.,24 s. tabl. : il. ; 19 cm.
M 189631 (Opole)

24. Imiona bohaterów „Pana Tadeusza” : nazwy osób w epopei / Maria Zarębina. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1996. – 191, [3] s. ; 21 cm. – ( Prace Monograficzne / WSP w Krakowie, ISSN 0239-6025)
M 177456 M 177482 (Opole)

25. Jak napisać arcydzieło? : „Pan Tadeusz” w świetle psychologii procesu twórczego / Anita Całek // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 223-255

26. Jak widzi dusza? : estetyka i metafizyka światła w „Panu Tadeuszu” / Grażyna Tomaszewska. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. – 453, [1] s. ; 24 cm.

27. Jankiel : bohater prawdopodobny czy postulatywny? / Andrzej Fabianowski // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 271-284

28. Język polski : analiza i interpretacja tekstów literackich : ćwiczenia interpretacyjne, klucz odpowiedzi / Anna Śliwińska. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2007. – S. 79-81 : Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”
M 219331 (Opole)

29. Kolczyki Zosi i inne zagadki „Pana Tadeusza” / Jan Tomkowski // W : Dylematy epoki postyczniowej : księga ofiarowana Profesorowi Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Małgorzaty Domagalskiej i Doroty Samborskiej-Kukuć. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – S. 253-271

30. Kto jest kim w „Panu Tadeuszu” / Katarzyna Leżeńska ; il. wybr. Barbara Riss. – Warszawa : „Prószyński i S-ka”, 1999. – 106, [2] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., portr., ; 29 cm.
M 180127 (Opole)

31. Kuchnia staropolska w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza : słownictwo tematyczne w ujęciu paradygmatycznym, syntagmatycznym i stylistycznym / Marta Śliwińska. – Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2010. – 119, [1] s. : il. ; 21 cm.

32. Kulinarne podróże z Panem Tadeuszem / Andrzej Kuźmiński, Jerzy Kuźmiński. – Warszawa : Terra Humana, 2015. – 220 s. : fot. ; 23 cm.

33. Lektury szkoły średniej : streszczenia, problematyka. [T. 2a], Romantyzm / Teresa Nowacka. – [Wyd. 3]. – Warszawa : „NRT”, 1996. – S. 81-102 : Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”
M 174745 (Opole)

34. Litwa doby napoleońskiej – rzeczywistość historyczna a jej obraz w „Panu Tadeuszu” / Dariusz Złotkowski // W : Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci : materiały III międzynarodowej konferencji w Białymstoku, 9-12 IX 1998 w trzech tomach. T. 1, W kręgu spraw historycznych / pod red. Elżbiety Feliksiak i Elżbiety Konończuk ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki. – Białystok : TLAM. OB : Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej. Uniwersytet w Białymstoku, 2000. – S. 115-132

35. Lornety i kapota : studia o Mickiewiczu / Irena Jokiel ; Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej. – Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 2006. – S. 185-207 : Litewski raj („Pan Tadeusz”)
M 196359 (Opole)

36. Mickiewicz : artyzm i język / Konrad Górski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – S. 160-187 : „Pan Tadeusz” w kręgu ideowym „Ksiąg” i „Pielgrzyma” ; S. 188-208 : Tadeusz z ręką na temblaku ; S. 502-534 : Interpunkcja w „Panu Tadeuszu”
M 023274 (Brzeg), M 32946 M 33705 (Kędzierzyn-Koźle), M 029811 (Kluczbork), M 030551 M 030565 (Nysa), M 107572 M 107573 M 107574 (Opole)

37. Mickiewicz i wiek dwudziesty / Zbigniew Majchrowski. – Gdańsk : „Słowo/Obraz Terytoria”, cop. 2006. – S. 78-98 : Antagonizm arcydzieł : „Dziady” a „Pan Tadeusz”
M 194272 (Opole)

38. Mickiewiczowska vis comica : romantyczny humor a podmiotowość w „Panu Tadeuszu” / Agnieszka Ziołowicz // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 147-166

39. Niemieckie tropy w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Włodzimierz Próchnicki // W : Noc : symbol, temat, metafora. T. 2, Noce polskie, noce niemieckie / pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki ; Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. – Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2012. – S. [255]-282

40. O „Panu Tadeuszu” inaczej / Bogdan Zakrzewski. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1998. – 219, [3] s. : faks., portr. ; 21 cm.
M 179250 (Opole)

41. Obcy wśród swoich : literacka i kulturowa tożsamość Jankiela / Michał Friedrich // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 305-314

42. Od formy otwartej do formy zamkniętej? : „Pan Tadeusz” jako pytanie o możliwość wielkiej całości / Magdalena Saganiak // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 185-208

43. Od Kochanowskiego do Norwida : lektury i rozprawy / Marian Tatara ; oprac. Bogusław Dopart i Marek Stanisz ; wstępem opatrzył Bogusław Dopart ; materiały bibliogr. zebr. Marek Stanisz. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 2007. – S. 137-152 : Czy „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jest dziełem romantycznym? ; S. 153-174 : O kojącej roli „Pana Tadeusza”
M 199083 (Opole)

44. Od tytułu do Epilogu : studia i szkice o Panu Tadeuszu / Marek Piechota. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 167, [1] s. ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: https://sbc.org.pl/Content/67095/od_tytulu_do_epilogu.pdf [dostęp: 21.12.2023 r.]

45. „Pan Tadeusz” a pochwała niedoskonałości : komunikacja między sprzecznościami / Grażyna B. Tomaszewska // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 67-86

46. „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy – głos przeciw polskiej anarchii / Ewelina Małecka // W : Homo politicus : polityczne aspekty literatury, języka, teatru i filmu / pod red. Macieja Junkierta, Lucyny Marzec, Pauliny Michalskiej, Anny Pytlewskiej. – Poznań : Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2009. – S. 131-140

47. „Pan Tadeusz”, czyli elizejskie cienie / Dariusz Seweryn // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 13-32

48. Pan Tadeusz i jego dziedzictwo : recepcja / red. Bogusław Dopart. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006. – 481, [6] s. : il. ; 24 cm.

49. „Pan Tadeusz” i Kresy : studia językoznawcze / Monika Szpiczakowska ; wybór i opracowanie Kinga Tutak. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021. – 157 s., [1] k. tab. : portr. ; 25 cm.
* Dostępne w Internecie: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/330 [dostęp: 21.12.2023 r.]

50. „Pan Tadeusz” i „Król-Duch” – dwie koncepcje romantycznej epopei / Marek Piechota ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Historycznoliteracka. – Kielce : „Szumacher”, 1995. – 45, [2] s. ; 16 cm. – (Spotkania z Literaturą, 16)
M 174136 M 174137 (Opole)

51. „Pan Tadeusz” jak idylla zraniona / Kwiryna Ziemba // W : Światło w dolinie : prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej / pod red. Krzysztofa Korotkicha, Jarosława Ławskiego, Danuty Zawadzkiej. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2007. – S. [99]-110

52. „Pan Tadeusz” jako poezja czysta : studia i szkice o Mickiewiczu / Halina Krukowska. – Białystok : Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” : Wydawnictwo Prymat, Mariusz Śliwowski, 2016. – 230, [2] s. : il., fot. ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5462/1/H_Krukowska_Pan_Tadeusz_jako_poezja_czysta.pdf [dostęp: 21.12.2023 r.]

53. „Pan Tadeusz” – matecznik metafor / Aleksandra Marcelińska // W : Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej… : autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 2 / pod red. Marka Piechoty i Janusza Ryby. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. – S. 25-50

54. „Pan Tadeusz” : media pamięci / Andrzej Waśko. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : Instytut Pamięci Narodowej, 2022. – 462, [1] s. ; 21 cm.

55. „Pan Tadeusz” na nowo odczytany / Stanisław Krajski. – Warszawa : Agencja SGK, 1999. – 114, [5] s. ; 21 cm.

56. „Pan Tadeusz” : poemat metafizyczny : prolegomena / Jan Tomkowski // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 33-51

57. Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 471 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

58. „Pan Tadeusz” : pragnienie eposu / Michał Kuziak // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 209-222

59. Pan Tadeusz : prawda i legenda / Wiesław Kot. – Poznań : G&P, cop. 1999. – 228, [1] s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 22 cm. – (Fakty i Mity)
M 068912 (Nysa)

60. „Pan Tadeusz” tańczący z „Lampartem” : recepcja motywu tańca w literaturze na polskim i włoskim przykładzie / Adriana Loiodice // W : Literatura polska w świecie. [T. 7], Recepcja i adaptacja, mecenaty i migracje : prace ofiarowane profesorowi Romualdowi Cudakowi / pod red. Katarzyny Frukacz ; Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedra Literatury Porównawczej, Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Uniwersytet Śląski w Katowicach. – Katowice : Uniwersytet Śląski : Gnome – Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne, 2019. – S. 175-188
* Dostępne w Internecie: https://www.sjikp.us.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/Literatura-polska-VIII-_-TEXT-175.pdf [dostęp: 21.12.2023 r.]

61. Pan Tadeusz w ilustracjach / Alicja Bajdor, Halina Natuniewicz. – Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. – 259, [4] s. : il. [też kolor.] ; 24 cm.
C 136805 M 224604 F (Opole)

62. „Pan Tadeusz” w klasie ósmej i szkole średniej / Janina Pelczar. – Poznań : Mixt, 1997. – 75 s. ; 21 cm.

63. „Pan Tadeusz” w szkole : wczoraj i dziś / Henryk Gradkowski // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 433-441

64. „Pan Tadeusz” : wzrost, wielkość i sława : studium literackie / Stanisław Pigoń ; [posł. Zofia Stefanowska] ; Instytut Badań Literackich PAN. – Warszawa : „Rytm”, 2001. – 466, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 21 cm.

65. Perypetie Jankiela / Henryk Markiewicz // W : W ogrodzie świata : profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny / pod red. Łukasza Tischnera i Józefa Wróbla. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. – S. 397-406
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/150159/markiewicz_perypetie_jankiela_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 21.12.2023 r.]

66. „Pieśni ogromnych dwanaście…” : studia i szkice o Panu Tadeuszu / pod red. Marka Piechoty. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 236 s., [10] s. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: http://www.sbc.org.pl/Content/67443/piesni_ogromnych_dwanascie.pdf [dostęp: 21.12.2023 r.]

67. Poeta wśród prawników : o Panu Tadeuszu inaczej / Maria Zarębina. – Kraków : TAiWPN Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1999. – 134, [3] s. ; 21 cm.

68. Poezja Mickiewicza w szkole : zarys problemu, propozycje metodyczne / Henryk Gradkowski. – Jelenia Góra : Zakład Wydawnictw Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji, Komputerowej 1992. – S. 155-166 : „Pan Tadeusz”
M 165867 M 165868 (Opole)

69. Pozycja narratora w „Panu Tadeuszu” / Włodzimierz Próchnicki // W : Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków : studia w 200. rocznicę debiutu wieszcza: 1818-2018 / red. nauk. Jarosław Ławski i Łukasz Zabielski ; Polska Akademia Umiejętności. Wydział I Filologiczny ; Katedra Badań Filologicznych. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2021. – S. 317-330

70. Przekład a kultura : elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach „Pana Tadeusza” / Elżbieta Skibińska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. – 251,[1] s. : err. ; 24 cm.
M 186971 (Opole)

71. Przestrzeń w „Panu Tadeuszu” – jej onomastyczne i inne wyznaczniki / Władysław Makarski // W : Język polski : współczesność, historia / pod red. Władysławy Książek-Bryłowej, Henryka Dudy ; Trzecie Spotkania Lubelskich Językoznawców KUL-UMCS. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – S. 89-111

72. Romantyczna synteza sztuk i język kina niemego : uwagi po obejrzeniu zrekonstruowanego filmu „Pan Tadeusz” (1928) / Krzysztof Kopczyński // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 407-414

73. Romantyzm : przewodnik dla licealistów / red. Marzanna Leociak. – Warszawa : „Stentor”, cop. 2004. – S. 107-115 : Rajska natura w „Panu Tadeuszu”. Zbadaj, za pomocą jakich obrazów i środków językowych Adam Mickiewicz dokonał w eposie zabiegu idealizacji przyrody
M 194420 M 194421 (Opole)

74. Rosja i Rosjanie w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Henryk Gradkowski // W : Adam Mickiewicz i Rosjanie / red. nauk. Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski, Zbigniew Kaźmierczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. – S. 70-79

75. Rośliny lecznicze w „Panu Tadeuszu” / Krzysztof Kmieć. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. – 142 s.

76. Semiotyka gestu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Irena Jokiel // W : Między Fredrą a Norwidem : prace ofiarowane profesorowi Marianowi Urselowi / red. Magdalena Jonca, Małgorzata Łoboz, Olga Taranek-Wolańska. – Kielce : Pewne Wydawnictwo ; Wrocław : wydana na zlecenie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022. – S. 83-93

77. Słoneczne gospodarstwo : szkice o literaturze polskiej. T. 1 / Jan Tomkowski. – Kraków : Instytut Literatury, 2022. – S. 58-65 : Anioł nie z tej ziemi, naróżowana kokota i hoża litewska dziewoja ; S. 66-93 : „Pan Tadeusz”, czyli „antyksiążka” ; S. 94-114 : Co to znaczy „być” w „Panu Tadeuszu”
M 055638/I (Brzeg), M 062264/I (Kluczbork), M 070866/I (Nysa), M 224511/I (Opole)

78. Spotkania z Mickiewiczem/„Panem Tadeuszem” / Barbara Kryda // W : Pan Tadeusz : poemat, postacie, recepcja / red. nauk. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – S. 427-441

79. Spotkanie z „Panem Tadeuszem” na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej / Anna Meiserr // W : Wiek XIX na lekcjach języka polskiego : literatura – język – kultura – historia / red. Beata Gala-Milczarek, Agnieszka Klimas, Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza. – Siedlce : WN IKRiBL, 2020. – S. 187-202

80. Staropolszczyzna w Panu Tadeuszu / Jan Okoń // W : Pan Tadeusz i jego dziedzictwo : poemat / red. Bogusław Dopart, Franciszek Ziejka. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 1999. – S. 48-[65]

81. Starość jako metafora : o „starości czasu” w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Małgorzata Matusiak // W : Starość : doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria 2, Zapisy i odczytania / koncepcja i wstęp Jarosław Ławski ; red. nauk. Anna Janicka, Elżbieta Wesołowska, Łukasz Zabielski ; Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku : Alter Studio, 2013. – S. 287-296

82. Ślady oralności w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiwicza / Anna Opacka. – Katowice : „Para” Agencja Artystyczna, 1997. – 48 s. ; 21 cm.

83. „Tchnienie boga Boreasza” : o apokaliptycznej wizji zimy w „Panu Tadeuszu” Juliusza Słowackiego / Krzysztof Korotkich // W : Światło w dolinie : prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej / pod red. Krzysztofa Korotkicha, Jarosława Ławskiego, Danuty Zawadzkiej. – Białystok : Uniwersytet w Białymstoku : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2007. – S. [239]-259

84. Trzy szkice romantyczne : o Dziadach, Balladynie, Epilogu Pana Tadeusza / Jarosław Maciejewski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967. – 297, [3] s. ; 21 cm.
M 11617 M 12934 (Kędzierzyn-Koźle), M 014894 M 014988 (Kluczbork), M 054316 (Opole)

85. Tytuły grzecznościowe w „Panu Tadeuszu” / Halina Safarewiczowa // W : W służbie nauce i szkole : księga pamiątkowa poświęcona Zenonowi Klemensiewiczowi / red. Mieczysław Szymczak [et al.]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970 . – S. [267]-275

86. Wędrówki z Panem Tadeuszem / Andrzej Kuźmiński. – Warszawa : Terra Humana, 2014. – 368, [2] s. : il., mapy ; 22 cm.

87. Wielowymiarowość pojęcia „ojczyzna” w poemacie Adama Mickiewicza Pan Tadeusz / Aleh Loika // W : Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej… : autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 5 / pod red. Marka Piechoty, Janusza Ryby ; przy współudz. Marii Janoszki. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – S. 81-109
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/1774/1/Loika_Wielowymiarowosc_pojecia_ojczyzna_w_poemacie_Adama_Mickiewicza.pdf [dostęp: 21.12.2023 r.]

88. Wprowadzenie w „Pana Tadeusza” / Stanisław Pigoń ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział, 1969. – 35, [1] s. ; 18 cm. – (Nauka dla Wszystkich ; nr 90)
M 18062 (Kędzierzyn-Koźle), M 018035 M 018258 (Kluczbork), M 015005 (Nysa), M 066978 M 066979 (Opole)

89. Wyrazy obce w „Panu Tadeuszu” / Maria Zarębina. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1977. – 119, [3] s. : err. ; 24 cm.
M 028663 (Kluczbork)

90. Z Mickiewiczem na łowach / Władysław Dynak. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – S. 66-148 : Świat łowiecki w „Panu Tadeuszu” ; S. 149-169 : Pojedynek z niedźwiedziem. „Pan Tadeusz” (księga IV, wersy: 626-659) ; S. 170-195 : Telimena na łowach. O erotyczno-myśliwskiej symbolice w „Panu Tadeuszu” oraz przekazach tradycji
M 202043 (Opole)

91. Zagrajcie mi to pięknie : Pan Tadeusz według Andrzeja Wajdy / Marek Miller. – Warszawa : „Prószyński i S-ka”, 1999. – 200, [2] s. : faks. fot., portr., rys. ; 29 cm.
S 180155 (Opole)

92. Zagubiona przestrzeń i co dalej… / Grażyna B. Tomaszewska. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – S. 204-213 : Romantyczny ogród Mickiewicza w „Panu Tadeuszu” i III części „Dziadów” ; S. 214-223 : Wędrująca dusza. „Pan Tadeusz” a szabat
M 214750 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

93. Agitacja Gerwazego / Tadeusz Patrzałek // Polonistyka. – 2003, nr 3, s. 163-166

94. Animizowany świat roślin w „Panu Tadeuszu” i „Beniowskim” / Izabela Heksel // Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 36 (2002), s. 13-27

95. Astronomia Wojskiego / Piotr Majewski // Polityka. – 2011, nr 18, s. 66-68

96. Biblia w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Roman Krawczyk // Podlaski Kwartalnik Humanistyczny. – 2000, nr 3/4, s. 45-54

97. Biesiada w Soplicowie jako część boskiego ładu istnienia / Małgorzata Burzka-Janik // Bibliotekarz Podlaski. – R. 20, nr 1 (2019), s. 235-260
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/49 [dostęp: 19.12.2023 r.]

98. Bohaterowie Pana Tadeusza // Cogito. – 2003, nr 17, dod. „Edukacja w liceum”, s. 96-98

99. „Bóstwem jesteś czy nimfą, duchem czy widzeniem?”, czyli kobiety w „Panu Tadeuszu” / Maria Zarębina // Poradnik Językowy. – 1990, z. 5, s. 317-326

100. Brzęcząca i migocząca rzeczywistość : owady w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Grzegorz Igliński // Prace Literaturoznawcze. – [Nr] 9 (2021), s. 23-52
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pl/article/view/6025 [dostęp: 19.12.2023 r.]

101. Burzliwe dzieje rękopisu „Pana Tadeusza” / Barbara Lekarczyk-Cisek // Polonistyka. – 2009, nr 11, s. 61-65

102. Cała zielna domowa apteka Wojszczanki? : o ziołach leczniczych w Soplicowskim dworze / Halina Chodurska // Studia Językoznawcze. – T. 17 (2018), s. 47-65
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0fcc989b-4077-4a9c-9945-27c064215b73 [dostęp: 19.12.2023 r.]

103. Cezura ocenzurowana : raz jeszcze o „Panu Tadeuszu” / Ewa Kosowska // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – 2021, nr 11, s. 109-123
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_32798_pflit_583 [dostęp: 19.12.2023 r.]

104. Chołodziec, poezja i piernik / Maria Frankowska // Pamiętnik Literacki. – 1996, z. 1, s. 141-151
* Nazwy potraw w „Panu Tadeuszu”, m.in. sprawa nazwy „chołodziec litewski”
Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1-s141-151/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n1-s141-151.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

105. Czy gimnazjaliści dorośli do „Pana Tadeusza” ? / Bogdan Mazur // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 20-23

106. Czy Mickiewicz znał się na gwiazdach? : (scenariusz lekcji interdyscyplinarnej dla klasy III gimnazjum) / Magdalena Malicka, Leonarda Jankiewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 3, s. 3-4

107. Czy tylko „ucieczka w kraj lat dziecinnych” – „Pan Tadeusz” wobec Mickiewiczowskiego mesjanizmu / Eligiusz Szymanis // Ojczyzna Polszczyzna. – 1997, nr 1, s. 25-31

108. Dwa obrazy wiosny – porównaj sposoby ich przedstawienia we fragmentach „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i balladzie „Wiosna” Bolesława Leśmiana / Agnieszka Fedorowicz // Cogito. – 2005, nr 5, s. 19-21

109. Dwa spojrzenia na koncert Jankiela : scenariusz lekcji języka polskiego i muzyki dla klasy I gimnazjum / Marzena Marczyk, Przemysław Olek // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 10, s. 15-18

110. „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego wobec „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza: pre-teksty i stylizacje / Tomasz Bodusz // Kwartalnik Opolski. – 2009, nr 4, s. 61-70
* Dostępne w Internecie: https://otpn.uni.opole.pl/wp-content/uploads/KO_2009_4_061-070-BoduszT.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

111. Dwie ekonomie : „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i „Mansfield Park” Jane Austen / Michał Kuziak // Przekładaniec. – 2020, nr 41, s. 155-178
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2020/Numer-41/art/18708/ [dostęp: 20.12.2023 r.]

112. Epickie spojrzenie na zbliżającą się wojnę : „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza i „Von dem Sturm” Teodora Fontanego w kontekście wojen napoleońskich / Krzysztof Lipiński // Recepcja, Transfer, Przekład. – R. 4, nr 2 (2005), s. 67-74

113. Filmowy „Pan Tadeusz” – polskie kino narodowe? / Alicja Kisielewska // Idea. – [T.] 30, nr 1 (2018), s. 175-184
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8082/1/Idea_30_1_2018_A_Kisielewska_Filmowy_Pan_Tadeusz.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

114. Funkcja zdrobnień w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Antonina Pikos // Rozprawy Komisji Językowej. – [T.] 32 (2006), s. 159-166

115. Funkcje osobowych nazw własnych w „Panu Tadeuszu” / Maria Zarębina // Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo. – Z. 13 (1991), s. 325-232

116. „Gerwazy groźną ręką, językiem Protazy” : wzorzec bohaterów-dioskurów w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i we wcześniejszej tradycji / Jacek Banaszkiewicz // Przegląd Humanistyczny. – 1987, nr 4, s. 51-80

117. Grzeczność i gościnność w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza : scenariusz zajęć dla uczniów polskich i ukraińskich / Katarzyna Włodkowska // Polonistyka. – 2022, nr 4, s. 42-44

118. „Hajże na Sopliców!” – działania wokół „Pana Tadeusza” : scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych / Ewa Grodecka // Zeszyty Szkolne. – 2005, nr 2, s. 76-79

119. Imiona sławy „Pana Tadeusza” / Henryk Markiewicz // Twórczość. – 1998, nr 12, s. 85-98

120. Inspiracje antyczne jako źródło komizmu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Joanna Pieczonka // Collectanea Philologica. – [Vol.] 11 (2008), s. 163-175
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Collectanea_Philologica/Collectanea_Philologica-r2008-t11/Collectanea_Philologica-r2008-t11-s163-175/Collectanea_Philologica-r2008-t11-s163-175.pdf [dostęp: 19.11.2023 r.]

121. Interpunkcja w „Panu Tadeuszu” / Konrad Górski // Pamiętnik Literacki. – 1968, z. 2, s. 155-182
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n2-s155-182/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1968-t59-n2-s155-182.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

122. Jacek Soplica : ważny bohater / Anna Wojtusiak // Cogito. – 2004, nr 18, s. 94-95

123. Jak dobrze znasz „Pana Tadeusza”? / Jolanta Zielonka, Żaneta Cypel // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 3, s. 7

124. Jak język mówi Mickiewiczem w „Panu Tadeuszu”? / Katarzyna Stütz // Rozprawy Komisji Językowej. – [T.] 23 (1997), s. 139-149

125. Jak o rzeczach zwykłych mówić w sposób niezwykły – fragment ks. III „Pana Tadeusza” [Adama Mickiewicza] : (lekcja w kl. VI) / Izabela Matejak // Warsztaty Polonistyczne. – 1998, nr 1, s. 35-39

126. Jak omawiać „Pana Tadeusza” w klasie 8 / Małgorzata Baran // Kwartalnik Edukacyjny. – 2021, nr 1/2, s. 51-60
* Dostępne w Internecie: https://ke.pcen.pl/images/artykuly/104-105/4._Ma%C5%82gorzata_Baran_Jak_omawia%C4%87_Pana_Tadeusza_w_klasie_8.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

127. Jak powstaje dzieło filmowe? / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 6, s. 29-31
* Lekcja z edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum na przykładzie filmu „Pan Tadeusz”

128. Jak poznać Pana Tadeusza? : jakościowe badanie preferencji dla różnych nośników tekstów literackich / Dominika Michalak, Jarosław Kopeć // Rocznik Biblioteki Narodowej. – T. 49 (2018), s. 100-118
* Dostępne w Internecie: https://rocznik.bn.org.pl/upload/pdf/39683_Rocznik_49_s.%20101-118.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

129. Jak przybliżyć lekturę do ucznia? : czytanie „Pana Tadeusza” w podstawowej szkole muzycznej / Agata Kucharska-Babula // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [Nr] 10 (2019), s. 144-156
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2450-5013-year-2019-volume-10-issue-285-article-6986 [dostęp: 19.12.2023 r.]

130. Jakiego „Pana Tadeusza” czytano w XIX wieku? / Teresa Winek // Wiek XIX. – R. 3 (2010), s. 5-23
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2010-t3_(45)/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2010-t3_(45)-s5-23/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2010-t3_(45)-s5-23.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

131. „Jam jest Jacek Soplica” – charakterystyka dynamiczna / Krzysztof Stróżański // Warsztaty Polonistyczne. – 1999, nr 1, s. 7-12

132. Jana Lechonia fascynacje „Panem Tadeuszem” / Józef Adam Kosiński // Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich. – Z. 11 ( 2000) s. [33]-42
* Dostępne w Internecie: https://ossolineum.pl/wp-content/uploads/2020/01/6_Kosi%C5%84ski-J%C3%B3zef-Adam-Jana-Lechonia_1999.pdf [dostęp: 2.01.2024 r.]

133. Językowy obraz flory w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Stanisław Kania // Język Polski. – 1998, z. 5, s. 337-346

134. Kolor „żółty” i „złoty” w Panu Tadeuszu / Zofia Cygal-Krupa // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – Nr 2 (2004), s. 59-69
* Dostępne w Internecie: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/4638/AF019–07–Kolor-zolty-i-zloty–Cygal-Krupa.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 19.12.2023 r.]

135. Konspekty dla nauczycieli szkół powszechnych / Czesława Piętka // Drama. – 2001, z. 39, s. 27-29
* Temat: Jacek Soplica bohaterem dojrzałego romantyzmu („Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza)

136. Kryteria oceny adaptacji filmowej : analiza zagadnienia na przykładzie „Pana Tadeusza” Ryszarda Ordyńskiego (1928) i Andrzeja Wajdy (1999) / Agnieszka Ogonowska // Ruch Literacki. – 2005, z. 6, s. 603-620

137. Ksiądz Robak / Bogusław Dopart // Wiek XIX. – R. 3 (2010), s. 24-35
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2010-t3_(45)/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2010-t3_(45)-s24-35/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2010-t3_(45)-s24-35.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

138. Kulinarny fenomen kuchni i stołu szlacheckiego w „Panu Tadeuszu” / Kazimierz Wojnowski // Rocznik Naukowy / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. – T. 1 (1998/1999), s. 113-121

139. Kwestia dziecięliny w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza / Jan Zieliński // Przegląd Humanistyczny. – 2005, nr 6, s. 113-116

140. Legenda rejtanowska w „Panu Tadeuszu” / Roman Kaleta // Pamiętnik Literacki. – 1984, z. 3, s. 177-215
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1984-t75-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1984-t75-n3-s177-215/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1984-t75-n3-s177-215.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

141. Lektura na maturę : „Pan Tadeusz” // Cogito. – 2018, nr 12, s. 40-43

142. Literackie przekodowanie tekstu prawnego w „Panu Tadeuszu” / Maria Teresa Lizisowa // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 4 (2004), s. 21-34
* Dostępne w Internecie: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/6030/AF020–02–Literackie-przekodowanie-tekstu–Lizisowa.pdf?sequence=1 [dostęp: 19.12.2023 r.]

143. Literackie symbole w praktyce, czyli uczymy się grzeczności przy stole : scenariusz zajęć na podstawie fragmentu epopei Adama Mikiewicza „Pan Tadeusz” / Izabella Bartol // Polonistyka. – 2019, nr 6, s. 27-29

144. Matura będzie z „Pana Tadeusza”? // Cogito. – 2008, nr 3, s. 85-88

145. Metafora pejzażowa Mickiewicza : (w kontekście słowiańskich przekładów „Pana Tadeusza”) / Teodozja Rittel // Stylistyka. – 1998, nr 7, s. 121-133

146. Mickiewiczowski savoir-vivre / Iwona Morawska // Polonistyka. – 2000, nr 3, s. 166-169
* Specyfika staropolskiego kodeksu obyczajów

147. Mickiewiczowskie widzenie natury w „Panu Tadeuszu” – konspekt lekcji do kl. II liceum, technikum i zsz [zasadniczej szkoły zawodowej] / Ewa Kaleta // Język Polski w Szkole Średniej. – 1989/1990, z. 3/4, s. 356-362

148. Między stratą a cudem : o rzeczywistości „tymczasem” : A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz” – Inwokacja / Grażyna Tomaszewska // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 1, s. 109-117
* Analiza i interpretacja utworu

149. Motyw domu rodzinnego w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza i „Zagładzie Domu Usherów” E.A. Poego / Aneta Nawrocka // Poezja Dzisiaj. – Nr 37/38 (2004), s. 164-194

150. Muzeum „Pana Tadeusza” – instytucja inna niż wszystkie… / Barbara Techmańska // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2018, nr 3, s. 33-43
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-211d5a96-01bd-48e5-9586-7bff007bc26f [dostęp: 19.12.2023 r.]

151. Muzyka w literaturze / Agata Zakrzewska-Okrojek // Polonistyka. – 2019, nr 2, s. 44-47
* Propozycja lekcji w klasie VIII szkoły podstawowej. Temat: Muzyka dobra na wszystko? – na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

152. Na warsztacie „Pan Tadeusz” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2016, nr 23, s. 36-38
* Temat wypracowania maturalnego: Czy człowiek może zmienić świat? Rozważ problem, odwołując się do przywołanego fragmentu „Pana Tadeusza”, całości lektury i innego tekstu kultury

153. Najświętsza Panna „Kwietna” w Soplicowie / Andrzej Litwornia // Pamiętnik Literacki. – 2002, z. 3, s. 203-220
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2002-t93-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2002-t93-n3-s203-220/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2002-t93-n3-s203-220.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

154. Napoleon z nimi : (idea napoleońska w „Panu Tadeuszu” i bonapartyzm wieszcza) / Waldemar Łysiak // Poezja. – 1984, nr 11-12, s. 43-64

155. Nazwy zakonów w „Panu Tadeuszu” / Maria Zarębina // Roczniki Humanistyczne. – 1993, t. 39/40 (1991/1992), z. 6, s. 217-228
* Dostępne w Internecie: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1193/nazwy_zakonow_w_panu_tadeuszu__zarebina_maria_000174.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 19.12.2023 r.]

156. Niebo gwiaździste w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza / Jerzy Erdman // Pamiętnik Literacki. – 2001, z. 3, s. 31-42
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2001-t92-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2001-t92-n3-s31-42/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2001-t92-n3-s31-42.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

157. Niebo i ziemia / Wacław Kubacki // Przegląd Humanistyczny. – 1977, nr 7-8, s. 19-48
* Opisy natury i wątki mitologiczne w „Panu Tadeuszu”

158. Nowe uwagi o rymach z ó w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza / Monika Szpiczakowska // Język Polski. – 2010, z. 2, s. 99-106

159. Nowy obraz ojczyzny w romantyzmie polskim : (na przykładzie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza) / Elena Bilutenko // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 1 (2010), s. 263-268
* Dostępne w Internecie: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/6903/AF071–27–Nowy-obraz-ojczyzny–Bilutenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 19.12.2023 r.]

160. O języku „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza / Monika Szpiczakowska // Język Polski. – 2002, z. 1, s. 12-16

161. O pewnych użyciach form czasu przeszłego w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza / Monika Szpiczakowska. – Bibliogr. // Język Polski. – 2012, z. 2, s. 126-131
* Dostępne w Internecie: https://www.jezyk-polski.pl/index.php/jp/article/view/838 [dostęp: 19.12.2023 r.]

162. O „zagadce” Najświętszej Panny Kwietnej / Luigi Marinelli // Pamiętnik Literacki. – 2000, nr 3, s. 201-208
* Kwestia ustalenia daty NMP Kwietnej w „Panu Tadeuszu”

163. Obraz wsi litewskiej w „Panu Tadeuszu” w świetle nazw zawodów / Maria Zarębina // Studia nad Polszczyzną Kresową. – 1994, t. 7, s. 77-84
* Dostępne w Internecie: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1210/obraz_wsi_litewskiej_w_panu_tad_zarebina_maria_000189.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 19.12.2023 r.]

164. Obrazy przyrody w „Panu Tadeuszu” widziane oczami bohaterów poematu i narratora / Aleksandra Marcelińska // Świat i Słowo. – 2011, nr 1, s. 59-70

165. Odcienie barwy niebieskiej i zielonej w „Panu Tadeuszu” na przykładzie tłumaczeń na język włoski z 1924 (Clotilde Garosci) i 2018 roku (Silvano de Fanti) / Sylwia Skuza // Acta Neophilologica. – [T.] 23, [nr] 1 (2021), s. 85-99
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/6227 [dostęp: 19.12.2023 r.]

166. „Olśnienie w niespokojnym niebie wieszcza” : „Pan Tadeusz” Ryszarda Ordyńskiego (1928) : perspektywa wirtualnego odbiorcy / Krzysztof Kopczyński // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana. – T. 6 (2016), s. 19-34
* Dostępne w Internecie: https://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/64830/edition/58225/content [dostęp: 19.12.2023 r.]

167. „Opis łowca dmącego w róg myśliwski, cudowny opis…” : eksplikacja fragmentu IV księgi „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza / Gertruda Wichary // Warsztaty Polonistyczne. – 1993, nr 2, s. 35-44

168. Opowieść rzetelna czy nierzetelna? : o manipulacjach językowych na podstawie fragmentów „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza / Halina Zdanowska // Język Polski w Szkole. Gimnazjum. – 2000/2001, nr 1, s. 26-29
* Scenariusz lekcji

169. „Pan Tadeusz” / Joanna Wysłowska // Cogito. – 2012, nr 4, s. 40-41

170. Pan Tadeusz : Adam Mickiewicz. Teksty kultury / Joanna Zajkowska // Cogito. – 2005, nr 20, s. 82-87

171. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza: naiwny? sentymentalny? : (glosa do komentarzy) / Michał Kuziak // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. – Nr 3 (2004), s. 73-92
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Slupskie_Prace_Filologiczne_Seria_Filologia_Polska/Slupskie_Prace_Filologiczne_Seria_Filologia_Polska-r2004-t3/Slupskie_Prace_Filologiczne_Seria_Filologia_Polska-r2004-t3-s73-92/Slupskie_Prace_Filologiczne_Seria_Filologia_Polska-r2004-t3-s73-92.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

172. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza : projekt edukacyjny na Tydzień Języka Ojczystego / Anna Matuszewska-Gumięga // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 28-29

173. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza: „stara” – „nowa” lektura / Małgorzata Gajak-Toczek // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [Nr] 12 (2021), s. 216-230
* Dostępne w Internecie: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/8848 [dostęp: 19.12.2023 r.]

174. „Pan Tadeusz”, czyli „antyksiążka” / Jan Tomkowski // Prace Filologiczne Literaturoznawstwo. – 2012, nr 2(5), s. 37–58
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2012233 [dostęp: 22.12.2023 r.]

175. „Pan Tadeusz”, czyli Księga niezamierzona / Jan Tomkowski // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – 2019, nr 9, cz. 2, s. 169-186
* Dostępne w Internecie: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/128 [dostęp: 19.12.2023 r.]

176. Pan Tadeusz jako epos // Cogito. – 2003, nr 17, dod. „Edukacja w liceum”, s. 100-103

177. „Pan Tadeusz” na ekranie czyli epopeja ożywiona / Katarzyna Chmielewska // Język Polski w Szkole. Gimnazjum. – 1999/2000, nr 3, s. 25-27
* Adaptacja filmowa „Pana Tadeusza” na lekcjach języka polskiego

178. „Pan Tadeusz” na „lekcji z przesiadką” / Joanna Krzemińska // Polonistyka. – 2020, nr 3-4, s. 46-48

179. Pan Tadeusz na start! : scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej utworu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza z wykorzystaniem elementów lekcji odwróconej oraz stacji zadaniowych / Joanna Krzemińska // Polonistyka. – 2020, nr 3-4, s. 49-50

180. Pan Tadeusz – najważniejsza polska epopeja narodowa // Cogito. – 2002, nr 10, dod. „Zeszyt maturzysty”, s. 36-37

181. „Pan Tadeusz” : poema optymistyczne? / Donata Stawicka // Polonistyka. – 2013, nr 4, s. 19-23

182. „Pan Tadeusz”, poemat o miłości? / Jan Tomkowski // Nauka. – 2017, [nr] 4, s. 167-182
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/publication/126627/edition/110511/nauka-2017-no-4-pan-tadeusz-poemat-o-milosci-tomkowski-jan?language=pl [dostęp: 19.12.2023 r.]

183. „Pan Tadeusz” rzuca nam wyzwanie, czyli jak „Młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczyć” / Maria Hernasowa, Stefan Inglot, Janina Różanowska // Warsztaty Polonistyczne. – 1998, nr 1, s. 7-31

184. „Pan Tadeusz” : test ze znajomości dzieła / Sławomira Wójcik // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 11,12

185. Pan Tadeusz 1928 / Piotr Śmiałowski // Kino. – 2012, nr 11, s. 28-31

186. „Pan Tadeusz” w wirtualnym świecie, czyli internetowe wiadomości o Adamie Mickiewiczu, jego epopei i filmie Andrzeja Wajdy / Danuta Szpilewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 5-7

187. Pan Tadeusz wśród emigracji niepodległościowej 1945 roku : kilka uwag / Marcin Lutomierski. – Bibliogr. // Wyspa. – 2022, nr 4, s. 76-81
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/6901/2022_PT%20wsrod%20emigracji.pdf?sequence=1 [dostęp: 19.12.2023 r.]

188. „Panem Tadeuszem” odczytywanie „Latarnika” / Joanna Warońska // Prace Naukowe – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. – Z. 9 (2003), s. 31-37
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r2003-t9/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r2003-t9-s31-37/Prace_Naukowe_Filologia_Polska_Historia_i_Teoria_Literatury-r2003-t9-s31-37.pdf [dostęp: 2.01.2023 r.]

189. Pewien „Pan Tadeusz” – postrach gimnazjalistów / Agnieszka Kastelik-Herbuś // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 4, s. 68-78
* Tematy zajęć: 1. Zanim „na poważnie” zajmiemy się lekturą pt. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza; 2. Co pamiętamy z „Pana Tadeusza”?; 3. Epilog kluczem do zrozumienia genezy „Pana Tadeusza”; 4. Kto jest kim w „Panu Tadeuszu”?

190. Poloneza czas zacząć… / Beata Niklewicz // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 4, s. 43-49
* Polonez na lekcjach języka polskiego

191. Polonista w „dobie streszczeń” – „Pan Tadeusz” na żywo / Emilia Jodełka // Polonistyka. – 1994, nr 9, s. 573-574

192. Polubić „Pana Tadeusza” : scenariusz lekcji dla gimnazjum (czas realizacji – 1-2 lekcje) / Dorota Miatkowska // Między Nami Polonistami. – 2007, nr 9, s. 24-25

193. Pomysł na lekturę „Pana Tadeusza” w gimnazjum / Krystyna Jagoszewska, Jolanta Krajewska // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 3, s. 16-27

194. Powroty do Soplicowa : „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w najnowszej poezji polskiej / Wojciech Maryjka // Pamiętnik Literacki. – 2016, z. 4, s. 41-62

195. Powrót do „Centrum polszczyzny” : o przestrzeni symbolicznej w „Panu Tadeuszu” / Andrzej Waśko // Pamiętnik Literacki. – 1987, nr 1, s. 23-30
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1987-t78-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1987-t78-n1-s99-125/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1987-t78-n1-s99-125.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

196. Problematyczne potomstwo „Pana Tadeusza” : wokół pewnego tekstu rocznicowego / Aneta Mazur // Wiek XIX. – R. 11 (2018), s. 85-106

197. Próba spojrzenia na „Pana Tadeusza” [Adama Mickiewicza] w szkole – jedna z możliwych / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. – 1994/1995, z. 2, s. 82-98

198. Przestrzeń „matecznika” w „Panu Tadeuszu” Mickiewicza / Irena Jokiel // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – R. 30 (1995), s. 85-100
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1995-t30/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1995-t30-s85-100/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1995-t30-s85-100.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

199. Przy biesiadnym stole : z problematyki obrazowania życia zbiorowego w „Panu Tadeuszu” / Agnieszka Ziołowicz // Ruch Literacki. – 2002, z. 1, s. 47-57

200. Przygotowanie do wizyty w Soplicowie („Pan Tadeusz” na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej) / Jolanta Fiszbak // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [Nr] 9 (2018), s. 140-156
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/782820 [dostęp: 19.12.2023 r.]

201. Przysłowia i zwroty przysłowiowe w „Panu Tadeuszu” i „Beniowskim” / Natalia Szydłowska. – Bibliogr. // Stylistyka. – [T.] 19 (2010), s. 291-302
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/3574 [dostęp: 19.12.2023 r.]

202. Pytanie z „Pana Tadeusza” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2015, nr 8, s. 33
* Zadanie: Motyw dworu w literaturze polskiej. Omów jego obecność i funkcje na przykładzie fragmentu „Pana Tadeusza” oraz innych utworów literackich

203. Rozprawka maturalna z „Pana Tadeusza” / Dorota Nosowska. – (Matura pisemna z polskiego) // Cogito. – 2022, nr 3, s. 58-60
* Temat: Czy człowiek może zmieniać świat?

204. Rozprawka z „Pana Tadeusza” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2016, nr 1, s. 30-32

205. Rzeczowniki z przyrostkiem -ota w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza (analiza słownikowa) / Monika Szpiczakowska // Slavia Occidentalis. – T. 75, [z.] 1 (2018), s. 125-132
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/19950 [dostęp: 19.12.2023 r.]

206. Soplicowo, czyli Sarmatopolitan : wykorzystanie elementów metody projektu w pracy nad „Panem Tadeuszem” / Tamara Cieśla // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 4 (2013), s. 174-186
* Dostępne w Internecie: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/8583/AF140–13–Soplicowo-czyli-Sarmatopolitan–Ciesla.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 2.01.2024 r.]

207. Styl życia mieszkańców Soplicowa : konspekt lekcji dla uczniów gimnazjum / Antonina Solarczyk // Wychowawca. – 2005, nr 12, s. 18-19

208. Symbolika krwi w „Panu Tadeuszu” / Jan Tomkowski // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 6 (2016), s. 309-323
* Dostępne w Internecie: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/153 [dostęp: 19.12.2023 r.]

209. Szmery i trzaski w „Panu Tadeuszu” / Maria Cieśla-Korytowska // Pamiętnik Literacki. – 2003, z. 4, s. 27-50
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/ibl/Content/121057/PDF/WA248_113254_P-I-30_korytowska-szmery_o.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

210. Tajemnicza przyroda w „Panu Tadeuszu” / Jacek Trznadel // Arcana. – 1997, nr 6 (18), s. 9-17

211. Teksty kultury i miejsca ważne dla bohaterów literackich / Dorota Nosowska // Cogito. – 2019, nr 4, s. 48-51
* Zawiera m.in. temat: Po co w tekstach kultury przywoływane są inne teksty kultury? Odwołaj się do podanego fragmentu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i innych tekstów literackich

212. „Telimeny lub Zosieczki maleńkie” : (Norwid o „Panu Tadeuszu”) / Andrzej Mierzejewski // Poezja. – 1984, nr 11-12, s. 65-70

213. Temat wypracowania: Odwołując się do wybranych fragmentów „Pana Tadeusza” i całości dzieła, opisz stosunek bohaterów epopei do tradycji. Uwzględnij poglądy trzech bohaterów / Dorota Nosowska. – (Fabryka wypracowań) // Cogito. – 2010, nr 2, s. 34-35

214. Tragizm w „Panu Tadeuszu” / Maria Cieśla-Korytkowska // Ruch Literacki. – 2015, z. 2, s.143-153
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/Content/83058/mainfile.pdf [dostęp: 19.12.2023 r.]

215. Trzy spotkania z „Panem Tadeuszem” – filmowe, literackie, szkolne / Ewa Szczepańska // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 1, s. 33-43

216. Twórcze integrowanie, myślenie i notowanie / Natalia Kania // Polonistyka. – 1998, nr 7, s. 469-476
* Elementy muzyczne w „Dziadach” i „Panu Tadeuszu”

217. „Ucztowanie” na maturze / Dorota Nosowska // Cogito. – 2018, nr 12, s. 44-47
* Temat wypracowania maturalnego: Posiłek – rytuał czy sposób na podtrzymanie czynności życiowych? Rozważ kwestię, odwołując się do przytoczonego fragmentu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, całości utworu i innych tekstów kultury

218. Uwag kilka o wypowiedzeniach pojedynczych w „Panu Tadeuszu” / Małgorzata Rybka // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 3 (1996), s. 91-116

219. Verba dicendi wprowadzające mowę niezależną w „Panu Tadeuszu” (na przykładzie ks. VII) / Maria Zarębina // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – N 1 (2002), s. 457-466
* Dostępne w Internecie: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/4605/AF006–38–Verba-dicendi–Zarebina.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 19.12.2023 r.]

220. Wartości szlacheckie na podstawie Pana Tadeusza / Małgorzata Zych // Polonistyka. – 2016, nr 6, dod. „Akademia rozwoju nauczyciela”, s. 42-45
* Temat lekcji: Tradycyjne wartości szlacheckie – czy nadal są ważne? Analiza na podstawie fragmentu pierwszej księgi Pana Tadeusza A. Mickiewicza

221. Wartościowanie związane z „małżeństwem” w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza / Maria Zarębina // Prace Filologiczne. – T. 43 (1998), s. 501-506
* Dostępne w Internecie: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1226/wartosciowanie_zwiazane_z_malzen_zarebina_maria_000224.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 19.12.2023 r.]

222. Wartościowanie związane ze słońcem w „Panu Tadeuszu” / Maria Zarębina // Język Polski. – 1998, nr 5, s. 309-320

223. „Ważna Cześnika nauka o grzeczności” : o grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach „Pamiątek Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza / Bartłomiej Szleszyński // Napis. – Ser. 10 (2004), s. 137-144

224. Widzę i opisuję… : o lesie w „Panu Tadeuszu” / Barbara Guzik // Polonistyka. – 1998, nr 7, s. 440-445

225. Wielowymiarowe kształcenie literackie : jak wykorzystać Inwokację na lekcji o stylach języka i wypowiedzi? / Dorota Bąk // Polonistyka. – 2022, nr 1, s. 54-58

226. Wyrażenia grzecznościowe w „Panu Tadeuszu” / Maciej Chojnacki // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – T. 3 (1996), s. 117-131

227. Z temblakiem i bez temblaka : o tzw. niekonsekwencjach w „Panu Tadeuszu” / Bogdan Zakrzewski // Pamiętnik Literacki. – 1987, nr 1, s. 51-97

228. Z ziemi Ulro do Soplicowa : podróże Miłosza z „Panem Tadeuszem” / Kamila Dzika // Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne. – T. 7 (2006), s. 75-89

229. Zakłócenia w odbiorze, czyli kilka uwag o recepcji „Pana Tadeusza” / Anna Kremiec // Polonistyka. – 1997, nr 5, s. 286-289

230. Zapraszamy do Soplicowa : lekcja w klasie VIII / Danuta Kuncewicz-Dygała // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 9, s. 20-21

231. Związki frazeologiczne w reklamie i savoir-vivre w utworach literackich / Dorota Nosowska // Cogito. – 2016, nr 18, s. 38-41

232. Zwierzęcy cmentarz z „Pana Tadeusza” / Anna Filipowicz // Zoophilologica Polish Journal of Animal Studies. – Nr 5 (2019), s. 185-201
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/691973 [dostęp: 22.12.2023 r.]

 

Netografia:

• Muzeum Pana Tadeusza https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/kontakt/ [dostęp: 22.12.2023 r.]; w tym filmy edukacyjne: https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/programy_edukacyjne/filmy-edu/ [dostęp: 22.12.2023 r.]

• Poetycki obraz rzeczywistości – na przykładzie opisu grzybobrania („Pan Tadeusz”) [scenariusz lekcji języka polskiego] / Aleksandra Drzazga ; dostępne w Internecie: https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal/poetycki-obraz-rzeczywistosci-na-przykladzie-opisu-grzybobrania-pan-tadeusz [dostęp: 22.12.2023 r.]

 

Zob. też: Adaptacje filmowe N – P

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu