Adaptacje filmowe N – Q

ADAPTACJE FILMOWE

„Na wschód od Edenu”

Eden jest blisko nas / Zbigniew Dolecki // Kierunki. – 1960, nr 1, s. 11

James Dean i choroba wieku / Tajoj // Kamena. – 1960, nr 4, s. 8

Kain nie zabija nożem / Aleksander Ledóchowski // Ekran. – 1960, nr 3, s. 6

Na wschód od Edenu / Jan Olszewski // Odra. -1959, nr 48, s. 9

Na wschód od Edenu / JJS // Tygodnik Powszechny. – 1959, nr 49, s. 6

Tam, gdzie nie ma Edenu / Wiktor Woroszylski // Film. – 1959, nr 51/52, s. 4-5

Zbuntowane pokolenie dawniej i dzisiaj / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1959, nr 50, s. 4

„Na Zachodzie bez zmian”

Im Westen nichts neues / Marcin Niemojewski // Film. – 2010, nr 9, s. 14

„Nad Niemnem”

Dialogi w powieści Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem” i w adaptacji filmowej [fragm. pracy ] / Małgorzata Braniecka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. – 2001, nr 5, s. 123-130

Nad Niemnem / Jan Marx // Kultura. – 1987, nr 8, s. 12

Nad Niemnem / Janina Kulczycka-Saloni // Polityka. – 1987, nr 14, s. 9

Nad Niemnem / Kazimierz Młynarz // Nurt. – 1987, nr 3, s. 40

Nad Niemnem / Maciej Maniewski // Kino. – 1987, nr 4, s. 13-16

Nad Niemnem / Maciej Pawlicki // Tygodnik Kulturalny. – 1987, nr 17, s. 12

Nad Niemnem / Tadeusz Szyma // Tygodnik Powszechny. – 1987, nr 9, s. 6

O filmowej adaptacji “Nad Niemnem” / Janina Dietrich // Polonistyka. – 1987, nr 2, s. 122-125

Po klęsce. O filmowej adaptacji “Nad Niemnem” / Janina Kulczycka-Saloni // Polityka. – 1987, nr 14, s. 9

Twórcy adaptacji filmowej “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej / Anna Marzec // Język Polski w Szkole Średniej. – 1988/1989, z. 3, s. 323-329

W Korczynie i Bohatyrowiczach / Elżbieta Dolińska // Film. – 1986, nr 5, s. 9

„Nędznicy”

Las Miserables. Nędznicy / Sebastian Smoliński // Film. – 2013, nr 2, s. 58-59

Nędznicy / Janusz Skwara // Argumenty. – 1986, nr 4, s. 14

Nędznicy śpiewający / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2013, nr 4, s. 66

 

“Nie mów nikomu”

Nie mów nikomu / Grażyna Arata // Kino. – 2007, nr 10, s. 74-75

Wiadomość od zamordowanej żony / Bartosz Żurawiecki // Film. – 2007, nr 10, s. 91

„Niebezpieczne związki”

Damska niszczycielka / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1999, nr 29, s. 45-46,48

Markiza de Merteuil / Alicja Helman. – (Portrety filmowe) // Kino. – 2009, nr 5, s. 48-51

Niebezpieczne związki / Andrzej Kołodyński // Film. – 1989, nr 26, s. 21

Niebezpieczne związki / Elżbieta Ciapara // Film. – 1997, nr 5, s. 80

Niebezpieczne związki / Tadeusz Lubelski // Kino. – 1990, nr 5, s. 36-41

Niebezpieczne związki / Tadeusz Szyma // Tygodnik Powszechny. – 1990, nr 32, s. 6

Niebezpieczne związki / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1990, nr 27, s. 9

“Niebezpieczne związki” : podróż w czasie i przestrzeni / Alicja Helman // Kwartalnik Filmowy. – Nr 80 (2012), s. 19-32

Wojna – zabawa / Alicja Helman // Kino. – 1999, nr 7/8,s. 46-48

 

“Nigdy w życiu”

Nigdy w życiu / Dominik Smoczyński. – 2004, nr 3, s. 56

Nigdy w życiu / Iwona Cegiełkówna // Kino. – 2004, nr 2, s. 38

 

„Noce i dnie”

Noce i dnie / Andrzej Kuśniewicz // Kultura. – 1975, nr 42, s. 1, 14

Noce i dnie / Anna Tatarkiewicz // Kultura. – 1975, nr 50, s. 5-6

Noce i dnie / Antoni Słonimski // Tygodnik Powszechny. – 1975, nr 50, s. 8

Noce i dnie / Henryka Witalewska // Głos Nauczycielski. – 1975, nr 42, s.9

Noce i dnie / Iwona Różewicz // Nowa Szkoła. – 1976, nr 2, s. 30-31

Noce i dnie / Janusz Zatorski // Kierunki. – 1975, nr 42, s. 8

Noce i dnie / Jerzy Niecikowski // Film. – 1975, nr 41, s. 5

Noce i dnie / Krzysztof Teodor Toeplitz // Miesięcznik Literacki. – 1975, nr 11, s. 73-76

Noce i dnie / Ryszard Koniczek // Argumenty. – 1975, nr 41, s. 10-11

Noce i dnie / Ryszard Matuszewski // Literatura. – 1975, nr 42, s. 10-11

Noce i dnie / Tomasz Burek // Kino. – 1975, nr 10, s. 7-13

Noce i dnie / Waldemar Chołodowski // Film. – 1975, nr 40, s. 8-9

Noce i dnie / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1975, nr 42, s. 0

Ogarnąć, zrozumieć, przeżyć / Jerzy Antczak ; rozm. przepr. Bogdan Zagroba // Film. – 1975, nr 41, s. 6-9

„Obsługiwałem angielskiego króla”

Czeski tandem / Aleksander Kaczorowski // Newsweek Polska. – 2007, nr 19, s. 96-100

Kariera ambitnego kelnera / Mirosław Winiarczyk // Najwyższy Czas!. – 2007, nr 21, s. LIV

Kufel piwa z przyjacielem : filmowa adaptacja arcydzieła Hrabala / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2007, nr 20, s. 15

Obsługiwałem angielskiego króla / Bartosz Żurawiecki // Film. – 2007, nr 5, s. 69

Obsługiwałem angielskiego króla / Jakub Socha // Kino. – 2007, nr 5, s. 78

Trochę za późno? / Jacek Korusiewicz // Opcje. – 2007, nr 3, s. 105-107

Żywot kelnera niezbyt poczciwego / Małgorzata Sadowska // Przekrój. – 2007, nr 20, s. 64

„Ogniem i mieczem”

Atmosfera Dzikich Pól / Jerzy Hoffman ; rozm. przepr. Małgorzata Dipont // Przegląd Tygodniowy. – 1997, nr 13, s. 14

Bankowa inwestycja / Jolanta Skawrońska // Wprost. – 1999, nr 5, s. 90-92

Bar wzięty! / Jerzy Hoffman ; rozm. przepr. Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 1997, nr 12, s. 50,52-53

Czuję, że robię! / Sławomir Mizerski // Polityka. – 1997,nr 47, s. 116-120

Galopem przez “Ogniem i mieczem” / Wiesław Maria Grochowski. – Warszawa : “Askon”, 1999. – 88 s., [8] s. tabl. : fot. kolor. ; 21 cm

Gra o bardzo wielką świeczkę / Jerzy Hoffman ; rozm. przepr. Monika Zakrzewska // Wiadomości Kulturalne. – 1997, nr 12/13, s. 39

Historia namiętności / Jerzy Hoffman ; rozm. przepr. Monika Paluszkiewicz // Wprost. – 1999, nr 7, s. 99

Hoffman i Sienkiewicz – krytycy o “Ogniem i mieczem” / Małgorzata Gromadzińska // Życie i Myśl. – 1999, nr 2, s. 77-83

Hoffmanowi na odsiecz : po premierze “Ogniem i mieczem” / Piotr Wojciechowski // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 7, s. 16

Kino wielkiego szmalu / Karol Polański // Przegląd Tygodniowy. – 1999, nr 51, s. 10-11
* Koszty produkcji i zyski z filmów “Ogniem i mieczem” i “Pan Tadeusz”

Między “Ogniem i mieczem” : Henryk Sienkiewicz według Jerzego Hoffmana / Wiesław Kot // Wprost. – 1999, nr 7, s. 96-98

Na pierwszy ogień / Ewa Wituska // Przegląd Tygodniowy. – 1999, nr 9, s. 14
* Kaskaderzy w “Ogniem i mieczem”

Niepospolite ruszenie / Maja Wolny, Anna Grużewska // Polityka. – 1999, nr 10, s. 52-53
* Kampania reklamowa filmu “Ogniem i mieczem”

Ogniem i mieczem / Adam Krzemiński // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 9, s. 4

Ogniem i mieczem / Bożena Janicka // Kino. – 1999, nr 3, s. 22-24

Ogniem i mieczem / Elżbieta Ciesielska // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1999, nr 4, s. 61-64

Ogniem i mieczem / Ewa Ter-Tatewosjan // Tygodnik Solidarność. – 1999, nr 8, s. 13

Ogniem i mieczem / Grażyna Stachówna // Dekada Literacka. – 1998 [1999], nr 2, s. 8-9

Ogniem i mieczem / Jakub Zajdel // Opcje. – 1999, nr 3, s. 85-86

Ogniem i mieczem / Jan F[ranciszek] Lewandowski // Śląsk. – 1999, nr 3, s. 45

Ogniem i mieczem / Janusz Tazbir // Polityka. – 1999, nr 8, s. 51-53

Ogniem i mieczem / Jarosław Banaszek // Arcana. – 1999 nr 3, s. 192-194

Ogniem i mieczem / Katarzyna Jabłońska // Więź. – 1999, nr 3, s. 188-193

Ogniem i mieczem / Katarzyna Taras // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1999, nr 4, s. 65-69

Ogniem i mieczem / Klaus Bachmann // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 13, s. 5

Ogniem i mieczem / Roman Osica, Bartosz Michalak // Kino. – 1998, nr 2, s. 33-36

Ogniem i mieczem / Tadeusz Lubelski // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 8, s. 9

Ogniem i mieczem / Tomasz Kłys // W Drodze. – 1999, [nr] 4, s. 94-100

Ogniem i mieczem / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 1999 nr 7, s. 16

Ogniem i mieczem / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1999, nr 8, s. 50-51

Ogniem i mieczem / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1999, nr 12, s. 52-53

“Ogniem i mieczem” a prawda historyczna / Teresa Chynczewska // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 1, s. 3-11

“Ogniem i mieczem” – film i książka : konkurs dla gimnazjalistów / Małgorzata Dzierla, Maria Zielińska, Jolanta Wieloch // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7-8, s. 15

“Ogniem i mieczem” – między historią a artystyczną wizją przeszłości / Marceli Kosman //Życie i Myśl. – 1999, nr 2, s. 65-76

Ogniem i mieczem : portret filmu / Zenon Żyburtowicz. – Warszawa : Prószyński i
S-ka, 1998. – 200 s. : il. kolor., fot., 1 mapa ; 32 cm.

“Ogniem i mieczem” : (uwagi nad wykorzystaniem filmu i książki na lekcjach historii w gimnazjum i liceum) / Radosław Lolo // Wiadomości Historyczne. – 2001, nr 3, s. 169-173

Ogniomieczomania / Alicja Dołowska // Tygodnik Solidarność. – 1999 , nr 9, dod. s. 48-50

Opowieści Hoffmana / Małgorzata Dipont // Przegląd Tygodniowy. – 1999, nr 6, s. 14
* Realizacja filmu “Ogniem i mieczem”

Prawda kresów / Władysław A[ndrzej] Serczyk // Polityka. – 1999, nr 6, s. 72,74-75
* Prawda historyczna w ekranizacji “Ogniem i mieczem”

Wypromujcie mi to pięknie! / Mariusz Miodek // Kino. – 2000, nr 1, s. 30-34
* Kampanie promocyjne “Pana Tadeusza” i “Ogniem i mieczem”

Zaproszenie do dialogu : “Ogniem i mieczem” w ukraińskich oczach / Piotr Tyma //Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 10, s. 9

 

“Ojciec chrzestny”

Michael Corlrone / Alicja Helman. – (Portrety filmowe) // Kino. – 2011, nr 7/8, s. 76-79

Ojciec chrzestny / Wojtek Kocołowski // Film. – 2001, nr 1, s. 110-111


„Oliver Twist”

Dickens nasz współczesny / Katarzyna Długosz // Przegląd. – 2005, nr 38, s. 42-43

Dziecięcy moralitet / Bartosz Staszczyszyn // Tygodnik Powszechny. – 2005, nr 42, s. 17

Oliver i ja / Ghislain Loustalot // Film. – 2005, nr 10, s. 34-39

Oliver nie pozwala się ukraść : na marginesie “Olivera Twista” Romana Polańskiego / Michał Oleszczyk // Kino. – 2005, nr 12, s. 64-65

Oliver Twist / Jan Walczak // Film. – 2005, nr 10, s. 103

Oliver Twist / Piotr Wojciechowski // Kino. – 2005, nr 11, s. 60-61

Oliver Twist czyli Polański dzieciom / Marcin Staniszewski // Film. – 2004, nr 10, s. 10-13

Oliver urealniony / Marcin Staniszewski // Film. – 2005, nr 10, s. 40

Przygody Olivera / Mirosław Winiarczyk // Najwyższy Czas!. – 2005, nr 41, s. XLVI

 

“Opowieści galicyjskie” zob. “Wino truskawkowe”

 

„Opowieści z Narnii: Książę Kaspian”

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian / Arkadiusz Grzegorzak // Kino. – 2008, nr 7/8, s. 79

Opowieści z Narnii: Książę Kaspian / Jakub Socha // Film. – 2008, nr 7, s. 92

Znowu w Narnii! / Mirosław Winiarczyk // Najwyższy Czas!. – 2008, nr 22, s. L

Wygnanie z Narnii / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2008, nr 24, s. 35

 

„Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa”

Cudowna podróż / Mirosław Winiarczyk // Najwyższy Czas!. – 2006, nr 1, s. XLVI

Kiedy Aslan umierał… / Katarzyna Jabłońska // Więź. – 2006, nr 2, s. 113-116

“Kroniki Narni” na ekranach kin / Marcin Gugulski // Głos. – 2006, nr 1/2, s. 16-17

Moralna przygoda : filmowe przypowieści według C.S. Lewisa / Bartosz Staszczyszyn // Tygodnik Powszechny. – 2006, nr 4, s. 8

Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa / Maciej Parowski // Kino. – 2006, nr 2, s. 68-69

Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa / Wiesław Adamik // Niedziela (A). – 2006, nr 5, s. 20

Opowieści z Narnii… / Wojtek Kałużyński // Film. – 2006, nr 1, s. 77

Opowieści z szafy / Marcin Prokop // Film. – 2006, nr 1, s. 38-41

Przystanek Narnia / Artur Godnarski ; rozm. przepr. Jan Grzegorczyk, Paweł Kozacki // W Drodze. – 2006, [nr] 2, s. 76-86

Ratuj, Aslanie! / Maciej Parowski // Gazeta Polska. – 2006, nr 2, s. 21

Suszone śliwki / Zofia Król // Res Publica Nowa. – 2006, nr 3, s. 79-81

Witajcie w Narnii / Adam Szostkiewicz // Polityka. – 2006, nr 1, s. 54-56

„Orlando”

Człowiek, cyborg, androgyne, Orlando / Magdalena Radkowska // Kwartalnik Filmowy. – Nr 31/32 (2000), s. 153-163

Orlando / Bożena Umińska // Kino. – 1994, nr 1, s. 51-52

W poszukiwaniu tożsamości : (o adaptacji “Orlanda”) / Alicja Helman // Studia Filmoznawcze. – [T.] 19 (1998), s. 7-17

“Ostatni Mohikanin”

Unkas – ostatni Mohikanin / Alicja Helman. – (Portrety filmowe) // Kino. – 2009, nr 10, s. 58-62


„Ostatnie kuszenie Chrystusa”

Autorstwo “Ostatniego kuszenia Chrystusa” / Marcin Dulemba // Kwartalnik Filmowy. – 2007, nr 59, s. 80-99

Film Ostatnie kuszenie Chrystusa : jego fałsz i co ty powinieneś w związku z tym zrobić / Erwin W. Lutzer ; [przekł. z ang. Andrzej Gandecki]. – Lublin : Lubelskie Stowarzyszenie Chrześcijańskie “Pojednanie”. – 1991 ([s. l. : s. n.]). – 24 s. ; 20 cm

Ostatnie kuszenie Chrystusa / Jerzy Sosnowski // Dialog. – 1995, nr 5, s. 77-88

Ostatnie kuszenie Chrystusa / Maciej Pawlicki // Film. – 1988, nr 44, s. 21

Ostatnie kuszenie Chrystusa / Marek Hendrykowski // Kino. – 1993, nr 19, s. 20-21

Ostatnie kuszenie Chrystusa / Piotr Wojciechowski // Film. – 1999, nr 11, s. 141

Ostatnie kuszenie Chrystusa / Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek // Wprost. – 1993, nr 27, s. 78-80

 

„Pachnidło”

Alchemia uwiedzenia : “Pachnidło”: Süskind według Tykwera / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2007, nr 2, s. 20

Opium dla ludu / Małgorzata Sadowska // Przekrój. – 2007, nr 2, s. 56

Pachnidło / Bartosz Żurawiecki // Film. – 2007, nr 1, s. 78

Pachnidło. Historia mordercy / Tomasz Tykwer // Kino. – 2007, nr 1, s. 62-63

W jaki sposób literatura i film pozwalają oddzielić “światło od ciemności i nazwać rzeczy po imieniu” : refleksje przedstawione na przykładzie powieści “Pachnidło” Patricka Suskinda i jej ekranizacji / Ewelina Michta // Studia Niemcoznawcze. – T. 36 (2007), s. 119-123

W odmętach zmysłów / Zbigniew Bochenek // Odra. – 2007, nr 1, s. 89-90

Zapach, brat oddechu / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2007, nr 2, s. 65

Zapach kobiety / Lech Kurpiewski // Newsweek Polska. – 2007, nr 2, s. 80-84

Zapach zbrodni / Mirosław Winiarczyk // Najwyższy Czas!. – 2007, nr 3, s. LIV

 

„Pan Tadeusz”

Czar, co łby podchmiela / Kazimiera Szczuka // Film. – 1999, nr 10, s. 40-41

Czy gimnazjaliści dorośli do “Pana Tadeusza”? / Bogdan Mazur // Nowa Szkoła. – 2000, nr 3, s. 20-23

Jak powstaje dzieło filmowe? / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 6, s. 29-31
* Lekcja z edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum na przykładzie filmu “Pan Tadeusz”

Jak przygotowywałem uczniów do oglądania filmu “Pan Tadeusz” / Zdzisław Nowak // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 1, s. 7-10

Kino wielkiego szmalu / Karol Polański // Przegląd Tygodniowy. – 1999, nr 51, s. 10-11
* Koszty produkcji i zyski z filmów “Ogniem i mieczem” i “Pan Tadeusz”

Kryteria oceny adaptacji filmowej. Analiza zagadnienia na przykładzie “Pana Tadeusza” Ryszarda Ordyńskiego (1928) i Andrzeja Wajdy (1999) / Agnieszka Ogonowska // Ruch Literacki. – 2005, z. 6, s. 603-620

Obejrzymy film A. Wajdy “Pan Tadeusz” – scenariusz lekcji / Anna Starnawska-Chorzępa // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 1, s. 12-13

Pan Tadeusz / Andrzej Werner // Zeszyty Literackie. – 2000, nr 2, s. 171-173

Pan Tadeusz / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 43, s. 13

Pan Tadeusz / Anna Tatarkiewicz // Przegląd Tygodniowy. – 1999, nr 44, s. 16

Pan Tadeusz / Artur D[aniel] Liskowacki // Twórczość. – 2001, nr 3, s. 127-129

Pan Tadeusz / Bożena Janicka // Kino. – 1999, nr 10, s. 20-23

Pan Tadeusz / Grażyna Stachówna // Dekada Literacka. – 1999, nr 11/12, s. 22-23

Pan Tadeusz / Katarzyna Jabłońska // Więź. – 1999, nr 11, s. 190-195

Pan Tadeusz / Krzysztof Biedrzycki // Znak. – 2000, nr 2, s. 152-157

Pan Tadeusz / Krzysztof Kornacki // W Drodze. – 1999 [nr] 12, s. 99-104

Pan Tadeusz / (mch) // Film. – 1999, nr 10, s. 32-39

Pan Tadeusz / Mieczysław Porębski // Tygodnik Powszechny. – 1999, nr 51/52, s. 16

Pan Tadeusz / Piotr Kajewski // Odra. – 1999, nr 12, s. 115-116

Pan Tadeusz / Wiesław Kot // Wprost. – 1999, nr 43, s. 100-104

Pan Tadeusz / Włodzimierz Jurasz // Arcana. – 1999, nr 6, s. 154-155

Pan Tadeusz / Wojciech Kuczok // Opcje. – 1999, nr 6, s. 85-86

Pan Tadeusz / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 1999, nr 43, s. 17-18

Pan Tadeusz / Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek // Wprost. – 1999, nr 47, s. 118-119

“Pan Tadeusz” : Mickiewicz na ekranie 70 lat temu / Jerzy Płażewski // Kino. – 1999, nr 10, s. 18-20

“Pan Tadeusz” na ekranie czyli epopeja ożywiona / Katarzyna Chmielewska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 3, s. 25-27
* Adaptacja filmowa “Pana Tadeusza” na lekcjach języka polskiego

Pan Tadeusz 1928 / Piotr Śmiałowski // Kino. – 2012, nr 11, s. 28-31

Piszemy scenopis fragmentu “Pana Tadeusza” : (przed obejrzeniem filmu A. Wajdy) / Justyna Płokarz // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 1, s. 10-11

Soplicowo na sprzedaż? / Zbigniew Majchrowski, Wojciech Owczarski, Zbigniew Żakiewicz // Dialog. – 2000, nr 2, s. 108-118

Trzy spotkania z “Panem Tadeuszem” – filmowe, literackie, szkolne / Ewa Szczepańska // Język Polski w Szkole Średniej. – 2000/2001, nr 1, s. 33-43

Wypromujcie mi to pięknie! / Mariusz Miodek // Kino. – 2000, nr 1, s. 30-34
* Kampanie promocyjne “Pana Tadeusza” i “Ogniem i mieczem”

Zwycięstwo Napoleona nad mrówkami / Zygmunt Machwitz // Tygiel Kultury. – 1998, nr 11/12, s. 89-92
* Adaptacja filmowa “Pana Tadeusza” z 1928 roku


„Pan Wołodyjowski”

Adaptacje filmowe “Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza / Janina Koblewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. – 142,[2] s. : il., fot., rys. ; 17 cm. – ( Biblioteka Analiz Literackich ; 44 )
Sygn. M 090152, M 091217, M 091218, M 091219, M 091220, M 091541, M 091542

Pan Wołodyjowski / Aleksander Jackiewicz // Życie Literackie. – 1969, nr 14, s. 11

Pan Wołodyjowski / Andrzej Braun // Film. – 1969, nr 14, s. 4-5

Pan Wołodyjowski / Bohdan Tomaszewski // Kultura. – 1969, nr 15, s. 12

Pan Wołodyjowski / Henryka Witalewska // Głos Nauczycielski. – 1969, nr 15, s. 6

Pan Wołodyjowski / Jacek Fuksiewicz // Kultura. – 1969, nr 14, s. 8

Pan Wołodyjowski / Janusz Skwara // Poglądy. – 1969, nr 10, s. 17

Pan Wołodyjowski / Jerzy Raczkowski // Więź. – 1969, nr 6, s. 171-174

Pan Wołodyjowski / JW. // Tygodnik Powszechny. – 1969, nr 16, s. 6

Pan Wołodyjowski // Krzysztof Mętrak // Film. – 1969, nr 17, s. 6-7

Pan Wołodyjowski / KTT // Kultura. – 1969, nr 16, s. 12

Pan Wołodyjowski / Maria A. Hessel // Tygodnik Powszechny. – 1969, nr 20, s. 2

Pan Wołodyjowski / Piotr Kazimierski // Tygodnik Kulturalny. – 1969, nr 14, s. 12

Pan Wołodyjowski / W.N. // Nadodrze. – 1969, nr 9, s. 4

Pan Wołodyjowski / Zbigniew Dolecki // Kierunki. – 1969, nr 15, s. 1, 8

Pan Wołodyjowski / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1969, nr 13, s. 1, 7

Pan Wołodyjowski / Zbigniew Klaczyński // Kino. – 1969, nr 6, s. 4-15

„Pan Wołodyjowski” przed „Potopem” // Film. – 1998, nr 4, s. 114-118

„Panny z Wilka”

“A śmierć odmiga się w stawie…” : “Panny z Wilka” Andrzeja Wajdy / Seweryn Kuśmierczyk // Twórczość. – 1998, nr 7, s. 53-75

Tradycja, kultura, egzystencja w “Brzezinie ” i “Pannach z Wilka” Andrzeja Wajdy / Katarzyna Citko. – Kraków : “Impuls”, 1998 (Krak. : DITS). – 130, [1] s. ; 24 cm

Uwagi do problemu adaptacji filmowej utworu literackiego na przykładzie “Panien z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza / Maria Zeic-Piskorska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. – Z. 22 (1982), s. 145-157

„Pianista”

Analiza filmu na podstawie “Pianisty” Romana Polańskiego / Iwona Gabrysiak // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 4, s. 127-134

Dookoła Oskara / Feliks Netz // Śląsk. – 2003, nr 5, s. 17

Filmowe zwierciadła Holokaustu. Wokół “Pianisty” Romana Polańskiego / Agnieszka Holland; rozm. przepr. Jan Strzałka // Tygodnik Powszechny. – 2003, nr 13, s. 12

Kto tu jest reżyserem? / Stefan Gieysztor // Kino. – 2002, nr 9, s. 8-11

Okiem pianisty / Janusz Olejniczak ; rozm. przepr. Dorota Szwarcman // Ruch Muzyczny. – 2002, nr 20, s. 8-9
* O nagraniach do filmu R. Polańskiego “Pianista”

Pianista / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2002, nr 38, s. 20

Pianista / Anna Koziołek // Opcje. – 2002, nr 3, s. 43-45

Pianista / Antoni Just // Niedziela. – 2003, nr 2, s. 21

Pianista / Dominik Smoczyński // Nowe Państwo. – 2002, nr 9, s. 57

Pianista / Elżbieta Ciapara // Film. – 2002, nr 9, s. 41

Pianista / Elżbieta Szczepańska-Lange // Ruch Muzyczny. – 2002, nr 21, s. 18-19

Pianista / Ewa Likowska // Przegląd. – 2002, nr 36, s. 39-41

Pianista / Feliks Netz // Śląsk. – 2002, nr 10, s. 17

Pianista / Jerzy Płażewski // Kino. – 2002, nr 9, s. 15-16

Pianista / Justyna Kobus // Wprost. – 2002, nr 36, s. 106-107

Pianista / Katarzyna Jabłońska // Więź. – 2002, nr 10, s. 135-138

Pianista / Krzysztof Biedrzycki // Znak. – 2003, nr 1, s. 146-153

Pianista / Krzysztof Kornacki // W Drodze. – 2002, nr 10, s. 106-112

Pianista / Piotr Kajewski ; Marcin Hamkało ; Mariusz Urbanek // Odra. – 2002, nr 11, s. 89-91

Pianista / Marcin Gugulski // Głos. – 2002, nr 37, s. 18-19

Pianista / Tadeusz Sobolewski // Kino. – 2002, nr 7/8, s. 74

Pianista / Tomasz Raczek // Wprost. – 2002 ,nr 37, s. 108-111

Pianista / Tomasz Raczek, Zygmunt Kałużyński // Wprost. – 2002, nr 45, s. 122-123

Pianista / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2002, nr 36, s. 58-59

Sacrum w getcie / Małgorzata Łoboz // Zeszyty Karmelitańskie. – 2003, nr 1, s. 122-127

 

„Pianistka”

Pani od gry.. / Piotr Wojciechowski // Film. – 2001, nr 11, s. 82

Pianistka / Grażyna Arata // Kino. – 2001, nr 11, s. 40-41

Pianistka / Jan Pniewski // Przegląd Powszechny. – 2002, nr 2, s. 248-250

Pianistka / Wojciech Kuczok // Tygodnik Powszechny. – 2001, nr 50, s. 13

Pianistka / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2001, nr 44, s. 44-46

Pianistka / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 2001, nr 49, s. 48-49

Pianistka / Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek // Wprost. – 2001, nr 47, s. 116-117

 

“Piknik pod wiszącą skałą”

Piknik pod wiszącą skałą / Barbara Kosecka // Film. – 2001, nr 3, s. 108-109

 

„Pociągi pod specjalnym nadzorem”

Pociągi pod specjalnym nadzorem / Darek Arest // Film. – 2007, nr 6, s. 84

Pociągi pod specjalnym nadzorem / Jacek Fuksiewicz // Kultura. – 1967, nr 36, s. 10

Pociągi pod specjalnym nadzorem / Janusz Gazda // Ekran. – 1967, nr 32, s. 7

Pociągi pod specjalnym nadzorem / Jerzy A. Koenig // Tygodnik Powszechny. – 1967, nr 39, s. 4

Pociągi pod specjalnym nadzorem / Kazimierz Kozub // Tygodnik Kulturalny. – 1967, nr 35, s. 8

Pociągi pod specjalnym nadzorem / Wiktor Woroszylski // Film. – 1967, nr 34, s. 4

Pociągi pod specjalnym nadzorem / Wojtek Kocołowski // Film. – 2000, nr 6, s. 118-119

Pociągi pod specjalnym nadzorem / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1967, nr 12, s. 7

 

“Pod Mocnym Aniołem”

Klęska pod Mocnym Aniołem / Marcin Adamczyk // Odra. – 2014, nr 3, s. 103-104

Kopanie się z lajkonikiem / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 3, s. 29

Pod Mocnym Aniołem / Bartosz Żurawiecki // Kino. – 2014, nr 1, s. 74-75

Polska sromota / Janusz Wróblewski // Polityka. – 2014, nr 3, s. 66


„Pod słońcem Toskanii”

Pod słońcem Toskanii / Andrzej Kołodyński // Kino. – 2003, nr 12, s. 55

Pod słońcem Toskanii / Mirosław Winiarczyk // Najwyższy Czas. – 2003, nr 51/52, s. LXII

Pod słońcem Toskanii / Monika Zakrzewska // Film. – 2003, nr 12, s. 82

„Pokuta”

Pokuta / Andrzej Zwaniecki // Film. – 2008, nr 2, s. 81

Pokuta / Jan Olszewski // Kino. – 2008, nr 3, s. 64-65

Posmak fikcji / Daniel Cichy // Tygodnik Powszechny. – 2008, nr 6, s. 41

„Popioły”

Popioły / Henryka Witalewska // Głos Nauczycielski. – 1965, nr 41, s. 14

Popioły / Jan Dobraczyński, Lesław Eustachiewicz, Aleksander Jackiewicz, Zygmunt Lichniak, Zbigniew Dolecki // Kierunki. – 1965, nr 42, s. 4-5

Popioły / Jan Gerhard // Polityka. – 1965, nr 43, s. 12

Popioły / JJS // Tygodnik Powszechny. – 1965, nr 43, s. 4

Popioły / Kazimierz Kochański // Tygodnik Kulturalny. – 1965, nr 41, s. 6

Popioły / Krzysztof T. Toeplitz // Kultura. – 1965, nr 41, s. 1, 8-9

Popioły / Maria Bechczyc-Rudnicka // Kamena. – 1965, nr 20, s. 6

Popioły / Melchior Wańkowicz // Życie Literackie. – 1965, nr 49, s. 16, 15

Popioły / Stanisław Grzegorz , Paweł Bagiński // Kamera. – 1965, nr 12, s. 2 okł., 1-3

Popioły / Stefan Żółkiewski, Stanisław Janicki // Film. – 1965, nr 42, s. 6-7

Popioły / Wiktor Woroszylski // Film. – 1965, nr 41, s. 4-5

Popioły / Wojciech Żukrowski // Kino. – 1966, nr 1, s. 2-7

Popioły / Zbigniew Kałużyński // Polityka. – 1965, nr 40, s. 12

Spory przysypane kurzem. [Realizacja i recepcja “Popiołów”] / Krzysztof Teodor Toeplitz // Polityka. – 1993, nr 16, s. 8


„Popiół i diament”

Andrzej Wajda: Popiół i diament / Krzysztof Świrek // Kino. – 2009, nr 12, s. 51-53

Antyczny bohater i polskie wierzby / Jerzy Kajetan Zawistowski // Kierunki. – 1958, nr 43, s. 12

Ciężar Wielkiej Litery / Bartosz Żurawiecki // Film. – 1998, nr 10, s. 120-121

Cybulski na planie filmu Popiół i diament / Wiesław Zdort. – Łódż : PWSFTViT [Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna], 1998. – 90, [2] s. : il. ; 30 cm

Człowieku, po coś uciekał? / Alina Madej // Film. – 1998, nr 10, s. 118-119

Czy tylko popiół? / Kazimierz Dębnicki // Polityka. – 1958, nr 42, s. 9

„Diamentowe” kontrowersje / SyB // Odra. – 1958, nr 41, s. 12

Dwie poetyki / Jerzy Kwiatkowski // Życie Literackie. – 1958, nr 44, s. 4

O trylogii Andrzeja Wajdy / Kazimierz Koźniewski // Polityka. – 1958, nr 46, s. 9

Oni dali mu broń / Leon Bukowiecki // Polityka. – 1958, nr 42, s. 9

Popiół czy diament? / Stefan Czarnecki // Ekran. – 1958, nr 44, s. 7

Popiół i diament / Bolesław Michałek // Film. – 1964, nr 28/29, s. 7

“Popiół i diament” / Jan Józef Szczepański, Stanisław Grochowiak, Stanisław Lem, Wiktor Woroszylski, Zygmunt Kałużyński, Alicja Helman, Ryszard Ciarka // Kwartalnik Filmowy. – Nr 17 (1997), s. 31-54

Popiół i diament / Jerzy Eisler // Pamięć.pl. – 2015, nr 11, s. 51-53

Popiół i diament / JJS // Tygodnik Powszechny. – 1958, nr 42, s. 9

Popiół i diament / Piotr Kajewski // Odra. – 1958, nr 40, s. 10

Popiół i diament / Stanisław Grzelecki // Nowa Szkoła. – 1958, nr 12, s. 39-40

„Popiół diament” w oczach widza // Polityka. – 1958, nr 44, s. 1, 7 ; nr 45, s. 8-9

Rozdziobią nas kruki… / Ernest Bryll // Film. – 1958, nr 43, s. 5

Tylko popiół? / Wiktor Woroszylski // Film. – 1958, nr 42, s. 4

W cieniu antycznego fatum / Ernest Bryl // Ekran. – 1958, nr 49, s. 6

Znakomity film polski / Juliusz Kydryński // Życie Literackie. – 1958, nr 42, s. 3, 11

 

„Pornografia”

Co powie nam o nas Gombrowicz / Jan Jakub Kolski ; rozm. przepr. Łukasz Maciejewski // Kino. – 2002, nr 5, s. 13-15,55

Dwie “Pornografie” – Gombrowicza i Kolskiego / Emanuela Pachowicz // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 27-32

Nieprzyzwoicie przyzwoita Pornografia : o ekranizacji powieści Gombrowicza – polemicznie / Wojciech Śmieja // Pogranicza. – 2003, nr 6, s. 30-37

Pornografia / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2003, nr 43, s. 25

Pornografia / Anna Tatarkiewicz // Przegląd. – 2004, nr 2, s. 55

Pornografia / Feliks Netz // Śląsk. – 2003, nr 12, s. 15

Pornografia / Jerzy Płażewski // Kino. – 2003, nr 10, s. 24-25

Pornografia / Piotr Kajewski // Odra. – 2003, nr 12, s. 92-93

Pornografia / Zdzisław Pietrasik // Film. – 2003, nr 10, s. 83

 

„Postrzyżyny”

Browar pod specjalnym nadzorem. „Postrzyżyny” Menzla wg Hrabala zapisem scenariusza inicjacyjnego / Ewa Nowina-Sroczyńska // Kino. – 1991, nr 11, s. 14-19

Postrzyżyny / Feliks Netz // Poglądy. – 1983, nr 3, s. 10


„Potop”

Potop / Andrzej Kuśniewicz // Film. – 1974, nr 39, s. 6-7

Potop / Anna Tatarkiewicz // Tygodnik Kulturalny. – 1974, nr 38, s. 12

Potop / Jan Zbigniew Słojewski // Perspektywy. – 1974, nr 48, s. 26

Potop / Janusz Zatorski // Kierunki. – 1974, nr 36, s. 1, 8

Potop / Kazimierz Kochański // Argumenty. – 1974, nr 42, s. 8-9

Potop / Kazimierz Młynarz // Nurt. – 1974, nr 11, s. 44

Potop / Krzysztof Mętrak // Kultura. – 1974, nr 36, s. 14

Potop / Krzysztof Teodor Toeplitz // Miesięcznik Literacki. – 1974, nr 11, s. 87-90

Potop / Maria Palatyńska // Życie Literackie. – 1974, nr 38, s. 12

Potop / Piotr Kajewski // Odra. – 1974, nr 12, s. 97-98

Potop / Rafał Marszałek // Literatura. – 1974, nr 36, s. 12

Potop / Tadeusz Sobolewski // Film. – 1974, nr 36, s. 6-7

Potop / Wiesław Saniewski // Opole. – 1974, nr 10, s. 35

Potop / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1974, nr 36, s. 1, 11

“Potop” w Azji / Stanisław Gawliński // Dekada Literacka. – 1999, nr 3, s. 8

Sienkiewicz, „Potop”, kino / Adam Kersten ; rozm. przepr. Maria Oleksiewicz // Kino. – 1974, nr 10, s. 14-19

Wciąż wezbrane potopu wody. [O filmie „Potop” i o „Trylogii”]. Zapiski z kwartalnym opóźnieniem / Wiktor Woroszylski // Więź. – 1975, nr 2, s. 158-161

„Pożegnanie z Marią”

O miłości i nienawiści w czasach zagłady / Aleksandra Chomiuk // Polonistyka. – 2001, nr 8, s. 483-487

Pożegnanie z Marią / Tadeusz Lubelski // Kino. – 1994, nr 3, s. 14-15

„Proces”

Proces / E. CH. // Film. – 1963, nr 3, s. 14

Proces / Tadeusz Warczak // Przekrój. – 1963, nr 932, s. 7

„Przedwiośnie”

Macież wy odwagę Lenina? / Filip Bajon ; rozm. przepr. Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2000, nr 31, s. 44-46

O chłopaku z Baku / Małgorzata Sadowska // Film. – 2000, nr 12, s. 32-38

Przedwiośnie – dyskusja o powieści, filmie i polskich sprawach / Ewa Obara-Grączewska // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 4, s. 63-66

Przedwiośnie / Alicja Dołowska // Tygodnik Solidarność. – 2001, nr 10, s. 17

Przedwiośnie / Bożena Janicka // Kino. – 2001, nr 4, s. 34-36

Przedwiośnie / Feliks Netz // Śląsk. – 2001, nr 4, s. 10

Przedwiośnie / Grażyna Stachówna // Dekada Literacka. – 2001, nr 5/6, s. 19-23

Przedwiośnie / Jacek Nowakowski // Arkusz. – 2001, nr 4, s. 2

Przedwiośnie / Krzysztof Ociepa // Opcje. – 2001, nr 2, s. 88-90

Przedwiośnie / Piotr Kajewski // Odra. – 2001, nr 7/8, s. 104-105

Przedwiośnie / Rafał Koschany // Polonistyka. – 2001, nr 6, s. 375-378

Przedwiośnie / Tadeusz Lubelski // Tygodnik Powszechny. – 2001, nr 10, s. 17

Przedwiośnie / Tomasz Raczek, Zygmunt Kałużyński // Wprost. – 2001, nr 15, s. 122-123

Przedwiośnie / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2001, nr 9, s. 45-46

Wysłannik przyszłości? Piotr Wojciechowski // Film. – 2001, nr 4, s. 50-51

 

„Przeminęło z wiatrem”

Dokoła “Przeminęło z wiatrem” : historia książki, filmu i kraju, w którym powstały / Jerzy Serczyk. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1996 (Tor. : DMarszałek). – 338 s. : 3 faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm.. – (Pamiętniki, Biografie, Wspomnienia)

Film filmów / Kamil Rudziński // Film. – 1989, nr 30, s. 14-15

Księga magii / Konrad J. Zarębski // Film. – 1989, nr 33, s. 10

Przeminęło z wiatrem / Andrzej Zakrzewski // Tygodnik Kulturalny. – 1963, nr 46, s. 8

Przeminęło z wiatrem / Barbara Mruklik // Ekran. – 1963, nr 49, s. 6

Przeminęło z wiatrem / JW. // Tygodnik Powszechny. – 1963, nr 48, s. 4

Przeminęło z wiatrem / Łukasz Maciejewski // Film. – 2009, nr 3, s. 95

Przeminęło z wiatrem / Ryszard Koniczek // Wychowanie. – 1964, nr 4, , s. 40-41

Przeminęło z wiatrem / Stanisław Janicki // Film. – 1963, nr 49, s. 4-5

Przeminęło z wiatrem / Zbigniew Dolecki // Kierunki. – 1963, nr 51/52, s. 10

Przeminęło z wiatrem / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1963, nr 48, s. 12

„Ptasiek”

Ptasiek / Aleksander Ledóchowski // Film. – 1985, nr 30, s. 21

„Quo vadis”

Dokąd idzie Kawalerowicz? / Waldemar Chrostowski ; rozm. przepr. Helena Kowalik // Przegląd. – 2001, nr 33, s. 16-19

Dokąd idziesz człowieku? / Jerzy Kawalerowicz ; rozm. przepr. Iwona Cegiełkówna // Kino. – 2000, nr 5, s. 4-6

Igrzysko Kawalerowicza czyli Jak kręcono Quo Vadis / tekst Krzysztof Łukaszewicz ; zdj. Piotr Bujnowicz.. – Warszawa : Egmont Polska, 2001. – 207, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm

Neron nie spalił Rzymu! / Ilona Błaszczyk // Kino. – 2000, nr 7/8, s. 34-35

O walorach artystycznych adaptacji filmowej Quo vadis : (twórczość Jerzego Kawalerowicza w oczach krytyki) / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska // Forum Humanistów. – 2002, nr 1/2, s. 106-111

Pierwszy spektakl dla mas : “Quo vadis?” Enrico Guazzoniego na ziemiach polskich (1913-1914) / Małgorzata Hendrykowska // Iluzjon. – 1995, nr 1/4, s. 109-116

Quo vadis / Alicja Dołowska // Tygodnik Solidarność. – 2001, nr 37, s. 18

Quo vadis / Andrzej Kołodyński // Kino. – 2001, nr 10, s. 38-39

Quo vadis / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2001, nr 37, s. 9

Quo vadis / Dariusz Babczyński // Plama. – 2002, nr 1,s. 90-98

Quo vadis / Feliks Netz // Śląsk. – 2001, nr 10, s. 23

Quo vadis / Joanna Wojnicka // Dekada Literacka. – 2001, nr 11/12, s. 14-17

Quo vadis!? / Justyna Kobus // Wprost. – 2001, nr 35, s. 92-97

Quo vadis / Krzysztof Ociepa // Opcje. – 2001, nr 5, s. 73-74

Quo vadis / Marek Zieleniewski // Wprost. – 2001, nr 36, s. 100-101

Quo vadis / mh // Odra. – 2001, nr 10, s. 100

Quo vadis / MS // Film. – 2001, nr 9, s. 44-47

Quo vadis / Remigiusz Włast Matuszak // Tygodnik Solidarność. – 2001, nr 38, s. 19

Quo vadis / Tomasz Kowalczyk // Kino. – 2001, nr 11, s. 47-48

Quo vadis / Urszula M[ałgorzata] Benka // Odra. – 2002, nr 2, s. 134-136

Quo vadis / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 2001, nr 37,s. 48-50

Quo vadis / Zygmunt Kałużyński, Tomasz Raczek // Wprost. – 2001, nr 39, s. 122-123

Quo vadis : chwila i wieczność : impresje z planu filmowego / Krzysztof Wojciewski. – Warszawa : Telekomunikacja Polska, 2001. – [196] s. : il. kolor. ; 32 cm

“Quo vadis” – film i książka : konkurs dla gimnazjalistów / Małgorzata Dzierla, Maria Zielińska, Jolanta Wieloch // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7-8, s. 16

“Quo vadis” : konkurs czytelniczy / Ewa Karulska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 30-32
* Konkurs dotyczący głównie adaptacji filmowej

Serial telewizyjny i powieść w potocznym odbiorze (na przykładzie “Quo vadis”) / Mieczysław Gałuszka // Kultura i Społeczeństwo. – 1993, nr 1, s. 73-82

Spalili Rzym i pożarli chrześcijan / Agnieszka Prokopowicz // Film. – 2001, nr 9, s. 48-50
* Efekty specjalne w filmie

Za rogi i na piach / Piotr Wojciechowski // Film. – 2001, nr 10, s. 76-77

Zimne ognie Kawalerowicza / Wiesław Chełminiak // Nowe Państwo. – 2001, nr 36, s. 6-7
* Premiera filmu “Quo vadis”

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Promocji

PBW w Opolu